ค้นหาข้อมูล | ความหนาแน่นแหล่งวัฒนธรรม

AR-74000-058-GUAศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม
KP-90000-015-ร้านไอศกรีมยิวไอศกรีมยิว
KP-90000-037-ขนมลูกโดนร้านขนมลูกโดนเจ้าเก่า
AR-74000-001-THEคริสตจักรมหาชัย
AA-74000-001-ANCเรือโบราณ
AA-74000-002-EXEหลักประหารพันท้ายนรสิงห์
TC-74000-002-SABสไบมอญ
AR-74000-002-NURมัสยิดนูรุ้ลลอฮฺ (สุเหร่ากาขาว)
AR-74000-003-KRAวัดกระซ้าขาว
AR-74000-004-KLAวัดกลางอ่างแก้ว
AR-74000-005-KALวัดกาหลง
AR-74000-006-KAMวัดกำพร้า (วัดศรีสุทธาราม)
AR-74000-007-KETวัดเกตุมดีศรีวนาราม
AR-74000-008-KOTวัดเกาะ (มอญบ้านเกาะ)
AR-74000-009-KROวัดโกรกกราก
AR-74000-010-KHLวัดคลองครุ (มอญคลองครุ)
AR-74000-011-KHOวัดโคกขาม
AR-74000-012-CHAวัดเจริญสุขาราม (บางไผ่เตี้ย)
AR-74000-013-JEDวัดเจษฎาราม
AR-74000-014-CHEวัดชีผ้าขาว (วัดมะขาม)
AR-74000-015-TUEวัดตึกมหาชยาราม
AR-74000-016-TAIวัดใต้บ้านบ่อ
AR-74000-017-NUAวัดน่วมกานนท์ (วัดท่าหิน)
AR-74000-018-NOIวัดน้อยนางหงษ์
AR-74000-019-TEMวัดนักบุญอันนา
AR-74000-020-NAKวัดนาขวาง
AR-74000-021-NAKวัดนาโคก
AR-74000-022-BANวัดบัณฑูรสิงห์ (บางโทรัด)
AR-74000-023-BANวัดบางกระเจ้า
AR-74000-024-BANวัดบางขุด
AR-74000-025-BANวัดบางน้ำวน (ชุมชนมอญบางน้ำวน)
KP-31000-017-HRก๋วยจั๊บพะโล้สูตรโบราณ
TC-31000-001-HRตะกร้าสานจากกระดาษโบชัวร์
TC-31000-002-HRว่าวแอกโบราณ
TC-31000-003-HRจักสานไม้ไผ่
TC-31000-004-HRทอผ้าไหม
SP-31000-008-HRมัคนายกผู้นำประกอบพิธีกรรมศาสนา
KP-31000-007-HRเจ๊เกียผัดไทยห้วยราช
TC-31000-005-HRร้านกรกนกวรรณ ตัดเย็บผ้าไทย
KP-31000-006-HRลอดช่องใบเตย
SP-31000-009-Huai Ratวัดแจ้งสมรทศ
SP-31000-010-Huai Ratวัดปราสาทสูง
PA-31000-011-Huai Ratกันตรึมโบราณ
KP-31000-012-Huai Ratแม่แอ็ดแค๊ปหมู
KP-31000-013-Huai Ratลอดช่องใบเตยและขนมจีนน้ำยา
PA-31000-014-Huai Ratระนาดเอก-ระนาดทุ้ม
TC-31000-015-Huai Ratจักสานไม้ไผ่
TC-31000-016-Huai Ratผ้าขาวม้าลายโบราณ
AR-74000-026-BANวัดบางปลา (มอญบางปลา)
AR-74000-027-BANวัดบางปิ้ง
AR-74000-028-BANวัดบางพลีใหญ่ (ชุมชนมอญบางพลี)
AR-74000-029-BANวัดบางหญ้าแพรก
AR-74000-030-BANวัดบ้านโคก
AR-74000-031-BANวัดบ้านไร่เจริญผล
AR-74000-032-POMวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
AR-74000-033-PAKวัดปากบ่อ (มอญปากบ่อ)
AR-74000-034-PHAวัดพันธุวงษ์ (มอญพันธุวงษ์)
AR-74000-035-PHOวัดโพธิ์แจ้ (วัดตายิ้ม)
AR-74000-036-MAHวัดมหาชัยคล้ายนิมิตร
AR-74000-037-WATวัดราษฎร์รังสรรค์
AR-74000-038-WISวัดวิสุทธาราม (วัดบางสีคต)
AR-74000-039-SATวัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม
AR-74000-040-SRIวัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก)
AR-74000-041-SANวัดศาลพันท้ายนรสิงห์
AR-74000-042-SIRวัดศิริมงคล (มอญศิริมงคล)
AR-74000-043-SAHวัดสหกรณ์โฆสิตาราม
AR-74000-044-SUTวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)
AR-74000-045-SOPวัดโสภณาราม (วัดบ้านขอม)
AR-74000-046-LANวัดหลังศาลประสิทธิ์
AR-74000-047-LAEวัดแหลมสุวรรณาราม
AR-74000-048-YAIวัดใหญ่จอมปราสาท
AR-74000-049-YAIวัดใหญ่บ้านบ่อ
AR-74000-050-KHUศาลคุณพ่อหลักเมือง (บางขุด)
AR-74000-051-KIEศาลเจ้าแม่กิ๊วเทียนเนี่ยเนี้ย (มอญจีนบางหญ้าแพรก)
AR-74000-052-JUIศาลเจ้าจุ๊ยบ๋วยเนี้ย (เจ้าแม่ทับทิม) ท่าฉลอม
AR-74000-053-HONศาลเจ้าใต้ฮงกง สุสานวัดแหลม
AR-74000-054-PUNศาลเจ้าปุนเถ้งกง คลองมหาชัย
AR-74000-055-PUNศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง ท่าฉลอม
AR-74000-056-PAEศาลเจ้าแป๊ะกง (บน)
AR-74000-057-PAEศาลเจ้าแป๊ะกงไต๋ตี๋ (ล่าง)
AR-74000-059-GUAศาลเจ้าพ่อกวนอู ท่าฉลอม
AR-74000-060-SHRศาลเจ้าพ่อกิมซิม
AR-74000-061-CHAศาลเจ้าพ่อกิมท้ง
AR-74000-062-CHAศาลเจ้าพ่อแก่นจันทร์-ทุ่งใหญ่
AR-74000-063-CHAศาลเจ้าพ่อเขาตก
AR-74000-064-CHAศาลเจ้าพ่อคุณโขน
AR-74000-065-CHAศาลเจ้าพ่อจัน
AR-74000-066-CHAศาลเจ้าพ่อจำปี จำปา (บ้านบางสีคต)
AR-74000-067-CHAศาลเจ้าพ่อจำปีจำปา (ชุมชนมอญชีผ้าขาว)
AR-74000-068-CHAศาลเจ้าพ่อดอนยาว (ศาลนอก)
AR-74000-069-CHAศาลเจ้าพ่อดอนยาว (ศาลใน)
AR-74000-070-CHAศาลเจ้าพ่อโต (มอญบ้านเกาะ)
AR-74000-071-CHAศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์
AR-74000-072-CHAศาลเจ้าพ่อปากน้ำ
AR-74000-073-CHAศาลเจ้าพ่อเพชร (ชุมชนมอญบางไผ่เตี้ย)
AR-74000-074-SHRศาลเจ้าพ่อมะลิวัลย์
FL-31000-001-Sa Nuanตำนานบ้านสนวน
AR-31000-002-Sa Nuanบ้านโบราณสนวนนอก
AR-74000-075-CHAศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ (บ้านรางโคกขาม)
AR-74000-076-CHAศาลเจ้าพ่อสรวง (ชุมชนมอญบางไผ่เตี้ย)
KP-31000-003-Sa Nuanปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
AR-74000-077-CHAศาลเจ้าพ่อเสือคำรณ
AR-74000-078-CHAศาลเจ้าพ่อหนู (ชุมชนมอญบางพลี)
AR-74000-079-CHAศาลเจ้าพ่อหลวงช้างพัน(บ้านบางสีคต)
AR-74000-080-SHRศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
AS-56000-001-WATวัดหลวงราชสัณฐาน
AR-74000-082-SAMศาลเจ้ามูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
AR-74000-083-NAMศาลเจ้ามูลนิธิน่ำเก๊ก (สุสานน่ำเก๊ก)
AR-74000-084-CHAศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก
AR-74000-085-CHAศาลเจ้าแม่จากมัด (มอญบ้านเกาะ)
AR-74000-086-CHAศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง (ชุมชนมอญบางน้ำวน)
AR-74000-087-BRAศาลเจ้าแม่พราหมณ์ (ชุมชนมอญบางพลี)
AR-74000-088-CHAศาลเจ้าแม่เมืองสมุทร วัดช่องลม ท่าฉลอม
AR-74000-089-MAEศาลเจ้าแม่หม่อมจันทร์ (คลองย่านซื่อ)
AR-74000-090-CHAศาลเจ้าแม่หัวตะพาน (มอญบ้านเกาะ)
AR-74000-091-RONศาลเจ้าโรงเจเซ้งเฮียงตั๊ว ท่าฉลอม
AR-74000-092-SAMศาลเจ้าสมาคมสามัคคีธรรมภาวนา
AR-74000-093-HIAศาลเจ้าเฮียตี๋กง ท่าฉลอม
AR-74000-094-COMศาลชุมชนข้างวัดใต้บ้านบ่อ
AR-74000-095-SOUศาลใต้เสียฮุดโจ๊ (บ้านซินเสีย)
AR-74000-096-COUศาลในชุมชนบ้านไร่
AR-74000-097-GRAศาลปู่เตว็ด (คลองคันพนัง)
AR-74000-098-GRAศาลปู่ธารา (ชุมชนมอญบางน้ำวน)
AR-74000-099-GRAศาลปู่วัยทัต์
AR-74000-100-PIAศาลเปี้ยะจุตะละทาน (ชุมชนมอญบางน้ำวน)
AR-74000-103-FATศาลพ่อปู่ทะเล
AR-74000-104-FATศาลพ่อปู่นาคราช
AR-74000-106-FATศาลพ่อปู่วัดบ้านไร่
AR-74000-107-PHAศาลพันท้ายนรสิงห์ (ปากคลองโคกขาม)
AR-74000-108-PHAศาลพันท้ายนรสิงห์ (ศาลใหญ่)
AR-74000-109-PHAศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดโคกขาม
AR-74000-110-YAMศาลย่ามาลัย
AR-74000-112-SADศาลเสด็จพ่อปู่ใหญ่ เสด็จพ่อหอมทุ่ง เสด็จย่าทับทิมทอง
AR-74000-113-WISวัดวิสุทธิวราวาส
AR-74000-114-SAHวัดสหธรรมาราม
TC-31000-004-Sa Nuanผ้าโสร่ง
FL-31000-005-Sa Nuanสะพานยายชุน
KP-31000-006-Sa Nuanก๋วยเตี๋ยวไก่มะระพี่สา
AS-31000-007-Sa Nuanอนุสรณ์สถานพระครูประจิตรสีลคุณ
SP-31000-008-Sa Nuanความศักดิ์สิทธิ์ศาลหลวงปู่อุดม
FL-31000-009-Sa Nuanประวัติบ้านแซะซอ
SP-31000-010-Sa Nuanวัดสนวนนอก
TC-31000-011-Sa Nuanกระด้งไม้ไผ่
CS-31000-012-Sa Nuanตา นบ เวง
KP-31000-001-Sawaijeekหมอเป่า
TC-31000-002-Sawaijeekช่างตีเหล็ก
TC-31000-003-Sawaijeekทอเสื่อจากต้นไหล
KP-31000-004-Sawaijeekเลี้ยงหม่อนไหม
FL-31000-005-Sawaijeekตำนานยักษ์สวายจีก
PA-31000-006-Sawaijeekลิเกลืมบอกแล้ว
EL-31000-007-Sawaijeekภาษาถิ่นสวายจีก
KP-31000-008-Sawaijeekฝรั่งกิมจู
KP-31000-009-Sawaijeekปลาร้าป้าหวาด
KP-31000-010-Sawaijeekลูกประคบ
TC-31000-011-Sawaijeekทอผ้ามัดหมี่
KP-31000-012-Sawaijeekเผาปูน
TC-31000-013-Sawaijeekจักสานกระด้ง
FL-31000-014-Sawaijeekตำนานหมู่บ้านสวายจีก
AR-74000-081-PAOศาลเจ้าพ่อเภา
SP-56000-001-SRO ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดไชยอาวาส
KP-30110-014-PHIต้นสะตือ
KP-30110-015-PHIต้นจิกน้ำ
KP-30110-020-PHIต้นโพธิ์ 2
KP-30110-016-PHIต้นมะเดื่อ
KP-30110-017-PHIต้นมะขาม
KP-30110-018-PHIต้นโพธิ์พญานาค
KP-30110-019-PHIต้นโพธิ์ 1
KP-30110-021-PHIต้นโพธิ์ 3
AR-10542-001-JORวัดจรเข้ใหญ่
KP-30110-022-PHIต้นมะขาม
KP-30110-024-PHIต้นยางร้อยปี 2
KP-90000-003-ข้าวสตูเกียดฟั่งข้าวสตูเกียดฟั่ง
AR-90000-024-วัดยางทองวัดยางทอง
AR-90000-009-อาคารโรงเรียนสงขลอาคารโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ
AR-31000-019-Huai Ratอาคารพาณิชย์ไม้ 2 ชั้น
AR-90000-013-บ้านนครในบ้านนครใน
AR-90000-007-สงขลาสเตชั่นสงขลาสเตชั่น
AR-90000-005-พระอุโบสถพระอุโบสถ วัดมัชณิมาวาสวรวิหาร หรือ วัดกลาง
KP-31000-041-Sawaijeekอาหารพื้นถิ่นสวายจีก อาหารคาว
PA-70180-129นายชัยชนะ เสน่ห์ติบัง
AR-57000-008-kanomthailungwaenขนมไทยลุงแว่น
PA-70180-130โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
AR-90000-006-พระวิหารพระวิหาร วัดมัชณิมาวาส หรือ วัดกลาง
AR-90000-022-หอระฆังหอระฆัง-วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร
PA-70180-126นางแสง บุญมี
AR-57000-013-ranpawannamngiaoร้านป้าวรรณน้ำเงี้ยว
AR-57000-012-phiphitthaphanthaharnbokthi37พิพิธภัณฑ์ทหารบกที่37
AR-90000-020-กุฏิแบบเก๋งจีนกุฏิแบบเก๋งจีน วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร
AR-57000-001-kongtoonmaekhongpandinkotongกองทุนแม่ของแผ่นดินเกาะทอง
AR-57000-002-taladtuntichaiตลาดตันติชัย
PA-70180-124นางพิหล่า แตเด้
PA-70180-125นายชัย ทองยู
AR-90000-007-วัดโพธิ์ปฐมาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส
KP-74000-009-UTAจับเลี้ยง อื้อตังเฮง
KP-74000-013-MAAโจ๊กม้า
KP-74000-004-AUNร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ๊เน้ย
KP-74000-003-PHOตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์
KP-74000-005-UNCครัวลุงตุ๊ก
KP-74000-003-FRIหอยทอด เจ๊น้อย
KP-74000-011-PADผัดไทยป้าแดง
AR-74000-133-BANสถานีรถไฟบ้านแหลม
AR-74000-129-THAท่าเรือ สุขาภิบาลท่าฉลอม
AR-74000-115-BAAบ้านลือประเสริฐริมน้ำ
AR-74000-120-TASโรงเรียนทัศนะธรรมวิทยา
AR-74000-127-SAKโรงเรียนสาครวิทยา
AR-74000-130-BANบ้านท่าฉลอม
AR-74000-128-PONบ้านพงษ์พานิช
AR-74000-126-SRI บ้านศรีจันทร์
AR-74000-117-OLDบ้านเรือนไทยเก่า
AR-74000-118-SHO ตึกแถวบริเวณตลาดสดเทศบาล
AR-74000-119-SIL บ้านศิลาสุวรรณ
AR-74000-121-THEพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
AR-74000-123-SOMสมเด็จองค์พระปฐมฯพระพุทธรูปปางทรมานพญาชมพูบดี
AR-74000-125-THEห้องแถวตรอกดาราศิลป์
AR-74000-105-PHOศาลพ่อปู่ปากคลองนาขวาง
AR-12120-011-SIRวัดศิริจันทาราม
AR-12120-012-BANวัดบางขัน
TC-54170-1-1.3-BIRกรงนกจากเศษไม้
TC-54170-1-1.2-CAPพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า
TC-54170-1-1.1-CALน้ำเต้าจักรสานจากชาวบ้าน
TC-54000-6-6.1-HOMผ้าหม้อห้อมทุ้งโฮ้ง
TC-50400-6-6.2-HOMกลุ่มทอผ้าไทยพวน ทุ่งโฮ้ง
TC-54130-5-5.1-WICเครื่องจักสานไม้ไผ่
TC-54000-7-7.1-ARGเครื่องมือการเกษตร
TC-54000-7-7.2-CLOผลิตภัณฑ์ผ้าสำเร็จรูป
TC-54000-4-4.1-WOVผ้าทอไทลื้อ
TC-54000-4-4.2-WOVย่ามไทลื้อ
TC-54150-8-8.1-SARผ้าซิ่นตีนจก
TC-54160-9-9.1-WOVผ้าทอกะเหรี่ยง
TC-54170-2-2.1-WODงานแกะสลักไม้
TC-54160-3-3.1-WODเฟอร์นิเจอร์ ตอไม้ /รากไม้
TC-54160-10-10.1-WODงานแกะสลักไม้
TC-54130-10-10.2เฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก
TC-31000-013-Sa Nuanหม้อปั้นดินเผา
KP-31000-014-Sa Nuanเพาะเห็ดบ้านจบก
SP-31000-015-Sa Nuanต้นโพธิ์บ้านแซะซอ
SP-31000-016-Sa Nuanศาลปู่อุดมบ้านจบก
PA-31000-017-Sa Nuanวงปี่พาทย์คุณย่า
KP-31000-015-Sawaijeekอาหารป่า
AA-31000-016-Sawaijeekวัตถุโบราณวัดบ้านฝ้าย
SP-31000-017-Sawaijeekต้นโพธิ์ทอง
AR-31000-018-Sawaijeekบ้านโบราณ
TC-31000-019-Sawaijeekสานสุ่มจับปลา
SP-31000-020-Sawaijeekตำนานต้นสำโรง
FL-31000-021-Sawaijeekชีวประวัติหลวงปู่ด่อน
AA-31000-022-Sawaijeekพระพุทธศีล
KP-31000-023-Sawaijeekขนมกลอย
PA-31000-024-Sawaijeekรำตร๊ด
AR-31000-025-Sawaijeekยุ้งข้าวโบราณ
CS-31000-026-Sawaijeekแหล่งน้ำโคกตาสิงห์
SP-31000-027-Sawaijeekศาลตาอุดมบ้านโคกสูง
KP-31000-028-Sawaijeekข้าวหลามแม่เลา
SP-31000-029-Sawaijeekศาลตาอุดมบ้านหนองปรือน้อย
AA-31000-030-Sawaijeekตะเกียงพายุ
AA-31000-031-Sawaijeekครกโบราณ
AA-31000-032-Sawaijeekหนังสือโบราณ
AS-31000-033-Sawaijeekสถูปวัดชุมพรพิสัย
TC-31000-034-Sawaijeekอาชีพช่างสานแห
TC-31000-035-Sawaijeekตัดเย็บเสื้อผ้า
AS-31000-036-Sawaijeekเจดีย์โบราณวัดโพธิ์
AA-31000-037-Sawaijeekพระปู่ถ้ำเสือ
FL-31000-038-Sawaijeekตำนานศาลปู่ตาหินช้าง
PA-31000-039-Sawaijeekวงปี่พาทย์พื้นบ้าน
AR-31000-018-Huai Rat ห้องแถวอาคารไม้เก่า
PA-31000-018-Sa Nuanเรือมตรด
SP-31000-019-Sa Nuanหลวงปู่พรมปัญญาวโร
CS-44190-001-nongdukหนองดุก
CS-44190-002-talungห้วยตาหลุง
tc-44190-001 kadongกลุ่มจักสานกระด้งม่อน(กระด้งเลี้ยงไหม)
tc-44190-002 jaksanตะกร้าสานไม้ไผ่ นายแสง น้อยเสนา
KP-57240-001-SMหมอยาพื้นบ้าน หมอเป่า ตำรายา
KP-57240-002-Tongการเลี้ยงผึ้งโก๋นแบบโบราณ
KP-57240-003-Buaการแปรรูปอาหาร แปรรูปสินค้าทางการเกษตร
SP-57240-004-TKกลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่คำสบเปิน/แม่เปิน
KP-57240-005-NPการทำน้ำผักเอกลักษณ์ชาวยอง
TC-57240-006-STการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากตอก กล่องข้าวใบลาน บายศรี สวยกาบ เย็บผ้า
TC-57240-007-WNJการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากตอกไม้ไผ่ โคมแขวน บายศรี กระถางธูป สวยกาบ เครื่องสักการะ การปลูกผักพื้นบ้าน
TC-57240-008-KKการทำตุงไจย กระเป๋าจากเศษพลาสติค ดอกไม้ประดิษฐ์ ทอผ้า
TC-57240-009-KWKการจักสาน
TC-57240-010-DTผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานพื้นถิ่น
TC-57240-011-SMKเครื่องจักสาน
TC-57240-012-BTKการจักสานกระเป๋า
TC-57240-0013-JSTผ้าทอดั้งเดิมชาวไทยองแม่คำสบเปิน
TC-57000-014-bysripalaxeiydบายศรีป้าละเอียด
TC-57240-014-PSเครื่องสักการะ ดอกไม้ประดิษฐ์แบบดั้งเดิม เครื่องแขวน ผ้าเพดาน
AR-50270-002-บ้านสืบทอดเจตนาบ้านสืบทอดเจตนา (นายไชยเดช สุวรรณา)
TC-57240-015-BSSช่างไม้
TC-57240-016-NPUศิลปิน ช่างลายคำ จิตรกรรม ประติมากรรม
TC-57240-017-WCRศิลปิน จิตรกรรม ลายคำ ประติมากรรม
TC-57240-018-SDTศิลปิน จิตรกร ลายคำ นักออกแบบ
TC-57240-019-ฺBambooStripsFlowerดอกไม้จากตอก กล่องข้าวเหนียว
TC-57240-020-LannaPapercutsArtsศิลปะการตัดกระดาษล้านนา ตัดตุง โคมล้านนา และเครื่องสักการะ
TC-57240-021-WovenFabricผ้าทอจากกี่กระตุก
TC-57240-022-ManuscriptsWrappingFabricผ้าห่อคัมภีร์
PA-57240-023-NorthernThaiFolkSongการขับซอ ดนตรีพื้นเมือง เป่าปี่ซอ
KP-74000-018-SEAอาหารทะเลแปรรูป
TC-74000-001-REPเรือประมงจำลอง
fl44190-001-historyประวัติชุมชนบ้านหนองดุก
AR-44190-001-wat nongdukวัดบ้านหนองดุก
FL-44190-002-historyประวัติชุมชนบ้านน้ำเที่ยง
CS-44190-003-nong jantaหนองจันทา
AR-24140-002-Rong Jay Lib Hok Tuaโรงเจจิบฮกตั้ว โรงสีกลาง
CS-44190-004-Huai Aengอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง
TC-44190-003-tarawareeกลุ่มทอผ้า ธาราวารี
TC-44190-004-jaksan namthiangตะกร้าไม้ไผ่ พ่อทองจันทร์ นามมูลตรี
FL-44190-003-histary pailomประวัติชุมชนบ้านไผ่ล้อม
TC-44190-005-Sticky Rice Kratiกลุ่มจักสานกระติบข้าว บ้านไผ่ล้อม
AR-44190-002-wat nongpaiวัดบ้านหนองไผ่
KP-44190-001-organic farmingเกษตรอินทรีย์
PA-44190-001-mo lamหมอลำประยุกต์
SP-56000-002-LIAประเพณีเลี้ยงเสื้อบ้าน
SP-56000-003-BOIพิธีบวงสรวงพญางำเมือง
SP-56000-004-SROประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดหลวงราชสัณฐาน
PA-56000-005-RCNเพลงพื้นบ้านจ๊อย ซอ
PA-56000-006-WPMสะล้อซอซึง
PA-5600-001-PJTการแสดงฟ้อนเมือง
PA-56000-002-PJTการแสดงฟ้อนเชียงแสน
FL-44190-004-history nonpibanประวัติชุมชนบ้านโนนภิบาล
KP-44190-002-kanomtiankeawขนมเทียนแก้วแม่แพงศรี
TC-44190-006-kapaoกลุ่มแปรรูปกระเป๋าจากผ้าทอ
TC-44190-007-weaving nonpibanกลุ่มทอผ้าบ้านโนนภิบาล
KP-74000-019-SEAโรงเรียนนาเกลือ
AR-44190-003-srikomhongพระธาตุศรีคำโฮง(พระธาตุพนมจำลอง)
CS-44190-005-Khok Nong Kung ป่าโคกหนองกุง
CS-33170-001-Tour Guideนักสื่อความหมายชาวกูย
FL-44190-005-history khok klanประวัติชุมชนบ้านโคกกลาง
Tc-44190-008-jaksan konhwdการจักสานก้นหวด
TC-44190-009-weaving khok klanกลุ่มทอผ้าบ้านโคกกลาง
FL-44190-006-history nongbuaประวัติชุมชนบ้านหนองบัว
TC-44190-010-weaving nongbuaกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองบัว
TC-44190-011-weaving nongboa2กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองบัว
CS-44190-006-nongbuaหนองบัว
FL-44190-007-history lao janประวัติชุมชนบ้านเหล่าจั่น
AR-44190-004-watdontadวัดป่าดอนธาตุ
TC-44190-012-weaving lao janกลุ่มทอผ้าไหมบ้านเหล่าจั่น
KP-44190-003-Khao Hangข้าวฮางเพื่อสุขภาพ
FL-44190-008-history nong simประวัติชุมชนบ้านหนองสิม
CS-44190-007-Nong simหนองสิม
KP-44190-004-kanomthaiกลุ่มขนมไทยบ้านหนองสิม
FL-44190-009-history gae damประวัติชุมชนบ้านแกดำ
SP-44190-001-pujoyดอนหลวงปู่จ้อย
AR-44190-005-watdaowadungวัดดาวดึงษ์
AR-44190-006-wooden bridge kaeสะพานไม้แกดำ
CS-44190-008-nong kae damอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ
SP-44190-002-don puta kunchanดอนปู่ตาขุนชาญ
FL-44190-010-history huakhawประวัติชุมชนบ้านหัวขัว
KP-44190-005-organic framing gกลุ่มผักปลอดสารพิษ
TC-44190-013-jaksan kongkaoกลุ่มเครื่องจักสานก่องข้าว
TC-44190-014-Suea Kokกลุ่มทอเสื่อกกบ้านหัวขัว
TC-44190-015-products from loiผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า
KP-44190-006-kanomthai epongกลุ่มขนมไทย ขนมเรืออีโปง
KP-44190-007-homestayกลุ่มโฮมสเตย์
FL-44190-011-history sanpatanaประวัติชุมชนบ้านสารพัฒนา
TC-44190-016-san Phra Phumผลิตและจำหน่ายศาลพระภูมิ
TC-44190-017-weaving sanpatanaกลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านสารพัฒนา
CS-44190-009-nong kuหนองคู
FL-44190-012-history wang saenประวัติชุมชนบ้านวังแสง
TC-44190-018-waeving wang saenกลุ่มทอผ้าบ้านวังแสง
TC-44190-019-san phar phum2ร้านผลิตและจำหน่ายศาลพระภูมิบ้านวังแสง
CS-44190-010-Huai Nam Khangห้วยน้ำค้าง(ห้วยวังแสง)
AR-44190-007-isan houseเรือนอีสาน
AS-44190-001-Ku Non Phraกู่โนนพระ
FL-44190-013-history ban yangประวัติชุมชนบ้านยาง
SP-44190-003-Phra That Ban Yanพระธาตุศรีบ้านยางและศาลปู่ตา
CS-44190-011-Nong simหนองสิม
TC-44190-maikwadผลิตภัณฑ์ไม้กวาดมือเสือ
AR-44190-008-wat nong hu lingวัดหนองหูลิง
SP-34170-001-PuTaMediumร่างทรงข้าวจ้ำ
KP-34170-001-PorkGooseberryศูนย์เรียนรู้การทำแหนมใบมะยม
KP-34170-002-KanomSaizaiร้านขนมใส่ไส้หน้านวล
KP-34170-003-KanomTauKemร้านขนมถ้วยเค็ม
KP-34170-004-PopPinร้านไส้กรอกป๊อปปิ้น
KP-34170-005-RolledWaferร้านขนมทองม้วนทองพับ
KP-34170-006-SunDriedBananaชุมชนทำกล้วยตาก
KP-34170-007-StreamedBunร้านซาลาเปา กระหรี่ฟัฟ
TC-34170-001-HerbalDyeFabricร้านย้อมผ้าสีเปลือกไม้และผ้าหมักสมุนไพร
EL-34170-001-PuThaiหมู่บ้านภูไท
FL-34170-001-Chuanpitชวนพิศ หนูสิงห์
FL-34170-002-Khamhangกำแหง อุปลาบัติ
FL-34170-003-Laddaลัดดา เจษฎาพานิชย์
FL-34170-004-Phisanไพศาล บุญญาจันทร์
FL-34170-005-Suniddaสุนิดดา จงวิบูลย์
FL-34170-006-Supattraสุพัตรา กลัดวงษ์
FL-34170-007-Sumritสัมฤทธิ์ ทองทับ
FL-34170-008-Sawatสวัสดิ์ วระบุญญา
FL-34170-009-Watcharinวัชรินทร์ ผุดผ่อง
TC-74000-003-TIEมัดย้อมบ้านโคกขาม
KP-57240-024-KhanomJeenBoranขนมจีน(ขนมเส้นตำครกแบบโบราณ)
KP-57240-025-KhaoKhaepข้าวแคบ
KP-57240-026-TaiYongRiceNoodleน้ำเงี้ยวป้านวลสูตรชาวยอง
KP-57240-027-DokKiewKlaoดอกเกี้ยวเกล้า
AR-57240-028-YongChiengSengHouseบ้านย่งเชียงเส็ง
AR-57240-029-BoonWoodenHouseบ้านบุญ
SM-57240-030-BagonGameการละเล่นบ่ากอน(ลูกช่วง)
PA-57240-031-NorthernThaiMusicดนตรีพื้นเมือง
TC-34170-002-TaiJungMeeร้านไทจงมีฝ้ายทอ
AS-57240-032-HorThawThangSiหอท้าวทั้งสี่/หอเทวดา
SP-57240-033-VillagePillarใจ๋บ้าน
SP-57240-034-LuaHingFaiPhraChaoหลัวหิงไฟพระเจ้า
SP-57240-035-TKIต้นแขร่หลวง
SP-57240-036-FireworksBoneFireworks การทำบอกไฟดอก(ดอกไม้ไฟ) บอกไฟกระดูก(ดอกไม้ไฟทำจากกระดูกศพ)
KP-57240-037-NorthernThaiIrrigationเหมืองฝาย
KP-57240-038-ThongDiPickledFoodFactoryโรงงานแปรรูปอาหารทางการเกษตรสิ่งดองนายทองดี
KP-57240-039-TaiYongOrchardสวนฅนยอง
TC-57240-040-NamBuayน้ำบวย
KP-57240-041-ThaiYaiRiceNoodleน้ำเงี้ยวพี่หนา
AR-90000-016-เจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
PA-90000-001-งิ้ว อุปรากรณ์จีนงิ้ว อุปรากรณ์จีน
KP-90000-026-ไส้กรอกโสร่งไส้กรอกโสร่ง
KP-90000-010-บ้านจงดีขนมไทยบ้านจงดีขนมไทย
AR-90000-014-ศาลเจ้าที่เมืองสงขลา ปุนเถ้ากงศาลเจ้าที่เมืองสงขลา ปุนเถ้ากง
PA-56000-007-DTTการละเล่นดนตรีไทย
AR-90000-010-บ้านสงครามโลกบ้านเลขที่ 255 บ้านสงครามโลก
AR-57000-042-sarnjaojiikongศาลเจ้าจี้กง(เจ็ดยอด)
AR-50270-007-เรือนอุ๊ยสุขเรือนอุ๊ยสุข (พ่ออุ๊ยแก้วมา แม่อุ๊ยสุข สมสัตย์)
AR-50270-003-เรือนอุ๊ยต๋าคำเรือนอุ๊ยต๋าคำ (พ่ออุ๊ยต๋าคำ สนธิคุณ)
AR-50270-004-เรือนอุ๊ยแปงเรือนอุ๊ยแปง (นายอิทธิพงศ์ มณฑนม)
AR-50270-005-เรือนสล่าลูนเรือนสล่าลูน (แม่อุ๊ยแก้ว สนธิคุณ)
FL-76000-13-Taleมหาเภตรา วรรณกรรมมุขปาฐะ
PA-50270-001-FornLebฟ้อนเล็บ หรือฟ้อนเมือง
PA-50270-002-FornPeetiฟ้อนปีติ
TC-76000-13-Craftครูช่างเฉลิม พึ่งแตง
KP-33170-002-fishผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา จาก โคก หนอง นา โมเดล
AR-76000-01-Landscapeลานสุนทรภู่ และศาลาท่าน้ำวัดพลับพลาชัย
AR-76000-02-Landscapeสะพานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
AR-76000-03-Landscapeสะพานพระจอมเกล้า (สะพานช้าง)
AR-76000-04-Landscapeสะพานใหญ่
AR-76000-05-Landscapeสะพานลำใย
AR-76000-06-Landscapeสะพานท่าสรง
AR-76000-07-Landscapeสะพานวัดจันทราวาส
AR-76000-08-Landscapeสะพานอุรุพงษ์
AR-76000-09-Landscapeย่านตลาดเก่าริมน้ำ
AR-76000-10-Landscapeย่านคลองกระแชง
AR-76000-11-Landscapeย่านหัวถนนวัดเกาะ
AR-76000-01-Houseบ้านวาดเวียงชัย
AR-76000-02-Houseบ้านป้าเนื่อง แฝงสีคำ
AR-76000-03-Houseบ้านนายเอี่ยน ชูบดินทร์
AR-76000-04-Houseบ้านหมื่นศุขประสารราษฎร์
AR-76000-06-Houseบ้านครูปราณี
AR-76000-05-Houseเรือนบุหลงทองคำ
AS-76000-02-Watวัดข่อย
AS-76000-03-Watวัดสระบัว
AS-76000-04-Watวัดพุทธไสยาสน์
AS-76000-05-Watวัดคงคาราม
AS-76000-06-Watวัดยาง
AS-76000-07-Watวัดโคก
AS-76000-08-Watวัดกุฎีดาว
AS-76000-09-Watวัดแก่นเหล็ก
AS-76000-10-Watวัดพลับพลาชัย
AS-76000-11-Watวัดมหาธาตุ
AS-76000-12-Watวัดใหญ่สุวรรณาราม
AS-76000-13-Watวัดพรหมวิหาร
AS-76000-14-Watวัดไตรโลก
AS-76000-15-Watวัดอุทัยโพธาวาส
AS-76000-16-Watวัดไผ่ล้อม
AS-76000-17-Watวัดกำแพงแลง
AS-76000-18-Watวัดพระทรง
AS-76000-19-Watวัดธ่อเจริญธรรม
AS-76000-20-Watวัดลาด
AS-76000-21-Watวัดชีว์ประเสริฐ
AS-76000-22-Watวัดสนามพราหมณ์
AS-76000-23-Watวัดเพชรพลี (วัดพริบพรีเดิม)
AS-76000-24-Watวัดอัมพวัน
AS-76000-25-Watวัดเกาะแก้วสุทธาราม
AS-76000-26-Watวัดจันทราวาส
AS-76000-27-Watวัดป้อม
AS-76000-28-Watวัดเขาบันไดอิฐ
AS-76000-01-Churchคริสตจักรจีน
AS-76000-02-Churchคริสตจักรศรีพิมลธรรม
AS-76000-01-Shrineศาลเจ้าต้นโพธิ์ประตูเมือง
AS-76000-02-Shrineศาลเจ้าหนุมาน
AS-76000-03-Shrineศาลเจ้าบ้านปืน
AS-76000-04-Shrineศาลเจ้าพ่อเสือ (สมาคมชาวจีน)
AS-76000-05-Shrineศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดิม
AS-76000-06-Shrineศาลเจ้าใหม่
AS-76000-07-Shrineศาลเจ้าแม่ทับทิม
AS-76000-08-Shrineศาลเจ้าฮักเสียนเสี้ยนตึ้ง
AS-76000-09-Shrineศาลเจ้าหยกหลักตั๊ว
AS-76000-10-Shrineศาลเจ้าเต็กฮวยฮุกตั๊ง
AA-76000-01-Museumพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย
AA-76000-02-Museumพิพิธภัณฑ์วัดเกาะแก้วสุทธาราม
AA-76000-03-Museumพิพิธภัณฑ์วัดเพชรพลี
AA-76000-04-Museumพิพิธภัณฑ์วัดมหาธาตุ
AA-76000-05-Museumพิพิธภัณฑ์สมบัติแม่น้ำเพชร
AA-76000-06-Museumศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนคงคาราม
AA-76000-07-Museumหอทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ
AA-76000-08-Museumพิพิธภัณฑ์เรือนกฤษณา จวนผู้ว่าฯ
PA-76000-01-Entertainmentละครชาตรี
PA-76000-02-Entertainmentวงดนตรีไทย สากล
PA-76000-04-Entertainmentโขนสด
PA-76000-06-Entertainmentมโหรีจีน เชิงสิงโตและมังกร (ศาลเจ้าพ่อเสือ)
PA-76000-05-Entertainmentละครไทย
SP-76000-01-Eventทำบุญสงการนต์วัดต่างๆ
TC-76000-01-Craftหนังใหญ่วัดพลับพลาชัย
TC-76000-02-Craftร้านทำทองป้าเนื่อง
TC-76000-04-Craftครูช่างอนันต์ (เมรุลอย)
TC-76000-08-Craftพระครูวัชรสุวรรณาทร วัดใหญ่สุวรรณาราม (ช่างฝังลายไม้โมก)
TC-76000-09-Craftพระครูเสถียร วัดเกาะแก้วสุทธาราม
TC-76000-10-Craftกลุ่มลูกหว้า
TC-76000-03-Craftร้านทำทองบ้านป้าฉิว
TC-76000-11-Craft วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์
TC-76000-14-Craftครูช่างธานินทร์ ชื่นใจ
FL-76000-03-Tale นิราศเมืองเพชร อยุธยา รัตนโกสินทร์ (ศาลาแต่งแง่)
FL-76000-05-Taleโบสถ์เมียน้อยเมียหลวง
FL-76000-06-Taleหนุมานจองถนน
FL-76000-07-Taleเมืองลับแล
CS-76000-05-Naturalเขาพนมขวด
FL-76000-10-Taleศรีธนญชัยท้าพนันสร้างเจดีย์
FL-76000-11-Taleสมเด็จเจ้าแตงโม
FL-76000-12-Taleเจ้าพ่อดับไฟ
FL-76000-09-Taleเขาบันไดอิฐ
FL-76000-08-Taleเขาวัง
FL-76000-04-Taleขุนช้างขุนแผน
SP-56000-005-WAIเวียนเทียนกลางน้ำ วัดติโลการาม
SP-56000-006-LOYประเพณีลอยสะเปา
SP-56000-007-SANศาลอารักษ์หนองระบู
SP-56000-008-NAMประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง
SP-56000-009-SANศาลอารักษ์หมู่บ้าน
SP-56000-010-LAIประเพณีเลี้ยง (ถวายเครื่องเซ่น) เจ้าเมือง
SP-56000-011-LAIประเพณีเลี้ยงบัตรพลี
SP-56000-012-HORหอเสื้อวัด วัดภูมินทร์
SP-56000-013-LAIประเพณีเลี้ยงบัตรพลี
SP-56000-014-BAOบวชต้นโพธิ์ และมีการแห่ไม้ศักดิ์สิทธิ์
SP-56000-015-SANศาลอารักษ์หมู่บ้านเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
SP-56000-016-SANศาลอารักษ์หมู่บ้าน
AS-56000-002-WATวัดไชยอาวาส
AS-56000-003-WATวัดศรีอุโมงค์คำ
AS-56000-004-WATวัดราชคฤห์
KP-90110-001-SUIขนมเปี๊ยะร้านสุ่ยเฮง
AS-57000-085-pratootahnakประตูท่านาค
AS-57000-086-jeadeerangเจดีย์ร้าง
AR-57000-071-ranpatyangchiangraiร้านเป็ดย่างเชียงราย
AS-57000-064-wiatayalaiarechiwachiangraiวิทยาลัยอาชีวะเชียงราย
AS-56000-005-WATวัดหัวข่วงแก้ว
AS-56000-006-WATวัดบุญยืน
AS-56000-007-WATวัดศรีโคมคำ
AS-56000-008-WATวัดลี
AS-56000-009-WATวัดศรีจอมเรือง
AS-56000-010-WATวัดเมืองชุม
AS-56000-011-WATวัดภูมินทร์
AS-56000-012-WATวัดอินทร์ฐาน
AS-56000-013-WATวัดป่าลานคำ
AR-57240-042-WatMaekhamSoppenMainHallวิหารวัดแม่คำสบเปิน
KP-90110-002-PORเปาะเปี๊ยะเจ้าเก่า (ถนนแสงจันทร์)
AS-57000-087-coldmueangchiangraiคูเมืองเชียงราย(ประตูเชียงใหม่)
AS-57000-084-pratookatumประตูขะต้ำ
KP-90110-003-CHEหมี่ฮกเกี้ยน เจ๊เช็ง
AS-57000-081-pratoochiangmaiประตูเชียงใหม่
AS-57000-082-pratoopadeangประตูป่าแดง
KP-90110-004-POKโป๊ะเกี้ย ร้านเจ๊เค็ง
AS-57000-073-pratoosaereeประตูเสรี
AS-57000-074-pratoojaochaiประตูเจ้าชาย
AS-57000-075-coldmueangchiangraiคูเมืองเชียงราย(ศรีเกิด)
AS-57000-076-sarnjaojeenศาลเจ้าจีน
AR-57000-077-rongreansamakkhichiangrai1โรงเรียนสามัคคีเชียงราย1
AR-57000-078-rankhaosoiisalamร้านข้าวซอยอิสลาม
AR-57000-079-ranchenamkhaengsaınaıtamnanร้านเชน้ำแข็งใสในตำนาน
AS-57000-080-pratoopeeประตูผี
KP-90110-005-NAMน้ำสมุนไพร เจ้าเก่า หน้า รพ.เซี่ยงตึ้ง
AR-57000-066-jownpuwaratchaklangangwatจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
AS-57000-067-pratoohwayประตูหวาย
AS-57000-068-pratooyangshengประตูยางเสิ้ง
AS-57000-069-pratoothorประตูท่อ
AR-57000-070-rongramsooknirundโรงแรสุขนิรันดร์
AR-57000-083-ranchiangrairumlukร้านเชียงรายลำรึก
AR-57000-072-kaixobjintanaร้านไก่อบจินตนา
KP-90110-006-MUIบะหมี่มุยอา
TC-57000-060-rommaigalleryร่มไม้แกลเลอรี่
AR-57000-061-sarnjaoposanoodศาลเจ้าพ่อแสนอุด
AS-57000-062-pratootahsaiประตูท่าทราย
AS-57000-063-pratoonangingประตูนางอิง
AR-57000-065-sumnakngarnyasoobchiangraiสำนักงานยาสูบเชียงราย
KP-90110-007-TOFเต้าหู้ทอดคลองแงะ เจ๊เกียง (ฉื่อฉาง)
KP-90110-008-THAขนมกุยช่าย ธนกร
KP-57000-055-phraphromsuantungพระพรหมสวนตุง
TC-57000-056-hollnalikachiangraiหอนาฬิกาเชียงราย
AR-57000-057-rongreanchiangraiwittayakhomโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
KP-57000-058-khristchurchphakh2chiangraiคริสตจักรภาค 2 เชียงราย
AR-57000-059-baansinghakaimulanithimodchannapaiบ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย
KP-90110-009-JINขนมจินเด๋
KP-57000-052-khristcakthi1wiangchiangraiคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย
KP-57000-053-anusawariyphokhunmengraimaharachอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
TC-57000-054-mongchiangraiม้งเชียงราย
KP-90110-011-KIMบะหมี่จีนแคะ ร้านกิมหลุ่น
AR-57000-047-khristcaksaccthrrmคริสตจักรสัจจธรรม
TC-57000-048-phiphithphantchawkhawพิพิธภัณฑ์ชาวเขา
KP-57000-049-suchinmooyokhongfaksakhachiangraiสุจินต์หมุยอของฝากสาขาเชียงราย
KP-90110-010-MUNมังสวิรัติ อาหารเจ
SM-57000-038-ramwongyonyukhรำวงย้อนยุค
AR-57000-050-rancafaedoichaanghnasowntungร้านกาแฟดอยช้างหน้าสวนตุง
TC-57000-051-suantunglaekhomchiangraiสวนตุงและโคมเชียงราย
TC-56000-014-SEW กลุ่มอาชีพ “เย็บปักถักร้อย”
SP-90110-001-CHUวัดฉื่อฉาง
AS-57000-041-watsriboonruanglaeaphiphithphanbailanวัดศรีบุญเรือง และพิพิธภัณฑ์ใบลานล้านนา
KP-57000-042-makkathayokacharnsomkeiytมัคทายกอาจารย์สมเกียรติ
AR-57000-043-watsrikerdวัดศรีเกิด
KP-57000-044-namngiawsrikerdน้ำเงี้ยวศรีเกิด
CS-57000-045-tladponlamisirikornตลาดผลไม้ศิริกร
AR-57000-046-khristcakethaiwiangคริสตจักรไทยเวียง
TC-56000-015-CAP สล่าแดง ศิลปกรรมล้านนา
SP-90110-002-TONมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)
AR-57000-030-kaozoymaephimข้าวซอยแม่พิม
AR-57000-031-suwirulchathaiสุวิรุฬห์ชาไทย
AR-57000-032-akhahillcoffeeakhahillcoffee
AR-57000-033-watmingmuangวัดมิ่งเมือง
TC-57000-034-hongkhamหงษ์คำ
AR-57000-035-hollsintaiyuanหอศิลป์ไตยยวน
AR-57000-036-watdoingammueangวัดดอยงำเมือง
AR-57000-037-klumphlitphanaharnphunmuangกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง
SP-90110-003-THAวัดถาวรวราราม
AR-12150-004-CHA วัดแจ้งลำหิน
AR-12170-007-PRO วัดโปรยฝน
AR-12150-002-THA วัดธัญญะผล
TC-56000-016-FLW กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์แม่ศรีจอม
TC-56000-018-LOM ทอผ้าใต้ถุนบ้าน
TC-56000-017-KEB โคมตุงล้านนาป่าลานคำ
SP-90110-005-PAKวัดมงคลเทพาราม (วัดปากน้ำ)
AR-57000-039-watphrakaewวัดพระแก้ว
AR-57000-040-ranchindaphanichร้านจินดาพาณิชย์
TC-56000-019-CAM ช่างทำเกวียน
TC-56000-020-BAB ศูนย์เรียนรู้จักสานบ้านลุงพล (ฝ้าย - ไผ่ - สาน)
KP-90330-001-PALMน้ำตาลโตนดเหลว
PA-34170-001-BoonlayDanceบุญหลาย ชื่นบาน หมอลำ
PA-34170-002-Lertwilaisupเลิศวิไลทรัพย์ หนังประโมทัย
PA-34170-003-TomTomDanceกลองยาวโควินทร์ สุภาสอน
AR-34170-001-DonPuTaดอนปู่ตา
AR-34170-002-Tamprasilathongวัดถ้ำพระศิลาทอง
AR-34170-003-PhraThatPhooKhoNgวัดพระธาตุภูเขาเงิน
AR-34170-004-BanKongKerdบ้านก๋งเกิด
AR-34170-005-BanWongSomBoonบ้านวงสมบูรณ์
AR-34170-006-CityPillarศาลหลักเมือง
AR-34170-007-CulturalCenterพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเขมราฐ
AR-34170-008-Faraohร้านอาหารฟาโรห์
AR-34170-009-HuaHoundร้านฮั่วฮวด
AR-34170-010-CulturalClubชมรมวัฒนธรรมเมืองเขมราฐ
AR-34170-011-KhunPuriprasartบ้านขุนภูรีประศาสน์
AR-34170-012-KoaSeangHongโค้วเซ่งฮง
AR-34170-013-PraoRukShopร้านเพาะรักษ์
AR-34170-014-Pratepwongsaอนุสาวรีย์พระเทพวงศา
AR-34170-015-PuTaShineศาลปู่ตา
AR-34170-016-Rungreagsilบ้านรุ่งเรืองศิลป์
AR-34170-017-SaiYudบ้านสายหยุด
AR-34170-018-SriMongKolโรงแรมศรีมงคล
AR-34170-019-Suksanguanโรงแรมสุขสงวน
AR-34170-020-Suwanneeบ้านสุวรรณี
AR-34170-021-TaKaYayร้านตากะยาย
AR-34170-022-TeangBicycleร้านแต่งจักรยาน
AR-34170-023-TewRestaurantร้านอาหารทิวโภชนา
AR-34170-024-ThaiNiyomร้านไทยนิยม
AR-34170-025-ToaPeanTaoร้าน ต.เปลี่ยนเต้า
AR-34170-026-Bungkeelekวัดบุ่งขี้เหล็ก
AR-34170-027-HuayYangวัดห้วยยาง
AR-34170-028-WatKlangวัดชัยภูมิการาม (วัดกลาง)
AR-34170-029-WatNeauวัดเหนือ
AR-34170-030-Oubmungวัดอูบมุง
AR-34170-031-WatPhoวัดโพธิ์
KP-56000-001-SUKศาสนสถาน : พุทธศาสนา : คติจักรวาล วัดศรีอุโมงค์คำ
SP-90110-004-KUAโรงเจกวงเลี่ยนทุ่ง
AR-57000-029-zeepeiywphanichซีเปียวพาณิชย์
SP-90110-006-RUSวัดกวนอิมกิ้วซื่ออัม
AR-12120-014-HATวัดหัตถสารเกษตร
AR-12120-013-KLA วัดกล้าชอุ่ม
AR-12130-009-MOO วัดมูลจินดาราม
AR-12130-010-NAB วัดนาบุญ
AR-12130-008-KHE วัดเขียนเขต
AR-12150-006-DONวัดดอนใหญ่
SP-90110-008-LIAวัดเลี่ยนฮัวเกาะ
SP-90110-007-RUNวัดรัศมีรุ่งโรจน์
PA-90110-001-TIAวงดนตรีท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง
AR-57000-026-wisahakidchumchonsmunphritheidphrakeiวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเทิดพระเกียรติ
KP-57000-027-huimengchiamgraiฮุ้ยเม็งเชียงราย
AR-57000-028-masyiddalulaamanมัสยิดดารุลอามาน
TC-90110-001-BANศิลปะพู่กันจีน ร้านบ้านใหม่
TC-90110-002-CHAศิลปะบนผ้าปาเต๊ะร้านผ้าชัย PATAE Gallery
KP-56000-002-SRK คติความเชื่อศาสนาผีและพุทธ : ศาลผี และ วัดร้างเก่า ริมกว๊านพะเยา
KP-56000-003-PNM คติความเชื่อศาสนาผีบรรพบุรุษ : อนุสาวรีย์พญางำเมือง
KP-56000-004-NRBคติความเชื่อศาสนาผี : ศาลอารักษ์หนองระบู ชุมชนวัดหัวข่วงแก้ว
KP-56000-005-WRTศาสนสถาน : พุทธศาสนา : วัดหลวงราชสัณฐาน
KP-56000-015-HCNอาหารท้องถิ่น : ห่อนึ่งไก่ป้านิ่ม
KP-56000-016-HLNอาหารท้องถิ่น : โฮงลาบ ป้านิ่ว
KP-56000-017-KNGอาหารท้องถิ่น : ขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวกันจิ้น
KP-56000-018-KTNอาหารท้องถิ่น : ขนมแตงไทยป้าน้อย
KP-56000-019-KMPข้าวมันป้าประไพร
KP-56000-006-CAWศาสนสถาน : พุทธศาสนา : วัดไชยอาวาส
KP-56000-007-WITคติความเชื่อศาสนาผี : ศาลอารักษ์ ชุมชนวัดอินทร์ฐาน มีประพณีเลี้ยงบัตรพลี
KP-56000-008-WPMคติความเชื่อศาสนาผี : หอเสื้อวัด วัดภูมินทร์
KP-56000-009-SPMคติความเชื่อศาสนาผี : ศาลอารักษ์ ชุมชนภูมินทร์
KP-56000-010-RPTคติความเชื่อศาสนาผี : ศาลโพธิ์ทอง ชุมชนร่มโพธิ์ทอง
KP-56000-011-JKLคติความเชื่อศาสนาผี : ศาลอารักษ์หมู่บ้านเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
KP-56000-012-TLAศาสนสถาน : พุทธศาสนา : คติจักรวาล คตินทีสีมาและพุทธภูมิพิสุทธิ์ : วัดติโลกอาราม
KP-56000-013-PLKคติความเชื่อศาสนาผี : ศาลอารักษ์หมู่บ้าน ชุมชนวัดป่าลานคำ
KP-56000-014-SCKศาสนสถาน : พุทธศาสนา : คติจักรวาล และคติพระเจ้าเลียบโลก วัดศรีโคมคำ
AA-56000-001-LSHหินทรายและโบราณวัตถุ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ
AA-56000-002-LSLหินทรายและโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี
PA-56000-008-WPPวงปี่พาทย์​หนองเอี้ยง
AS-56000-014-WATวัดน้อย
AS-56000-015-WATวัดมหาพน
AS-56000-016-WATวัดติโลกอาราม
AS-56000-017-PRAประตูชัย
AS-56000-018-PRAประตูหอกลอง
KP-75000-001-YIMกลุ่มผู้ประกอบการน้ำตาลมะพร้าวเนื้อแท้ ตำบลนางตะเคียน
KP-75000-002-PHUหัวน้ำปลาตราผู้ใหญ่แดง
KP-75000-003-KAPกะปิเคยตาดำ ตราป้าบุญช่วย
KP-75000-004-KAEเกลือนาแก้ว
KP-75120-005-RAKกลุ่มรักษ์บางสะแก
KP-75110-006-LINกลุ่มสวนลิ้นจี่ 200 ปี
KP-75110-007-MANกลุ่มผลิตถ่านไม้โกงกางจากป่าโกงกางทดแทน
TC-75110-008-BENปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ และเบญจกลาย
KP-75110-009-PLUกลุ่มเปลือกไม้
KP-75000-010-BANเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ชุมชนชายฝั่ง
AS-56000-019-PRAประตูเหล็ก
AS-75110-011-KAOเขายี่สาร (วัดเขายี่สาร)
AS-75110-012-CHEเจดีย์สามองค์ (โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์)
AS-56000-020-PRAประตูท่าศาลา
AS-75120-013-BANแหล่งโบราณคดี บ้านบางพรหม
AS-75120-014-KLOแหล่งโบราญคดี ปากคลองบ้านค่าย
AS-75120-015-KEDวัดเกตการาม
AS-75110-016-BANจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดบางจาก
AS-75110-017-KAEวัดแก้วเจริญ
AS-75000-018-KUSวัดคู้สนามจันทร์
AA-75110-019-REDพระพุทธรูปหินทรายแดง วัดจุฬามณี
AS-75120-020-CHAวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
AS-75000-021-CHOเจดีย์ไห วัดช่องลม
AS-75110-022-TRIหอไตร วัดช้างเผือก
AS-75110-023-DAOวัดดาวดึงษ์
AS-75000-024-DAOวัดดาวโด่ง
AS-75120-025-HALศาลาการเปรียญ วัดตรีจินดา
AS-75000-026-THAวัดธรรมนิมิตร
AS-75110-027-NOIวัดน้อย (ร้าง)
AS-75000-028-NOIวัดน้อยแสงจันทร์
AS-75000-029-NANวัดนางตะเคียน
AS-75000-030-NANวัดนางพิมพ์
AS-75110-031-UBOพระอุโบสถ วัดนางวัง
AS-75110-032-WIHวิหารพระพุทธบาท วัดบางกะพ้อม
AS-75120-033-UBOโบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง
AS-75110-034-MANมณฑปพระพุทธบาท วัดบางเกาะเทพศักด์
AS-75110-035-UBOพระอุโบสถ วัดบางแคใหญ่
AR-75110-123-DECสะพานเดชาดิศร
AR-75110-122-WOOสะพานไม้
AR-75110-121-TESสะพานเทศบาล 1
AR-75110-120-KUNสะพานเทศบาล 3 ขุนนิกรนรารักษ์
SP-75110-119-AMPตลาดน้ำอัมพวา
SP-75110-118-HOLจุดตักน้ำมุรธาภิเษก วัดดาวดึงษ์
KP-75110-117-COCสวนมะพร้าวและเตาตาล โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
AS-75110-116-BELLหอระฆัง วัดสวนหลวง
AS-75110-115-UBOพระอุโบสถ วัดสวนหลวง
AR-75110-114-BUDพระพุทธฉาย วัดบางกะพ้อม
AR-75110-113-WIHวิหารพระพุทธไสยาส วัดบางกะพ้อม
AS-75110-112-HALศาลาการเปรียญ วัดบางกะพ้อม
AR-75110-111-WIHวิหารขาว วัดบางกะพ้อม
AR-75110-110-WATศาลาท่าน้ำ วัดช้างเผือก
AR-75110-109-WATศาลาท่าน้ำ วัดช้างเผือก
AS-75110-108-GROกลุ่มเจดีย์ วัดช้างเผือก
AS-75110-107-WOOพระอุโบสถไม้ วัดช้างเผือก
AR-75110-105-DOUพระเจดีย์คู่ทรงปรางค์ วัดปากน้ำ
AR-75110-104-CUBกุฎิหมู่ วัดปากน้ำ
AS-75110-103-SMAวิหารน้อย วัดปากน้ำ
AS-75110-102-HALศาลาการเปรียญ วัดปากน้ำ
AR-75110-101-BUDพระฉาย วัดปากน้ำ
TC-75110-100-GOLภาพแกะสลักไม้สักทอง วัดบางแคน้อย
AR-75110-099-THAเรือนทรงไทย ตระกูล ณ บางช้าง
KP-75110-98-BANบ้านแมวไทย
AS-75110-097-WALจิตรกรรมฝาผนังภายในกุฎิ วัดบางแคใหญ่
AS-75110-096-WALจิตรกรรมฝาผนังภายในหอไตร วัดบางแคใหญ่
AS-75110-095-GALระเบียงคด วัดบางแคใหญ่
AS-75110-094-CHEพระเจดีย์ วัดบางแคใหญ่
AR-75110-093-PRAหอสวดมนต์ วัดท้องคุ้ง
AR-75110-092-VEJเวจกุฎี วัดท้องคุ้ง
AR-75110-091-TRIหอไตร วัดท้องคุ้ง
AR-75110-090-AMPที่ทำการเทศบาลตำบลอัมพวา
AR-75110-089-THAเรือนหมู่ทรงไทย อุทยาน ร.2
AR-75110-088-THAเรือนหมู่ทรงไทย อุทยาน ร.2
AR-75110-087-THAกุฎิหมู่ทรงไทย วัดอัมพวันเจติยาราม
AR-75110-086-MEDพระที่นั่งทรงธรรม วัดอัมพวันเจติยาราม
AR-75110-085-RECวิหารพระไสยาส วัดอัมพวันเจติยาราม
AS-56000-021-PRAประตูสะหลี
AS-56000-022-PRAประตูปราสาท
AS-56000-023-PRAประตูท่าแป้น
AS-56000-024-PRAประตูปู่ยี่
AR-34170-032-Phitsopharamวัดพิชโสภาราม
AR-34170-033-BanDongYenพิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น
AR-34170-034-Pulomkaoวัดภูล้อมข้าว
CS-34170-001-HadSaiSungหาดทรายสูง
CS-34170-002-KengChangMobแก่งช้างหมอบ
AS-56000-025-WIAเวียงแก้ว
AS-56000-026-KAOเค้าสนามหลวง
FL-56000-001-TAMตำนานพื้นเมืองพะเยา
NR-56000-001-WPYวังปลาชุมชนวัดยืน
NR-56000-002-TSDจุดชมวิวตะวันสามดวง
NR-56000-003-WPYกว๊านพะเยา
PA-56000-004-TTMฒ.ผู้เฒ่าน่ามอง
AR-57240-043-WatMaekhamSoppenOrdinationHallอุโบสถวัดแม่คำสบเปิน
AA-57240-044-PhraChaoSeanSaeพระเจ้าแสนแซว่และพระพุทธรูปโบราณวัดแม่คำสบเปิน
SP-57240-045-ChaoPhoKhamDaengShrineหอป้อปู่(ผีเสื้อบ้านหมู่ที่ 1 เจ้าพ่อคำแดง)
SP-57240-046-ChaoPhoSeanKhamShrineหอป้อปู่(ผีเสื้อบ้านหมู่ 14 เจ้าพ่อแสนคำ)
AR-57240-047-PaNeeNorthernThaiHouseบ้านเก่าป้านี
AR-57240-048-PaPaNorthernThaiHouseบ้านเก่าป้าป๋า
AR-57240-049-MonLaMonKhamNorthernThaiHouseบ้านเก่าพ่อหม่อนลาแม่หม่อนคำ
AR-57240-050- PhoLuangSomNorthernThaiHouseบ้านเก่าพ่อหลวงสม
AR-57240-051-MaeLuangDaengNorthernThaiHouseบ้านเก่าแม่หลวงแดง
AR-57240-052-PaYenNorthernThaiHouseบ้านเก่าป้าเย็น
TC-57240-053-MetalEmbossing ดุนลายโลหะ
AR-50270-006-เรือนอุ๊ยหน้อยเรือนอุ๊ยหน้อย (แม่อุ๊ยหน้อย วิเศษคุณ)
KP-57240-054-GoldDredgingร่อนทองคำแม่น้ำคำ
AR-56000-001-Wat Pa Lan Khamวัดป่าลานคำ
AR-56000-002-Wat Inthanวิหารไม้สักแกะสลัก วัดอินทร์ฐาน
AR-56000-003-Wat Phuminวัดภูมินทร์
AR-56000-004-Wat Muang Chumวัดเมืองชุม
AR-90000-008-ประตูเมืองสงขลาประตูเมืองสงขลา
TC-80000-001-NONผู้ประกอบการแกะหนังตะลุงนนท์ อ้ายขวัญเมือง
KP-30110-029-PHIต้นจามจุรี
AR-56000-005-Wat Luang Ratchasanthanวัดหลวงราชสัณฐาน
AR-56000-006-Wat Sri Chom Rueangวัดศรีจอมเรือง
AR-56000-007-Wat Leeวัดลี
AR-90330-001-VERNACULAR เรือนพื้นถิ่นอายุ 60 ปี (นางยอม ไมยวัฒน์)
AS-90330-001-Archedซุ้มประตูวัดป่าขาด
AR-56000-008-Wat Noiวัดน้อย
AR-56000-009-Wat Mahaphonวัดมหาพน
AR-56000-010-Wat Hua Khuang Kaewวัดหัวข่วงแก้ว
AR-56000-011-Wat Rat Ja Kuekวัดราชคฤห์
AR-56000-012-Wat Tilok Aramวัดติโลกอาราม
AR-56000-013-Wat Si Umong Khamวัดศรีอุโมงค์คำ
AR-56000-014-Wat Chai Awatวัดไชยอาวาส
AR-56000-015-Wat Boon Yuenวัดบุญยืน
AR-56000-016-Wat Sri Khom Khamวัดศรีโคมคำ
AR-56000-017-Pichai Pongpairote Houseเรือนไม้เก่า
AR-56000-018-Wiang Phayao Museumพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว
AR-56000-019-Old Shop Houseเรือนร้านค้าเก่า
AR-56000-020-Old Shop Houseเรือนร้านค้าเก่า
AR-56000-021-Millโรงสี และ เรือนพักอาศัย
AR-56000-022-Phaya Ngam Mueang Monumentอนุสาวรีพญางำเมือง
AS-90330-003-Kaoโบสถ์เขาตก
AR-10540-008-SRIวัดศรีวารีน้อย
AR-10540-009-SUVวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
AR-10540-010-BUAวัดบัวโรย
KP-90000-034-ปี๊เต๋ปี๊เต๋
AR-10540-011-LANลานหลวงพ่อนาค
SP-90110-009-PAKIชุมชนชาวไทยเชื้อสายมุสลิม-ปากีสถาน หาดใหญ่
AR-57000-017-akharntheidphrakeiyt90peesomdedphrasrอาคารเทิดพระเกียรติ90ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์
TC-57000-018-Wall Art Chiang Rai ElysiumWall Art Chiang Rai Elysium
AR-57000-019-salakranglungkaoศาลากลางหลังเก่า
AR-57000-020-anusawareerudchaklantii5อนุสาวรีย์รัชกาลที่5
AR-57000-021-hollprawatmuangchiangrai750peeหอประวัติเมืองเชียงราย750ปี
AR-57000-022-watklangwiangวัดกลางเวียง
AS-57000-023-watprasinghchaingraiวัดพระสิงห์เชียงราย
AR-57000-024-rongphyabanoverbrooktukkaoโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คตึกเก่า
AR-57000-025-banheangkhwamshongchomoverbrookบ้านแห่งความทรงจำโอเวอร์บรุ๊ค
AR-10540-012-QAMมัสยิดกอมรุสมาน
AS-90000-002-สามหลัก 3 ภาษาศิลาจารึกสามหลัก 3 ภาษา
AR-10540-014-BUAพิพิธภัณฑ์วัดบัวโรย
AR-10540-015-BODพุทธเจดีย์ศรีบัวโรย
SP-10542-045-WATประเพณีแข่งเรือวัดจรเข้ใหญ่
AR-56000-023-Sala Metha Houseสล่าเมธา (เรือนโบราณของอดีตหมอยาไทใหญ่)
TC-80000-002-SIRผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แกะหนังตะลุง “รักษ์คอน”
TC-80000-003-SUCผู้ประกอบการ นายเสนีย์ ทรัพย์สิน
PA-80160-001-JAMนายจำเนียร คำหวาน
TC-80000-004-TAWผู้ประกอบการ คุณทวี คงบุรี
PA-80000-020-KHUนายคุณากร ประมุข
PA-80130-005-SOMนายสมปอง ภักดีกิจ
PA-80160-011-PENนายเพ็ญเพชร ภักดี
TC-80000-005-SRIผู้ประกอบการ คุณศรีวรินทร์ ทองดี
PA-80290-019-NATนายณัฐพล บัวจันทร์
PA-80280-022-PHAนายพัชรพล ไชยศรี
PA-80170-030-THAนายฐาปกรณ์ ประพัฒน์
PA-80110-031-PARนายปรินทร์ รัตนบุรี
PA-80140-032-APIนายอภิรักษ์ รอดประดิษฐ์
PA-80130-021-PRAนายประจวบ จันทร์เรือง
PA-80140-023-BOOนายบุญเอิบ วรรณคง
PA-80130-026-ITTนายอิทธิพล สงอร่าม
AS-90330-004-Pagodaเจดีย์ ๕๐๐ ปี (วัดชะแล้)
KP-57240-055-YuJibYuJamอยู่จิ๊บอยู่จ๋ำ การทำประมงพื้นบ้านในแม่น้ำคำ
AR-50270-008-เรือนอุ๊ยจันทาเรือนอุ๊ยจันทา (แม่อุ๊ยดวงตา จริยา)
AA-57240-056-ThammatLuangธรรมมาสน์หลวง
AR-50270-009-เรือนอุ๊ยธิเรือนแม่ชมนาเรือนแม่ชมนา (แม่ชมนา แสงบุญ พ่อมิตร จันต๊ะ)
TC-57240-057-WatMaekhamSoppenMuralจิตรกรรมวิหารวัดแม่คำสบเปิน
AR-50270-010-เรือนพ่อจำเริญ แม่แก้ว ปิโยเรือนพ่อจำเริญ แม่แก้ว ปิโย (พ่อจำเริญ แม่แก้ว ปิโย)
AR-50270-011-เรือนพ่อหนานเสริฐเรือนพ่อหนานเสริฐ (พ่อหนานประเสริฐ ปันศิริ)
AA-57240-058-NamTonค่วนน้ำต้น/น้ำต้น
AR-30110-002-PHIเรือนไม้พื้นถิ่น พิมาย
AR-10540-005-SIRวัดศิริเสาธง
FL-56000-002-PRAจารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว (ลพ. 29)
AR-10540-016-JAYเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธยันตี
TC-10540-017-MURจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดศรีวารีน้อย
AR-10540-018-SHRศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดหัวคู้
AR-10540-019-SHRตำหนักเสด็จพ่อสามร้อยยอด ตำหนักเสด็จพ่อพลายชุมพล ศาลเจ้าพ่อทุ่ง
SP-10540-024-INDหมอต่อกระดูกและเส้นเอ็น (สมเดช พุฒพลายงาม)
AR-80120-002-WatChediวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่)
CS-80120-002-RoosterStatueAreaอุทยานไก่แห่งความสำเร็จ
AR-10570-020-SHRศาลพ่อเฒ่า
AR-10540-021-SHRศาลท้าวพันตา เกาะพิจิตร
PA-80000-002-SUMนายสุมล ศักดิ์แก้ว
TC-10542-022-MURจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดจรเข้ใหญ่
FL-10540-023-MURสมุดไทยเรื่องพระมาลัย วัดบัวโรย
PA-80330-003-CHAนายเฉลียว ด้วงสิน
AS-90000-003-ป้อมปากน้ำแหลมทรายป้อมปากน้ำแหลมทราย
AR-50270-001-เรือนอุ๊ยธิเรือนอุ๊ยธิ (แม่อุ๊ยธิ วิเศษคุณ)
KP-50270-001-Por Jao Luang Muang Kornพ่อเจ้าหลวงม่วงก๋อน
SP-10542-025-PERหมอทำขวัญนาค (ขวัญเรือน เกตุขวง)
SP-10540-026-PERหมอทำพิธีขันหมาก (ประเสริฐ แสงหิรัญ)
TC-80160-001-KONคนริมเขา
PA-80190-004-KLAนายเคล้า โรจนเมธากุล
KP-50270-002-Por Jao Luang Korn Muengพ่อเจ้าหลวงกอนเมือง
PA-10540-027-PERการแสดงโขนสด (ครูวิก ฉิมพลี)
FL-56000-003-SVPบันทึกโบราณของพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา เมืองพะเยา
TC-94140-001-LIMARผ้าลิมาร์จูวา ผ้าทอจวนตานี
AR-10542-006-MONวัดมงคลนิมิตร
AR-10540-007-PAKวัดปากคลองมอญ
KP-30110-033-PHIต้นจามจุรี 1
AR-10570-004-SAOวัดเสาธงนอก
KP-70180-060ต้นผึ้ง ปลูกใหม่เป็นสัญลักษณ์หน้าอำเภอสวนผึ้ง
KP-70180-063ต้นผึ้ง ในต้นผึ้งฟาร์ม
KP-70180-065ต้นผึ้ง สมบูรณ์ สมเด็จพระกนิษฐาฯ ทรงปลูก ในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ
KP-70180-069ต้นผึ้ง ณ ยอดเขาลันดาใหญ่ (ยอดเขากระโจม)
KP-70180-071ต้นผึ้ง สมบูรณ์ ในไร่ฝรั่ง
KP-70180-074ต้นผึ้ง สมบูรณ์ในตลาดเฌอซีญ่า
KP-70180-077ต้นผึ้ง สมบูรณ์ ข้างฝายลำน้ำภาชีบ้านหนองตาดั้ง
KP-12130-003-NAIร้านก๋วยเตี๋ยวนายเลิศ
KP-12110-001-SOUร้านก๋วยเตี๋ยวโซ้ยโกว
KP-12110-002-PAEร้านก๋วยเตี๋ยวแป๊ะจั๊ว
KP-12130-004-HEUร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียจั๊ว
KP-12130-005-RUEร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไทย คลอง 2
KP-12130-006-LEKร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเล็กแดง คลองหนึ่ง
KP-12130-007-TOIร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกะลา ต้อยมาเลิศ
KP-12130-008-JEAร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านป้าแจ๋ว คลองสอง
KP-12130-009-SAWร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสวัสดี
KP-12130-010-BOAร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตลาด 1 ศตวรรษ คลองสาม
KP-12130-011-BOAร้านก๋วยเตี๋ยวเรือและก๋วยจั๊บตลาด 1 ศตวรรษ คลองสาม
KP-12130-012-KOBร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านโกบอย
KP-12130-013-NONร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านน้องเบียร์ คลองสี่
KP-12130-014-BOAร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดมูลจินดาราม
KP-12110-015-RAIร้านก๋วยเตี๋ยวไร้เทียมทาน
KP-12110-016-KHLร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคลองเจ็ด
KP-12110-017-MAEร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านแม่กำไร
KP-12110-018-HORร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโหระพา
KP-12130-019-NAIร้านนายเก่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสเยี่ยม
KP-12110-020-KORร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกอไผ่
KP-12110-021-RUEร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเรือนไทย
KP-12110-022-TONร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต้นฉบับ
KP-12110-023-PAEร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเอี่ยม คลองสิบ
AR-12130-024-CULร้านกาแฟ 8 wa และพื้นที่ space cultural บริเวณศาลเจ้า ปึงเถ่ากงม่า คลองสาม
AR-12130-025-CULร้านขายสินค้าท้องถิ่นริมคลองหนึ่ง
TC-12110-001-CRAผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
TC-26120-002-PENร้านเปิงใจ๋เจ้า
KP-12170-003-MAEอินทผลัม แม่มาลี คลอง 8
KP-12120-004-LUNฟาร์มลุงแดง
TC-12120-005-CRAผลิตภัณฑ์บ้านหัตถศิลป์หมักโคน (ผ้าเขียนลาย)
TC-26120-006-EMBกลุ่มผ้าขาวม้าปักลาย/ วิสาหกิจชุมชนบ้านหมอน
SP-90330-001-ประเพณีชักพระทางน้ำ
SP-90330-002-พิธีลอยเคราะห์ทางน้ำ
SP-90330-003-พิธีสรงน้ำพระพ่อท่านคง
SP-90330-004-พิธีสรงน้ำพระพ่อท่านลอย
AA-90330-001-Museumพิพิธภัณฑ์วัดชะแล้
PA-90330-001-TRAศิลปินเพลงบอก
PA-90330-002มโนราห์แสวงโชว์ (นักดนตรี)
SM-90330-001-แข่งเรือ
TC-70180-032โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
TC-70180-034โรงเรียนรุจิรพัฒน์
PA-70180-035โรงเรียนบ้านบ่อหวี
KP-10530-029-Yentafo Go Yaเย็นตาโฟโก๋ยา
KP-10530-030-Faiz Farm cafeฟาอิซฟาร์ม
KP-10530-031-Kin khaw kin plaกินข้าวกินปลา
AR-10530-056-Arsa Nong Chokมูลนิธิอาสาหนองจอก
KP-10530-032-Korut Takwa Sufficiency Economy Learnศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ​พอเพียงคอยรุตตั๊กวา
KP-90000-025-โรตีแกงไก่โรตีแกงไก่
SM-90330-002-กีฬาชนวัว
AR-80120-001-WatBoekวัดเบิก
AR-80120-003-CHEสุสานไก่ปั้นแก้บน (ลานปล่อยไก่)
AR-48170-001-PHRATHAT RENU พระธาตุเรณู
EL-33170-001-Kui dialect ปะนายเหวา (ภาษากูย)
AR-10530-052-Al Rahman Mosqueมัสยิดอัรเราะห์มาน
TC-80340-004-BAIร้านใบบุญ
TC-80340-005-THEร้านเทพศิลป์
SP-90110-005-Sompongโนราสมปอง ประดิษฐ์ศิลป์
AR-57000-037-boonbandarngeshueseบุญบันดาลเกสเฮ้าส์
KP-48170-001-KANOMJEEN 5 YAGร้านขนมจีน 5 แยก
TC-80120-007-BANกลุ่มแปรรูปดอกไม้ประดิษฐ์บ้านนาเหม้า
AA-44150-001-Buddha-Mongkol พระพุทธมงคล
SP-80120-001-WATบุญกฐินวัดเบิก
KP-80120-002-HOMหนมจีนบ้านสวนพอเพียงผักเพียงดิน
KP-80120-006-KHAข้าวยำป้าวรณ์
KP-80120-007-KHAข้าวหลามแม่ออย
KP-80120-009-KRAกระท้อนฉุน
KP-80120-010-SONสวนสละธานินทร์
PA-80120-001-SOMโนราสมนึก ชูศิลป์
TC-80120-001-PARร้านมโนราห์พารวย ร้านจำหน่ายสินค้าแก้บนของโนราสมนึก ชูศิลป์
PA-80340-001-TIPโนราแอ๊ด ทิพย์วัลย์ ขวัญนคร
PA-80120-002-SANคณะสนิทกลองยาว(ลุงสนิท ขลิบแย้ม)
AR-80120-001-CHEวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)
SM-90330-003-กีฬาชนไก่
PA-90330-003โนราสรรเสริญ อมรศิลป์
PA-90330-004น้องธันวา ตะลุงเยาวชน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
AR-12170-015-WATวัดป่าคลอง 11
KP-12130-007-GOHร้านก๋วยเตี๋ยวโกฮับ
AS-90330-005พระนอนวัดแหลมจาก
TC-80340-001-THEร้านเทพศิลป์
TC-80120-002-KOBร้านช่างกบปูนปั้น
AR-10540-013-LOUโบสถ์เซนต์หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
TC-80340-003-WIRร้านช่างวิโรจน์ปูนปั้น
TC-80340-004-NIPร้านช่างนิพนธ์ปูนปั้น
TC-80340-005-SURนายสุริชาติ ธุวรัฐคีรี (ช่างจุ๋ม)
KP-90000-0045-ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง
AS-90000-004-ศาลาวิหารแดงศาลาวิหารแดง เขาตังกวน
KP-90000-043-ไก่เครื่องไก่เครื่อง
KP-9000-0-039-ขนมไข่เตาถ่านขนมไข่เตาถ่าน (ป้ามล)
KP-90000-041-ขนมปะดาขนมปาดะ หรือขนมปาดา
KP-90000-030-ขนมปำจีขนมปำจี
KP-90000-024-โรตีอาม่าโรตีอาม่า
KP-90000-040-ขนมไข่นายเลิศขนมไข่ นายเลิศ
KP-90000-027-กล้วยโสร่งกล้วยโสร่ง
KP-90000-029-ขนมข้าวฟ่างกวนขนมข้าวฟ่างกวน
KP-90000-028-ขนมต้มสามเหลี่ยมขนมต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้ ร้านขนมไทยแม่ฉวี
KP-90000-031-ไอติมโอ่งไอติมโอ่ง
KP-90000-019-ไอศครีมถั่วเขียวไอศครีมถั่วเขียวโบราณ (บันหลีเฮง)
KP-90000-018-ไอศกรีมจิวไอศกรีมจิว
KP-90000-016-ไอติมโคม ไอติมโคม
KP-90000-017-ลูกชิ้นปลาปังลูกชิ้นปลาปัง-ร้านไอติมโคม
KP-90000-023-ข้าวเหนียวบอกข้าวเหนียวบอก (ขนมบอก)
KP-90000-036-ข้าวมันแกงไก่ข้าวมันแกงไก่
KP-90000-020-ราดหน้าหม้อดิน ราดกน้าหม้อดิน
TC พานบายศรี 01พานบายศรี
PA-70180-120นางดอกรัก วงศ์ทอง
PA-70180-121นางหงสาวดี ป้าเย็น
PA-70180-122นางวากะปรี พุดดี
AR-90000-014-โรงเรียนจุลสมัยโรงเรียนจุลสมัย
AR-90000-023-เจดีย์เขาตังกวนเจดีย์เขาตังกวน
SP-90000-004-ละหมาดวัดศุกร์ ละหมาดวัดศุกร์
AA-90000-009-ปืนใหญ่ ปืนใหญ่ บริจาคโดย ด่านศุลกากร จังหวัดสงขลา
AA-90000-002-ตุ๊กตาอับเฉาตุ๊กตาอับเฉา
KP-30110-025-PHIต้นมะขาม
SP-90000-007 สมโภชเจ้าพ่อหลักเงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาและวันประสูติเจ้าพ่อหลักเมือง
SP-90000-009-งานตรุษจีนงานตรุษจีน
NR-30110-002-PHIไทรงาม
KP-30110-005-PHIต้นต่อโฮมเมดไอศครีม
AR-90000-011-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
KP-30110-013-PHIต้นมะขามเก่าแก่
AA-90000-024-หน้าบันจำหลักหน้าบันจำหลักลายพุทธประวัติ
AR-30110-001-PHIพิพิธภัณฑ์บ้านส่วยใน
AR-70180-005คริสตจักรตะโกล่างที่ 1
AS-30110-016-PHIท่าสงกรานต์
AS-30110-018-PHIคูเมืองโบราณ
KP-30110-010-PHIพื้นที่ชุ่มน้ำ
KP-30110-011-PHIลำน้ำจักรราช
KP-30110-012-PHIต้นยาง 300 ปี
AA-90000-028-ชิ้นส่วนตะปิ้งชิ้นส่วนตะปิ้ง-ตุนลายดอกไม้
AA-90000-029-ชุดบัวชุดบัว
AA-90000-014-หน้าพรานประดับลูกหน้าพรานประดับลูกปัด
NR-30110-003-PHIแม่น้ำมูล
KP-30110-008-PHIลำนำเค็ม
KP-30110-008-PHIสระช่องแมว
AS-30110-002-PHIพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
AS-30110-003-PHIซุ้มประตูทิศเหนือ (ประตูผี)
AS-30110-004-PHIซุ้มประตูทิศตะวันตก
AS-30110-005-PHIซุ้มประตูทิศตะวันออก
AS-30110-006-PHIเมรุพรหมทัต
AS-30110-007-PHIซุ้มประตูทิศใต้ (ประตูชัย)
AS-30110-008-PHIกุฏิฤาษี (อโรคยาศาล)
AS-30110-009-PHIท่านางสระผม
AA-900000-027-ชุดตะบันหมากชุดตะบันหมาก
KP-30110-004-PHIมีกานต์
TC-30110-001-PHIบ้านขนมจีน
AA-90000-007-โอ่งใส่ข้าวเปลือกโอ่งใส่ข้าวเปลือก
KP-30110-006-PHIตู๋เตี๋ยวเป็ด
KP-30110-007-PHIระกา
CS-30110-001-PHIลานพรหมทัต
KP-30110-011-PHIตลาดไนต์บาซ่าร์
PA-70180-119นายสมโชค ปัญญาวรพงศ์ บ้านปัญบุญ
AA-90000-013-หินดุหินดุ (เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปภาชนะดินเผา)
AA-90000-025-ขวดเบียร์ขิงยุโรปขวดเบียร์ขิงยุโรป
KP-30110-002-PHIสระเพลง
AS-30110-011-PHIศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
AR-90000-008-ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าแม่ทับทิม
AS-30110-013-PHIวัดเดิม
AA-30110-001-PHIพระพุทธวิมายะ
AS-30110-017-PHIวัดเก่า
AS-30110-015-PHIวัดใหม่
AS-30110-014-PHIวัดบูรพาพิมล
AS-30110-012-PHIศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า
TC-90000-002-สงขลาบาติกสงขลาบาติก
AA วัตถุมงคล 01วัตถุมงคลเจ้าพ่อพญาแลฯ
AA-90000-004-องค์พระร้อยแปดองค์พระร้อยแปด:ศาลจ้าวไหหลำ
AR-90000-018-ศาลาฤาษีดัดตนศาลาฤาษีดัดตน วัดมัชณิมาวาส
KP-90000-006-ก๋วยเตี๋ยวหางหมูก๋วยเตี๋ยวหางหมู
KP-90000-035-ก๋วยเตี๋ยวโกแบนก๋วยเตี๋ยวโกแบนสูตรโบราณ
KP-30110-012-PHIเป็ดย่างป้าอ้วน
AA-90000-022-ตู้นิรภัย ตู้นิรภัย
TC-90000-003-พงศ์บาติก พงศ์บาติก
SM-90000-001-การละเล่นว่าว การละเล่นว่าว
KP-30110-004-PHIสระขวัญ
AA-90000-021-ตาชั่งจีนตาชั่งจีนใช้สำหรับชั่งของที่มีขนาดเล็ก
AA-90000-019-เตาหลอมทองเตาหลอมทอง
AA-90000-020-โต๊ะทำทองโต๊ะทำทองพร้อมอุปกรณ์ทำเอง
KP-31000-040-Sawaijeekภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพรเพื่อการรักษา
AA-90000-018-ตะเกียงตะเกียง
AA-90000-010-เข็มทิศจีนเข็มทิศจีน
AA-90000-011-ตุ๊กตาเทพเจ้าตุ๊กตาเทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว และผลไม้มงคล
AA-90000-023-เครื่องถ้วยลายน้ำเครื่องถ้วยลายน้ำทอง
AA-90000-016-ชุดน้ำชาลายครามชุดถ้วยน้ำชาลายครามพร้อมฝาเขียนลายทิวทัศน์
PA-62180-001-KN Musicกลองยาวลั๊ว
KP-30110-013-PHIประจำอำเภอ
KP-30110-014-PHIน้อยส้มตำ
AR-70180-004วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม
KP-10530-028-Again pleaseอะเกนพลีส
AA-90000-017-เครื่องกระเบื้องชุดเครื่องกระเบื้อง
AA-90000-015-จารึก ร.๕จารึกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)
AA-90000-006-โคมประทีปโคมประทีปรูปทรงเสมาใช้ในงานวันพระราชพิธีวิสาขบูชา
AA-90000-012-บุษบก บุษบก
AA-90000-003-เหรียญกษาปณ์เหรียญกษาปณ์เมืองสงขลา
AA-90000-026-กี่ทอผ้ากิ่งทอผ้า
AA-90000-008-กาน้ำลายน้ำทองกาน้ำลายน้ำทอง
KP-30110-009-PHIระเบียงไม้
KP-30110-010-PHIเรือนอุ่นใจ
KP-30110-008-PHIร้านพรศิลป์
KP-30110-005-PHIสระเพลง
KP-30110-006-PHIสระพลุ่ง
KP-30110-007-PHIสระแก้ว
KP-30110-002-PHIดาเดอบาร์
AR-90000-019-วัดดอนแย้วัดดอยแย้
KP-30110-003-PHIโคขุนโพนยางคำ ณ พิมาย
KP-30110-003-PHIสระโบสถ์
AS-30110-001-PHIอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
NR-30110-001-PHIสระโบสถ์
SP-90000-001-ถือศีลอดในเดือนรอถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
KP-30110-001-PHIแหววก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูต้มยำพิมาย
SP01พิธีการบวงสรวง
FL-90000-002-นิทานนิทาน เกาะหนู เกาะแมว
AR-90000-005-HubHoHinโรงสีแดง
KP-90000-022-ขนมจีบไก่ขนมจีบไก่
FL-90000-001-ตำนานเงือกทองตำนานเงือกทอง
AR-70180-007โบสถ์คริสตจักรเอเฟซัส
AR-70180-010วัดบ้านบ่อ
AR-70180-011วัดป่าท่ามะขาม
AR-70180-013วัดห้วยผากเทพประทานพร
AR-70180-014วัดป่าธารน้ำร้อนบ่อคลึง
AR-70180-015วัดห้วยม่วง
AR-70180-016วัดบ่อหวี
AR-70180-017วัดหนองหมี
AR-70180-019สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมห้วยหนึ่ง
AR-70180-020สำนักสงฆ์เขาตกน้ำ
AR-70180-021สำนักสงฆ์สุทธิธรรมรังษี (ผาปกค้างคาว)
AR-70180-022สำนักสงฆ์หัวสาม
AR-70180-023สำนักสงฆ์ห้วยน้ำใสเจริญธรรม
AR-70180-024สำนักสงฆ์เริ่มชัย
KP-70180-037ยอดเขาลันดา หรือยอดเขากระโจม
KP-70180-038อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
KP-70180-039บ้านห้วยน้ำขาวเดิม ระหว่างทางเดินขึ้นยอดเขาแหลม
KP-70180-040จุดชมวิวป่าเบญจพรรณเขาแหลม
KP-70180-041น้ำตกเก้าโจน
KP-70180-044จุดชมวิวห้วยคอกหมู
KP-70180-045ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระนางเจ้าสิริกิต์ (บ้านบ่อหวี)
KP-70180-046น้ำตกบ่อหวี
AR-70180-048ชุมชนบ้านบ่อ
AR-70180-049ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
CS-70180-050ลานชุมชนบ้านทุ่งแฝก
AR-70180-051ชุมชมบ้านห้วยผาก
AR-70180-052ชุมชนบ้านตะโกล่าง
AR-70180-054ชุมชนบ้านโป่งแห้ง
CS-70180-055ไร่ชุมชนเพื่อฟื้นฟูการทำข้าวไร่ บ้านโป่งแห้ง
AR-70180-056ชุมชนบ้านบ่อหวี
AR-70180-058ชุมชนบ้านห้วยน้ำหนัก
AA-70180-081พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
AA-70180-082พิพิธภัณฑ์อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
AA-70180-084พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านห้วยน้ำหนัก
AR-70180-085หอวัฒนธรรม ชุมชนบ้านบ่อหวี
SP-70180-215นายเกรียงไกร ชีช่วง
AR-70140-217สำนักสงฆ์บางกะม่า
SP-70180-219ลานวัฒนธรรม สนามฟุตบอลชุมชน บ้านบางกะม่า
SP-70180-089ครูสุรเศรษฐ บุญเกตุ
KP-70180-090นายกี้ อนุกูลนิติธรรม
SP-70180-091นายยี่หม่อง ศรีลักษณ์
CS-57000-009-suansatharanakoloiสวนสาธารณะเกาะลอย
KP-70180-093กลุ่มรักษ์เขากระโจม
KP-70180-094นายสุฤทธิ์ มีบุญ (ลุงทอง)
SP-70180-095นางจิดาภา ปั้นทองคำ
KP-70180-096อดีตผู้ใหญ่บ้าน สมบัติ วริทธิกรกุล
KP-70180-212กลุ่มเยาวชนรักษ์โป่งกระทิงบน
TC-70180-213นายดำรงชัย แซ่ลิ้ม (พี่โรจน์) ศิลปิน ช่างฝีมือ ปราชญ์ด้านศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาป่า
SP-70180-214ผู้ใหญ่บ้าน ชูศิลป์ ชีช่วง และอดีตกำนันเดชา ชีช่วง
AR-57000-010-watjedyordวัดเจ็ดยอด
AR-57000-011-watphrathatchomtongวัดพระธาตุจอมทอง
TC-70180-103นายจริ่ง ชัยวัฒน์พิศาล
AR-57000-003-ransalungkhamร้านสลุงคำ
AR-57000-004-ranzamaleeร้านซามาลี
AR-57000-005-mugnomsenมักหนมเส้น
AR-57000-006-watpramaebungkerdวัดพระแม่บังเกิด
TC-70180-106นางจิ้ เซดี
TC-70180-107นางชาลี ทองดี
TC-70180-108นางอุทัย วิสิฐศุภการ
TC-70180-109นางสาวฟ้า อุ้ม
AR-57000-007-joklonggeorgeโจ๊กลุงจอร์จ
TC-70180-113นางจำนวน โพธิ์ศรี กลุ่มจักสานบ้านสวนผึ้ง
TC-70180-114นายอำนวย อาสนเวช
KP-70180-116นางอุทัย คุ้มลึงค์ และ อ้อมเดือน จอมขวัญ
KP-70180-117นางอัมพวัน คุ้งลึงค์
CS-70180-132ตลาดหมู่บ้านมอญ ห้วยน้ำใส
AR-70180-133U2T ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ตะนาวศรี
AR-70180-134ตลาดเฌอซีญ่า
AR-70180-135ตลาดโอ๊ะป่อย
AR-12150-005-KLO วัดคลองชัน
KP-30110-023-PHIต้นยางร้อยปี 1
KP-30110-026-PHIต้นมะขาม 2
SP-90110-010-MUSชุมชนสมาคมมุสลิมหาดใหญ่
KP-30110-027-PHIต้นตาล
AR-10570-002-HUAวัดหัวคู้
KP-30110-028-PHIต้นพิกุล
AR-10570-003-SAUวัดเสาธงกลาง
KP-30110-030-PHIต้นไทร
KP-30110-031-PHIต้นเสลา
KP-30110-032-PHIต้นจามจุรี
PA-80230-018-WORจ่าสิบตำรวจวรพจน์ บุญญา
PA-10540-028-PERกลองยาวคณะบัญญิตัศิลป์
PA-80160-006-NARนายณรงค์ วิชัยดิษฐ์
AS-30110-019-PHวัดสระเพลง
PA-10540-029-THAดนตรีไทยบ้านศรีเกตุ
SP-10570-030-TRAประเพณีแห่ผ้าห่มหลวงพ่อเขียวสุโขพุทธโธภควา  วัดหัวคู้
SP-10570-031-TRAประเพณีกวนกาละแม วัดหัวคู้
SP-10570-032-TRAประเพณีตักบาตรพระร้อย วัดหัวคู้
PA-80120-007-SAMนาย สามารถ งามขำ
AR-90000-002-พระตำหนักเขาน้อยพระตำหนักเขาน้อย
SP-10540-033-KUAพิธีทำขวัญข้าว/พิธีทำบุญกลางนา
KP-50270-003-Por Jao Luang Dorn Taenพ่อเจ้าหลวงดอนแท่น
SP-10570-034-RITประเพณีส่งเรือบ้านเกาะพิจิตร
SP-10540-035-RITประเพณีส่งเรือบ้านคลองดอน
TC-80160-003-BANกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเขาหลัก
SP-10540-036-RITประเพณีส่งเรือคลองหนองงูเห่า
KP-10570-037-RAIการเลี้ยงปลาเบญจพรรณตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
AR-90000-003-มัสยิดอุสาสนอิสลามมัสยิดอุสาสนอิสลาม 2390 (มัสยิดบ้านบน)
KP-31000-042-Sawaijeekอาหารพื้นถิ่นสวายจีก อาหารหวาน
KP-10540-038-GREมะม่วงน้ำปลาหวานตำบลบางเสาธง
TC-50270-001-Ban Rai Weaving Groupกลุ่มทอผ้าบ้านไร่
TC-50270-003-LawaWeavingผ้าทอลัวะ
KP-10570-039-NAMการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ /มะม่วงเขียวเสวย ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
KP-10540-040-SAIขนมสายบัว
KP-10540-041-SESขนมดอกโสน
KP-10540-042-PLAปลาร้าทรงเครื่อง ตำบลบางเสาธง
KP-10540-043-MIMแกงส้มผักกระเฉดปลานิลทอด
KP-10540-044-MAEขนมไทยแม่เฉลิมศรี
SM-10540-046-KITการละเล่นว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า
TC-80160-008-KOWโกวิทย์ เสาปูน บ่อปูนบ้านนาขอม
SP-90000-002-รายออิดิลฟิตรีรายออิดิลฟิตรี
SP-90000-003-อีดิลอัฏฮาอีดิลอัฏฮา
SP-90000-008-งานวันสงขลางานวันสงขลา
PA-36000-001-หมอรำทรงแก้บนรำทรง รำผีฟ้า ลำแก้บน
SP-90000-005โนราโรงครู
SP-90000-010-พิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงพิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวง
AR-90000-012-ตึกแถวแบบชิโน ยูโรเปี้ยนตึกแถวแบบชิโน ยูโรเปี้ยน
AS-94000-001-LIMศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
AS-94000-002-RAYAมัสยิดรายอฟาฏอนี
AA-90000-001-เหรียญ อีแปะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
AA-90000-005-เจดีย์หิน วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร
AR-90000-017-ศาลเจ้าไหหลำศาลเจ้าไหหลำ
AS-90000-001-กำแพงเมืองเก่ากำแพงเมืองเก่า
AR-90000-015-ศาลเจ้าพ่อกวนอูศาลเจ้าพ่อกวนอู สงขลา
AR-90000-004-วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร หรือ วัดกลาง
KP-90000-032-ขนมค้างคาว ขนมค้างคาว
PA หมอแคน 001วงแคนยาวบ้านขี้เหล็กใหญ่ จ.ชัยภูมิ
KP-90000-033-น่ำหลีน่ำหลี
KP-90000-009-ร้านเจ๊นิร้านเจ็นิ
KP-90000-001-เต้าคั่วเต้าคั่ว
KP-90000-004-ซาลาเปาสูตรโบราณซาลาเปาสูตรโบราณ
KP-90000-008-เต้าหู้หยี้เสวยเต้าหู้หยี้เสวย
KP-90000-007-ข้าวมันไก่สะพานเหล็กข้าวมันไก่สะพานเหล็ก
KP-90000-038-ข้าวเหนียวเออะขนมคอนโด ข้าวเหนียวเออะ
SP-90000-011-ประเพณีลากพระประเพณีลากพระ
TC-90000-001-ลีลาวดีบาติกลีลาวดีบาติก
KP-90000-011-ร้านแต้เฮียงอิ้วร้านแต้เฮียงอิ้ว
CS-57000-015-jarmjuree100peeจามจุรี100ปี
AR-57000-016-hollsamoodprachachonchiangraiหอสมุดประชาชนเชียงราย
KP-90000-005-ก๋วยเตี๋ยวในรู เกี๋ยวเตี๋ยวในรู
KP-90000-021-ขนมขี้มอดคั่วขนมขี้มอดคั่ว / ขนมขี้มอดผัดน้ำผึ้งตาลโตนด
KP-90000-013-งี่เทียนถ่องงี่เทียนถ่อง
KP-90000-044-ขนมบูตูขนมบูดู
KP-90000-042-ขนมกุหลีขนมกุหลี
KP-90000-012-ร้านสินอดุลยพันธ์ร้านสินอดุลยพันธ์
KP-90000-002-ขนมหวักขนมหวัก
SP-90000-012-ประเพณีสารทเดือนสิบประเพณีสารทเดือนสิบ
SP-90000-006-งานทวดหัวเขาแดงงานทวดหัวเขาแดง
AS-94000-003-KONGSIบ้านกงสี
AS-94000-004-LEKTI1บ้านเลขที่ 1
AS-94000-006-WANGวังเก่าจะบังติกอ
AS-94000-005-LEKTI5บ้านเลขที่ 5
AS-94000-007-SALAธรรมศาลา
AS-94000-012-ฺBANKHAOUอาคารไวท์เฮาส์ มูลนิธิชูเกียรติ-ปิติเจริญกิจ ไวท์เฮาส์
AS-94000-008-LEKTI10บ้านเลขที่ 10
AS-94000-009-BANTHONGเรือนช่างทองเหลือง
AS-94000-010-BANKHUNบ้านขุนพิทักษ์รายา
AS-94000-011-LEKTI3บ้านรังนก
AS-94160-014-BANLUAGNบ้านหลวงสุนทรสิทธิโลหะ
AR-94000-001-MOSQUEPNมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
AR-94000-002-MOSQUEPKมัสยิดปากีสถาน
AR-94000-003-WATTANIวัดตานีนรสโมสร
AR-94000-004-SURAOสุเหร่าตะลุโบะ
AR-94000-005-RT01บ้านเลขที่ 59
PA-90110-005-Sompongโนราสมปอง ประดิษฐ์ศิลป์
PA-90160-003-Keawnoiโนราแก้วน้อย ศ.ประดิษฐ์ศิลป์
PA-90110-004-Chuarbโนราจวบ ประดิษฐ์ศิลป์
SP-90110-004-Chuarbโนราจวบ ประดิษฐ์ศิลป์
KP-56000-020-KTRร้านข้าวต้มราชวงศ์
AR-94000-006-RT02บ้านเลขที่ 50
AR-94000-007-RT03บ้านเอ้งเฉี้ยง
AR-94000-008-RT04บ้านเลขที่ 19
AR-94000-009-PHIROMบ้าน ม.อ.ปัตตานีภิรมย์
AR-94000-010-AP15บ้านเลขที่ 176 และ178
AR-94000-011-AP14บ้านเลขที่ 184 และ186
AR-94000-012-RT05บ้านเลขที่ 9 และ11
AR-94000-013-RT07บ้านเลขที่ 38
AR-94000-014-RT08บ้านเลขที่ 145 และ147
AR-94000-015-RT09บ้านเลขที่ 185
AR-94000-016-RT13บ้านเลขที่ 70
KP-56000-021-TKPร้านป้าแต้วข้าวคลุกกะปิ
AR-94000-017-AP01บ้านเลขที่ 31 33 และ35
AR-94000-018-AP11บ้านเลขที่ 217 219 221 และ223
AR-94000-019-RP04บ้านลูกชายสุลต่าน
AR-94000-020-AP25บ้านเลขที่ 192
AA-94000-001-THONHเครื่องทองเหลือง จะบังติกอ
EL-94000-001-MALAYUภาษามลายูถิ่น
CS-94000-001-MELAYUชุมชนมลายู
CS-94000-002-CHINESEชุมชนไทย/จีน
SP-94000-001-SOMPHOCHประเพณีสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
SP-94000-002-RAMADANประเพณีการถือศีลอด
KP-56000-022-KJYร้านก๋วยจั๊บเยาวราช จ.พะเยา
KP-56000-023-RRMร้านอาหารรวมมิตร
KP-56000-024-LYPร้านเล้งยู้โภชนา
KP-56000-025-KKJครัวคุณจิ อาหารป่า
KP-56000-026-ฺBCJร้านบุญชูโจ๊ก
KP-56000-027-NBTร้านนิทานบ้านต้นไม้
KP-56000-028-NPPร้านน้ำเงี้ยวป้าบุตร
KP-56000-029-KKPร้านกับข้าวกับปลา
KP-56000-030-KSSร้านข้าวซอยแสงเพียร
SP-94000-003-ASURAประเพณีวันอาซูรอ
SP-94000-004-HARIRAYAประเพณีวันฮารีรายอ อิดิลฟิตตรี
KP-56000-031-KJWร้านขนมจีนป้าวร
KP-56000-032-MMPร้านมอกม่วนพะเยา
KP-56000-033-KTBร้านกุ้งเต้นบ้านโบราณ
KP-56000-034-KTPร้านข้าวต้มโพธิ์ทอง
KP-56000-035-ฺBKPร้านบ้านกะเพราปลา
KP-56000-036-PYMจุดบริการนวดแผนไทยริมกว๊านพะเยา ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา
KP-56000-037-MSUผู้มีความรู้เรื่องศาสนาผี นายสุเทพ วรมิตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนพินิตประสาธน์ จ.พะเยา
SP-94000-005-FOOD1แกงปลาแห้ง
SP-94000-006-FOOD2ข้าวยำ
SP-94000-007-FOOD3ยำหัวปลี(กาบูยาตง)
SP-94000-008-FOOD4ไส้กรอกวัว(ปือโฆะลือมูซูมะ)
SP-94000-009-FOOD5ขนมลาดู
SP-94000-010-FOOD6ขนมเวาะดิง(ขนมฆอเมาะอาบู)
SP-94000-011-FOOD7ขนมดอกไม้
SP-94000-012-FOOD8ขนมเจ๊ะแม๊ะมอและ
SP-94000-013-FOOD9ขนมกอเละเลอเมาะ กอเละซามา
SP-94000-014-FOOD10นาซิดาแฆ
TC-44000-138-Banmor25นางเพลินผกา หวังทิวกลาง
KP-80120-003-HLAขนมจีนแม่โสภา
KP-80120-008-BANบ้านข้าวหมาก
SP-94000-015-FOOD11ขนมมาดูฆาตง
SP-94000-016-FOOD12ขนมวะฮูลู
SP-94000-017-FOOD13ขนมตูป๊ะ หรือข้าวต้มใบกะพ้อ
SP-94000-018-FOOD14ขนมเต้าเปา
SP-94000-019-FOOD15ขนมเจาะหู หรือลีงอโต๊ะแว
SP-94000-020-FOOD16ตือปงอีแต (ขนมดำ)
SP-94000-021-FOOD17ขนมอาเก๊าะ
SP-94000-022-FOOD18โรตียาลอ
SP-94000-023-FOOD19ขนมปอลี
SP-94000-024-FOOD20ขนมซามาซารี
SP-94000-025-FOOD21ขนมกูเวฮางิ
SP-94000-026-FOOD22ตูปะซูตง
SP-94000-027-FOOD23ขนมยือปุ
SM-94000-001-PENCAKปันจักสีละ
PA-94000-001-RONGENGรอเง็ง
PA-94000-002-DIKAEดิเกร์ฮูลู
FL-94000-001-NITRAN1ต้นพุทรา ณ กือดาจินอ
FL-94000-001-NITRAN2นิทานการตั้งเมืองปัตตานี
TC-80120-001-yormสิชลมัดย้อม
TC-80120-005-CHIสุสานไก่ปั้นแก้บน (แปรรูปไก่ปั้นแก้บน)
AR-80120-002-WatBoekพระอุโบสถวัดเบิก (เก่า)
TC-80120-002-JEDวัดเจดีย์ (แปรรูปเศษประทัด)
AR-10530-016-Darulmuttakeen Mosqueมัสยิดดารุ้ลมุดตะกีน
CS-10530-001-Nong Chok Old Market 100 yearsตลาดเก่าหนองจอก 100 ปี
AR-10530-051-Sap Samosorn Nikornkasem Templeวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
AA-10530-001-Pinto Rama 5ปิ่นโต รัชกาลที่ 5
KP-10530-01-Mataba Roti Hajjah Mariamโรตีมะตะบะ ฮัจยะห์มาเรียม
KP-10530-02-Bang Sub Nong Chok Market บังซบ ตลาดหนองจอก
AR-10530-050-Khoyrusdin Mosqueมัสยิดคอยรุสดีน
TC-10530-001-Santauch Handicraftเรือนไทยสันทัศย์หัตถกรรม
CS-10530-002-Phon Prapha Floating Market ตลาดน้ำพรประภา (ลำต้นกล้วย)
TC-90220-001-Preechaปรีชา หนูคง
KP-10530-003-Kampong Bueng Prong Farmer Schoolศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชาวนากัมปงบึงปรง
SM-10530-002-Cockfighting for exportไก่ชนเพื่อการส่งออก กำนันวิเชียร ตันศิริ
KP-10530-004-Ban Sumalee Self-Reliance Learning Ceศูนย์การเรียนรู้การพึ่งพาตนเองบ้านสุมาลี
KP-10530-005-Baan Suan Wilaiwan Sufficiency Economศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนวิไลวรรณ
SP ขบวนบายศรี ถวายเจ้าพ่อพญาแลฯ 001ประเพณีบุญเดือนหก ขบวนแห่บายศรี สักการะเจ้าพ่อพญาแล
AR-10530-049-Darulmukrodrabin Mosqueมัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน (ลำหิน)
AR-10530-048-Sam Ngam Templeวัดสามง่าม
KP-10530-006-New Theory Agriculture Transfer Centeศูนย์ถ่ายทอดเกษตรทฤษฎีใหม่ โรงสีข้าวชุมชนคู้ฝั่งเหนือ
AR-10530-047-Darus Sunni Mosqueมัสยิดดารุ๊สซุนนี
AR-10530-046-Al Huda Mosqueมัสยิดอัลฮุดา
AR-10530-045- Salihul Muslimeen Mosqueมัสยิดซอลิฮุ้ลมุสลิมีน (ลำต้นกล้วย)
AR-10530-044-Neymatul Makbulen Mosqueมัสยิดเนี๊ยะม่าตุ้ลมักบูลีน (แบนใหญ่)
AR-10530-043-Lam Phak Chi Templeวัดลำผักชี
AR-10530-042-Nurul Islam Mosqueมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านนาตับ)
KP-10530-007-Ban Kaew Farm ฟาร์มบ้านแก้ว (ลุงกุ๊ก)
AR-10530-041-Yami Ul Muttakin Mosqueมัสยิดย่ามิอุ้ลมุตตะกีน (ลำหินใต้)
SM-10530-001-Five Star Boxing Gymค่ายมวย ห้าดาวยิม
AR-10530-040-Lam Pha Ong Templeวัดลำพะอง
AR-10530-039-Yam Ul Ikwan Mosqueมัสยิดยำอุ้ลอิควาน
AR-10530-038-Mai Krathum Lom Templeวัดใหม่กระทุ่มล้ม
AR-10530-037-Nurus Salam Mosqueมัสยิดนูรุสสะลาม (กุโบร์โต๊ะเยาะห์)
AR-10530-036-Wiboon Thammaram Templeวัดวิบูลย์ธรรมาราม
AR-10530-035-Lam Toi Ting Templeวัดลำต้อยติ่ง
AR-10530-034-Darut Salam Mosqueมัสยิดดารุสสลาม (บาหยัน)
AR-10530-033-Lam Wang Kasutthawat Templeวัดลำวังคาสุทธาวาส(วัดเขมร)
AR-10530-032-Darul Koirot Mosqueมัสยิดดารุลคอยรอต (เจียรดับ)
AR-10530-031-Rat Bamrung Templeวัดราษฎร์บำรุง (คลอง2)
CS-10530-003-Harajuku Thailandฮาราจูกุ ไทยแลนด์
AR-10530-030-Darut So Li Hin Mosqueมัสยิดดารุซซอลีฮีน (บ้านคลองสอง)
AR-10530-029-Nurul Ko Dim Mosqueมัสยิดนูรุ้ลกอดีม (ลำต้อยติ่ง)
AR-10530-028-Noorulyakeen Mosqueมัสยิดนูรุ้ลยะกีน (ท่าไข่)
AR-10530-027-Darun Khoni Mosqueมัสยิดดารุ้ลกอนี (โต๊ะนิล)
AR-10530-026-Darunnasihah Mosqueมัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์ (ลำแขก)
AR-10530-025-Nurullah Mosqueมัสยิดนูรุ้ลลอฮ์ (ลำโขล่)
AR-10530-024-Daris Sunnah Mosqueมัสยิดดาริสซุนนะห์
AR-10530-023-Chia Ra Dap Templeวัดเจียระดับ (วัดใต้)
AR-10530-022-Umar Ibnul Khattab Mosqueมัสยิด อุมัรอิบนุ้ลค๊อฏฏ๊อบ (ลำสลิดทอง)
AR-10530-021-U Ta Phao Templeวัดอู่ตะเภา
AR-10530-020-Al-Islah Mosqueมัสยิด อัล-อิศลาหฺ
AR-10530-019-Koirut Tukwa Mosqueมัสยิดคอยรุตตั๊กวา (ลำไทร)
AR-10530-018-Al Yamiah Mosqueมัสยิดอั้ลยามิอะห์
CS-32000-001-RMUTIศาลาเกาะเสด็จประพาส
KP-10530-008-Sạn Kampuซันก้ามปู
AR-10530-017-Thewasatan Thevalai Thepnimit Montienเทวสถาน เทวาลัย เทพนิมิต มณเฑียร พุทธจักร เพชรพิมานทอง พรหมพิมาน รามเทพ
AS-94160-014-YARANGเมืองโบราณยะรัง
AS-94150-015-AH HOสุเหร่าอาโห
AS-94110-016-RAYASAIBURIมัสยิดรายา สายบุรี
AS-94000-017-KERISEKมัสยิดกรือเซะ
AS-94150-018-YARINGวังเจ้าเมืองโบราณยะหริ่ง
AS-10530-002-Old Houseบ้านยุคเก่า
AR-10530-015-Nuruleiasan Mosqueมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน (ลำตาจีน)
AR-10530-014-Nong Chok Templeวัดหนองจอก
AR-10530-013-Saint Theresa Churchวัดนักบุญเทเรซา
AR-10530-012-Krathumrai Templeวัดกระทุ่มราย
CS-10530-004-The Central Islamic Council of Thailaศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ
AR-10530-011-Falah Mosqueมัสยิดฟาลาฮ
KP-10530-009-Flying Foxesค้างคาวแม่ไก่
KP-10530-010-Suan Rak Kaset (Organic Farm)สวนรักเกษตร แหล่งผลิตพืชอินทรีย์
KP-10530-011- Ban Moyahบ้านหมอยะห์
AR-10530-010-Darun Hasanai Mosqueมัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย
AR-10530-009-Safirusslam Mosqueมัสยิดสะฟีรุสลาม
KP-10530-012-Barakat Estateบารอกัตเอสเตท
AR-10530-008-Attao Hit Mosqueมัสยิดอัตเตาฮีด
AR-10530-007-Si Chompoo Templeวัดสีชมพู
KP-10530-013-Suan Guitar Orchidกีตาร์ออร์คิด เศรษฐกิจพอเพียง​
AR-10530-006-Prayong-Kitti Wanaram Templeวัดประยงค์กิตติวนาราม
AR-10530-005-Phra yapa Templeวัดพระยาปลา
KP-10530-014-Decha Nutalaiเดชา นุตาลัย
AR-10530-004-Pa Witsarut Rattanaram Templeวัดป่าวิศรุตรัตนาราม
AR-10530-002-Bidayatulhidayah Mosqueมัสยิดบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์
KP-10530-015-Metropolitan Farmer Volunteer Networkเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติอาสาชาวนามหานคร
AR-10530-001-Maicharoenrad Templeวัดใหม่เจริญราษฎร์
AS-10530-001-Golden Teak Church (Naam Khem Church)อุโบสถไม้สักทอง (โบสถ์น้ำเค็ม)
ar-30170-03-srimuพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศรีจนาศะ
TC-62180-001-IM-WN Klongtoey กลุ่มผ้าปักชาวเขาบ้านคลองเตย
ar-30170-01-SRT2107เรือนรักษ์รถไฟสูงเนิน
ar-30170-02-Shrineศาลเจ้าสูงเนิน
ar-30170-06-SemaramMuพิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมาราม
as-30170-01-Recliningพระพุทธไสยาสน์ วัดธรรมจักรเสมาราม
as-30170-02-samaเมืองเสมา
as-30170-03-bktโบราณสถานบ้านแก่นท้าว
as-30170-04-MueangKaoปราสาทเมืองเก่า
as-30170-05-MueangKhaekปราสาทเมืองแขก
as-30170-06-NonKuปราสาทโนนกู่
as-30170-07-bskแหล่งหินตัดบ้านส้มกบงามบ้านส้มกบงาม
TC-90250-002-Thanapatธนภัทร
PA-90190-001-Waraวรากร บุษบงศ์
PA-90100-001-Thiwaทิวา
TC-90190-003-jatuจตุรงค์ จันทระ
AR-10600-001-RAIตึกแถว 3 ชั้นริมทางรถไฟ
AR-10600-002-INDร้านอินทรโอสถ
AR-10600-003-THOบ้านไม้เก่าธนบุรีเอธานอล
AR-10600-004-WICร้านขายเครื่องจักสาน
AR-10600-005-KRUร้านอาหารครัวบางหลวง
AR-10600-006-SHOตึกแถว 31 คูหา
AR-10600-007-SHOเรือนแถว 14 คูหา
AR-10600-008-HAOเรือนแถวไม้โรงน้ำปลา เฮ้าเต็กเช้ง
AR-10600-009-TOUศาลเจ้าโถวหลงซัน (ตึกดิน)
AR-10600-010-CHOศาลเจ้าพ่อพระเพลิง (เก่า)
AR-10600-011-SHOเรือนร้านค้า เลขที่ 668
AR-57000-001-watkujedyordวัดกู่เจ็ดยอด
AR-57000-002-somtumjedyordส้มตำเจ็ดยอด
AR-57000-003-jansomgaguesthouseจันทร์สมเกลศเฮ้าท์
AR-57000-005-jeebdimsumจีบติ่มซำ รร.เบดเฟรนด์
AR-57000-006-barlapบาลาบ
AR-57000-007-kaotommuangthongข้าวต้มเมืองทอง
TC-57000-009-kantudtungการตัดตุง
AR-57000-004-areerangอารีย์รัง
AR-57000-008-namngiaopanuanน้ำเงี้ยวป้านวล
AR-57000-010-bannrinladaบ้านรินลดา
AR-57000-011-kaosoypojaiข้าวซอยพอใจ
AR-57000-012-bannbarameehouseบ้านบารมีเฮ้าท์
AR-57000-013-sunprahnadซันพลาหนาด
AR-57000-014-sooknilundhotelรร.สุขนิรันดร์
AR-57000-015-hollnarikaหอนาฬิกา
AR-57000-016-jingcafeจิงคาเฟ่
AR-57000-017-baanajarnthawan่บ้านอาจารย์ถวัลย์
AR-57000-018-platform930platform930
AR-57000-019-randongร้านด่อง
AR-57000-020-happinesshotalhappinesshotal
AR-57000-021-samnaknganbanchikodmaiสำนักงานกฎหมาย
AR-57000-022-watsanpakoวัดสันป่าก่อ
AR-57000-023-orchidhouseออคิดเฮ้าท์
AR-57000-024-watjedyordวัดเจ็ดยอด
AR-57000-025-jedeekaoเจดีย์เก่า
AR-57000-026-montuptimtongม่อนทับทิมทอง
TC-44000-87-Banmor3นางสังวาลย์ นามรัง
AR-10600-012-LTGบ้านไม้เก่าของพลโทธงชัย วิภัติภูมิประเทศ
AR-10600-013-BUDอาคารศาลที่เก็บพระพุทธรูปและอัฐิประจำตระกูล
AR-10600-014-SWAบ้านของคุณย่าสวาท บุณยมานพ
AR-10600-015-HOUบ้านเลขที่ 1/3 ซอยเทอดไท 18
TC-44000-145-Banmor31นางบัวลอย ศรีภพ
AR-10600-016-HOUบ้านเลขที่ 11 ซอยเทอดไท 18
AR-10600-017-SHOอาคารพาณิชย์ 2 คูหา เลขที่ 107
AR-10600-018-SHOอาคารพาณิชย์ 2 คูหา เลขที่ 888
AR-10600-019-NGUโรงสีง่วนไถ่
AS-10600-020-KHUวัดขุนจันทร์ (วัดวรามาตยภัณฑสาธาราม)
AR-10600-021-KUAศาลเจ้ากวนอู
AR-10600-022-CHAศาลเจ้าพ่อพระเพลิง
AS-10600-023-RATวัดราชคฤห์วรวิหาร
SP-10600-024-TALตลาดวัดกลาง
TC-44000-33-Banmor21นางพิศมัย คงเพ็ชร
AR-48170-004-RUENPHUTAI เรือนผู้ไท
AS-10600-025-CHAวัดจันทารามวรวิหาร (วัดกลาง ตลาดพลู)
AS-10600-026-INTวัดอินทารามวรวิหาร
TC-44000-102-Banmor5นางจันทร์หอม แก้วกลาง
TC-44000-11-Banmor114นางบัวไข แก้วกลาง
PA-80160-008-ATIนายอติวัฒน์ ทรงศรีวิไล
TC-44000-10-Banmor137นางรัญจวน หวังทิวกลาง
TC-44000-130-Banmor14นางหนูเพียร คำสาริรักษ์
TC-44000-3-Banmor52นางเรณู ไชยโยชน์
AS-10600-027-PHOวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
AR-10600-028-ANIศาลเจ้าโอวเจี่ยะหยี่อาเนี้ยเก็ง (ศาลเจ้าแม่อาเนี้ยว)
AR-10600-029-CHIโรงเจเสี่ยงเข่งตึ้ง
AR-10600-030-PHIศาลาภิรมย์ภักดี
TC-44000-161-Banmor22นางพิกุล แพงวงค์
AR-10600-031-KANวัดกันตทาราราม
SP-10600-032-PIEท่าเรือตลาดพลู
SP-10600-033-STAสถานีรถไฟตลาดพลู
AR-10160-034-PAKวัดปากน้ำภาษีเจริญ
AS-10160-035-APSวัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
SP-10600-036-KONโรงเรียนกงลี้จงซัน (เก่า)
KP-10600-037-SONร้านสุราซ่งกัง ตราเสือโคร่ง
TC-10600-038-YONห้างขายทองย่งเส็ง
KP-10600-039-TONร้านขายยาจีนท่งอันโอสถ
KP-10600-040-MACโรงนึ่งปลาทู
SP-10600-041-WORร้านขายของไหว้ (ตั้งเป็งกี่)
SP-10600-042-SNTโรงภาพยนตร์ ศรีนครธน (วิกสูง)
SP-10600-043-STPโรงภาพยนตร์ ศรีตลาดพลู (วิกเตี้ย)
TC-10600-044-BORร้านบริสุทธิ์ซักแห้ง
TC-44000-4-Banmor117นางคำนึง คำศิริรักษ์
TC-44000-51-Banmor64นางประเทือง นามภักดี
TC-10600-045-VIJร้านถ่ายภาพ วิจิตรศิลป์
AR-10600-046-SAPสะพานข้ามแยกเทอดไท รัชดาภิเษก
TC-44000-127-Banmor13นางต่วน แก้วกลาง
CS-10600-047-BANคลองบางกอกใหญ่
TC-44000-38-Banmor41นางบาง วงค์ชารี
CS-10600-048-DANคลองด่าน
CS-10600-049-BANคลองบางไส้ไก่
TC-44000-149-Banmor95นางสาวปาจารีย์ หวังทิวกลาง
CS-10160-050-PASคลองภาษีเจริญ
TC-44000-2-Banmor270นายสมมาศ คำศิริรักษ์
SP-10600-051-COUลานใต้สะพานตลาดพลู
SP-10600-052-SUAย่านชุมชนสวนพลู
SP-10600-053-RAIย่านชุมชนริมทางรถไฟ
SP-10600-054-CHIย่านชุมชนโรงเจ
SP-10600-055-PHAย่านชุมชนพัฒนาบ้านล่าง
CS-10600-056-THOถนนเทอดไท
CS-10600-057-RAIทางรถไฟสายธนบุรีมหาชัย
SP-10600-058-MOSมัสยิดสวนพลู
SP-10600-059-THAถนนทางใน (ถนนสามัคคี)
KP-10600-060-KHAขนมเบื้องไทยสรินทร์ทิพย์
KP-10600-061-KHAขนมหวานตลาดพลู (ป้าเล็ก)
KP-10600-062-SUNสุณีข้าวหมูแดง
KP-10600-063-HMIหมี่กรอบจีนหลี
KP-10600-064-KUIกุยช่ายตลาดพลู หนุ่มผมยาว
KP-10600-065-MUAหมวยหลี น้ำแข็งไส ไอติมไข่แข็ง
KP-10600-066-NAIกระเพาะปลานายบ้วยเจ้าเก่า
KP-10600-067-TONบะหมี่ตงเล้ง
KP-10600-068-PHOอิ๋วตลาดพลู (พรสวรรค์ผัดไทยกุ้งสด)
KP-10600-069-KHAขนมเบื้องญวนสุอาภา
KP-10600-070-FISกระเพาะปลาขันโค้ก ตลาดพลู
KP-10600-071-TIAเตี้ย ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ
KP-10600-072-SURสุริยากาแฟ
KP-10600-073-KAOเกาเหลาเนื้อเปื่อยตลาดพลู (ต.จันทร์เพ็ญ)
KP-10600-074-KUIกุยช่าย อาม่า ตลาดพลู
KP-10600-075-NAIบะหมี่นายก้า
KP-10600-076-JAEเจ๊อ้อย หมี่ผัดกระเฉด ตลาดพลู
KP-10600-077-KIMกิมเอ็ง กล้วยเชื่อม
KP-10600-078-CHAฉอเล้ง หมี่กระเฉดตลาดพลู
KP-10600-079-NEWนิวเหลียงสุน ซาลาเปาแต้จิ๋ว
KP-10600-080-ANGเทอดไท 33 เป็ดย่างตลาดพลู (อั่ง 2 เป็ดย่าง พะโล้ เดิม)
KP-10600-081-SAHสหายโภชนาขาหมูฮ่องเต้
KP-10600-082-IMFขาหมู IMF
KP-10600-083-KAEแก้วข้าวมันไก่
KP-10600-084-TANขนมไหว้ตั้งง่วนฮะ
KP-10600-085-CENน้ำใบบัวบก สถานีรถไฟตลาดพลู
KP-10600-086-NAIนิอ่าง น้ําแข็งใส ไอศกรีมกะทิ
KP-10600-087-KUIชุมชนผลิตกุยช่ายตลาดพลู
KP-10600-088-NUBอั่งท้อก้วย เฮียหนับ
SM-10600-089-LIOคณะสิงโตลูกเจ้าพ่อพระเพลิง
SM-10600-090-JOTโจ ตลาดพลู (วิชัย รอดเกิด) ผู้ผลิตหัวสิงโต
AR-10600-091-LORเจดีย์ขาวเก็บอัฐิ ล้อต๊อก (สวง ทรัพย์สำรวย) วัดโพธินิมิตร
PA-10600-092-KRAกระตั้วแทงเสือ วัดราชคฤห์วรวิหาร คณะอาจารย์สันติ แก้ว อารี สืบทอดโดยนายมนตรี นาคอ่อน (ช่างเก้า)
PA-10600-093-KRAกระตั้วแทงเสือ ศิษย์หลวงปู่ผาด วัดบางสะแกนอก
PA-10600-094-ARTบ้านศิลปิน
SM-10600-095-KITเสรี สุดจินดา (ลุงเบื๊อก) นักเล่นว่าวไทย
TC-10600-096-TUIลุงตุ๋ยฺ ของเล่นไม้สัก วัดอินทาราม
SM-10600-097-LONคณะสิงโต มังกร หลงเฉียนไทยแลนด์
SM-10600-098-KRAคณะกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
AR-10600-099-BANศาลเจ้าบางยี่เรือ (ศาลเจ้าสูง)
AR-10600-100-HENศาลเจ้าเห้งเจีย
AS-10600-101-BANวัดบางสะแกนอก
AR-10600-102-BANวัดบางสะแกใน
AR-10600-103-THAคริสตจักรตลาดพลูแบ๊บติส
AR-10600-104-KIMบ้านเลขที่ 1 บ้านเก่าหมอกิม คูศิริ
AR-10600-105-SACโรงเจซาแซฮกเซี่ยงตึ้ง
AR-10600-106-BAAบ้านตลาดพลูโฮสเทล
AR-10600-107-GUAท่าเรือศาลเจ้ากวนอู
AR-10600-108-KLAท่าเรือวัดกลาง
AR-10600-109-INTท่าเรือวัดอินทาราม
AR-10600-110-PRAบ้านหลวงประสิทธิ์
AR-10600-111-KHAศาลเจ้าพ่อเขาตก
KP-10600-112-PANกุ๊ยช่ายแป้นศรี
KP-10600-113-LEEกุยช่ายตลาดพลูลี้ป๋อเง็ก
KP-10600-114-SATนิยมเนื้อสะเต๊ะและยำสลัด
KP-10600-115-DAMขนมไข่เฮียตี๋ดำ
KP-10600-116-MARขนมบดินมารียะห์
KP-10600-117-HAGขนมบดินฮัจยะห์
KP-10600-118-HIAข้าวเหนียวมูนแม่เฮียง
KP-10600-119-SUEร้านของชำซื่อสัตย์พานิช
TC-62180-002-IM-WN Klonglan กลุ่มผ้าประดับอิ้วเมี่ยน คลองลาน
KP-62180-001-IM-Headmanโตว่ไซแซ่งจ้อย แซ่เติ๋น - ผู้นำจิตวิญญาณ
KP-62180-003-IM-Craftsmanshipนายจิ้วจ้อย แซ่จ๋าว หรือนายบุญเลิศ ขาวสุขดี - ช่างเงิน
TC-62180-004-IM-WN Klongplarahกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาวเขาอิ้วเมี่ยน บ้านคลองปลาร้า
AR-62180-002-IM-Templeศาลเจ้า องค์เปี้ยนฮุ้ง
AR-62180-003-IM Templeวัดบ้านคลองเตย
AR-62180-004-IM Churchคริสตจักรคลองลาน
AR-62180-005-IM Churchคริสตจักรสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนคลองลาน
AR-62180-006-IM Churchวัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านเมี่ยน เขาน้อย
KP-62180-001-IM Knowledgeนายสุขุม ตั้งทวีเกียรติ-นักปราญช์ชุมชน
PA-62180-007-Hm Mouthorganนายจ้าง แซ่ม้า - หมอแคนม้ง
PA-62180-010-Musicianนายพะฉะนุย คำภูผา - นักดนตรีเตหน่า (กะเหรี่ยงน้ำตก หรือ ปกาเกอะญอ)
PA-93140-001-Boontipนายบุญทิพย์ สุริยะจันทร์
PA-10600-120-SUEหุ่นกระบอกไทย จีน คณะตลาดพลูดูดี
KP-62180-002-IM Knowledge and Practices concerningนายเอนก ฟุ้งยอดคีรี - ช่างเงิน
TC-62180-005-HM blacksmithกลุ่มตีมีด ม้ง
TC-62180-006-HM Hemp fiberผ้าใยกัญชง
AR-62180-008-HM Shrineศาลเจ้า “ชั่งเช่ง” - ม้ง
TC-44000-56-Banmor178นางสำเนา แก้วกลาง
SP-62180-009-HM Funeral ลานข้าวเที่ยง - “เชอน่อชู”
CS-62180-001-KN Cultural centerศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงจังหวัดกำแพงเพชร
CS-62180-001-KN Check pointจุดเช็คอินเตหน่ายักษ์
AR-62180-003-KN Meditation สำนักวิปัสสนากรรมฐาน น้ำตกคลองลาน (บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก)
KP-10600-121-PRAลุงประพันธ์ ไตรรัตน์ ห้องสมุดตลาดพลูรำลึก
TC-10600-122-CHAชฎานางหัตถกรรม
TC-10600-123-RUNร้านรุ่งเรืองพานิช (เครื่องจักสาน)
PA-90110-001-WatKuanlangกลุ่มโนราวัดควนลัง
PA-57000-027-kanfonnokการฟ้อนนก
AR-57000-028-namphriknamngiaoน้ำพริกน้ำเงี้ยว
PA-57000-029-glongmongshengกลองโมงเซิง
AR-57000-030-ahanlakthaiyaiอาหารหลักไทยใหญ่
TC-57000-031-kantudyebmaipahthaiyaiการตัดเย็บผ้าไหมไทยใหญ่
AR-57000-032-ahankankinthaiyaiอาหารการกินไทยใหญ่
AR-57000-033-kantumtournaomerการทำถั่วเน่าเมอะ
AR-57000-034-kanomthaiyaiขนมไทยใหญ่
PA-57000-035-huandontreeseekheiwเฮือนดนตรีสีเขียว
KP-57000-036-yaypunkaosomthaiyaiยายพรรณข้าวส้มไทยใหญ่
TC-10530-002-M.Yuha Designชุดปักมุสลิมม.ญุมอ๊ะฮ์ ดีไซน์
TC-44000-84-Banmor2นางสมใจ อันฤดี
AR-48170-003-HORPHUTALA หอปู่ถลา
AR-48170-002-PHRAONGSAENพระองค์แสน
PA-90110-002-Samanโนราสมาน สืบสานศิลป์
PA-90110-006-Aumศูนย์ฝึกศิลปินพื้นบ้าน หมู่ที่ 17 (โนราเอิ้ม ประดิษฐ์ศิลป์)
SP-90110-006-Aumศูนย์ฝึกศิลปินพื้นบ้าน หมู่ที่ 17 (โนราเอิ้ม ประดิษฐ์ศิลป์)
TC-90110-006-Aumศูนย์ฝึกศิลปินพื้นบ้าน หมู่ที่ 17 (โนราเอิ้ม ประดิษฐ์ศิลป์)
PA-90110-007-Mikeโนราไมค์ วัฒนาศิลป์
CS-90230-008-Pornthapโนราพรเทพ ประดิษฐ์ศิลป์ (ศูนย์วัฒนธรรม)
SP-9230-008-Pornthapโนราพรเทพ ประดิษฐ์ศิลป์ (ศูนย์วัฒนธรรม)
PA-90230-009-Supapornโนราสุภาพร เพชรรัตน์ (ศูนย์ฝึกสืบสานวัฒนธรรมไทย)
PA-90230-010-Thanโนราถั้น กำเนิดทอง
PA-90230-011-AumKokmoungโนราเอิ้ม เทพศรศิลป์
SP-90230-011-AumKokmoungโนราเอิ้ม เทพศรศิลป์
TC-90230-011-AumKokmoungโนราเอิ้ม เทพศรศิลป์
PA-90230-012-Phitsanuโนราพิษณุ ประดิษฐ์ศิลป์
SP-90230-012-Phitsanuโนราพิษณุ ประดิษฐ์ศิลป์
PA-90110-013-Akekapopโนราเอกภพ ดาวรุ่ง
SP-90110-013-Akekapopโนราเอกภพ ดาวรุ่ง
TC-90110-013-Akekapopโนราเอกภพ ดาวรุ่ง
PA-90110-014-Sunthonkarnโนราสุนทรกาญ สืบสานศิลป์
SP-90110-014-Sunthonkarnโนราสุนทรกาญ สืบสานศิลป์
TC-90110-014-Sunthonkarnโนราสุนทรกาญณ์
PA-90220-015-Thaweeโนราเทวี มณีศิลป์
TC-90220-015-Thaweeโนราเทวี มณีศิลป์
PA-90220-016-Kainoiโนราไข่น้อย ดาวจรัสศิลป์
SP-90220-016-Kainoiโนราไข่น้อย ดาวจรัสศิลป์
TC-90220-016-Koinoiโนราไข่น้อย ดาวจรัสศิลป์
PA-90110-017-Sunanthaโนราสุนันทา ดาราศิลป์
TC-90110-017-Sunanthaโนราสุนันทา ดาราศิลป์
PA-90170-018-Theerachetโนราธีรเชษฐ์ กล้าใจ
SP-90170-018-Theerachetโนราธีรเชษฐ์ กล้าใจ
TC-90170-018-Theerachetโนราธีรเชษฐ์ กล้าใจ
PA-90180-019-Yutthanaโนรายุทธนา เทพเทวาศิลป์
SP-90180-019-Yutthanaโนรายุทธนา เทพเทวาศิลป์
TC-90180-019-Yutthanaโนรายุทธนา เทพเทวาศิลป์
PA-90220-020-Sornchaiโนราศรชัย บุญมาก
SP-90220-020โนราศรชัย บุญมาก
TC-90220-020-Sornchaiโนราศรชัย บุญมาก
PA-90180-021-Chaiโนราศูนย์ฝึกชมรมดนตรี และโนราในอาราม
SP-90180-021-Chaiโนราศูนย์ฝึกชมรมดนตรี และโนราในอาราม
TC-90180-021-Chaiโนราศูนย์ฝึกชมรมดนตรี และโนราในอาราม
PA-90310-023-Adulthongโนราอดุลย์ทอง ประคองศิลป์
SP-90310-022-Paeโนราเป้ อรรถพลศิลป์
PA-90310-022-Paeโนราเป้ อรรถพลศิลป์
SP-90310-023-Adulthongโนราอดุลย์ทอง ประคองศิลป์
PA-90110-024-Watklonghaeโนราศูนย์ฝึกวัฒนธรรมเฉลิมราชย์ คลองแห
PA-90110-025-Lamaiโนราละมัย ศรีรักษา
SP-90110-025-Lamaiโนราละมัย ศรีรักษา
KP-48170-002-KANOMJEEN TAITUNขนมจีนใต้ถุน
KP-48170-003-KANOMJEEN PAMAMขนมจีนป้าแม่ม
KP-48170-004-KANOMJEEN POONSINขนมจีนพูนสิน
KP-48170-005-KANOMJEEN PITSAMAIขนมจีนพิสมัย
CS-48170-001-LANWAT PHRATHAT RENU ลานวัดพระธาตุเรณู
CS-48170-002-PHUTAI CULTURE SPACEลานแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท
PA-48170-001-FORNPHUTAI ฟ้อนผู้ไท
PA-48170-002-RUMBUCHA PHRATHATรำบูชาพระธาตุ
TC-48170-001-RANRUANPANGร้านเริญแพง
SP-48170-002-BAISRISUKHWANบายศรีสู่ขวัญ
SP-48170-001-PHUTALA ปู่ถลา
AR-48170-005-RENUNAKHON MUSEUMพิพิธภัณฑ์เมืองเรณูนคร
AR-48170-006-PHUTAI MUSEUMพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าผู้ไท
EL-48170-001-PHUTAI LANGUAGEภาษาผู้ไท
KP-48170-006-MAETHONG YAMผลิตภัณฑ์เหล้าอุแม่ทองแย้ม
CS-34350-001-MuangRuangSeangเมืองเรืองแสง
KP-34350-001-WisahakidChumchonPlasomBankhumkrangวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง
AR-34350-001-WadSirintonwararamPuprouwวัดสิรินธรวรราราม ภูพร้าว
SP-34350-001-SanHlugMuengศาลหลักเมือง
AS-57000-038-bankaoบ้านเก่า
AR-57000-039-banmalaigeshueseบ้านมาลัยเกสเฮ้าส์
AS-57000-040-banwarabodeeบ้านวราบดี
TC-44000-73-Banmor91นางต้อม อันฤดี
AR-57000-041-sueabanเสื้อบ้าน
TC-44000-18-Banmor85นางประนอม ตักเสน
TC-44000-151-Banmor102นางแต๋ว อันฤดี
PA-80210-009-ATIนาย ธนศักดิ์ เธียรโชติ
PA-80110-010-SUPร.ต.อ. สุพร ความสุข
PA-80120-012-WATนายวัชนะ งามขำ
PA-80160-013-THAนายธนวิชญ์ ศิริพงศ์ประพันธ์
PA-80250-014-SUTนายสุเทพ คำแหง
PA-80000-015-THAนายธนวัฒน์ ไทรแก้ว
PA-80230-016-KAKนายคคนะ พะยม
PA-80000-017-SOMนายสมพร บัวจันทร์
PA-80190-024-KONนายคงเอก เหมทานนท์
PA-80110-025-TAPดาบตำรวจเทพนรินทร์ เพชรรัตน์
PA-80230-027-NATนายนัฐพงษ์ ชุมพงศ์
PA-80000-028-CHAนายชวรัตน์ มณี
PA-80160-029-PONนายพงศธร ส้มแป้น
AR-54000-001-CRMย่านถนนเจริญเมือง
AR-54000-002-SMCโรงภาพยนตร์แสนเมือง
AR-54000-003-PCHศาลากลางจังหวัดแพร่
AR-54000-004-PFSโรงเรียนการป่าไม้ (สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า)
AR-54000-005-MHP1เรือนมิชชันนารี (ภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่)
AR-54000-006-MHP2เรือนมิชชันนารี (ภายในพื้นที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน)
SP-54000-001-FPPพื้นที่ผลิตอาหารในชุมชนเหมืองหิตต้นธง
SP-54000-002-KKKกาดกองเก่า
AS-54000-001-PTCประตูชัย
AS-54000-002-KHMกาดเมกฮิมคือ (กาดฮิมเมก)
AS-54000-003-CAPสวนรุกขชาติเชตวัน
SP-54000-003-RSCชุมชนร่องซ้อ (แจ่งฉำฉา)
TC-54160-10บ้านมัดใจ
TC-54160-12ร้านเลอโซเลย คาเฟ่
TC-54160-13ร้านสลับ
TC-54000-01กลุ่มหัตถกรรมบายศรีสู่ขวัญ
TC-54000-14ตุงไส้หมูล้านนา
AR-33170-001-Kuihomestay“ดุงกูย” เรือนพักวิถีกูย
TC-44000-167-Banmor27นางวิลัย อรทัย
TC-44000-168-Banmor76นางใจ หวังทิวกลาง
CS-76000-01-Naturalแม่น้ำเพชรบุรี
CS-76000-02-Naturalคลองวัดเกาะ
CS-76000-03-Naturalเขาวัง
CS-76000-04-Naturalเขาบันไดอิฐ
CS-76000-06-Naturalเขาหลวง
TC-44000-169-Banmor79นางระมุด โยแก้ว
AR-76000-01-Palaceอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
AR-76000-02-Palaceพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
AR-76000-01-Buildingโรงเรียนอรุณประดิษฐ
AR-76000-02-Buildingหอทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
AR-76000-03-Buildingอาคารอุรุพงษ์รัชสมโภช วิทยาลัยอาชีวศึกษา
AR-76000-04-Buildingโรงเรียนคงคาราม
AR-76000-05-Buildingเรือนกฤษณา จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
AR-76000-06-Buildingอาคารปฐมสถาพร โรงเรียนพรหมานุสรณ์
AR-76000-01-Salaศาลาคามวาสี
AR-76000-02-Salaศาลาวัดดอนไก่เตี้ย (ศาลาบ้านหัวสวน)
AR-76000-03-Salaศลาบาบู
AR-76000-04-Salaศาลาท่าหิน
AR-76000-12-Landscapeสะพานดำ
AR-76000-13-Landscapeถนนราชดำเนิน
TC-44000-170-Banmor83นางสวาท อรหันตา
AR-76000-14-Landscapeอุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 4
AR-76000-07-Houseบ้านขุนวิเชียร
AR-76000-08-Houseบ้านขุนกเสมราชกิจ นายวิเชียร บุนยตีรนะ ทนายความ
AR-76000-09-Houseบ้านเลขที่ 87
AS-76000-01-Watวัดมหาสมณาราม (เขาวัง)
TC-44000-171-Banmor92นางทัศนีย์ อรุณ
TC-44000-172-Banmor105นางเอี่ยว สีสมพาน
TC-44000-173-Banmor107นางแวว ศรีภพ
AS-76000-29-Watวัดช้าง
AS-76000-30-Watวัดรัตนตรัย
AS-76000-31-Watวัดถ้ำแก้ว
AS-76000-32-Watวัดชีสระอินทร์
AS-76000-33-Watวัดเกตุ
AS-76000-34-Watวัดแรก
AS-76000-35-Watวัดนาค
AS-76000-36-Watวัดปีป (ร้าง)
AS-76000-37-Watวัดวิหารน้อย (ร้าง)
AS-76000-38-Watวัดเลา (ร้าง)
AS-76000-11-Shrineศาลเจ้าวัดลาด
AS-76000-12-Shrineศาลเจ้าปุนเถ้ากงสำเพ็ง
AS-76000-13-Shrineมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน
AS-76000-14-Shrineศาลเจ้าแห้งเจีย
AA-76000-09-Museumพิพิธภัณฑ์โชห่วย ร้านตั้งจิ้นฮะ
TC-44000-174-Banmor194นางสาวละม้าย อรหันตา
AA-76000-10-Museumบ้านเล่าเรื่อง มิตร ชัยบัญชา
AA-76000-11-Museumบ้านมนัส จรรยงค์
AA-76000-12-Museumพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์
AA-76000-13-Museumพระจอมเกล้าฯ บรมราชานิทัศน์
AA-76000-14-Museumพิพิธภัณฑ์ เขาวัง
KP-33170-002-Kalmor : Kui Folkhealer “แกลมอ” หมอพื้นบ้านวิถีกูย
TC-76000-17-Craftครูช่างมนู เนตรสุวรรณ
SP-76000-02-Eventทำบุญสงกรานต์ชุมชนต่างๆ
SP-76000-03-Eventทำบุญวันพระ ศาลาคามวาสี
SP-76000-05-Eventสลากภัตวัดเกาะ
SP-76000-06-Eventอัฐมีบูชาวัดพลับพลาชัย
SP-76000-09-Eventแข่งเรือยาวแม่น้ำเพชรบุรี
SP-76000-10-Eventตักบาตรข้าวเปล่า
TC-33170-001-Paksaewbag กระเป๋าปักแส่วกูยรงระ
TC-33170-002-RongraSilkผ้าไหมกูยรงระ
TC-33170-003-ฺBasketworkเครื่องจักสานกูยรงระ
KP-33170-001-9KingsRice ข้าว 9 กษัตริย์
KP-33170-003-ButterflyPeaผลิตภัณฑ์จากอัญชันพื้นบ้าน
PA-33170-002-Kui Folk Danceหรำรงระ (นาฏยลีลากูย)
PA-33170-001-Kui Folk Musicดนตรีเทราะกูย
KP-10530-016-Bangmad Biryaniบังหมัด ข้าวหมกสามสี
PA-10530-001-Lyipas Danceรำตาลีกีปัส (วิทยาลัยอาชีวศึกษา​ศาสนบริหารธุรกิจ)
KP-10530-017-VooDoo Cafeวูดูคาเฟ่
KP-10530-018-Hainanese Chicken Rice Stationสถานีข้าวมันไก่สูตรไหหลำ
AR-10530-053-Al Husna Mosqueมัสยิดอัลฮุสนา
KP-10530-019-Houseboat Fishing Parkเรือนแพฟิชชิ่งปาร์ค
AR-10530-054-Foundation for the Promotion of Dharmมูลนิธิส่งเสริมการปฏิบัติธรรม นิชิเร็น โชชู ประเทศไทย
KP-10530-020- The Tree Houseเดอะทรีเฮ้าส์
KP-10530-021-Khum Phrayaคุ้มพระยา
KP-10530-022-Phraya Pla Sufficiencyพระยาปลาพอเพียง
CS-10530-007-Muslim Resource Development Centerศูนย์พัฒนาทรัพยากรมุสลิม
KP-10530-023-Sangtawan Agrotourism Learning Centerศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวัน
AR-10530-055-Hasanuddeen Mosqueมัสยิดฮาซานุดดีน
CS-10530-005-Two Streams Three Culturesสองสายน้ำสามวัฒนธรรม
AA-10530-002-Headstoneโรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง (หินศิลาจารึก)
KP-10530-024-Godfather Ong Kaewเจ้าพ่อองค์แก้ว
KP-10530-025-New Theory Agriculture Learning Centeศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เขตหนองจอก โรงสีข้าวบ้านคลองสิบสี่
KP-10530-026-Ban Khanom Mae Saraphiบ้านขนมแม่สารภี
KP-10530-027-Mumin City Restaurantครัวมุมินซิตี้ ส้มตำลอยฟ้า
AR-31000-020-Sa Nuanภูมิปัญญาการเก็บข้าว
AR-31000-021-Sa Nuanภูมิปัญญาหัตถกรรมบ้านนกและของเล่นอื่นๆ
AR-31000-020-Huai Ratอาคารฉางเก็บข้าวและสิ่งของ
KP-31000-021-Huai Ratร้านยินดีเจ้อ้วน “หมูกรอบ” หน้าสถานีรถไฟ
FL-900000-003-เพลงม่อหลีฮัวเพลงม่อหลีฮัว
AR-31000-022-Huai Rat โรงสีข้าวห้วยราชโรงสีข้าวห้วยราช
KP-31000-023-Huai Rat หมูทับ
KP-31000-024-Huai Rat ขนมฉื่อคัก
KP-31000-025-Huai Rat ขนมแดง (อั่งถ่อก้วย)
KP-31000-026-Huai Rat อาหารจานเฮง ห้วยราช
PA-50270-003-FornKebFaiฟ้อนเก็บฝ้าย
PA-50270-004-Jikriจิกริ หรือ ธิหว่า หรือ ลาวกระทบไม้
PA-50270-005-Shuebueชือบือ
PA-50270-006-FornDarbฟ้อนดาบ
TC-50270-002-TaiYuanWeavingผ้าทอไทยวน
TC-50270-004-KarenWeavingผ้าทอกะเหรี่ยง
TC-50270-005-Silversmithช่างเงิน
TC-50270-006-basketryเครื่องจักสาน
TC-50270-007-hairpinปิ่น
TC-50270-008-BuddhistArtsงานพุทธศิลป์
FL-50270-001-SangkrantaPassedWordคำล่องสังขานต์
FL-50270-002-SuanHormSongเพลงสวนหอมและสวนกะหล่ำ
FL-50270-003-Sor4bathซอ 4 บาท
FL-50270-004-ChangKherngตำนานช่างเคิ่ง
FL-50270-005-DoiDuanตำนานดอยด้วน
FL-50270-006-DoiInthanonSoundดอยอินทนนท์คราง
FL-50270-007-DoiInthanonSwampหนองน้ำบนดอยอินทนนท์
FL-50270-008-DoiLuangGostผีดอยหลวง
FL-50270-009-WhyDoSnakesMoltนิทาน ทำไมงูถึงลอกคราบ
AR-50270-012-เรือนร้านค้าบ้านพร้าวหนุ่มเรือนร้านค้าบ้านพร้าวหนุ่ม (นางบัวผัน สนธิคุณ)
AR-50270-013-เรือนร้านค้าบ้านพร้าวหนุ่มเรือนร้านค้าบ้านพร้าวหนุ่ม (แม่อารี สุขใจ)
AR-50270-014-เรือนอุ๊ยบัวชุมเรือนอุ๊ยบัวชุม (นางบุญยิ่ง (แดง) กลิ่นมาลี)
AR-50270-015-เรือนอุ๊ยพิมพาเรือนอุ๊ยพิมพา (แม่อุ๊ยพิมพา นะติกา)
AR-50270-016-เรือนอุ๊ยหมาเรือนอุ๊ยหมา (พ่ออุ๊ยหมา (สมบูรณ์) แม่อุ๊ยนุช ศรีเที่ยง)
FL-50270-010-Sorซอ
FL-50270-011-Htaธา
FL-50270-012-Laeแล
SM-50270-001-Teeการละเล่นตี
SM-50270-002-Peการละเล่นเป่
SM-50270-003-PoleCatchingลู่เสา (ชิงเสา)
SM-50270-004-PoiLuangการละเล่นปอยหลวง
SM-50270-005-Kangkengก๋างเก๋ง (ไม้ต่อขา)
SM-50270-006-Kobkaebก็อบแก็บ
SM-50270-007-BaKornบ่ากอน
SM-50270-008-puntingแข่งขันถ่อแพ
SM-50270-009-MartialArtศิลปะการป้องกันตัว
SP-50270-004-MaeChaemtraditionalCalendarปฏิทินชุมชนของเมืองแม่แจ่ม
KP-50270-001-JaoPorLuangเจ้าพ่อหลวง
AR-50270-017-เรือนอุ๊ยธิเรือนอุ๊ยยืน (อุ๊ยยืน สารินจา)
AR-50270-018-เรือนอุ๊ยพรหมเรือนอุ๊ยพรหม (นายบุญเป็ง นางดวงนภา จิตตาดู)
KP-50270-002-Weirฝาย
AR-50270-019-เรือนอุ๊ยแจ้เรือนอุ๊ยแจ้ (แม่ดวงคำ ทะบุญ)
AR-50270-020-เรือนอุ๊ยจูเรือนอุ๊ยจู (พ่ออุ๊ยจู กรรณิกา)
AR-50270-021-เรือนพญาไจยเรือนพญาไจย (พ่ออุ๊ยปั๋น โอบอ้อม)
KP-50270-003-JooKhwanจูขวัญ
AR-50270-022-เรือนอุ๊ยตาเรือนอุ๊ยตา (พ่ออุ๊ยตา แม่อุ๊ยจันทา วิชาคำ)
KP-50270-004-PujaTianปูชาเทียน
AR-50270-023-เรือนแม่สุนันทาเรือนแม่สุนันทา (แม่สุนันทา จริยา)
AR-50270-024-เรือนแม่หล้าเรือนแม่หล้า (แม่หล้า กาพย์ตุ้ม)
KP-50270-005-PadChroehปัดเคราะห์
AR-50270-025-เรือนอุ๊ยคำอ้ายเรือนอุ๊ยคำอ้าย (พ่ออุ๊ยคำอ้าย แม่อุ๊ยปั๋น กันธิยะ)
KP-50270-006-Kaeแก้
AR-50270-026-เรือนอุ๊ยเวยเรือนอุ๊ยเวย (พ่อพรมมา กองจันทร์)
KP-50270-007-TadKerdตัดเกิด
KP-50270-008-MorhKradookหมอกระดูก
KP-50270-009-Herbหมอสมุนไพร
KP-50270-010-JorHaengผักกาดจอแห้ง
KP-50270-011-HtuaNaoถั่วเน่า
CS-62180-002-KN Cultural centerชุมชนลั๊ว บ้านปากคลองลาน
KP-50270-012-KhaoBurhข้าวเบอะ
EL-50270-001-TaiYuanภาษาไทยวน
EL-50270-002-Fakkhamอักษรฝักขาม
EL-50270-003-TaiThamอักษรธรรม
EL-50270-004-KarenLanguageภาษากะเหรี่ยง
EL-50270-005-LawaLanguageภาษาลัวะ
TC-50270-009-Womว่อม
SM-50270-010-ChonKwangชนกว่าง
FL-50270-013-PuSetKhamLuaนิทานปู่เส็ดค่ำลัวะ
FL-50270-014-WhyLuaHaveNotAlphabetนิทานทำไมลัวะถึงไม่มีตัวหนังสือ
AR-50270-027-เรือนพ่อหนานอินทองเรือนพ่อหนานอินทอง (แม่ศรี เจริญโรจน์)
AR-50270-028-เรือนอุ๊ยใจเรือนอุ๊ยใจ (แม่นึ ธะนะเพิ่ม)
AR-50270-029-เรือนอุ๊ยเผือกเรือนอุ๊ยเผือก (พ่ออุ๊ยเผือก แม่อุ๊ยพลอย กองจันทร์)
AR-50270-030-เรือนร้านค้าบ้านไร่เรือนร้านค้าบ้านไร่ (พ่ออินปั๋น นที)
AR-50270-031-เรือนอุ๊ยบัวคำเรือนอุ๊ยบัวคำ (อุ๊ยบัวคำ กาพย์ตุ้ม)
AR-50270-032-วัดทุ่งยาววัดทุ่งยาว
AR-50270-033-วัดสองยอดวัดสองยอด
AR-50270-034-วัดกองกานวัดกองกาน
AR-50270-035-วัดนางแลวัดนางแล
AR-50270-036-วัดแม่ปานวัดแม่ปาน
AR-50270-037-วัดต่อเรือวัดต่อเรือ
SP-62180-010-KN Tradition about riligiousพิธีกรรม ความเชื่อของชาวลั๊ว
AR-50270-038-วัดพุทธเอ้นวัดพุทธเอ้น
AR-50270-039-วัดพร้าวหนุ่มวัดพร้าวหนุ่ม
AR-50270-040-วัดเจียงวัดเจียง
AR-50270-041-วัดบนนาวัดบนนา
AR-50270-042-วัดกู่วัดกู่
AR-50270-043-วัดน้อยวัดน้อย
AR-50270-044-วัดห้วยรินวัดห้วยริน
AR-50270-045-วัดบ้านเหล่าวัดบ้านเหล่า
AR-50270-046-วัดช่างเคิ่งวัดช่างเคิ่ง
AR-50270-047-วัดบุปผารามวัดบุปผาราม
AR-50270-048-วัดบ้านทัพวัดบ้านทัพ
AR-50270-049-วัดพระบาทวัดพระบาท
AR-50270-050-วัดป่าแดดวัดป่าแดด
AR-50270-051-วัดยางหลวงวัดยางหลวง
AR-50270-052-วัดกองแขกเหนือวัดกองแขกเหนือ
KP-50270-004-หอเสื้อบ้าน บ้านต่อเรือหอเสื้อบ้าน บ้านต่อเรือ
KP-50270-005-หอเจ้าแม่เทวีหอเจ้าแม่เทวี
KP-50270-006-หอเสื้อบ้าน บ้านนาเรือนหอเสื้อบ้าน บ้านนาเรือน
TC-12110-009-TABโรงงานโต๊ะคลอง 11
AR-12150-001-PAN วัดปัญจทายิกาวาส
AR-12150-003-THO วัดทศทิศาราม
KP-10530-033-Fish Chili Pasteน้ำพริกปลาส้ม
KP-10530-034-Coconut pancakeขนมบ้าบิ่น(เจ้าเก่า)
SP-10542-047-WATประเพณีแข่งเรือวัดมงคลนิมิตร
SM-10542-048-JORเรือยาวตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
TC-10542-049-AKKเรืออัครมงคล วัดมงคลนิมิตร
PA-90000-026โนรา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
PA-90180-027-Mate โนราเมธ ศ.วิชิตศิลป์
SP-90180-027-Mateโนราห์เมธ ศ.วิชิตศิลป์
PA-90170-028-Sompongโนราสมพงษ์ พรประสิทธิ์ ประดิษฐ์ศิลป์
SP-90170-028-Sompongโนราสมพงษ์ พรประสิทธิ์ ประดิษฐ์ศิลป์
PA-90170-029-Kongโนราก้อง สะเดา
SP-90170-029-Kongโนราก้อง สะเดา
PA-90110-030-Khamronnoiโนราคำรณน้อย วิเชียรศิลป์
SP-90110-030-Khamronnoiโนราคำรณน้อย วิเชียรศิลป์
TC-90110-030-Khamronnoiโนราคำรณน้อย วิเชียรศิลป์
PA-90310-031-Armนรบดี กองสวัสดิ์ (โนราอาร์ม)
AA-44150-002-budda-suwannavadพระยืนวัดสุวรรณาวาส
AS-44150-001-sim wat suwannavadสิม วัดสุวรรณาวาส
KP-44150-001-kanom tiankeaw maepoonsriขนมเทียนแก้วแม่พูลศรี
KP-44150-002-kanom tiankeaw puyaisomdeeขนมเทียนแก้วผู้ใหญ่สมดี
CS44150-001-watpranonวัดพระนอน
AS-44150-002-umyakuอุ่มยาคู
TC-44150-001-banlad weavingกลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูปบ้านลาด
TC-44150-002-ban benjarong galleryบ้านเบญจรงค์ แกลอรี่
AS-44150-003-sa tumสระตูม(คูน้ำชั้นนอก)
AS-44150-004-sa simสระสิม(คูน้ำชั้นนอก)
AS-44150-005-sa majaeหนองหมาแจ๊ะ(คูน้ำชั้นนอก)
AS-44150-006-sa yaiสระใหญ่(คูน้ำชั้นนอก)
AA-57150-001ธรรมมาสน์หลวง(ศิลปะไทใหญ่)
AS-44150-007-sa ta yuสระตายู(คูน้ำชั้นนอก)
CS-44150-002-sa keawสระแก้ว
PA-90110-032-Nora jokeโนราโจ๊ก ดาวรุ่ง
SP-90110-032-Nora jokeโนราโจ๊ก ดาวรุ่ง
TC-90110-032-Nora jokeโนราโจ๊ก ดาวรุ่ง
CS-90110-032-Nora jokeโนราโจ๊ก ดาวรุ่ง
PA-90110-033-Nora koiโนราก้อย ศ.ละมัยศิลป์
PA-90100-034-Nora chamruenโนราจำเริญ ศ.พนมศิลป์
SP-90100-034-Nora chamruenโนราจำเริญ ศ.พนมศิลป์
TC-90100-034-Nora chamruenโนราจำเริญ ศ.พนมศิลป์
PA-90000-035-Nora porโนราปอ ศ.พนมศิลป์
TC-90000-035-Nora porโนราปอ ศ.พนมศิลป์
PA-90330-036-Nora Numnoiโนราหนุ่มน้อย เดือนฉาย
SP-90330-036-Nora numnoiโนราหนุ่มน้อย เดือนฉาย
TC-90330-036-Nora numnoiโนราหนุ่มน้อย เดือนฉาย
PA-90000-037-Nora Sanchaโนราสัญชัย จันเกษมศิลป์
SP-90000-037-Nora sanchaiโนราสัญชัย จันเกษมศิลป์
TC-90000-037-Nora sanchaiโนราสัญชัย จันเกษมศิลป์
PA-90110-038-Nora Sansernโนราสรรเสริญ อมรศิลป์ ศ.พุ่มเฒ่า
SP-90110-038-Nora Sansernโนราสรรเสริญ อมรศิลป์ ศ.พุ่มเฒ่า
TC-90110-038-Nora Sansernโนราสรรเสริญ อมรศิลป์ ศ.พุ่มเฒ่า
PA-90110-039-Nora sinsanaeโนราศิลป์เสน่ห์
SP-90110-039-Nora sinsanaeโนราศิลป์เสน่ห์
TC-90110-039-Nora sinsanaeโนราศิลป์เสน่ห์
SP-90270-040-Nora nok โนรานก เกาะใหญ่
PA-90330-041-Nora Tonโนราโทน ดาวรุ่ง
SP-90330-041-Nora Tonโนราโทน ดาวรุ่ง
PA-90000-042-Nora Thepchaiโนราเทพชัย โสภณศิลป์
SP-90000-042-Nora Thepchaiโนราเทพชัย โสภณศิลป์
PA-90150-043-Nora Utumponโนราอุทุมพร-อารีย์ศิลป์
SP-90150-43-NoraUtumponโนราอุทุมพร-อารีย์ศิลป์
TC-90150-043-NoraUtumponโนราอุทุมพร-อารีย์ศิลป์
CS-44150-003-sa kamสระคำ
PA-90130-044-Nora Plerntaโนราเพลินตา ดาราทิพย์
AS-44150-008-sa dooสระดู่(คูน้ำชั้นนอก)
SP-90130-044-NoraPlerntaโนราเพลินตา ดาราทิพย์
PA-90130-045-NoraTimโนราติ้ม เสียงเสน่ห์ ศ.เฟื่องฟ้า
AS-44150-009-sa phueสระผือ(คูน้ำชั้นนอก)
SP-90130-045-Nora Timโนราติ้ม เสียงเสน่ห์ ศ.เฟื่องฟ้า
AS-44150-010-sa e yakสระอียักษ์(คูน้ำชั้นนอก)
TC-90130-045-NoraTimโนราติ้ม เสียงเสน่ห์ ศ.เฟื่องฟ้า
AS-44150-011-sa haสระฮะ(คูน้ำชั้นนอก)
PA-90160-046-NoraChatreeโนราชาตรี ศิษย์พ่อแดง ศ.พ่วงพันธ์
SP-90160-046-NoraChatreeโนราชาตรี ศิษย์พ่อแดง ศ.พ่วงพันธ์
AS-44150-012-sa noiสระน้อย(คูน้ำชั้นนอก)
PA-90110-047-โนราชมรมรักษ์ท่าข้ามโนราชมรมรักษ์ท่าข้าม
AS-44150-013-sa ta oiaสระตาเอีย(คูน้ำชั้นนอก)
TC-90110-047-โนราชมรมรักษ์ท่าข้าม โนราชมรมรักษ์ท่าข้าม
CS-90110-047-โนราชมรมรักษ์ท่าข้ามโนราชมรมรักษ์ท่าข้าม
TC-70180-211โรงตีเม็ดเงินกลุ่มโป่งกะทิงบนโดยช่างโรจน์ ดำรงค์ชัย แซ่ลิ้ม และช่างหัตถกรรมเครื่องเงิน กลุ่มช้อนเงิน (ช่างปรางทิพย์ และช่างขวัญชัย ซอแระ)
SP-70180-209ศาลเจ้าพ่อองค์ดำ
AR-70180-210อ่างเก็บน้ำโป่งกระทิงบน
PA-90160-049-โนราโรงเรียนบ้านกระทิงโนราโรงเรียนบ้านกระทิง
AS-44150-014-sa naสระนา(คูน้ำชั้นนอก)
AS-44150-015-sa e singสระอีสิง(คูน้ำชั้นนอก)
AS-44150-016-sa simสระสิม(คูน้ำชั้นใน)
AS-44150-017-sa praสระพระ,สระวัด(คูน้ำชั้นใน)
AS-44150-018-sa talongสระตาโหล่ง(คูน้ำชั้นใน)
AS-44150-019-sa chanaสระชนะ(คูน้ำชั้นใน)
AS-44150-020-Ngiw สระงิ้ว(คูน้ำชั้นใน)
AS-44150-021-sa yaiสระใหญ่(คูน้ำชั้นใน)
AS-44150-022-sa khamสระขาม(คูน้ำชั้นใน)
AS-44150-023-sa yaisongสระยายส่อง(คูน้ำชั้นใน)
AS-44150-024สระตาสมาน(คูน้ำชั้นใน)
AS-44150-025สระพระนอน(คูน้ำชั้นใน)
AS-44150-026สระต้นแหน(คูน้ำชั้นใน)
CS-44150-004-nong buaหนองบัว
AA-44150-003-Kantharawichai amuletพระพิมพ์ กันทรวิชัย
TC-44150-003-phra Kantharawichai Aphisamai Thammanพระกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก(มอเก่า)
TC-44150-004-phra Kantharawichai Aphisamai Thammanพระกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก(ศาลากลาง)
TC-44150-005-phra Kantharawichaiพระกันทรวิชัยหอพักนิสิตมอเก่า
TC-44150-006-Buddha Taksila Mahachaiพระพุทธตักสิลามหาชัย (พระกันทรวิชัยเทศบาลเมืองมหาสารคาม)
PA-44150-001-lam thonกลุ่มรำโทน
TC-44150-007-ร้านเถียงนาน้อยผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่(ดอนดู่)
TC-44150-008-bamboo shop Kantharawichai 2ร้านเถียงนาน้อยผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สาขา2(บ้านลุมพุก)
KP-44150-003-kanom jeanร้านขนมจีนนิตยา บ้านขนมจีน
CS-44150-005-nong vaengหนองแวง(หน้าวัดป่าศรัทธาธรรม)
CS-44150-006-wat Buddha Mongkol museumพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพุทธมงคล
TC-44150-009-katip kao ban lumpukกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก
TC-44150-010-reed mat ban nonggoกลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองโก
FL-44150-001-local literature linjong linthongวรรณกรรมท้าวลินจงลินทอง
AS-44150-026-wat pra ku kaewโบราณสถานวัดป่ากู่แก้ว
PA-44150-002-Mo Lam jai Kein Roiหมอลำใจเกินร้อย บอยศิริชัย
TC-44150-011-tung ban nonsabankกลุ่มทอธุงบ้านโนนสะแบง
TC-44150-012-ban nonsabank weavingกลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะแบง
CS-44150-007-mahasarakham university museumพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
PA-44150-003-mo lam Lamduanหมอลำลำดวน ดาวนภา
SP-44150-001-sarn ta pa kaoศาลตาปะขาวริมหนองบัว
SP-44150-002-sarn phuta ban kantraศาลปู่ตาบ้านคันธาร์ศาลเจ้าราชวงศ์ (ศาลมเหศักดิ์ ศาลเจ้าปู่ราชวงศ์)
CS-44150-008-Arkom Museumพิพิธภัณฑ์อาคม วรจินดา (Arkom Museum)
KP-57150-002ข้าวเกรียบมันสำปะหลัง
KP-57150-003ข้าวเหลืองเนื้อไก่(ไก่อุ๊บ)
KP-57150-004ขนมจีนน้ำผง
KP-57150-005ขนมจีนน้ำแจ่ว
KP-57150-006ไส้อั่วสูตรญวน
KP-67150-007ไข่ปลาบึกดอง
KP-57150-008ไกสาหร่ายแม่น้ำโขง
KP-57150-009สลัดผักเมืองเชียงแสน/สลัดไทยวน
PA-57150-010กลองหลวง
CS-57150-011แฟนซีเชียงแสน
KP-57150-012ประมงแม่น้ำโขง
PA-57150-013ช่างทำเครื่องดนตรีพื้นเมือง
TC-57150-014เครื่องสักการะล้านนา
SP-57150-015ประเพณีเลี้ยงผีเมืองเชียงแสน
TC-57150-016ผ้าทอและย่ามไทลื้อบ้านวังลาว
SP-57150-017ประเพณีไทลื้อบ้านวังลาว
PA-57150-018การแสดงจาดแซง
PA-57150-019ขับทุ้ม/ขับลาว เมืองหลวงพระบาง
FL-57150-020ขับซอช่างซอพ่อครูเติงบ้านเชียงแสนน้อย
TC-57150-021ช่างทำโคม
SP-57150-022แข่งเรือเมืองเชียงแสน
SP-57150-023การแข่งเรือของสตรีเมืองเชียงแสน
SP-57150-024แห่ไม้ค้ำ
SP-57150-025ไหลเรือไฟ
SP-57150-026ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
SP-57150-027ปีใหม่สงกรานต์พื้นเมืองเชียงแสน
KP-57150-028หินแม่น้ำโขง
SP-57150-029เครื่องหลวง
KP-57150-030ร่อนทองคำแม่น้ำโขง
KP-10530-035-Leenaลีนาเนื้อสไลด์&ชาบู
AR-12120-015-KLAวัดกลางคลองสี่
AR-12120-016-PANวัดปัญญานันทาราม
AR-12120-017-CHEเจดีย์มอญวัดแสวงสามัคคี
AR-12150-007-MAIวัดใหม่คลองเจ็ด (มอญ)
AR-12150-008-PRAวัดประชุมราษฎร์
AR-12150-009-NANวัดนังคัลจันตรี
AR-12130-026-MOOเจดีย์มอญวัดมูลจินดาราม
AR-12120-018-KAEมัสยิดแก้วนิมิตร
AR-12130-027-HENศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย
AR-12130-028-CHAศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่รังสิต
AR-12130-029-LUAมูลนิธิหลวงปู่ไต่ฮงกง
AR-12170-016-SANวัดแสงมณี
CS-60000-001-Pasanพาสาน
CS-32000-101ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านกันตรึม
CS-32000-102-Kantrumภูมินาฏคีตากันตรึม
CS-32000-104ลานปู่ปิ่น
CS-32000-103พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านครู่ปิ่น
PA-32000-201-kantrumลานวิถีวัฒนธรรมกันตรึม
PA-32000-202-Kantrumตรันเตรย ลานฝึกสอนนาฏศิลป์กันตรึม
CS-3200-105-Kantrumพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านดงมัน
PA-32000-203-Kantrumลานแสดงกันตรึม ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดงมัน
CS-32000-106-Kantrumศูนย์การเรียนรู้การผลิตเครื่องดนตรีครูเจด
CS-32000-107ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเครื่องดนตรีครูลำไย
PA-32000-301-kantrumครูเพลง ครูโบราณ จันทร์กลิ่น
KP-33170-004-KuiLocalFoodหมาลจาเทราะกูย (อาหารพื้นบ้านกูย)
CS-95000-001-Zeng Soupซุปเซ็ง
TC-95000-001-SRIPUTRIศรีปุตรี
CS-95000-002-Hai Pangไฮพัง
์์CS-95000-003-Krua Nitครัวนิจ
์์SP-95000-001-KARIPAP LENGA HIIANกะหรี่ปั๊บคิวแท็กซี่หน้าสถานีรถไฟจังหวัดยะลา
์์SP-95000-002-Kingร้านคิงส์
TC-95000-002-Diamondไดมอนด์
AR-34000-0017-Wat Maha Wanaramวัดมหาวนาราม
AR-34000-004-Wat Jaengวัดแจ้ง
AR-60000-001-Chao PhoThepharakChao MaeThapthimศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
AR-60000-002-ChaoPhoChaoMaePaknampoศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ
AR-60000-003-Woranatbanphotวัดวรนาถบรรพต
AR-60000-004-Nakhonsawanวัดนครสวรรค์
AR-60000-005-Kiriwongวัดคีรีวงศ์
AR-60000-006-Photharamวัดโพธาราม
AR-60000-007-Theoldrowhouseเรือนแถวไม้ข้างศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
AR-34000-001-Muangkaoย่านเมืองเก่า
AR-60000-008-KhunViwornSukavittayaบ้านขุนวิวรณ์
CS-44000-3-Banmor3ศาลาอเนกประสงค์ลานเผาบ้านหม้อ
AR-60000-009-Ban100yearsบ้าน 100 ปี นายควง อภัยวงศ์
AR-60000-010-A.W.CooperHouseบ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย
AR-60000-011-Maliwanแพมะลิวัลย์
AR-60000-012-SaintAnnCathedralศาสนสถาน คาทอลิก อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
AR-60000-013-MasjidPakistan มัสยิดปากีสถานนครสวรรค์
AR-60000-014-CoconutShellCraftกลุ่มมะพร้าวสวย (มังกรผงกะลา)
AS-60000-001-TaladLaoตลาดลาว
AS-60000-002-Tharuechangตรอกท่าเรือจ้าง
AS-60000-003-ChunHongตรอกชุนหงษ์
AS-60000-004-SriKaiLasตรอกศรีไกรลาศ
AA-60000-001-WoranatbanphotPagodaเจดีย์ วัดวรนาทบรรพต
AA-60000-002-woodcravingเครื่ององค์โบราณ (ไม้จันทร์ดำแกะสลักเจ้าแม่)
AA-60000-003-Ancientbellระฆังโบราณ
PA-60000-001-songsermdonteejeenpaknamphoสมาคมส่งเสริมดนตรีจีน เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ปากน้ำโพ (ล่อโก้ว)
PA-60000-002-PaknampoDragonคณะมังกรทอง จ้าวพ่อ - จ้าวแม่ปากน้ำโพ
PA-60000-003-KwongseiwNakhonsawanสมาคมกว๋องสิวนครสวรรค์ (สิงโตกว๋องสิว)
PA-60000-004-HakkaNakhonsawan สมาคมฮากกานครสวรรค์ (สิงโตฮากกา)
PA-60000-005-HokkianLionคณะสิงโตฮกเกี้ยนเต้ออี้ถัง จ้าวพ่อ - จ้าวแม่ปากน้ำโพ
PA-60000-006-KangChaoLionคณะสิงโตปักกิ่ง กวางเจา เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ
PA-60000-007-HainamTigerเสือไหหนำ
PA-60000-008-EngKorคณะเอ็งกอ เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ
PA-60000-009-musicanddanceคณะรำถ้วย - ดนตรีจีนไหหนำ
KP-60000-001-LaeKeeอาหารกวางตุ้ง (ร้านแหลกี่)
KP-60000-002-Mekalhaอาหารฮกเกี้ยน (ร้านเมขลา)
KP-60000-003-KhoTeeอาหารไหหนำ (ร้านข้าวมันไก่โกตี๋)
KP-60000-004-JeaNiewอาหารไหหนำ (ร้านเจ้เนี้ยว)
KP-60000-005-Leeอาหารแต้จิ๋ว (ร้านนายหลีลูกชิ้นปลา)
KP-60000-006-Thai Aroiอาหารฮากกา (ร้านไทยอร่อย)
SP-60000-001-CityPillarงานสมโภชศาลหลักเมืองนครสวรรค์
SP-60000-002-BathingChaoPhoChaoMaeงานสรงน้ำเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผาในเทศกาลสงกรานต์
SP-60000-003-GuanYubirthday งานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อกวนอู
SP-60000-004-Ghostfestivalงานเทศกาลสารทจีนและทิ้งกระจาด
SP-60000-005-midautumefestivalงานเทศกาลไหว้พระจันทร์และคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม
SP-60000-006-Heavenbirthdayงานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิม
SP-60000-007-ChineseNewYearงานฉลองเทศกาลตรุษจีน
A13F650029-001รัตนศิลป์ อินตาไทยราษฎร์
A13F650029-002หมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์
A13F650029-003หมอลำขวัญใจแฟนแฟน
A13F650029-004หมอลำคณะน้องใหม่เมืองชุมแพ
A13F650029-006อีสานนครศิลป์
A13F650029-007เสียงอิสาน
A13F650029-008หมอลำคณะประถมบันเทิงศิลป์
A13F650029-009สาวน้อยเพชรบ้านแพง
A13F650029-0010หมอลำใจเกินร้อย
A13F650029-0011หนูภารวิเศษศิลป์
A13F650029-0012ศิลปินภูไท
A13F650029-0013คณะหนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลป์
A13F650029-0014หมอลำเสียงวิหค
A13F650029-0015แก่นนครบันเทิงศิลป์
A13F650029-0016อุดมศิลป์รวมดารา
A13F650029-0017หมอลำเพชรลำเพลิน
A13F650029-0018หนึ่งในสยาม
A13F650029-0019หมอลำหนึ่งเพชรเมืองชัย
A13F650029-0020หมอลำวัจนศิลป์
A13F650029-0021ซานเล้าบันเทิงศิลป์
A13F650029-0026BACKHAM STUDIO
A13F650029-0027อ้น แคนเขียว เอนเตอร์เทนเมน
A13F650029-0025ค่ายเพลงนัวเรคอร์ด
A13F650029-0073บิ๊กบูม แดนซ์ จังหวัดอุบลราชธานี
A13F650029-0031หมอลำอรวรรณ รุ่งเรือง
A13F650029-0050คนทำแคน (หมอแคนเบลล์)
A13F650029-0095ร้านสมบัติค้าผ้า ขอนแก่น
A13F650029-0094ธรรมสถิตย์ แม่กี่ผ้าพื้นเมืองบ้านไผ่
A13F650029-0035EDDY Mix Master
A13F650029-0036วุฒิ กระนวน
A13F650029-0037MK Studio มงคลสตูดิโอ
A13F650029-0038ภูไท สตูดิโอ
A13F650029-0040บ่าวภูไท ใจเกินร้อยสตูดิโอ
A13F650029-0042กบดีไซน์
A13F650029-0044คุณเบลล์เครื่องเพชร ศิลป์หมอลำ
A13F650029-0045ร้านสุริยนต์ชูส์ รองเท้าหนัง
CS-44000-1-Banmor1ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านหม้อ
CS-44000-2-Banmor2ศาลากลางบ้าน
CS-34000-001-Thung Si Mueangทุ่งศรีเมือง
PA-57150-031การแสดงฟ้อนหน้ากาก และฟ้อนเทวดา
TC-57150-032ผ้าไหม/ผ้าทอ
TC-57150-033ดอกไม้จากแผ่นทองเหลือ แผ่นเงิน และแผ่นทองคำ
TC-57150-034ชุดไทยวนเชียงแสน
KP-57150-035สวนเกษตรปลอดภัย
TC-57150-036ช่างถักตกแต่งปลอกมีด/ดาบ
TC-57150-037ตุงดอกเข็ม/ตุงใย/ตุงใยก๋ำปุ้ง/ตุงใยแมงมุม
AR-57150-038บ้านเก่าของชาวลาวเมืองหลวงพระบางในเมืองเชียงแสน
TC-57150-039ประเพณีลอยโคม/โคทลอย/ว่าวควัน
AS-57150-040ประตูป่าสัก(ประตูเชียงแสน)
AS-57150-041ประตูดินขอ
AS-57150-042ประตูทัพม่าน(ประตูท่าม้า)
AS-57150-043ประตูหนองมูด
AS-57150-044ประตูนางเซิ้ง(ประตูยางเทิง)
TC-57150-045ตุงไทลื้อ
CS-57150-046เฮือนตั๋วเปิ้ง
KP-57150-047เสาสะดือเมืองเชียงแสน
CS-57150-048ประเพณีไทใหญ่ในเมืองเชียงแสน
KP-57150-049ทักษาเมืองเชียงแสน
CS-57150-050บ้านฝิ่น
TC-57150-051ผ้าทอบ้านสบคำ
CS-94160-001-YRBสะพานสลิงบ้านยือแร (แม่น้ำปัตตานีคลองยือแร)
FL-94160-002-LQSบ้านลาฆอซือมีแล (บ้านต้นมะขาม)
AS-94160-003-JA3โบราณสถานบ้านจาเละหมายเลข 3
CS-94160-004-GDCต้นหยียักษ์
TC-94160-005-HEF การปักผ้าละหมาดด้วยมือ
TC-94160-006-CEMการปักจักร
SP-94160-007-ETCประเพณีแห่ช้างเข้าสุนัตเด็กชายมุสลิม
TC-94160-008-BFMการทำผ้าบาติก
์์SP-95000-008-Yala Baptist Churchคริสตจักรยะลา
TC-95000-003-Ann Annร้านแอน แอน
As-84110-005-PUMแหลมโพธิ์
์์TC-95000-004-Loveร้านเลิฟ
AR-34350-001วัดสิรินธรวราราม ภูพร้าว
์์TC-95000-005-Toร้านโต
์์SP-95000-009-Lim Ko Niao Shrineศาลเจ้าแม่กอเหนี่ยวฉื่อเซี่ยงตึ๊งยะลา
์์SP-95000-004-Vintage Taxi Stationคิวแท็กซี่โบราณ
์์SP-95000-010-Phutthapoom Templeวัดพุทธภูมิ
SP-95000-011-Paki Mosqueมัสยิดปากี
์์CS-95000-004-Yeam Thai Cafeร้านเยี่ยมไทย คาเฟ่
AR-34000-002-San Lak Mueangศาลหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
AR-34000-003-Ubon National Museumพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
PA-90230-008-Pornthapโนราพรเทพ ประดิษฐ์ศิลป์ (ศูนย์วัฒนธรรม)
AR-34000-005-Wat Sri Ubon Rattanaram วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง)
AR-34000-006-Wat Luangวัดหลวง
SP-34000-001- Hakkaสมาคมฮากกา
AR-34000-006-Wat Klangวัดกลาง
AR-34000-008-Da Ra Sinร้านดาราศิลป์
AR-34000-009- San Jao Phut Gong ศาลเจ้าพุทธก๋ง
AR-34000-010-Wat Taiวัดใต้ (วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ)
AR-34000-011-Wat Liapวัดเลียบ
AR-34000-0012-Wat Thung Sri Mueangวัดทุ่งศรีเมือง
AR-34000-013-Hor Traiหอไตรกลางน้ำ
AR-34000-014-Wat Manee Wanaramวัดมณีวนาราม
AR-34000-015-Manee Wanaram Musuemพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม
AR-34000-016-Wat Phon Phaenวัดพลแพน
AR-34000-018-วัดบูรพาวัดบูรพา
AR-34000-019-Hor Trai Wat Burapharam หอไตรวัดบูรพาราม
AR-34000-020-Wat Sri Praduวัดศรีประดู่
AR-34000-021-Soon Kanrian Sri Praduศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่
AR-34000-022-Wat Sutadnaramวัดสุทัศนาราม
์์SP-95000-003-Kasap Restaurantร้านกษาปณ์
์์SP-95000-005-Bangkok Laundryบางกอกซักแห้ง
์์SP-95000-006-Klang Wittaya Shopร้านคลังวิทยา
CS-95000-005-Train Stationสถานีรถไฟ
KP-34000-001-MOKหมก
KP-34000-002-Bann Dangบ้านดั่ง
TC-94160-009-MPQศิลปประดิษฐ์จากกระดาษม้วน
KP-34000-003-Talard Torung Thung Sri Mueangตลาดโต้รุ่ง ทุ่งศรีเมือง
KP-34000-004- Talard Yaiตลาดสดเทศบาล3 (ตลาดใหญ่)
KP-34000-005-Aiam Sengเอี่ยมเส็ง ก๋วยเตี๋ยวหมูอบ
KP-34000-006-Bann Wi Thee Sukบ้านวิถีสุข
KP-34000-007-A Ga Veอากาเว่
KP-34000-008-King 9กิ่ง9
KP-34000-009-Ubon Ochaอุบลโอชา
KP-34000-010- Sam Chai Coffeeสามชัยกาแฟ
KP-34000-011-115 Bakehouse 115 เบกเฮาส์xคอฟฟี่บาร์
AS-34000-001-Chao Phra Ya Pa tumอนุสาวรีย์เจ้าพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง)
AS-34000-002-A Nu Sa Wa Ree อนุสาวรีย์แห่งความดี
์์CS-95000-006-Wig Siamวิกสยาม
์์SP-95000-007-Metro Hotelโรงแรมเมโทร
TC-84110-001-PUMผ้ายก
SM-84110-002-PUMมวยไชยา
SP-84110-004-PUMตำราแพทย์แผนไทย
AR-84110-003-PUMศรียาภัยอนุสรณ์
SP-94160-010-KMPประเพณีแห่ขันหมาก (บุหงาซีเร๊ะ)
AR-84110-006-PUMวัดโพธาราม
AR-84110-007-PUMวัดสมุหนิมิต
CS-84110-008-PUMธนาคารปูม้า
AR-84110-009-PUMเมืองเก่าพุมเรียง
์์CS-95000-007-Cola Stallร้านแผงลอย ส.โคล่า
AA-84110-010-PUMคัมภีร์ใบลานวัดโพธาราม
AA-84110-011-PUMคัมภีร์ใบลานวัดสมุหนิมิต
AA-84110-012-PUMคัมภีร์ใบลานวัดพุมเรียง
FL-84110-013-PUMพญาพิมพิสาร ฉบับวัดโพธาราม
AR-84110-014-PUMร้านศรียาภัย
AR-84110-015-PUMบ้านเกิดท่านพุทธทาส (ไชยาพานิช)
CS-84110-016-PUMชุมชนทอผ้ายก
AR-84110-017-PUMแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามรอยพุทธทาสภิกขุ
CS-10530-006-Nong Chok Local Museumพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอก
AR-24140-001-Wat Bang Krutวัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด)
KP-57150-052แกงกระด้าง
KP-57150-053จิ้นอุ๊ก
KP-57150-054ส้าลาว
KP-57150-055ข้าวเกรียบปากหม้อหลวงพระบาง
KP-57150-056เอาะหลาม
KP-57150-057เคี่ยวปลาแดก
KP-57150-058ขนมปาด
KP-57150-059น้ำเงี้ยว
CS-57150-060สลากซาวห้า
TC-57150-061น้ำต้นไทลื้อบ้านวังลาว
SP-57150-062แข่งเรือคูเมืองเชียงแสน
FL-57150-063ช่างซอ
TC-34000-002-Camp Faiร้านแคมป์ฝ้าย
TC-34000-001-Bai Faiร้านใบฝ้าย
TC-34000-003-Boon Na Paบุญนภา
KP-10530-036-Rommai Prynaร่มไม้ปลายนา
KP-10530-037-Nongchok Mermaid Shrineศาลนางเงือกหนองจอก
PA-10530-002-Ancient Nasepนาเสปโบราณ
TC-10530-003-Buanimitบัวนิมิตร
AR-24140-003-Rong Che Chip Hok Tuaโรงเจฮกซิ่วตั๊ว โรงสีล่าง
KP-24140-001-Khanom Khai ร้านขนมไข่หน้าแตก
KP-24140-002-Melon Garden Houseบ้านสวนเมล่อน
KP-24140-003-Ban Tha Fai Maiชุมชนบ้านท่าไฟไหม้
KP-34000-012-Indochineร้านอินโดจีน
AR-24140-007-Sanam Chan Local Art and Cultural Cenศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสนามจันทร์
SP-24140-003-Chao Pho Hora Shrineพิธีไห้วเจ้าพ่อโหรา
AR-24140-008-Sanam Chan old marketตลาดเก่าสนามจันทร์
AR-24140-009-Wat Khlong Ban Phoวัดคลองบ้านโพธิ์ (วัดบ้านโพธิ์)
AR-24140-011-Phrapariyattidham Sa-mu Nimitbamrung โรงเรียนพระปริยัติธรรม สมุห์ นิมิตรบำรุงวิทยาธรรม
AR-24140-013-Wat Lat Nam Khem (Khlong Ton Man)วัดลาดน้ำเค็ม(คลองต้นหมัน)
AR-24140-006-Wat Sanam Chanวัดสนามจันทร์
NR-24140-001-Ban Ta Fai Mai ชุมชนบ้านท่าไฟไหม้
AR-93130-001-watkhienวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว
PA-93000-002-tawinโนราห์ถวิล สายพิณ จำปาทอง
CS-20120-001-Tham Phang Beachหาดถ้ำพัง
PA-93140-003-aroonโนราอรุณ ศ. เอิบอวบศิลป์
PA-93140-004-samnaoมโนราห์ สำเนาว์ เสน่ห์ศิลป์
TC-10530-004-Buathip Crystalบัวทิพย์คริสตัล
A13F650029-0052นกแก้วสำราญ
TC-80180-005-chaninชนินทร์ ก๋งทั่น
AR-64110-008-OldSawankhalokDistrictOfficeที่ว่าการอำเภอสวรรคโลกหลังเก่า
AR-64110-007-OldLakMueangSawankhalokเสาหลักเมืองสวรรคโลก(เก่า)
AR-64110-016-OldBuildingsอาคารเก่าบริเวณใกล้ตลาดใต้สวรรคโลก
AR-64110-012-ChaoMaeTubtimShrineศาลเจ้าแม่ทับทิม ริมน้ำยม
A13F650029-0049บอยอาร์ตดีไซน์
TC-33170-004-Kui Souvenir ของที่ระลึกชาวกูย
AR-10600-124-NGEโรงเจเง็กเต็กตึ้ง
CS-33170-002-Schoolโรงเรียนบ้านขี้นาค
CS-33170_003-Nakrin Templeวัดนาครินทร์
CS-33170-004-Plants Bankธนาคารต้นไม้
CS-90230-009-Supapornโนราซินน้อย ศ.ประดิษฐ์ศิลป์
SP-90220-015-Thaweeโนราเทวี มณีศิลป์
CS-90130-045 NoraTimโนราติ้ม เสียงเสน่ห์ ศ.เฟื่องฟ้า
CS-54000-001-Prathatchohaetempleวัดพระธาตุช่อแฮ
CS-54000-002-Chomchaengtempleวัดจอมแจ้ง
CS-54000-003-doilengtempleวัดดอยเล็ง
CS-54000-004-Tonkraitempleวัดต้นไคร้
CS-54000-006-Phanchoengtempleวัดพันเชิง
CS-54000-007-Suwannararamtempleวัดสุวรรณาราม
CS-54000-008-Banaitempleวัดบ้านใน
FL-54000-009-Prathatchohaelegendตำนานพระธาตุช่อแฮ
AR-70190-001- Shrine of the Three Mountains (Samsuศาลเจ้าพ่อสามภูเขา (ซั้มซั้นเกล็ดหว่อง)
A13F650029-0051คำผุนร่วมมิตร
A13F650029-0053มีเพียรกรุ๊ป
A13F650029-0054ช่างทำเครื่องดนตรี แคน ปี่ภูไท (หมอแคนบาส)
A13F650029-0055เฮือนเกมส์กิ
CS-13400-001-NTCแปลงปลูกกัญชง
TC-13400-002-NTCเส้นใยจากกัญชง
TC-13400-003-NTCผ้ากัญชงผืน
TC-13400-006-NTCกระเป๋าสตางค์ผ้าใยกัญชง
TC-13400-008-NTCงานถักมงคล
SP-13400-016-NTCประเพณีปีใหม่ม้ง
PA-13400-018-NTCแคนม้ง
AS-91000-001วัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์
AS-91000-002ท่าเรือบ้านเกาะนกท่าเรือแห่งประวัติศาสตร์
AR-91000-004บ้านพื้นถิ่นดั้งเดิม หมู่ 5
AR-91000-003บ้านพื้นถิ่นดั้งเดิมหมู่ 1
TC-91000-005นายเวียง ตั้งรุ่น ปราชญ์ชุมชนทำว่าวควาย ครูศิลป์เรินเรา
TC-91000-006ด.ต.ประเทือง ศรีสว่าง ปราชญ์ชุมชนทำว่าวควาย ครูศิลป์เรินเรา
TC-91000-007นายเสริญ ยิ้มหิ้น ปราชญ์ชุมชนทำว่าวควาย ครูศิลป์เรินเรา
TC-91000-008นายเลิศศักดิ์ พิกุล ปราชญ์ชุมชนทำว่าวควาย ครูศิลป์เรินเรา
TC-91000-009นายอนันต์ โพธิ์ทอง ปราชญ์ชุมชนทำว่าวควาย ครูศิลป์เรินเรา
PA-91000-017ศูนย์เรียนรู้ดนตรีไทย (ครูวิศิษฎ์ ม่วงปลอด ครูเล็กดนตรีไทย)
TC-91000-011ยายเพื่อม แกล้วทนงค์ ช่างฝีมือท้องถิ่นร้อยลูกปัดชุดมโนราห์
TC-91000-012ปารีณา บัวหอม กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานก้านจาก
TC-91000-013กลุ่มใบจากมวนยาสูบ วัฒนธรรมปากกัดตีนถีบ
TC-91000-014กลุ่มโคกพะยอม ผ้าบาติก
TC-91000-047พวงกุญแจที่ระลึกริมฟ้าริมเล
AR-70180-201วัดป่าโป่งกระทิง
PA-91000-015หนังตะลุงวรวิทน้อย มาศแก้ว
KP-70180-202รร. บ้านโป่งกระทิงบน
PA-91000-016นายน้อม ชูเกื้อ นักแสดงโนราห์
KP-70180-203ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง อ.บ้านคา
PA-91000-018ระบำว่าวควาย
SM-91000-019การแข่งขันกีฬาว่าวควายในงานประเพณีว่าวสตูล
KP-91000-018แพทย์แผนไทย : หมอเริม (เริมเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง)
AS-91000-020สุสานโต๊ะฆีรี
AS-91000-021สำนักสงฆ์หาญทะเล
TC-54000-010-embroiderผ้าด้นมือ
PA-90220-002-Thewiเทวี ดำเกศ
TC-90220-003-Phithakพิทักษ์ ดำเกศ
TC-90110-001-Thanuthamทนุธรรม เพชรพงษ์
PA-93140-001-Choemเจิม รัตนคีรี
PA-93120-005-wienเวียน นวลขาว
AS-93130-002-Hinduโบสถ์พราหมณ์
CS-93130-001-suansilpสวนศิลป์ถิ่นโนรา
AR-91000-022พิพิธภัณฑ์ฝาบ้าน
TC-91000-023ช่างซ่อมเรือ
TC-91000-024ช่างเขียนชื่อเรือ: ชารีฟ หาญทะเล (ลูกหมี)
A13F650029-0056ครูธีรวัฒน์ เจียงคำ
A13F650029-0057อาทิตย์ สตูดิโอ
TC-91000-025ช่างต่อเรือโมเดล: นายวีรพล แซ่โก๋ย
TC-91000-026ช่างต่อเรือโมเดล: นายสุเฉ็ม หาญทะเล (บังเด็น)
CS-91000-027กลุ่ม Taxi boat
CS-91000-028กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะหลีเป๊ะ
KP-91000-029กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัตว์น้ำ
CS-44000-4-Banmor4กลุ่มวิสาหกิจนวตกรต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ
KP-91000-030กลุ่มขนมพื้นเมือง
PA-91000-031การรำร็องเง็ง: มะแส้หนา เกาะสิเร๊ะ
PA-91000-032การแสดงดนตรีรำมะนาประกอบพิธีลอยเรือ
SP-91000-033การเซ่นไหว้ศาลเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ (แจบาไล/สุสานโต๊ะฆีรี) ประจำหมู่บ้าน: พิธีลอยเรือชาวเลเกาะหลีเป๊ะ
SP-91000-034พิธีลอยเรือชาวเล
AS-91000-035วัดมงคลมิ่งเมือง (วัดป่าช้าจีน)
AS-91000-036มัสยิดบูเก็ตบุหงา
AR-10530-003-Saen Kasem Templeวัดแสนเกษม
AS-91000-037วัดพิทักษ์คลองขุด
CS-91000-038แหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของเยาวชน: โรเรียนสตูลวิทยา
CS-91000-040แหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของเยาวชน: โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ
CS-91000-039แหล่งเรียนรู้กลุ่มประดิษฐ์ว่าวบ้านปลายชล
KP-91000-041วิถีประมงพื้นบ้าน: ชาวเลอูรักลาโว้ย เกาะหลีเป๊ะ
KP-91000-042โต๊ะหมอป๊ะอุหนา: ความรู้ด้านทำพิธีกรรม
A13F650029-0058หมอลำอีสานออนซอนศิลป์
A13F650029-0059หมาเก้าหาง ดนตรีอีศาน คลาสสิก
KP-60000-007-BiggsSteakอาหารแต้จิ๋ว (ร้านบิ๊กเสต็ก (ร้านจีนจีน))
KP-70190-002-Wong Fa Mu Funขนมหว่องฟ้ามู่ฟั้น
KP-70190-003-Khanom Nge Pan (Kotha Chula Lumpa)ขนมเง่ปั้น (ขนมโกฐจุฬาลัมพา)
SP-70180-208งานเวียนเจดีย์ เสาหงส์ ต้นโพธิ์ และก่อกองทราย บ้านโป่งกระทิงบน
TC-70190-005 -The art of cutting the auspicious woศิลปะการตัดอักษรคำมงคล “ซวงสี่”
KP-70190-006-Hakka Pork Meatballsลูกชิ้นสูตรจีนแคะ
AR-70190-007-Huay Krakow Marketตลาดห้วยกระบอก
KP-70190-008- Salted Pork Knuckle Hakka Recipeขาหมูต้มเค็มสูตรจีนแคะ
KP-70190-009-Condensed Soup (Pun Kow Rental)แกงจืดน้ำข้น (ปั้นโคว้เช่า)
KP-70190-010- Ket Chula Lampha herbal drinkเครื่องดื่มสมุนไพรโกฐจุฬาลัมพา
KP-70190-011-Ham Choi Kon (Dried Lettuce) Choi Luฮั่มช่อยก๊อน (ผักกาดตากแห้ง) ช่อยหลุ่ยก๊อน (ผักกระหล่ำตากแห้ง)
KP-70190-012-Dried shredded porkหมูหยอง
KP-70190-013-Tai chi buns (Mad Tai boiled rice) ขนมไต้จื้อปั้น (ข้าวต้มมัดไต้)
PA-70190-015-Lion danceการเชิดสิงโต
PA-70190-016-Chinese operaงิ้ว
SP-70190-017-Tradition to pay homage to the Three ประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อสามภูเขา
TC-70190-018-The knife forging of the “Nee Hua Li”การตีมีดของร้านตีเหล็ก“งี่ฮั่วหลี”
A13F650029-0060ครูบี้ ขอนแก่น
A13F650029-0061พ่อบัว ช่างแคนบ้านเหล่าขาม จังหวัดร้อยเอ็ด
A13F650029-0062ช่างแคนบุญตา ซ้ายศิริ บ้านเขียดเหลือง จังหวัดร้อยเอ็ด
A13F650029-0063ช่างแคนสุด กัณหารัตน์ จังหวัดชัยภูมิ
A13F650029-0064มดดี้กีต้าร์ ขอนแก่น ไทยแลนด์
A13F650029-0065ช่างแคนสุทน กัณหารัตน์ บ้านโนนดินหอม จังหวัดชัยภูมิ
A13F650029-0066ซอ อ้ายเก๋าซอหอง
A13F650029-0068A-YEN Live Stream
A13F650029-0069เกิบเสีย สตูดิโอ4Kเรคคอร์ด
SP-70180-204ศูนย์วัฒนธรรม ประจำหมู่บ้านโป่งกระทิงบน
AR-70180-205บ้านกะเหรี่ยง (ศูนย์วัฒนธรรม ประจำหมู่บ้านโป่งกระทิงบน)
SP-70180-206ลานไหว้ต้นไม้ใหญ่ ประจำหมู่บ้านโป่งกระทิงบน
AR-70180-207เจดีย์ เสาหงส์ ลานโพธิ์ ประจำหมู่บ้านโป่งกระทิงบน
A13F650029-0071หมอลำสตอรี่
A13F650029-0072สุทัศน์ สุขอ้วน รองเท้าหนัง
A13F650029-0074หมอลำวรรณภา ศรีแสงเพ็ญ (แม่เม้า)
A13F650029-0075หมอลำปานทิพย์ (นางทองปริม พลตรี)
A13F650029-0076หมอลำวานิช (นายวานิช พลตรี)
A13F650029-0077บี บอม คัสติ้งแอนด์ดีไซน์
A13F650029-0078นายอาทิตย์ ไกรนอก (สังกะสี)
A13F650029-0079แฟนซีดีไซน์
A13F650029-0080เพชรอาภรณ์ เครื่องประดับหมอลำ ลิเก ผู้คุม
A13F650029-0081เถิงชาแนล
A13F650029-0082Rbac Big Show
A13F650029-0083ครูเบลล์อลังการโชว์
A13F650029-0084ร้านจุก แพรวา บ้านโพน
A13F650029-0085บุญเลิศ อนุศรี ผ้าฉากหมอลำ
A13F650029-0086ส.จ้าวพลัง บริการสังกะสีล้อมคอนเสิร์ต เอ็มซี และเวทีมวยมาตรฐานเคลื่อนที่
A13F650029-0087หมอลำน้องใหม่เมืองชุมแพ (นิด)
A13F650029-0088หมอลำขวัญชัย มะแสน
A13F650029-0089หมอลำจันทร์เพ็ญ ศิริเทพ
A13F650029-0090หมอลำพรเทพ แก้ววิเศษ
A13F650029-0091อาจารย์สายฝน มนต์สวรรค์ (ประพันธ์กลอนลำ)
A13F650029-0092หมอลำสมถวิล เมืองนคร
A13F650029-0093อาจารย์ชัยยันต์ บุตรทา (ประพันธ์กลอนลำ)
CS-34350-001-PattayaNoiพัทยาน้อย
AR-34350-001-WadPaPhoThiYanวัดป่าโพธิญาณ
TC-34350-001-FerNiJerMaiTaiNamเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ
TC-54000-012-wicker workภูมิปัญญาเครื่องจักสาน
KP-34350-001-DomPlaKawโดมปลาแก้ว
PA-34350-001-MohlumTamkasetหมอลำทำเกษตร
AR-34350-001-WatCharoenThatวัดเจริญทัศน์
KP-57150-064ข้าวแรมฟืน
KP-57150-065ข้าวซอยน้อย
KP-57150-066ขนมวิเศษเชียงแสน
KP-57150-067ข้าวเปียกเส้น
KP-57150-068หอศิลป์ศรีดอนมูล
AS-57150-072วัดอโศก(ช้างค้ำ)
AS-57150-069วัดอาทิต้นแก้ว
AS-57150-070วัดเชตวัน
AS-57150-071วัดป่าสัก
AS-57150-073วัดพระเจ้าล้านทอง
AS-57150-074วัดผ้าขาวป้าน
AS-57150-075วัดปงสนุก
AS-57150-076วัดแสนเมืองมา
AS-57150-077วัดเจดีย์หลวง
AS-57150-078วัดพระนอน
AS-57150-079วัดสรีคองแมน
AS-57150-080วัดสบจัน
AS-57150-081วัดจอมสวรรค์
AS-57150-082วัดสวนสนุก
AS-57150-083วัดกู่เต้า
AS-57150-084วัดป่าแดง
AS-57150-085วัดมหาโพธิ์
AS-57150-086วัดพระธาตุจอมกิตติ
AS-57150-087วัดสวัสดี
AS-57150-088วัดพระธาตุดอยปูเข้า(ภูข้าว)
AS-57150-089วัดมหาธาตุ
AS-57150-090วัดพระธาตุผาเงา
CS-57150-091ดอยสะโง้
PA-57150-092ฟ้อนเจิง
PA-57150-093ฟ้อนดาบ
PA-57150-094กลองสะบัดชัย
CS-57150-095เวียงหนองหล่ม
CS-57150-096ปางควายห้วยห้อม
PA-57150-097กลองปูจา
KP-57150-098ต้นสัก
CS-57150-099หอเจ้าเมืองเกี๋ยง(ศาล)
KP-57150-100หนองปะทำราก
KP-57150-101มะก๊อ,บ่าก้อ
TC-57150-102ย่ามหอชื่นเมือง
TC-54000-013-invented banana leaves on traysบายศรีใบตอง
PA-54000-015-Phrae Folk Danceฟ้อนกลองอืด
SP-54000-016-Long-life Ritualพิธีสืบชะตา
SP-54000-017-Spirit Recalling Ritualพิธีบายศรี
SP-54000-019-Encouraging Ritualพิธีกินอ้อ
TC-54000-021-evil preventive woven bambooตาแหล่ว
PA-54000-022-religious ritual drumกลอนปูจา
KP-48170-006-KANOMJEEN MAE NOIร้านขนมแม่น้อย
TC-48170-002-ONGSUEA RAPEESILPห้องเสื้อระพีศิลป์
AR-48170-007-WAT PHRA THAT RENUวัดพระธาตุเรณู
AR-48170-008-WAT BURAPARAMวัดบูรพาราม
AR-48170-009-SIM WAT BURAPARAMสิมวัดบูรพาราม
AR-48170-010-WAT PATCHIMAWATวัดปัจฉิมาวาส
AR-48170-011-WAT PAH CIVILIวัดป่าศิวิลัย
AR-48170-012-WAT PA SATTHATHAM NIMITวัดป่าศรัทธาธรรมนิมิต
AR-48170-013-PHUTAI RENU NAKHON CULTURAL CENTERศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร
AS-48170-001- CHAO PHET CHAO SAI MONUMENTอนุสาวรีย์เจ้าเพชร เจ้าสาย
SP-70180-220ต้นไม้ใหญ่ประจำหมู่บ้าน / ลานพิธีกรรม
AR-30170-05-WeavingGroupศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน
AR-30170-04-Weavingmuศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าเงี่ยงนางดำโรงเรียนสูงเนิน
PA-54000-018-lyric poemsค่าว จ๊อย ซอ
TC-54000-014-Spirit Recalling Ritualกรวยใบตอง
CS-54000-023-padangtempleวัดป่าแดง
SP-54000-011-Ritual of lighting candles asking forพิธีบูชาเทียน
CS-54000-005-Thammuangtempleวัดธรรมเมือง
TC-13400-004-NTCผ้าคาดเอวกัญชง
TC-13400-005-NTCชุดเสื้อผ้ากัญชง
TC-13400-007-NTCกระเป๋าสะพายผ้าใยกัญชง
NR-13400-009-NTCหลอดกัญชง
NR-13400-010-NTCสบู่กัญชง
NR-13400-011-NTCเซรั่มกัญชง
NR-13400-012-NTCมาส์คหน้ากัญชง
NR-13400-013-NTCมัทฉะกัญชง
NR-13400-014-NTCแชมพูกัญชง
NR-13400-015-NTCยาหม่องกัญชง
SM-13400-017-NTCโยนลูกช่วง
NR-13400-019-NTCพิซซ่าม้ง
CS-13400-020-NTCศูนย์การเรียนรู้อิงดอยป่าไม้ช็อป
TC-95000-006-Chang 1 Shopร้านช้าง 1
PA-90110-050-Nora Suchatโนราสุชาติ หยาดฟ้า
TC-90110-050-Nora Suchatโนราสุชาติ หยาดฟ้า
PA-90110-051-Nora Guildโนราไกด์ ดาวรุ่ง ศ.ธรรมนิตย์
PA-90220-052-Nora Preechaโนราปรีชา ศ.ประพันธ์ศิลป์
TC-90220-052-Nora Preechaโนราปรีชา ศ.ประพันธ์ศิลป์
CS-90110-053-Nora Pongphatโนราพงษ์พัฒน์ ศุกลรัตน์
PA-90110-053-Nora Pongphatโนราพงษ์พัฒน์ ศุกลรัตน์
TC-90110-053-Nora Pongphatโนราพงษ์พัฒน์ ศุกลรัตน์
CS-90000-054-NoraNarathepโนรานราเทพ เสน่ห์ศิลป์
PA-90000-054-NoraNarathepโนรานราเทพ เสน่ห์ศิลป์
SP-90000-054-NoraNarathepโนรานราเทพ เสน่ห์ศิลป์
TC-90000-054-NoraNarathepโนรานราเทพ เสน่ห์ศิลป์
PA-90330-055-NoraKunโนรากันย์ รณกร
SP-90330-055-NoraKunโนรากันย์ รณกร
PA-90330-056-NoraSainateeโนราสายนที นำศิลป์
SP-90330-056-NoraSainateeโนราสายนที นำศิลป์
PA-90330-057-NoraChooklinโนราชูกลิ่น นำศิลป์
SP-90330-057-NoraChooklinโนราชูกลิ่น นำศิลป์
TC-90330-057-NoraChooklinโนราชูกลิ่น นำศิลป์
CS-90170-058-NoraJamesโนราเจมส์ วิจิตรศิลป์
PA-90170-058-NoraJamesโนราเจมส์ วิจิตรศิลป์
SP-90170-058-NoraJamesโนราเจมส์ วิจิตรศิลป์
TC-90170-058-NoraJamesโนราเจมส์ วิจิตรศิลป์
PA-90000-059-NoraSitthichaiโนราสิทธิชัย เจริญสุข
SP-90000-059-NoraSitthichaiโนราสิทธิชัย เจริญสุข
PA-90310-060-NoraPraguysinโนราประกายศิลป์ เพชรสกุล (เปลี่ยนจากดาวรุ่ง)
SP-90310-060-NoraPraguysinโนราประกายศิลป์ เพชรสกุล (เปลี่ยนจากดาวรุ่ง)
PA-90110-061-NoraKrittachaiโนรากฤตชัย ศ.ละมัยศิลป์
SP-90110-061-NoraKrittachaiโนรากฤตชัย ศ.ละมัยศิลป์
PA-90110-062-NoraSuthadโนราสุทัด ชาตรีศิลป์
SP-90110-062-NoraSuthadโนราสุทัด ชาตรีศิลป์
TC-90110-062-NoraSuthadโนราสุทัด ชาตรีศิลป์
CS-90140-063-NoraBankhawโนราศูนย์วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตกรรมลูกปัดมโนราห์ (บ้านขาว)
PA-90140-063-NoraBankhawโนราศูนย์วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตกรรมลูกปัดมโนราห์ (บ้านขาว)
AA-90110-064-NoraTeumศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด
TC-90140-063-NoraBankhawโนราศูนย์วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตกรรมลูกปัดมโนราห์ (บ้านขาว)
AR-90110-064-NoraTeumศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด
AS-90110-064-NoraTeumศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด
CS-90110-064-NoraTeumศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด
FL-90110-064-NoraTeumศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด
PA-90110-064-NoraTeumศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด
SP-90110-064-NoraTeumศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด
TC-90110-064-NoraTeumศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด
PA-90190-065-NoraJamesJaturongโนราเจมส์ (จตุรงค์)
CS-90190-065-NoraJamesJaturongโนราเจมส์ (จตุรงค์)
SP-90190-065-NoraJamesJaturongโนราเจมส์ (จตุรงค์)
TC-90190-065-NoraJamesJaturongโนราเจมส์ (จตุรงค์)
PA-90000-066-NoraNutโนรานัท (ณัฐพง์ กระจ่ายโภชน์) บ้านโนราห์
SP-90000-067-NoraNutโนรานัท (ณัฐพง์ กระจ่ายโภชน์) บ้านโนราห์
PA-90140-067-NOraNoothawinโนราหนูถวิล สว่างจันทร์
CS-90140-067-NOraNoothawinโนราหนูถวิล สว่างจันทร์
TC-90330-068-Cheepนายชีพ กลิ้วกลาย
PA-91000-043ระบำว่าวควายแนวสตรีทแดนซ์
PA-91000-044ระบำร็องเง็งแนวสตรีทแดนซ์
CS-91120-045แหล่งเรียนรู้ริมฟ้าริมเล
TC-93110-001-Santipapสันติภาพ ทองเทพ
SP-90330-069-โนราเจือโนราเจือ ชูศิลป์
PA-90330-069-โนราเจือโนราเจือ ชูศิลป์
PA-90190-070-โนราชัยธวัตโนราชัยธวัต ยอดเสน่ห์
SP-90190-070-โนราชัยธวัตโนราชัยธวัต ยอดเสน่ห์
PA-90190-071-โนราสพรั่งโนราสพรั่ง ประดิษฐ์ศิลป์
SP-90190-071-โนราสพรั่งโนราสพรั่ง ประดิษฐ์ศิลป์
PA-90190-072-โนราพลวัตโนราพลวัต ประดิษฐ์ศิลป์
SP-90190-072-โนราพลวัตโนราพลวัต ประดิษฐ์ศิลป์
PA-90270-073-โนราวัลลภโนราวัลลภ สมพรศิลป์
SP-90270-073-โนราวัลลภโนราวัลลภ สมพรศิลป์
PA-90190-074-โนราสุวิทย์โนราสุวิทย์ บรรเทิงศิลป์
SP-90190-074-โนราสุวิทย์โนราสุวิทย์ บรรเทิงศิลป์
TC-90190-074-โนราสุวิทย์โนราสุวิทย์ บรรเทิงศิลป์
PA-93000-001-Pinyoนายภิญโญ แก้วแจ้ง
TC-93000-001-Chatchawanนายชัชวาลย์ เพชรมณี
PA-93000-002-Chatchawan นายชัชวาลย์ เพชรมณี
TC-93000-003-Somjitนางสมจิตร กล้าคง
PA-24140-01-Hua Mai (Nai Mai) Traditional Folk Musคณะวงหัวไม้ (นายไม้)
TC-91000-046ว่าวควาย DIY
KP-60000-008-Junsuwan mochiโมจิจันทร์สุวรรณ์
A13F650029-0096บิ๊ก โปสเตอร์
AS-36110-017-phupraภูพระบ้านโนนสลวย (ถ้ำพระ)
AS-36120-006-พระธาตุท่าเลิง (งูซวง)พระธาตุท่าเลิง (งูซวง)
AS-36120-007-ธาตุโนนกอก (พระธาตุพีพวย)ธาตุโนนกอก (พระธาตุพีพวย)
AS-36120-008-พระเจ้าหมูบพระเจ้าหมูบ
AS-36160-004-จารึกวัดบูรณ์ (ปะโค)จารึกวัดบูรณ์ (ปะโค)
AS-36120-011พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หมู่ 1 บ้านโนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์
AS-36120-012ธาตุโนนกอก (พระธาตุพีพวย)
AS-36160-013วัดบึงชวน อ.บำเหน็จณรงค์
AS-36110-014พระธาตุหนองสามหมื่น อ.ภูเขียว
AS-36110-015ธาตุเต๊อะเลอะ อ.ภูเขียว
AS-36120-016พระธาตุกุดจอก อ.เกษตรสมบูรณ์
AA-36120-007ใบเสมาบ้านโนนฆ้อง อ.เกษตรสมบูรณ์
AA-36120-008ใบเสมาบ้านพันลำ อ.เกษตรสมบูรณ์
AA-36140-009พระใหญ่ทวารวดี เมืองแควกาหลง อ.คอนสวรรค์
CS-36000-006วัดพระธาตุชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ
TC-36170-006 ผ้าไหมมัดหมี่คั่นขอนารี อ.บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ
TC-36170-007ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม อ.บ้านเขว้า
PA-36000-005ศิลปะการแสดง รำเจ้ยหรือรำเจ๊ย
PA-36000-006รำชัยภูมิ
SP-36210-007ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา อ.หนองบัวแดง
SP-36230-008ประเพณีหอดอกผึ้ง อ.เทพสถิต
SP-36000-009ประกวดพานบายศรีบุญเดือนหกชัยภูมิ
FL-36000-003ตำนานต้นกำเนิดของแคนชัยภูมิ
AS-36110-018-relicsพระธาตุกลางบ้าน
AS-36180-021-PhraThatKaengKhoiโบราณสถาน พระธาตุแก้งกอย
AA-36120-010-PhraZhaoOngTueพระเจ้าองค์ตื้อ
AA-36130-011-PhraNganพระง้าง
AA-36180-012-PhraPhutthamaneeMahamongkhonพระพุทธมณีมหามงคล
CS-36000-008-WatSaHongวัดสระหงส์
PA-93000-004-Somjitนางสมจิตร กล้าคง
CS-36000-009-BanKhaiMooBanChangบ้านค่าย (หมู่บ้านช้าง)
TC-36000-008-KanSengKongAการเส็งกลอง
PA-93110-005-Chalongนางฉลอง สุขราม
TC-93000-006-Boonwanนายบุญวัน เกลี้ยงเกื้อ
TC-36150-009-ChangThamKanBoRanช่างทำแคนโบราณ
TC-36180-010-PhaFaiPhuenMueangผ้าฝ้ายพื้นเมือง
PA-36000-007-KanSengKongBการเส็งกลอง
PA-36000-008-LamKewKraDukTakลำเกี้ยวกระดูกแตก
SP-36260-010-KhunThamRamToneขึ้นถ้ำรำโทน
SP-36000-011-BoonDuanSipHaePheeSumประเพณีงานบุญเดือนสิบแห่ผีสุ่มบ้านเสี้ยวน้อย
EL-36000-001-TriKleeFiตีคลีไฟ
FL-36000-004-WanNaGumPhunBanวรรณกรรมพื้นบ้าน
AS-36180-020-PhraPutThaRubWatThatพระพุทธรูป วัดธาตุ
AS-36000-005-จารึกวัดกู่บ้านหนองบัวจารึกวัดกู่บ้านหนองบัว
CS-36000-004-ศาลปู่ด้วงย่าดีศาลปู่ด้วงย่าดี
CS-36230-005-หมู่บ้านมอญโบราณ สมัยทวารวดี (ญัฮกุร)หมู่บ้านมอญโบราณ สมัยทวารวดี (ญัฮกุร)
CS-36000-003-เฮือนคำมุ พิพิธภัณฑ์ผ้าชัยภูมิเฮือนคำมุ พิพิธภัณฑ์ผ้าชัยภูมิ
TC-36110-004-แหล่งทอผ้าขิตบ้านโนนเสลาแหล่งทอผ้าขิตบ้านโนนเสลา
TC-36210-005-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง
PA-36000-003-ลำผีฟ้าชัยภูมิลำผีฟ้าชัยภูมิ
PA-36000-004-พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล
SP-36110-004-แห่นาคโหดแห่นาคโหด
SP-36180-005-ประเพณีบุญเดือนสี่ ไทคอนสารประเพณีบุญเดือนสี่ ไทคอนสาร
FL-36110-002-ตำนานพระธาตุหนองสามหมื่นตำนานพระธาตุหนองสามหมื่น
PA-93000-009-Wichaนายวิชา ศุกศรีสอาด
PA-93180-010-Omjitนางอ้อม สงแทน
CS-34220-001-Templeวัดถ้ำวังผาพญานาคราช
TC-93110-007-Santipapนายสันติภาพ ทองเทพ
TC-93110-008-Santipapนายสันติภาพ ทองเทพ
AS-36130-022-ดอนเมืองพรหม อ.เนินสง่าดอนเมืองพรหม อ.เนินสง่า
AS-36130-023-ดอนข้างบ้านหนองฉิม อ.เนินสง่าดอนข้างบ้านหนองฉิม อ.เนินสง่า
AS-36130-024-หนองหินตั้ง อ.เนินสง่าหนองหินตั้ง อ.เนินสง่า
CS-64110-006-8Roadตลาดซอย 8
CS-64110-002-StreetArtสตรีอาร์ต
AR-34220-001ศาลาบ้านด่านใหม่
AR-64110-001-LakMueangSawankhalokศาลหลักเมืองสวรรคโลก
AR-64110-002-OldPolitceStationโรงพักเก่า
AR-64110-007-SawankhalokTrainStationสถานีรถไฟสวรรคโลก
KP-70180-221ผารากกึ้ง หรือ ผาลักกึ้ง
SP-70180-222กลุ่มอนุรักษ์นกเงือกบางกะม่า
PA-70140-223นายวัลลภ กะพุก ปราชญ์ด้านดนตรี เป่าแคนกะเหรี่ยง ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องสมุนไพร
PA-70140-224นางอึ่ง ตะกัง ปราชญ์การร้องและการแสดงกะเหรี่ยง
SP-70140-225นางอุไร กะพุก ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องสมุนไพร
PA-70140-226นางบุญทิ้ง วันตา
AR-70140-229วัดท่ายาง มีต้นไม้ประจำหมู่บ้าน (วัดที่มีมด พระใบ้หวย)
SP-70140-230ศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยงบ้านพุหวาย
AR-70140-231เจดีย์ เสาหงส์ ศาลา (ศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยงบ้านพุหวาย/หินสี)
AR-70140-232บ้านกะเหรี่ยง (ศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยงบ้านพุหวาย/หินสี)
AR-70140-233กะล่อมข้าวกะเหรี่ยง (ศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยงบ้านพุหวาย/หินสี)
AR-70140-234ศาลาฝัดข้าวกะเหรี่ยง (ศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยงบ้านพุหวาย/หินสี)
KP-70140-235ไร่ข้าว (บ้านหินสี พุหวาย)
AR-70140-236เจดีย์ เสาหงส์ ศาลา ต้นโพธิ์ บ้านคา (ลุงสุข)
AS-70140-237ซากเจดีย์ เสาหงส์ ต้นโพธิ์ เก่า / ใกล้กับวัดท่ายาง
AR-70140-238เจดีย์ เสาหงส์ ต้นโพธิ์ ศาลา (ปัจจุบัน)/ บ้านท่ายาง
KP-70140-239เจดีย์ เสาหงส์ ต้นไม้ใหญ่ บ้านตากแดด
SP-70140-240นางมุนิตา มหาลาภก่อเกียรติ
TC-70140-241นางทวิช ทองไร่
TC-70140-242นายวินิจ ทองไร่
TC-70140-243นางสาวจีรนันท์ ทองไร่
PA-70140-244ลุงปลา เป่าแคน
SP-70140-245ลุงเป๋ สมุนไพรและเหล้า
SP-70140-246ลุงปอง ปราชญ์ชุมชน
TC-70140-247ลุงแป๊ะ จักสาน
TC-70140-248นางกลึง คาผุก
TC-70140-250ลุงเจ้ย จักสาน
TC-70140-251ลุงวัน จักสาน
TC-70140-252ป้ากะลุ่ย ทอผ้า
TC-70140-253ลุงโต้ง จักสาน
TC-70140-254ลุงน้อง จักตอก
TC-70140-255ลุงชัย จักสาน
SP-70140-256นายเที่ยง อดีตผู้ใหญ่บ้านท่ายาง
TC-70140-257ป้าไหว้ ปราชญ์ด้านการทอผ้า
TC-70140-258นายกาฝาก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตากแดด
TC-70140-259ป้าบานเย็น ปราชญ์ด้านการทอผ้า
TC-70140-260พี่ธิ ช่างทอผ้า
TC-70140-261พี่เบญ ช่างทอผ้า สมาชิกอบต.
TC-70140-262ป้าเลี่ยม ช่างทอผ้า บ้านตากแดด
TC-70140-263พี่อารีย์ พึ่ยฉะ ช่างปักผ้าโบราณ บ้านตากแดด
TC-70140-264แม่ทองอยู่ ช่างทอผ้า บ้านตากแดด
TC-70140-265ดาวใต้ ช่างปักผ้า บ้านตากแดด
TC-70140-266ป้ากะรุ่ย ช่างปักผ้า บ้านตากแดด
TC-70140-267นางละเอิ่ง ช่างปักผ้า บ้านตากแดด
AR-76160-268วัดยางน้ำกลัดเหนือ
AS-76160-269รอยพระพุทธบาท
AR-76160-270ศาลาเก่า เจดีย์เก่า หมู่บ้านเก่า
SP-76160-271ศาลเจ้าพ่อห้วยพระเพลิง
TC-76160-272โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ
SP-76160-273จุดตกปลาห้วยปลาดุก อ่างเก็บน้ำห้วยเกษม
AR-76160-275ศูนย์พุน้ำร้อนหนองหญ้าปล้อง
TC-76160-276กลุ่มช่างฝีมือทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม
TC-76160-277นางกลอน บุญเลิศ
TC-76160-278นางตะเลี๊ยะ ไพเที่ยง
TC-76160-279นางบานเย็น กองกัวะ
TC-76160-280นางบัว บุญยง
TC-76160-281นางเทิก พวงไม้
TC-76160-282นางธิดา สุริลา
TC-76160-283นางชวัลรัตน์ พูนเสน
SP-76160-284นายจวน เสน่ห์ติบัง
PA-76160-285นายชัยชนะ เสน่ติบัง
PA-76160-286วงดนตรีกะเหรี่ยง "คาเรน"
PA-76160-287นายเซ้ย โด่งดัง
SP-34220-0001พิธีไหว้ศาลปู่ตา(สุริยวงศ์)
TC-90100-00001-krisกริช
TC-90110-00009-Kris-TSU-Krisกริช
AR-64110-004-SawankharamTempleกุฏิฝรั่ง วัดสวรรคาราม
TC06001ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่หอย
SP-32120-00001-OrdainedOnElephantประเพณีบวชนาคช้าง วัดแจ้งสว่าง
KP-52100-00001-Lao Hua Keeเล่า ฮั้ว กี่
sskru_testวัดปราสาทเยอเหนือ
AR-50200-00001-Watchiangyuen-CMUวัดเชียงยืน
AA-73000-00001-Dvaravatiเสมา ธรรมจักร ทวารวดี
AA-71000-00001ภาพถ่ายผู้คุมชาวญี่ปุ่นที่ร้านเก่าแก่ในตลาดกาญจนบุรี ปีพ.ศ.2485
AS-50200-00001-Jedlin Temple-CMUวัดเจ็ดลิน หรือ วัดหนองจริน
CS-20120-002ยอดเขาพระจุลจอมเกล้า
CS-90280-001 ศาลาหน้าไม้สามพันธ์
TC06002ศูนย์หัตถกรรมผ้าทอ ปกาเกอะญอบ้านแม่กลางหลวง
AS-22000-00001-Cathedral of the Immaculate Conceptอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
CS-64110-003-RongNaBangRaiโรงนาบ้านไร่
AA-64110-005-OldBalanceตาชั่งโบราณ
AS-90280-001วัดไทรทอง (บ้านพร้าว)
AS-90280-002วัดแม่ลาด
AS-90280-004วัดตางหน
AS-90280-003บ้านคลองท่าแตง
AA-64110-010-OldSawMillโรงเลื่อยไม้เก่าและหัวรถจักรไอน้ำ
AR-64110-010-KingSriintratitMonmentพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
สะพานแขวน
ผ้าทอมือ
AR-64110-013-PhaKhoiTempleวัดป่าข่อย
AR-64110-006-WWIMilitaryVolunteerMounmentอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่1
11
Fl-64110-005-BeggerSongเพลงขอทาน
TC001กลุ่มหัตถกรรมล้านนาบ้านสันปูเลย
TC 002กลุ่มหัตกรรมบ้านต้ำน้ำล้อม (ลินชวา)
PA-64110-001-SawankhalokMusicalFolkDramaลิเกสวรรคโลกและเพลงลิเก
AR-64110-017-KlongklachongTempleวัดคลองกระจงและพระพุทธสัมฤทธิ์
AR-64110-014-SukhothaiAripotสนามบินสุโขทัย
AA-64110-006-OldLiftPortท่าลิฟท์เก่า
AR-64110-012-SawankhakokProvincialPrisonโรงเรียนอนันตนารี
CS001ตลาดริมแคว
นกกิงกะหล่า
01โรงงานกระดาษ
adxddหมูกระดาษ
001วัดภูเขาทอง
AR1ศาลเจ้าพ่อกวนอู
โบสถ์วัดพระวิสุทธิวงศ์
KP-64110-013-SawankhalokThaiNoodleก๋วยเตี๋ยวไทยสวรรคโลก
AR-64110-018-GoHengโกเฮง
CS-80000-00003-Kai Gorlaeมัสยิดการาหมาด
ข้าวเหนียวเหลือง (ปูโละกูนิง)
KP-64110-019-Coffeeไฮ้กาแฟ
AR-64110-020-MengNoodlesบะหมี่เม้งโบราณ
PA-64110-002-SawankhalokLionDragonDanceRueangritBuคณะสิงโต-มังกร ศิษย์หลวงพ่อพุทธเรืองฤทธิ์
CS-34220-00007test
AR-64110-021-SRT’s Wellบ่อน้ำรถไฟ
SP-64110-004-SalakpadPhahomประเพณีการสลากภัตผ้าห่ม
AA-64110-002-RueangritBuddhaพระพุทธเรืองฤทธิ์
AR-64110-020-PrathetChum-phon’sPalaceเรือนหลวงประเทศชุมพล
AS-64110-002-AmphawanaramTempleวัดอัมพวนาราม
KP-64110-014-Manaw-dong-sai-tua น้ำมะนาวดองใส่ถั่ว ร้านเจ๊ม่วย
AS-64110-008-YomRiverSustainpensionBrideeสะพานสวรรค์วรนายกรำลึก
AA-64110-004-MuliaryWWllCoffinโลงศพไม้สักของทหารผ่านศึกสงครามโลก ครั้งที่ 2
FL-64110-006-WoodenRhythmClappersการตีกรับและขับร้องทำนอง โดยครูประทีบ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ
SP-64110-008-SawankhalokSongkranAndFoodFestivalประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก
KP-30110-034-PHIข้าวหอมมะลิบ้านเตย
KP-30110-035-PHIข้าวหอมมะลิ 105 บ้านโนนกระสัง
AR-64110-015-ThreeFloorsWoddenHotelโรงแรมไม้สามชั้น
KP-30110-036-PHIข้าวกล้องหอมมะลิ 105 บ้านโนนกระสัง
KP-30110-037-PHIข้าวไรซ์เบอรี่ บ้านโนนกระสัง
AS-64110-017-SermThaiShopร้านเสริมไทย
KP-30110-037-PHIข้าวกล้องหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
KP-30110-038-PHIข้าวมะลิแดง บ้านโนนกระสัง
FL-64110-018-MachaCaveInFrontOfTheFireStationตำนานถ้ำมัจฉาหน้าดับเพลิง
CS-64110-008-ChineseOperaโรงงิ้วสวรรคโลก ศาลเจ้าปึงเฒ่ากง
KP-30110-039-PHIข้าวหอมมะลิ 105 บ้านท่าหลวง
KP-30110-040-PHIข้าวคั่วสมุนไพรบ้านเตย
KP-30110-041-PHIข้าวหมากบ้านเตย
KP-30110-042-PHIขนมตาลเม็ดบ้านเตย
KP-30110-043-PHIชาข้าวงอก
KP-30110-044-PHIนางเล็ด / ข้าวแต๋น
KP-30110-045-PHIข้าวหลาม
KP-30110-046-PHIข้าวเกรียบสมุนไพร
KP-30110-047-PHIกระยาสารท
KP-30110-048-PHIข้าวพอง ข้าวตอก
KP-30110-049-PHIข้าวโป่ง
KP-30110-050-PHIสบู่จมูกข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
KP-30110-051-PHIสบู่ฟักข้าว
KP-30110-052-PHIสบู่อัญชัน
KP-30110-053-PHIสบู่เหลวไรซ์เบอรี่ทุ่งสัมฤทธิ์
KP-30110-054-PHIหมี่พิมายป้าเติ้บ (เส้นหมี่ ทำมือ)
KP-30110-055-PHIหมี่พิมายแม่จรัส ตราจันทร์ฉาย (เส้นหมี่ น้ำปรุง)
KP-30110-056-PHIหมี่กระโทกป้าเปลื้อง (เส้นหมี่ น้ำปรุง)
KP-30110-057-PHIหมี่กระโทกตายอดป้าเจียว (เส้นหมี่)
KP-30110-058-PHIหมี่ตะคุ แม่ตุ้ย (เส้นหมี่ น้ำปรุง)
KP-30110-059-PHIหมี่ตะคุทำมือ (เส้นหมี่)
KP-30110-060-PHIพืชผักปลอดสารพิษ
KP-30110-062-PHIไข่ไก่อารมณ์ดี
KP-30110-063-PHIไข่เค็ม
KP-30110-064-PHIน้ำย่านางสกัด สเปรย์น้ำย่านาง
KP-30110-066-PHIหมูปลาร้าบ้านเตย
KP-30110-067-PHIปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเตย
KP-30110-068-PHIเฉาก๊วย
TC-30110-002-PHIเสื่อกก
TC-30110-003-PHIหมวกสานใบตาลบ้านคล้า
TC-30110-004-PHIผ้าไหมปักธงชัย
TC-30110-005-PHIผ้าไหม เครื่องประดับ ชุดแต่งกาย
TC-30110-006-PHIผ้าไหม เส้นไหม
TC-30110-007-PHIเครื่องแต่งกายปาจิตอรพิม
PA-30110-001-PHIเพลงโคราช
PA-30110-002-PHIรำพิมาย
AR-64110-022-LeeLengHoร้านลี้เล่งฮ้อ
TC-34220-00004กลุ่มทอผ้าบ้านคันท่าเกวียน
KP-34220-00002หมอเป่า
CS-34220-00004ประมง
TC-34220-00005กลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้ากาบบัว
CS-34220-00006ผาโสก
CS-34220-00007น้ำตกสร้อยสวรรค์
CS-34220-00012ผาชะนะได
CS-34220-00013น้ำตกทุ่งนาเมือง
AS-34220-00004วัดถ้ำปาฏิหารย์
CS-34220-00014บ้านซะซอมโฮมสเตย์
AS-34220-00005วัดป่าศรีแสงธรรม
CS-34220-00015น้ำตกถ้ำพวง
PA-34220-00004หมอลำสมชัย ขยันการ(จิตรานุช)
TC-34220-00006ฝ้ายทอฝันนาบัว
CS-34220-00008แก่งตะนะ
CS-34220-00009เขื่อนปากมูล
CS-34220-00010แม่น้ำสองสี
CS-34220-00011น้ำตกแสงจันทร์
CS-34220-00016หาดกำปั่น
CS-34220-00017ผาฝ่ามือแดง (ถ้ำฝ่ามือแดง)
CS-34220-00018สำนักสงฆ์ถ้ำเทพสุมงค์
TC-34220-00002กลุ่มทอผ้าและย้อมสีธรรมชาติ บ้านกุ่ม
AR-34220-00005ศาลปู่ตาสุริยวงศ์
AR-34220-00006วัดถ้ำวังผาพญานาคราช
PA-34220-00002โขงเจียมแบนด์
SP-34220-00004ประเพณีฮีต12
CS-34220-00001ภูมิปัญญาการทำการประมง อำเภอโขงเจียม
KP-34220-00001ฟ้อนผีฟ้า
EL-34220-00002ภาษาบรู บ้านท่าล้ง
SP-34220-00003บวงสรวงพญานาค
TC-34220-00001ไม้กวาด โขงเจียม
PA-34220-00003หมอลำ
CS-34220-00002น้ำตกแซหัวแมว
SP-34220-00005หมอสู่ขวัญ
CS-34220-00003วัดกุดเรือคำ
TC-34220-00003กลุ่มทำไม้กวาด หนองแสงใหญ่
CS-64110-005-Cultural Parkลานวัฒนธรรม
KP-64110-011-DeepFriedDuck&CripyMoonRollร้านกุ๊กเหมียน
KP-64110-009-ChickenRiceJaePuangข้าวมันไก่เจ๊พวง
KP-64110-021-PunSipปั้นสิบ แม่สมบูรณ์
AS-64110-011-CottonFactoryโรงงานฝ้ายซินเฮง
CS-64110-004-ThungMaeRawingRoyalParkสวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง)
AS-64110-001-SawangArRomTempleวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร (วัดจวน)
FL-64110-019-ChineseMusicดนตรีจีนหล่อโก้ว
ขนมทองโย๊ะ
AR001สะพานแขวนหลวงปู่สาย
ARO01ร้านค้าชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน
AR003พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม
AR004พระพุทธรูปทองคำวัดท่าขนุน
AR002ทางรถไฟสายมรณะ วัดท่าขนุน
SP-30110-001-PHIเทียนพรรษาวัดเดิม
KP-64110-010-BakedChickenร้านโกเฮง
KP-64110-025-HearLorCoffeeกาแฟเฮียโล้
EL-34220-00001ภาษาบรู บ้านเวินบึก
AS-34220-00002อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
TC-90110-00001-Kris-TSU-I Chiengมีดไอเชียง
AR-34220-00001วัดโขงเจียม
AR-34220-00002วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย
AR-34220-00003ตึกขาว ร.ศ.112
SP-34220-00001ประเพณีเส็งกลอง
SP-34220-00002ประเพณีแข่งเรือไทย-ลาว
AR-34220-00004วัดถ้ำคูหาสวรรค์
CS-80000-00001-Sat Duan Sipประเพณีสารทเดือนสิบ
CS-80230-00002- Lak Phra Namประเพณีลากพระน้ำ
นกกิงกะหล่า
AA-64110-008-Èrhúซอด้วงจีน
AA-64110-009-Yēhúซออู้
AA-64110-010-ZhōngHúซอหกเหลี่ยม
AA-64110-011-HúLíngซอเสียงต่ำ
AA-64110-012-Pípaปี่แป๊
AA-64110-015-DàSuǒNàปี่ใหญ่
AA-64110-013-DíZiขลุ่ยจีน
AA-64110-014-LǎBāปี่เล็ก
AA-64110-016-QínQínซึงจีน
AA-64110-017-KāiDàoLuóโซวล้อ, ฆ้อง
AA-64110-020-Luóล้อ, ฆ้อง
AA-64110-021-ShǒuLuóแต๋ว,ฆ้องมือ
KP-64110-026-DeepfriedporkJa-Houng ร้านหมูทอดเจ๊ฮวง
KP-64110-027-RiceSoupwithRolledRiceNoodlesinFiveJaร้านข้าวต้มก๋วยจั๊บเครื่องพะโล้โบราน เจ๊น้อย สูตรคุณแม่เจ๊น้อย 100 ปี
KP-64110-028-RoastedPorkYwonร้านญวนหมูย่าง ๑๐๐ ปี
KP-64110-008-HiLamChickenRiceKoNitโกนิดข้าวมันไก่สูตรไหหลำ
KP-64110-029-ThaiStyledBBQPorkLungPearข้าวเหนียวหมูปิ้งสูตรโบราณ ลุงแพร
KP-64110-030-ThaiStyleSoupWithCongealedPorkBloodJaร้านเจ้ไพต้มเลือดหมู
KP-64110-031-Sawankhaloknoodle&NoodleswithPorkinGrก๋วยเตี๋ยวสวรรคโลกและราดหน้า เจ้กรรณิการ์
KP-64110-032-RicegruelSongJieLuaซ่งเจียลั่ว ข้าวต้มพุ้ย
KP-64110-033-CurryAndRiceNamArร้านข้าวแกงนำอา
KP-64110-034-CurryAndRiceAoyBandeeร้านข้าวแกงอ้อยบรั่นดี
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
AA-64110-019-JīngLuóฆ้องปักกิ่ง, ฉาบทองเหลือง
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
นกกิงกะหล่า
พระพุทธรูป และจองพารา
อูบ
ตาลปัตรรูปนกยูง
คัมภีร์กัมมวาจา 1
คัมภีร์กัมมวาจา 2
อูบคำ
ยาสักโบราณ รูปต่างๆ
ก๋องเขียด หรือ มโหรทึก
ก๋องเขียด หรือ มโหรทึก 2
พระพุทธรูป
AS-57270-001พระธาตุดอยกู่แก้ว
CS-57130-002ศาลเจ้าพ่อถ้ำกบ
TC-57130-003พระเจ้าอินทร์สาน วัดมงคลธรรมกายาราม
TC-57130-004พระเจ้าอินทร์สาน วัดหิรัญญาวาส (เหมืองแดงน้อย)
TC-57130-005พระเจ้าอินทร์สาน วัดพระธาตุดอยเวา
AS-57130-006พระธาตุดอยเวา
sp-57130-007พิธีฉลองวันเกิดเทพเจ้ากวนอู
AS-57130-008ถ้ำปุ่ม
AS-57150-009ถ้ำปลา
sp-57130-010ถ้ำเสาหินพญานาค
CS-57130-011พระธาตุจอมนาค
FL-57220-012พระธาตุดอยตุง
FL-571220-013ม่อนฤาษีกัมมะโล
FL-57240-014พระธาตุดอยช้างมูบ
KP-57130-015ตุงออก(ตุงทิพย์)
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกือเม็ง
TC-90110-00002-Kris-TSU-Chai Tongมีดชายธง
TC-90110-00003-Kris-TSU-Deay Kaiมีดเดือยไก่
TC-90110-00004-Kris-TSU-Cutting Knifeมีดคัตติ้ง
TC-90110-00005-Kris-TSU-E-NEPอีเหน็บ
TC-90110-00006-Kris-TSU-Axขวาน
TC-90110-00007-Kris-TSU-Cutting off the palm knifeมีดปาดตาล
TC-90110-00008-Kris-TSU-Tantoมีดสั้นญี่ปุ่น
TC-90110-00010-Kris-TSU-Phra Oพร้าโอ
AA-64110-018-LuóGǔกลองหนังวัว, กลองจีนท้ายแหลม
สถานที่ทำพิธี บ้านกือเม็ง
TC-34220-00007ช่างทำพิณ
PA-34220-00005หมอแคน
AS-34220-00003เสาเฉลียง
AR-22000-00001-Idear Chanร้านไอเดียร์จันท์
AR-22000-00002-Baan Pipittha Kangkhenบ้านพิพิธกางเขน
CS-22000-00001-Street Artสตรีทอาร์ต
TC-22000-00001-Baan Sam Mitiบ้าน 3 มิติ
CS-22000-00002-Baan Mae Padบ้านแม่แป๊ด
CS-22000-00003-Old Town Chanthaboon Waterfrontชุมชนริมน้ำจันทบูร
CS-22000-00004-Baan Lek Villaบ้านเล็กวิลล่า
CS-22000-00005-Old Water Wellบ่อน้ำตลาด 100 ปีหลังวัดโรมัน
AR-22000-00003-Baan Mae Pongบ้านแม่ป๋อง
KP-57130-016ดอยสามเส้า
KP-57130-017หนองนากา
FL-57130-018ตำนานดอยนางนอน
KP-57130-019ถ้ำหลวง
KL-57150-020ช้างงู
FL-57130-021ลวะจักราช
FL-57130-022พระเจ้าพรหมมหาราช
FL-57130-023พระญามังราย
FL-57150-024พระญาแสนพู
FL-57270-025สิงหนติกุมาร
SP-57130-026สลากภัตรวัดพระธาตุดอยตุง
TC-57270-027ช่างจักสานบ้านกิ่วพร้าว
KP-57270-028แอ๊บ แหนบ (แอ๊บปลา แอ๊บจิ้น)
KP-57270-029ห่อนึ้ง
TC-57240-030ช่างทำปราสาทธรรมาสน์วัดห้วยน้ำขุ่น
SP-57240-031ทำบุญตานจอมพ่อแม่(ประเพณีชาวไตและชาวลัวะ(ปลัง)
KL-57270-032เรื่องเล่าเวียงหนอง
SP-57240-033การทำนายกระดูกไก่
FL-57130-034ช่างซอล้านนา(นายธนพงษ์ หมื่นแสน)

: AA : โปราณวัตถุ
: AR : สถาปัตยกรรม
: AS : โบราณสถาน
: CS : พื้นที่วัฒนธรรม
: EL : ภาษา
: FL : วรรณกรรมพื้นบ้าน
: KP : ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
: PA : ศิลปะการแสดง
: SM : กีฬาภูมิปัญญาไทย
: SP : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล
: TC : งานช่างฝีมือดั้งเดิม