ที่
แหล่งวัฒนธรรม   เข้าชม
1 TC-74000-001-REP : เรือประมงจำลอง < ดร.พรพิมล ศักดา > 574
2 TC-31000-016-Huai Rat : ผ้าขาวม้าลายโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 530
3 TC-74000-002-SAB : สไบมอญ < ดร.พรพิมล ศักดา > 508
4 TC-31000-013-Sawaijeek : จักสานกระด้ง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 450
5 tc-44190-002 jaksan : ตะกร้าสานไม้ไผ่ นายแสง น้อยเสนา < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 437
6 TC-62180-004-IM-WN Klongplarah : กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาวเขาอิ้วเมี่ยน บ้านคลองปลาร้า < ธภัทร มณัรัตน์ > 431
7 TC-31000-002-HR : ว่าวแอกโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 427
8 TC-44150-009-katip kao ban lumpuk : กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 427
9 TC-57240-010-DT : ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานพื้นถิ่น < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 425
10 TC-31000-001-HR : ตะกร้าสานจากกระดาษโบชัวร์ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 418
11 TC-31000-004-HR : ทอผ้าไหม < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 416
12 TC-31000-005-HR : ร้านกรกนกวรรณ ตัดเย็บผ้าไทย < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 412
13 TC-50400-6-6.2-HOM : กลุ่มทอผ้าไทยพวน ทุ่งโฮ้ง < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 412
14 TC-44150-007- : ร้านเถียงนาน้อยผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่(ดอนดู่) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 412
15 TC-90110-002-CHA : ศิลปะบนผ้าปาเต๊ะร้านผ้าชัย PATAE Gallery < สิริวิท อิสโร > 406
16 TC-57240-015-BSS : ช่างไม้ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 405
17 TC-31000-011-Sawaijeek : ทอผ้ามัดหมี่ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 399
18 TC-62180-001-IM-WN Klongtoey : กลุ่มผ้าปักชาวเขาบ้านคลองเตย < ธภัทร มณัรัตน์ > 397
19 TC-54000-7-7.1-ARG : เครื่องมือการเกษตร < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 392
20 TC-57240-016-NPU : ศิลปิน ช่างลายคำ จิตรกรรม ประติมากรรม < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 392
21 TC-31000-003-HR : จักสานไม้ไผ่ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 391
22 TC-54000-4-4.2-WOV : ย่ามไทลื้อ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 391
23 TC-56000-014-SEW : กลุ่มอาชีพ “เย็บปักถักร้อย” < อาริสรา นุกูล > 390
24 TC-54160-3-3.1-WOD : เฟอร์นิเจอร์ ตอไม้ /รากไม้ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 389
25 TC-70180-032 : โรงเรียนบ้านตะโกล่าง < นันทนา บุญลออ > 388
26 TC-76000-09-Craft : พระครูเสถียร วัดเกาะแก้วสุทธาราม < อภิรดี อานมณี > 387
27 TC-54000-4-4.1-WOV : ผ้าทอไทลื้อ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 386
28 TC-54000-6-6.1-HOM : ผ้าหม้อห้อมทุ้งโฮ้ง < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 382
29 tc-44190-001 kadong : กลุ่มจักสานกระด้งม่อน(กระด้งเลี้ยงไหม) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 381
30 TC-57240-009-KWK : การจักสาน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 381
31 TC-44190-014-Suea Kok : กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหัวขัว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 378
32 TC-56000-019-CAM : ช่างทำเกวียน < อาริสรา นุกูล > 378
33 TC-31000-015-Huai Rat : จักสานไม้ไผ่ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 377
34 TC-76000-08-Craft : พระครูวัชรสุวรรณาทร วัดใหญ่สุวรรณาราม (ช่างฝังลายไม้โมก) < อภิรดี อานมณี > 377
35 TC-44190-003-tarawaree : กลุ่มทอผ้า ธาราวารี < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 374
36 TC-44190-004-jaksan namthiang : ตะกร้าไม้ไผ่ พ่อทองจันทร์ นามมูลตรี < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 372
37 TC-34170-002-TaiJungMee : ร้านไทจงมีฝ้ายทอ < ดร. วศิน โกมุท > 371
38 TC-80160-003-BAN : กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเขาหลัก < ปิ่นเพชร > 371
39 TC-57240-040-NamBuay : น้ำบวย < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 366
40 TC-80000-001-NON : ผู้ประกอบการแกะหนังตะลุงนนท์ อ้ายขวัญเมือง < ชัญญาภัค > 365
41 TC-31000-003-Sawaijeek : ทอเสื่อจากต้นไหล < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 364
42 TC-54170-1-1.3-BIR : กรงนกจากเศษไม้ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 364
43 TC-31000-034-Sawaijeek : อาชีพช่างสานแห < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 364
44 TC-31000-002-Sawaijeek : ช่างตีเหล็ก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 363
45 TC-57240-017-WCR : ศิลปิน จิตรกรรม ลายคำ ประติมากรรม < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 362
46 TC-44190-015-products from loi : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 361
47 TC-54170-1-1.2-CAP : พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 360
48 TC-26120-006-EMB : กลุ่มผ้าขาวม้าปักลาย/ วิสาหกิจชุมชนบ้านหมอน < ธงเทพ ศิริโสดา > 359
49 TC-80340-003-WIR : ร้านช่างวิโรจน์ปูนปั้น < ปิ่นเพชร > 359
50 Tc-44190-008-jaksan konhwd : การจักสานก้นหวด < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 358
51 TC-90220-001-Preecha : ปรีชา หนูคง < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 358
52 TC-10600-096-TUI : ลุงตุ๋ยฺ ของเล่นไม้สัก วัดอินทาราม < tharadol > 357
53 TC-54150-8-8.1-SAR : ผ้าซิ่นตีนจก < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 356
54 TC-54130-5-5.1-WIC : เครื่องจักสานไม้ไผ่ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 355
55 TC-74000-003-TIE : มัดย้อมบ้านโคกขาม < ดร.พรพิมล ศักดา > 355
56 TC-54160-9-9.1-WOV : ผ้าทอกะเหรี่ยง < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 354
57 TC-57240-011-SMK : เครื่องจักสาน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 354
58 TC-10530-002-M.Yuha Design : ชุดปักมุสลิมม.ญุมอ๊ะฮ์ ดีไซน์ < นันธิดา อนันตชัย > 354
59 TC-57240-008-KK : การทำตุงไจย กระเป๋าจากเศษพลาสติค ดอกไม้ประดิษฐ์ ทอผ้า < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 353
60 TC-57240-0013-JST : ผ้าทอดั้งเดิมชาวไทยองแม่คำสบเปิน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 353
61 TC-70180-114 : นายอำนวย อาสนเวช < นันทนา บุญลออ > 353
62 TC-26120-002-PEN : ร้านเปิงใจ๋เจ้า < ธงเทพ ศิริโสดา > 350
63 TC-31000-004-Sa Nuan : ผ้าโสร่ง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 349
64 TC-31000-035-Sawaijeek : ตัดเย็บเสื้อผ้า < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 349
65 TC-44190-018-waeving wang saen : กลุ่มทอผ้าบ้านวังแสง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 349
66 TC-10540-017-MUR : จิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดศรีวารีน้อย < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 349
67 TC-54170-1-1.1-CAL : น้ำเต้าจักรสานจากชาวบ้าน < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 348
68 TC-44190-019-san phar phum2 : ร้านผลิตและจำหน่ายศาลพระภูมิบ้านวังแสง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 347
69 TC-54000-7-7.2-CLO : ผลิตภัณฑ์ผ้าสำเร็จรูป < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 346
70 TC-57240-053-MetalEmbossing : ดุนลายโลหะ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 346
71 TC-76000-02-Craft : ร้านทำทองป้าเนื่อง < อภิรดี อานมณี > 344
72 TC-76000-04-Craft : ครูช่างอนันต์ (เมรุลอย) < อภิรดี อานมณี > 344
73 TC-76000-01-Craft : หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย < อภิรดี อานมณี > 343
74 TC-31000-011-Sa Nuan : กระด้งไม้ไผ่ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 340
75 TC-44190-017-weaving sanpatana : กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านสารพัฒนา < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 340
76 TC-70180-034 : โรงเรียนรุจิรพัฒน์ < นันทนา บุญลออ > 338
77 TC-57240-022-ManuscriptsWrappingFabric : ผ้าห่อคัมภีร์ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 337
78 TC-76000-11-Craft : วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์ < อภิรดี อานมณี > 337
79 TC-70180-106 : นางจิ้ เซดี < นันทนา บุญลออ > 334
80 TC-75110-008-BEN : ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ และเบญจกลาย < ก้อง > 333
81 TC-12120-005-CRA : ผลิตภัณฑ์บ้านหัตถศิลป์หมักโคน (ผ้าเขียนลาย) < ธงเทพ ศิริโสดา > 333
82 TC-44190-005-Sticky Rice Krati : กลุ่มจักสานกระติบข้าว บ้านไผ่ล้อม < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 328
83 TC-54130-10-10.2 : เฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 327
84 TC-31000-013-Sa Nuan : หม้อปั้นดินเผา < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 327
85 TC-44190-006-kapao : กลุ่มแปรรูปกระเป๋าจากผ้าทอ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 327
86 TC-80120-002-KOB : ร้านช่างกบปูนปั้น < ปิ่นเพชร > 326
87 TC-70180-113 : นางจำนวน โพธิ์ศรี กลุ่มจักสานบ้านสวนผึ้ง < นันทนา บุญลออ > 326
88 TC-62180-006-HM Hemp fiber : ผ้าใยกัญชง < ธภัทร มณัรัตน์ > 325
89 TC-54170-2-2.1-WOD : งานแกะสลักไม้ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 324
90 TC-44190-007-weaving nonpiban : กลุ่มทอผ้าบ้านโนนภิบาล < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 324
91 TC-90000-003-พงศ์บาติก : พงศ์บาติก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 322
92 TC-62180-005-HM blacksmith : กลุ่มตีมีด ม้ง < ธภัทร มณัรัตน์ > 322
93 TC-31000-019-Sawaijeek : สานสุ่มจับปลา < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 321
94 TC-80340-004-BAI : ร้านใบบุญ < ภริตพร แก้วแกมเสือ > 321
95 TC-95000-002-Diamond : ไดมอนด์ < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 319
96 TC-12110-001-CRA : ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน < ธงเทพ ศิริโสดา > 317
97 TC-70180-108 : นางอุทัย วิสิฐศุภการ < นันทนา บุญลออ > 317
98 TC-44190-012-weaving lao jan : กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเหล่าจั่น < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 314
99 TC-80340-005-THE : ร้านเทพศิลป์ < ภริตพร แก้วแกมเสือ > 314
100 TC-57240-012-BTK : การจักสานกระเป๋า < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 313
101 TC-80000-004-TAW : ผู้ประกอบการ คุณทวี คงบุรี < ชัญญาภัค > 313
102 TC-56000-018-LOM : ทอผ้าใต้ถุนบ้าน < อาริสรา นุกูล > 312
103 TC-80340-004-NIP : ร้านช่างนิพนธ์ปูนปั้น < ปิ่นเพชร > 312
104 TC-54160-10-10.1-WOD : งานแกะสลักไม้ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 311
105 TC-44190-013-jaksan kongkao : กลุ่มเครื่องจักสานก่องข้าว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 311
106 TC-70180-103 : นายจริ่ง ชัยวัฒน์พิศาล < นันทนา บุญลออ > 311
107 TC-13400-003-NTC : ผ้ากัญชงผืน < Thanakorn Thangruang > 310
108 TC-70180-107 : นางชาลี ทองดี < นันทนา บุญลออ > 309
109 TC-44000-171-Banmor92 : นางทัศนีย์ อรุณ < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 309
110 TC-70180-109 : นางสาวฟ้า อุ้ม < นันทนา บุญลออ > 308
111 TC-57240-014-PS : เครื่องสักการะ ดอกไม้ประดิษฐ์แบบดั้งเดิม เครื่องแขวน ผ้าเพดาน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 307
112 TC-90190-003-jatu : จตุรงค์ จันทระ < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 307
113 TC-57240-021-WovenFabric : ผ้าทอจากกี่กระตุก < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 306
114 TC-44190-maikwad : ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดมือเสือ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 306
115 TC-33170-002-RongraSilk : ผ้าไหมกูยรงระ < อนันศักดิ์ พวงอก > 305
116 TC-44190-009-weaving khok klan : กลุ่มทอผ้าบ้านโคกกลาง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 303
117 TC-57240-018-SDT : ศิลปิน จิตรกร ลายคำ นักออกแบบ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 301
118 TC-44190-011-weaving nongboa2 : กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองบัว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 301
119 TC-80340-001-THE : ร้านเทพศิลป์ < ปิ่นเพชร > 299
120 TC-10530-001-Santauch Handicraft : เรือนไทยสันทัศย์หัตถกรรม < นันธิดา อนันตชัย > 299
121 TC-90000-002-สงขลาบาติก : สงขลาบาติก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 298
122 TC-56000-020-BAB : ศูนย์เรียนรู้จักสานบ้านลุงพล (ฝ้าย - ไผ่ - สาน) < อาริสรา นุกูล > 297
123 TC-75110-100-GOL : ภาพแกะสลักไม้สักทอง วัดบางแคน้อย < ก้อง > 297
124 TC-94140-001-LIMAR : ผ้าลิมาร์จูวา ผ้าทอจวนตานี < พรปรวีณ์ พุ่มเกิด > 297
125 TC-10542-022-MUR : จิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดจรเข้ใหญ่ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 295
126 TC-76000-10-Craft : กลุ่มลูกหว้า < อภิรดี อานมณี > 293
127 TC-10530-003-Buanimit : บัวนิมิตร < นันธิดา อนันตชัย > 292
128 TC-57240-006-ST : การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากตอก กล่องข้าวใบลาน บายศรี สวยกาบ เย็บผ้า < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 291
129 TC-44190-016-san Phra Phum : ผลิตและจำหน่ายศาลพระภูมิ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 291
130 TC-44190-010-weaving nongbua : กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองบัว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 290
131 TC-76000-03-Craft : ร้านทำทองบ้านป้าฉิว < อภิรดี อานมณี > 290
132 TC-57240-019-ฺBambooStripsFlower : ดอกไม้จากตอก กล่องข้าวเหนียว < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 287
133 TC-44000-174-Banmor194 : นางสาวละม้าย อรหันตา < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 286
134 TC-80000-005-SRI : ผู้ประกอบการ คุณศรีวรินทร์ ทองดี < ชัญญาภัค > 285
135 TC-90110-001-BAN : ศิลปะพู่กันจีน ร้านบ้านใหม่ < สิริวิท อิสโร > 284
136 TC-34170-001-HerbalDyeFabric : ร้านย้อมผ้าสีเปลือกไม้และผ้าหมักสมุนไพร < ดร. วศิน โกมุท > 283
137 TC-30110-001-PHI : บ้านขนมจีน < พหลยุทธ บุตรจู > 282
138 TC-90000-001-ลีลาวดีบาติก : ลีลาวดีบาติก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 282
139 TC-62180-002-IM-WN Klonglan : กลุ่มผ้าประดับอิ้วเมี่ยน คลองลาน < ธภัทร มณัรัตน์ > 281
140 TC-44000-168-Banmor76 : นางใจ หวังทิวกลาง < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 281
141 TC-44000-170-Banmor83 : นางสวาท อรหันตา < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 280
142 TC-12110-009-TAB : โรงงานโต๊ะคลอง 11 < ธงเทพ ศิริโสดา > 280
143 TC-91000-024 : ช่างเขียนชื่อเรือ: ชารีฟ หาญทะเล (ลูกหมี) < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 279
144 TC-57240-007-WNJ : การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากตอกไม้ไผ่ โคมแขวน บายศรี กระถางธูป สวยกาบ เครื่องสักการะ การปลูกผักพื้นบ้าน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 276
145 TC-56000-015-CAP : สล่าแดง ศิลปกรรมล้านนา < อาริสรา นุกูล > 273
146 TC-80000-003-SUC : ผู้ประกอบการ นายเสนีย์ ทรัพย์สิน < ชัญญาภัค > 272
147 TC-44000-127-Banmor13 : นางต่วน แก้วกลาง < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 272
148 TC-10530-004-Buathip Crystal : บัวทิพย์คริสตัล < นันธิดา อนันตชัย > 271
149 TC-56000-017-KEB : โคมตุงล้านนาป่าลานคำ < อาริสรา นุกูล > 270
150 TC-80120-005-CHI : สุสานไก่ปั้นแก้บน (แปรรูปไก่ปั้นแก้บน) < ปิ่นเพชร > 270
151 TC-50270-001-Ban Rai Weaving Group : กลุ่มทอผ้าบ้านไร่ < เจษฏา สุภาศรี > 269
152 TC-13400-006-NTC : กระเป๋าสตางค์ผ้าใยกัญชง < Thanakorn Thangruang > 268
153 TC-44000-3-Banmor52 : นางเรณู ไชยโยชน์ < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 267
154 TC-56000-016-FLW : กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์แม่ศรีจอม < อาริสรา นุกูล > 266
155 TC-57000-031-kantudyebmaipahthaiyai : การตัดเย็บผ้าไหมไทยใหญ่ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 265
156 TC-80160-008-KOW : โกวิทย์ เสาปูน บ่อปูนบ้านนาขอม < ปิ่นเพชร > 262
157 TC-44000-4-Banmor117 : นางคำนึง คำศิริรักษ์ < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 261
158 TC-44000-172-Banmor105 : นางเอี่ยว สีสมพาน < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 261
159 TC-80120-007-BAN : กลุ่มแปรรูปดอกไม้ประดิษฐ์บ้านนาเหม้า < ภริตพร แก้วแกมเสือ > 260
160 TC-44000-2-Banmor270 : นายสมมาศ คำศิริรักษ์ < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 260
161 TC-33170-001-Paksaewbag : กระเป๋าปักแส่วกูยรงระ < อนันศักดิ์ พวงอก > 260
162 TC-57240-057-WatMaekhamSoppenMural : จิตรกรรมวิหารวัดแม่คำสบเปิน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 259
163 TC-80340-005-SUR : นายสุริชาติ ธุวรัฐคีรี (ช่างจุ๋ม) < ปิ่นเพชร > 259
164 TC-76000-17-Craft : ครูช่างมนู เนตรสุวรรณ < อภิรดี อานมณี > 259
165 TC-80160-001-KON : คนริมเขา < ปิ่นเพชร > 258
166 TC-10600-123-RUN : ร้านรุ่งเรืองพานิช (เครื่องจักสาน) < tharadol > 257
167 TC-13400-002-NTC : เส้นใยจากกัญชง < Thanakorn Thangruang > 256
168 TC-44000-145-Banmor31 : นางบัวลอย ศรีภพ < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 255
169 TC-57000-014-bysripalaxeiyd : บายศรีป้าละเอียด < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 254
170 TC-76000-14-Craft : ครูช่างธานินทร์ ชื่นใจ < อภิรดี อานมณี > 253
171 TC-57150-021 : ช่างทำโคม < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 253
172 TC-57150-061 : น้ำต้นไทลื้อบ้านวังลาว < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 253
173 TC-44000-87-Banmor3 : นางสังวาลย์ นามรัง < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 252
174 TC-44000-84-Banmor2 : นางสมใจ อันฤดี < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 252
175 TC-57150-016 : ผ้าทอและย่ามไทลื้อบ้านวังลาว < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 252
176 TC-10600-038-YON : ห้างขายทองย่งเส็ง < tharadol > 250
177 TC-80120-001-yorm : สิชลมัดย้อม < ปิ่นเพชร > 249
178 TC-57000-060-rommaigallery : ร่มไม้แกลเลอรี่ < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 247
179 TC-80120-002-JED : วัดเจดีย์ (แปรรูปเศษประทัด) < ปิ่นเพชร > 247
180 TC-76000-13-Craft : ครูช่างเฉลิม พึ่งแตง < อภิรดี อานมณี > 244
181 TC-44000-161-Banmor22 : นางพิกุล แพงวงค์ < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 243
182 TC-13400-008-NTC : งานถักมงคล < Thanakorn Thangruang > 243
183 TC-10600-044-BOR : ร้านบริสุทธิ์ซักแห้ง < tharadol > 242
184 TC-10600-045-VIJ : ร้านถ่ายภาพ วิจิตรศิลป์ < tharadol > 242
185 TC-90110-006-Aum : ศูนย์ฝึกศิลปินพื้นบ้าน หมู่ที่ 17 (โนราเอิ้ม ประดิษฐ์ศิลป์) < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 242
186 TC-44000-38-Banmor41 : นางบาง วงค์ชารี < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 241
187 TC-57150-034 : ชุดไทยวนเชียงแสน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 241
188 TC-44000-138-Banmor25 : นางเพลินผกา หวังทิวกลาง < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 240
189 TC-44000-73-Banmor91 : นางต้อม อันฤดี < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 240
190 TC-44000-18-Banmor85 : นางประนอม ตักเสน < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 240
191 TC-10542-049-AKK : เรืออัครมงคล วัดมงคลนิมิตร < หฤษฎ์ โตพันธุ์ > 240
192 TC-34000-001-Bai Fai : ร้านใบฝ้าย < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 240
193 TC-54000-14 : ตุงไส้หมูล้านนา < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 239
194 TC-80120-001-PAR : ร้านมโนราห์พารวย ร้านจำหน่ายสินค้าแก้บนของโนราสมนึก ชูศิลป์ < ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง > 236
195 TC-13400-007-NTC : กระเป๋าสะพายผ้าใยกัญชง < Thanakorn Thangruang > 236
196 TC-90110-030-Khamronnoi : โนราคำรณน้อย วิเชียรศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 235
197 TC-84110-001-PUM : ผ้ายก < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 235
198 TC-10600-122-CHA : ชฎานางหัตถกรรม < tharadol > 234
199 TC-57150-036 : ช่างถักตกแต่งปลอกมีด/ดาบ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 234
200 TC-57150-037 : ตุงดอกเข็ม/ตุงใย/ตุงใยก๋ำปุ้ง/ตุงใยแมงมุม < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 234
201 TC พานบายศรี 01 : พานบายศรี < นราศักดิ์ ภูผายาง > 233
202 TC-54160-10 : บ้านมัดใจ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 233
203 TC-44000-102-Banmor5 : นางจันทร์หอม แก้วกลาง < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 232
204 TC-44000-11-Banmor114 : นางบัวไข แก้วกลาง < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 232
205 TC-44000-130-Banmor14 : นางหนูเพียร คำสาริรักษ์ < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 232
206 TC-90220-015-Thawee : โนราเทวี มณีศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 232
207 TC-44000-151-Banmor102 : นางแต๋ว อันฤดี < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 232
208 TC-90130-045-NoraTim : โนราติ้ม เสียงเสน่ห์ ศ.เฟื่องฟ้า < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 231
209 TC-57240-020-LannaPapercutsArts : ศิลปะการตัดกระดาษล้านนา ตัดตุง โคมล้านนา และเครื่องสักการะ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 229
210 TC-90250-002-Thanapat : ธนภัทร < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 229
211 TC-48170-001-RANRUANPANG : ร้านเริญแพง < บรรจง ภูละคร > 229
212 TC-90230-011-AumKokmoung : โนราเอิ้ม เทพศรศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 228
213 TC-44000-167-Banmor27 : นางวิลัย อรทัย < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 228
214 AR-31000-021-Sa Nuan : ภูมิปัญญาหัตถกรรมบ้านนกและของเล่นอื่นๆ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 228
215 TC-94160-009-MPQ : ศิลปประดิษฐ์จากกระดาษม้วน < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี > 228
216 TC-44000-56-Banmor178 : นางสำเนา แก้วกลาง < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 227
217 TC-80180-005-chanin : ชนินทร์ ก๋งทั่น < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 226
218 TC-44150-012-ban nonsabank weaving : กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะแบง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 225
219 TC-57000-009-kantudtung : การตัดตุง < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 224
220 TC-44000-149-Banmor95 : นางสาวปาจารีย์ หวังทิวกลาง < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 224
221 TC-44000-51-Banmor64 : นางประเทือง นามภักดี < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 223
222 TC-57150-033 : ดอกไม้จากแผ่นทองเหลือ แผ่นเงิน และแผ่นทองคำ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 223
223 TC-90180-021-Chai : โนราศูนย์ฝึกชมรมดนตรี และโนราในอาราม < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 222
224 TC-44000-169-Banmor79 : นางระมุด โยแก้ว < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 222
225 TC-94160-006-CEM : การปักจักร < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี > 222
226 TC-57000-048-phiphithphantchawkhaw : พิพิธภัณฑ์ชาวเขา < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 220
227 TC-57000-051-suantunglaekhomchiangrai : สวนตุงและโคมเชียงราย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 220
228 TC-44000-173-Banmor107 : นางแวว ศรีภพ < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 220
229 TC-33170-003-ฺBasketwork : เครื่องจักสานกูยรงระ < อนันศักดิ์ พวงอก > 220
230 TC-57000-056-hollnalikachiangrai : หอนาฬิกาเชียงราย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 217
231 TC-90170-018-Theerachet : โนราธีรเชษฐ์ กล้าใจ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 217
232 TC-94160-008-BFM : การทำผ้าบาติก < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี > 216
233 TC-50270-003-LawaWeaving : ผ้าทอลัวะ < เจษฏา สุภาศรี > 215
234 TC-57150-014 : เครื่องสักการะล้านนา < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 215
235 TC-50270-007-hairpin : ปิ่น < เจษฏา สุภาศรี > 214
236 TC-80000-002-SIR : ผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แกะหนังตะลุง “รักษ์คอน” < ชัญญาภัค > 213
237 TC-90110-013-Akekapop : โนราเอกภพ ดาวรุ่ง < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 213
238 TC-91000-013 : กลุ่มใบจากมวนยาสูบ วัฒนธรรมปากกัดตีนถีบ < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 213
239 TC-44150-005-phra Kantharawichai : พระกันทรวิชัยหอพักนิสิตมอเก่า < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 212
240 TC-90220-003-Phithak : พิทักษ์ ดำเกศ < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 212
241 TC-91000-014 : กลุ่มโคกพะยอม ผ้าบาติก < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 211
242 TC-34000-003-Boon Na Pa : บุญนภา < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 210
243 TC-44000-10-Banmor137 : นางรัญจวน หวังทิวกลาง < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 209
244 TC-90110-014-Sunthonkarn : โนราสุนทรกาญณ์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 209
245 TC-90220-016-Koinoi : โนราไข่น้อย ดาวจรัสศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 209
246 TC-54000-01 : กลุ่มหัตถกรรมบายศรีสู่ขวัญ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 209
247 TC-44150-002-ban benjarong gallery : บ้านเบญจรงค์ แกลอรี่ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 209
248 TC-94160-005-HEF : การปักผ้าละหมาดด้วยมือ < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี > 209
249 TC-91000-005 : นายเวียง ตั้งรุ่น ปราชญ์ชุมชนทำว่าวควาย ครูศิลป์เรินเรา < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 209
250 TC-57000-054-mongchiangrai : ม้งเชียงราย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 207
251 TC-90330-036-Nora numnoi : โนราหนุ่มน้อย เดือนฉาย < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 207
252 TC-33170-004-Kui Souvenir : ของที่ระลึกชาวกูย < Anansakjub > 207
253 TC-90110-032-Nora joke : โนราโจ๊ก ดาวรุ่ง < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 206
254 TC-90000-037-Nora sanchai : โนราสัญชัย จันเกษมศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 206
255 TC-91000-008 : นายเลิศศักดิ์ พิกุล ปราชญ์ชุมชนทำว่าวควาย ครูศิลป์เรินเรา < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 205
256 TC-90110-038-Nora Sansern : โนราสรรเสริญ อมรศิลป์ ศ.พุ่มเฒ่า < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 204
257 TC-44150-011-tung ban nonsabank : กลุ่มทอธุงบ้านโนนสะแบง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 204
258 TC-44000-33-Banmor21 : นางพิศมัย คงเพ็ชร < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 202
259 TC-50270-002-TaiYuanWeaving : ผ้าทอไทยวน < เจษฏา สุภาศรี > 202
260 TC-44150-004-phra Kantharawichai Aphisamai Thamman : พระกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก(ศาลากลาง) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 202
261 TC-91000-007 : นายเสริญ ยิ้มหิ้น ปราชญ์ชุมชนทำว่าวควาย ครูศิลป์เรินเรา < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 202
262 TC-57150-102 : ย่ามหอชื่นเมือง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 202
263 TC-50270-006-basketry : เครื่องจักสาน < เจษฏา สุภาศรี > 200
264 TC-90000-035-Nora por : โนราปอ ศ.พนมศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 200
265 TC-91000-025 : ช่างต่อเรือโมเดล: นายวีรพล แซ่โก๋ย < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 200
266 TC-90110-017-Sunantha : โนราสุนันทา ดาราศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 199
267 TC-50270-004-KarenWeaving : ผ้าทอกะเหรี่ยง < เจษฏา สุภาศรี > 199
268 TC-50270-009-Wom : ว่อม < เจษฏา สุภาศรี > 199
269 TC-44150-010-reed mat ban nonggo : กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหนองโก < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 198
270 TC-57150-051 : ผ้าทอบ้านสบคำ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 197
271 TC-57000-034-hongkham : หงษ์คำ < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 196
272 TC-54160-12 : ร้านเลอโซเลย คาเฟ่ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 196
273 TC-13400-004-NTC : ผ้าคาดเอวกัญชง < Thanakorn Thangruang > 196
274 TC-57150-032 : ผ้าไหม/ผ้าทอ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 193
275 ์์TC-95000-005-To : ร้านโต < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 192
276 TC-50270-005-Silversmith : ช่างเงิน < เจษฏา สุภาศรี > 191
277 TC-91000-023 : ช่างซ่อมเรือ < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 191
278 TC-13400-005-NTC : ชุดเสื้อผ้ากัญชง < Thanakorn Thangruang > 191
279 TC-48170-002-ONGSUEA RAPEESILP : ห้องเสื้อระพีศิลป์ < บรรจง ภูละคร > 190
280 TC-90100-034-Nora chamruen : โนราจำเริญ ศ.พนมศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 189
281 TC-54160-13 : ร้านสลับ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 188
282 TC-90110-039-Nora sinsanae : โนราศิลป์เสน่ห์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 188
283 TC-34000-002-Camp Fai : ร้านแคมป์ฝ้าย < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 188
284 TC-90110-047-โนราชมรมรักษ์ท่าข้าม : โนราชมรมรักษ์ท่าข้าม < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 187
285 TC-91000-026 : ช่างต่อเรือโมเดล: นายสุเฉ็ม หาญทะเล (บังเด็น) < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 187
286 TC-54000-010-embroider : ผ้าด้นมือ < doungporn.bee > 185
287 TC-44150-001-banlad weaving : กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูปบ้านลาด < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 181
288 TC-95000-001-SRIPUTRI : ศรีปุตรี < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 181
289 TC-57150-039 : ประเพณีลอยโคม/โคทลอย/ว่าวควัน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 181
290 NR-13400-009-NTC : หลอดกัญชง < Thanakorn Thangruang > 181
291 TC-50270-008-BuddhistArts : งานพุทธศิลป์ < เจษฏา สุภาศรี > 179
292 TC-57150-045 : ตุงไทลื้อ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 178
293 TC-90150-043-NoraUtumpon : โนราอุทุมพร-อารีย์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 177
294 TC-95000-006-Chang 1 Shop : ร้านช้าง 1 < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 177
295 TC-54000-021-evil preventive woven bamboo : ตาแหล่ว < doungporn.bee > 176
296 TC-44150-003-phra Kantharawichai Aphisamai Thamman : พระกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก(มอเก่า) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 175
297 TC-70190-005 -The art of cutting the auspicious wo : ศิลปะการตัดอักษรคำมงคล “ซวงสี่” < ผศ.วิลัยพร ไชยสิทธิ > 172
298 TC-95000-003-Ann Ann : ร้านแอน แอน < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 171
299 TC-70190-018-The knife forging of the “Nee Hua Li” : การตีมีดของร้านตีเหล็ก“งี่ฮั่วหลี” < ผศ.วิลัยพร ไชยสิทธิ > 170
300 ์์TC-95000-004-Love : ร้านเลิฟ < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 168
301 TC-90220-020-Sornchai : โนราศรชัย บุญมาก < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 167
302 TC-34350-001-FerNiJerMaiTaiNam : เฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ < jakawan wongmanee > 167
303 TC-54000-013-invented banana leaves on trays : บายศรีใบตอง < doungporn.bee > 167
304 TC-54000-014-Spirit Recalling Ritual : กรวยใบตอง < doungporn.bee > 166
305 TC-90180-019-Yutthana : โนรายุทธนา เทพเทวาศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 164
306 TC-90110-050-Nora Suchat : โนราสุชาติ หยาดฟ้า < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 163
307 TC-57000-018-Wall Art Chiang Rai Elysium : Wall Art Chiang Rai Elysium < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 157
308 TC-91000-006 : ด.ต.ประเทือง ศรีสว่าง ปราชญ์ชุมชนทำว่าวควาย ครูศิลป์เรินเรา < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 154
309 TC-91000-009 : นายอนันต์ โพธิ์ทอง ปราชญ์ชุมชนทำว่าวควาย ครูศิลป์เรินเรา < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 154
310 TC-91000-011 : ยายเพื่อม แกล้วทนงค์ ช่างฝีมือท้องถิ่นร้อยลูกปัดชุดมโนราห์ < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 153
311 TC-44150-008-bamboo shop Kantharawichai 2 : ร้านเถียงนาน้อยผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สาขา2(บ้านลุมพุก) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 151
312 TC-54000-012-wicker work : ภูมิปัญญาเครื่องจักสาน < doungporn.bee > 151
313 TC-90000-054-NoraNarathep : โนรานราเทพ เสน่ห์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 146
314 TC-91000-012 : ปารีณา บัวหอม กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานก้านจาก < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 136
315 TC-90110-064-NoraTeum : ศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 136
316 TC-90330-068-Cheep : นายชีพ กลิ้วกลาย < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 129
317 TC-90330-057-NoraChooklin : โนราชูกลิ่น นำศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 128
318 TC-93000-001-Chatchawan : นายชัชวาลย์ เพชรมณี < ผกาวรรณ บุญดิเรก > 124
319 TC-93000-003-Somjit : นางสมจิตร กล้าคง < ผกาวรรณ บุญดิเรก > 124
320 TC-44150-006-Buddha Taksila Mahachai : พระพุทธตักสิลามหาชัย (พระกันทรวิชัยเทศบาลเมืองมหาสารคาม) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 122
321 TC-93110-001-Santipap : สันติภาพ ทองเทพ < ผกาวรรณ บุญดิเรก > 122
322 TC-90110-062-NoraSuthad : โนราสุทัด ชาตรีศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 121
323 TC-90170-058-NoraJames : โนราเจมส์ วิจิตรศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 120
324 TC-90110-053-Nora Pongphat : โนราพงษ์พัฒน์ ศุกลรัตน์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 119
325 TC-90220-052-Nora Preecha : โนราปรีชา ศ.ประพันธ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 114
326 TC-90190-065-NoraJamesJaturong : โนราเจมส์ (จตุรงค์) < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 113
327 TC-91000-046 : ว่าวควาย DIY < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 112
328 TC-90190-074-โนราสุวิทย์ : โนราสุวิทย์ บรรเทิงศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 103
329 TC-90140-063-NoraBankhaw : โนราศูนย์วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตกรรมลูกปัดมโนราห์ (บ้านขาว) < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 78
330 TC-36000-008-KanSengKongA : การเส็งกลอง < นราศักดิ์ ภูผายาง > 75
331 TC-91000-047 : พวงกุญแจที่ระลึกริมฟ้าริมเล < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 74
332 TC-36180-010-PhaFaiPhuenMueang : ผ้าฝ้ายพื้นเมือง < นราศักดิ์ ภูผายาง > 71
333 TC-30110-002-PHI : เสื่อกก < พหลยุทธ บุตรจู > 66
334 TC-76160-277 : นางกลอน บุญเลิศ < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 64
335 TC-93000-006-Boonwan : นายบุญวัน เกลี้ยงเกื้อ < ผกาวรรณ บุญดิเรก > 63
336 TC-93110-007-Santipap : นายสันติภาพ ทองเทพ < ผกาวรรณ บุญดิเรก > 62
337 TC-70140-259 : ป้าบานเย็น ปราชญ์ด้านการทอผ้า < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 60
338 TC06002 : ศูนย์หัตถกรรมผ้าทอ ปกาเกอะญอบ้านแม่กลางหลวง < สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ > 59
339 TC-70140-248 : นางกลึง คาผุก < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 57
340 TC-70140-252 : ป้ากะลุ่ย ทอผ้า < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 57
341 TC-70180-211 : โรงตีเม็ดเงินกลุ่มโป่งกะทิงบนโดยช่างโรจน์ ดำรงค์ชัย แซ่ลิ้ม และช่างหัตถกรรมเครื่องเงิน กลุ่มช้อนเงิน (ช่างปรางทิพย์ และช่างขวัญชัย ซอแระ) < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 56
342 TC-76160-283 : นางชวัลรัตน์ พูนเสน < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 56
343 TC-34220-00005 : กลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้ากาบบัว < nara.h@ubu.ac.th > 56
344 TC-70140-243 : นางสาวจีรนันท์ ทองไร่ < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 54
345 TC-70140-255 : ลุงชัย จักสาน < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 54
346 TC-36110-004-แหล่งทอผ้าขิตบ้านโนนเสลา : แหล่งทอผ้าขิตบ้านโนนเสลา < นราศักดิ์ ภูผายาง > 53
347 TC-70140-241 : นางทวิช ทองไร่ < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 53
348 CS-36000-003-เฮือนคำมุ พิพิธภัณฑ์ผ้าชัยภูมิ : เฮือนคำมุ พิพิธภัณฑ์ผ้าชัยภูมิ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 52
349 TC-70140-264 : แม่ทองอยู่ ช่างทอผ้า บ้านตากแดด < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 52
350 TC-36170-007 : ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหม อ.บ้านเขว้า < นราศักดิ์ ภูผายาง > 51
351 TC-36150-009-ChangThamKanBoRan : ช่างทำแคนโบราณ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 51
352 TC-70140-253 : ลุงโต้ง จักสาน < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 51
353 TC-70140-263 : พี่อารีย์ พึ่ยฉะ ช่างปักผ้าโบราณ บ้านตากแดด < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 50
354 TC-76160-280 : นางบัว บุญยง < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 50
355 TC-30110-003-PHI : หมวกสานใบตาลบ้านคล้า < พหลยุทธ บุตรจู > 50
356 TC-36210-005-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง < นราศักดิ์ ภูผายาง > 48
357 TC-70140-242 : นายวินิจ ทองไร่ < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 48
358 TC-76160-272 : โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 48
359 TC-36170-006 : ผ้าไหมมัดหมี่คั่นขอนารี อ.บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 47
360 TC-70140-247 : ลุงแป๊ะ จักสาน < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 47
361 TC-70140-262 : ป้าเลี่ยม ช่างทอผ้า บ้านตากแดด < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 47
362 TC-70140-266 : ป้ากะรุ่ย ช่างปักผ้า บ้านตากแดด < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 47
363 TC-90100-00001-kris : กริช < teera > 47
364 TC-70140-258 : นายกาฝาก ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตากแดด < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 46
365 TC-70140-260 : พี่ธิ ช่างทอผ้า < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 46
366 TC-70140-267 : นางละเอิ่ง ช่างปักผ้า บ้านตากแดด < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 46
367 TC-76160-281 : นางเทิก พวงไม้ < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 46
368 TC-76160-282 : นางธิดา สุริลา < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 46
369 TC06001 : ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่หอย < สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ > 46
370 TC-70180-213 : นายดำรงชัย แซ่ลิ้ม (พี่โรจน์) ศิลปิน ช่างฝีมือ ปราชญ์ด้านศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาป่า < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 45
371 TC-70140-251 : ลุงวัน จักสาน < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 45
372 adxdd : หมูกระดาษ < กิตติ เชี่ยวชาญ > 45
373 TC-70140-250 : ลุงเจ้ย จักสาน < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 44
374 TC-70140-254 : ลุงน้อง จักตอก < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 44
375 TC-70140-261 : พี่เบญ ช่างทอผ้า สมาชิกอบต. < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 44
376 TC-76160-278 : นางตะเลี๊ยะ ไพเที่ยง < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 44
377 TC-76160-279 : นางบานเย็น กองกัวะ < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 44
378 TC-70140-257 : ป้าไหว้ ปราชญ์ด้านการทอผ้า < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 43
379 TC-76160-276 : กลุ่มช่างฝีมือทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านห้วยเกษม < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 43
380 : ผ้าทอมือ < pastorpollachai@gmail.com > 43
381 TC 002 : กลุ่มหัตกรรมบ้านต้ำน้ำล้อม (ลินชวา) < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 43
382 TC-70140-265 : ดาวใต้ ช่างปักผ้า บ้านตากแดด < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 41
383 TC-30110-004-PHI : ผ้าไหมปักธงชัย < พหลยุทธ บุตรจู > 41
384 TC-30110-007-PHI : เครื่องแต่งกายปาจิตอรพิม < พหลยุทธ บุตรจู > 39
385 TC-34220-00004 : กลุ่มทอผ้าบ้านคันท่าเกวียน < kitkritsada2531@gmail.com > 38
386 TC-34220-00001 : ไม้กวาด โขงเจียม < ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง > 36
387 TC-30110-005-PHI : ผ้าไหม เครื่องประดับ ชุดแต่งกาย < พหลยุทธ บุตรจู > 33
388 TC-30110-006-PHI : ผ้าไหม เส้นไหม < พหลยุทธ บุตรจู > 33
389 TC-34220-00006 : ฝ้ายทอฝันนาบัว < ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง > 28
390 TC-34220-00003 : กลุ่มทำไม้กวาด หนองแสงใหญ่ < nara.h@ubu.ac.th > 25
391 TC-90110-00001-Kris-TSU-I Chieng : มีดไอเชียง < ดร. ณภัทร แก้วภิบาล > 24
392 TC-34220-00002 : กลุ่มทอผ้าและย้อมสีธรรมชาติ บ้านกุ่ม < ผศ.ชยาพร แก่นสาร์ > 19
393 TC-57130-003 : พระเจ้าอินทร์สาน วัดมงคลธรรมกายาราม < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 13
394 TC-57130-004 : พระเจ้าอินทร์สาน วัดหิรัญญาวาส (เหมืองแดงน้อย) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 10
395 TC-90110-00007-Kris-TSU-Cutting off the palm knife : มีดปาดตาล < ดร. ณภัทร แก้วภิบาล > 10
396 TC-57130-005 : พระเจ้าอินทร์สาน วัดพระธาตุดอยเวา < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 9
397 TC-90110-00002-Kris-TSU-Chai Tong : มีดชายธง < ดร. ณภัทร แก้วภิบาล > 9
398 TC-90110-00003-Kris-TSU-Deay Kai : มีดเดือยไก่ < ดร. ณภัทร แก้วภิบาล > 9
399 TC-90110-00006-Kris-TSU-Ax : ขวาน < ดร. ณภัทร แก้วภิบาล > 9
400 TC-90110-00009-Kris-TSU-Kris : กริช < ดร. ณภัทร แก้วภิบาล > 8
401 TC-90110-00004-Kris-TSU-Cutting Knife : มีดคัตติ้ง < ดร. ณภัทร แก้วภิบาล > 8
402 TC-90110-00008-Kris-TSU-Tanto : มีดสั้นญี่ปุ่น < ดร. ณภัทร แก้วภิบาล > 8
403 TC-90110-00010-Kris-TSU-Phra O : พร้าโอ < ดร. ณภัทร แก้วภิบาล > 8
404 TC-90110-00005-Kris-TSU-E-NEP : อีเหน็บ < ดร. ณภัทร แก้วภิบาล > 7
405 TC-34220-00007 : ช่างทำพิณ < sukhawit.s@ubu.ac.th > 6
406 TC-22000-00001-Baan Sam Miti : บ้าน 3 มิติ < นายณฐพงศ์ พ่วงภิญโญ > 4
407 TC-57240-030 : ช่างทำปราสาทธรรมาสน์วัดห้วยน้ำขุ่น < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 4
408 TC-57270-027 : ช่างจักสานบ้านกิ่วพร้าว < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 3

ทั้งหมด 408 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :