ที่
แหล่งวัฒนธรรม   เข้าชม
1 SP-31000-010-Huai Rat : วัดปราสาทสูง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 510
2 SP-13400-016-NTC : ประเพณีปีใหม่ม้ง < Thanakorn Thangruang > 446
3 SP-90330-004- : พิธีสรงน้ำพระพ่อท่านลอย < Rujiya1995@gmail.com > 443
4 SP-75110-118-HOL : จุดตักน้ำมุรธาภิเษก วัดดาวดึงษ์ < ก้อง > 428
5 SP-56000-014-BAO : บวชต้นโพธิ์ และมีการแห่ไม้ศักดิ์สิทธิ์ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 426
6 SP-31000-027-Sawaijeek : ศาลตาอุดมบ้านโคกสูง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 424
7 KP-57240-002-Tong : การเลี้ยงผึ้งโก๋นแบบโบราณ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 417
8 SP-31000-015-Sa Nuan : ต้นโพธิ์บ้านแซะซอ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 415
9 SP-10540-024-IND : หมอต่อกระดูกและเส้นเอ็น (สมเดช พุฒพลายงาม) < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 410
10 SP-57240-033-VillagePillar : ใจ๋บ้าน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 408
11 SP-10570-031-TRA : ประเพณีกวนกาละแม วัดหัวคู้ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 400
12 SP-34170-001-PuTaMedium : ร่างทรงข้าวจ้ำ < ดร. วศิน โกมุท > 398
13 SP-31000-008-Sa Nuan : ความศักดิ์สิทธิ์ศาลหลวงปู่อุดม < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 396
14 SP-44190-001-pujoy : ดอนหลวงปู่จ้อย < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 393
15 SP-90110-010-MUS : ชุมชนสมาคมมุสลิมหาดใหญ่ < สิริวิท อิสโร > 393
16 SP-31000-008-HR : มัคนายกผู้นำประกอบพิธีกรรมศาสนา < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 391
17 SP-31000-009-Huai Rat : วัดแจ้งสมรทศ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 390
18 SP-56000-001-SRO : ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดไชยอาวาส < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 382
19 SP-56000-003-BOI : พิธีบวงสรวงพญางำเมือง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 382
20 SP-90000-012-ประเพณีสารทเดือนสิบ : ประเพณีสารทเดือนสิบ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 380
21 SP-31000-010-Sa Nuan : วัดสนวนนอก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 377
22 SP-44190-002-don puta kunchan : ดอนปู่ตาขุนชาญ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 374
23 SP-90000-003-อีดิลอัฏฮา : อีดิลอัฏฮา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 373
24 SP-31000-019-Sa Nuan : หลวงปู่พรมปัญญาวโร < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 372
25 SP-44190-003-Phra That Ban Yan : พระธาตุศรีบ้านยางและศาลปู่ตา < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 369
26 SP-31000-017-Sawaijeek : ต้นโพธิ์ทอง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 368
27 SP-56000-011-LAI : ประเพณีเลี้ยงบัตรพลี < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 368
28 SP-70180-095 : นางจิดาภา ปั้นทองคำ < นันทนา บุญลออ > 366
29 SP-56000-010-LAI : ประเพณีเลี้ยง (ถวายเครื่องเซ่น) เจ้าเมือง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 364
30 SP-31000-016-Sa Nuan : ศาลปู่อุดมบ้านจบก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 361
31 KP-57240-005-NP : การทำน้ำผักเอกลักษณ์ชาวยอง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 361
32 SP-31000-029-Sawaijeek : ศาลตาอุดมบ้านหนองปรือน้อย < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 358
33 SP-56000-002-LIA : ประเพณีเลี้ยงเสื้อบ้าน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 354
34 SP-56000-015-SAN : ศาลอารักษ์หมู่บ้านเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 352
35 SP-70180-091 : นายยี่หม่อง ศรีลักษณ์ < นันทนา บุญลออ > 352
36 SP-90310-023-Adulthong : โนราอดุลย์ทอง ประคองศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 352
37 SP-57240-035-TKI : ต้นแขร่หลวง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 350
38 SP-56000-008-NAM : ประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 346
39 SP-10570-032-TRA : ประเพณีตักบาตรพระร้อย วัดหัวคู้ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 345
40 SP-75110-119-AMP : ตลาดน้ำอัมพวา < ก้อง > 344
41 SP-90110-009-PAKI : ชุมชนชาวไทยเชื้อสายมุสลิม-ปากีสถาน หาดใหญ่ < สิริวิท อิสโร > 344
42 SP-56000-006-LOY : ประเพณีลอยสะเปา < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 343
43 SP-10540-036-RIT : ประเพณีส่งเรือคลองหนองงูเห่า < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 343
44 SP-56000-012-HOR : หอเสื้อวัด วัดภูมินทร์ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 341
45 KP-57240-001-SM : หมอยาพื้นบ้าน หมอเป่า ตำรายา < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 338
46 SP-56000-004-SRO : ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดหลวงราชสัณฐาน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 338
47 SP-57240-034-LuaHingFaiPhraChao : หลัวหิงไฟพระเจ้า < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 333
48 SP-56000-013-LAI : ประเพณีเลี้ยงบัตรพลี < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 332
49 SP-10570-034-RIT : ประเพณีส่งเรือบ้านเกาะพิจิตร < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 329
50 SP-94000-023-FOOD19 : ขนมปอลี < aruneewan > 329
51 SP-10542-025-PER : หมอทำขวัญนาค (ขวัญเรือน เกตุขวง) < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 328
52 SP-80120-001-WAT : บุญกฐินวัดเบิก < อนุชสรา เรืองมาก > 326
53 SP-90110-008-LIA : วัดเลี่ยนฮัวเกาะ < สิริวิท อิสโร > 324
54 SP-31000-020-Sawaijeek : ตำนานต้นสำโรง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 323
55 SP-57240-004-TK : กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่คำสบเปิน/แม่เปิน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 322
56 SP-94000-007-FOOD3 : ยำหัวปลี(กาบูยาตง) < aruneewan > 322
57 SP-90000-011-ประเพณีลากพระ : ประเพณีลากพระ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 319
58 SP-56000-007-SAN : ศาลอารักษ์หนองระบู < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 318
59 SP-56000-016-SAN : ศาลอารักษ์หมู่บ้าน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 318
60 SP-57240-046-ChaoPhoSeanKhamShrine : หอป้อปู่(ผีเสื้อบ้านหมู่ 14 เจ้าพ่อแสนคำ) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 318
61 SP-10540-033-KUA : พิธีทำขวัญข้าว/พิธีทำบุญกลางนา < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 314
62 SP-10540-026-PER : หมอทำพิธีขันหมาก (ประเสริฐ แสงหิรัญ) < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 307
63 SP-90000-004-ละหมาดวัดศุกร์ : ละหมาดวัดศุกร์ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 307
64 SP-90000-009-งานตรุษจีน : งานตรุษจีน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 307
65 SP-90110-001-CHU : วัดฉื่อฉาง < สิริวิท อิสโร > 306
66 SP-90110-005-PAK : วัดมงคลเทพาราม (วัดปากน้ำ) < สิริวิท อิสโร > 303
67 SP-70180-089 : ครูสุรเศรษฐ บุญเกตุ < นันทนา บุญลออ > 301
68 SP-90110-003-THA : วัดถาวรวราราม < สิริวิท อิสโร > 300
69 SP-10540-035-RIT : ประเพณีส่งเรือบ้านคลองดอน < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 300
70 SP-56000-009-SAN : ศาลอารักษ์หมู่บ้าน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 298
71 SP-90000-007 สมโภชเจ้าพ่อหลักเ : งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาและวันประสูติเจ้าพ่อหลักเมือง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 297
72 SP-94000-006-FOOD2 : ข้าวยำ < aruneewan > 297
73 SP-56000-005-WAI : เวียนเทียนกลางน้ำ วัดติโลการาม < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 296
74 SP-57240-036-FireworksBoneFireworks : การทำบอกไฟดอก(ดอกไม้ไฟ) บอกไฟกระดูก(ดอกไม้ไฟทำจากกระดูกศพ) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 291
75 SP-62180-010-KN Tradition about riligious : พิธีกรรม ความเชื่อของชาวลั๊ว < ธภัทร มณัรัตน์ > 290
76 SP-90000-001-ถือศีลอดในเดือนรอ : ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 285
77 SP-94000-017-FOOD13 : ขนมตูป๊ะ หรือข้าวต้มใบกะพ้อ < aruneewan > 282
78 SP-90110-007-RUN : วัดรัศมีรุ่งโรจน์ < สิริวิท อิสโร > 279
79 SP ขบวนบายศรี ถวายเจ้าพ่อพญาแลฯ 001 : ประเพณีบุญเดือนหก ขบวนแห่บายศรี สักการะเจ้าพ่อพญาแล < นราศักดิ์ ภูผายาง > 279
80 SP-10600-043-STP : โรงภาพยนตร์ ศรีตลาดพลู (วิกเตี้ย) < tharadol > 279
81 SP-48170-002-BAISRISUKHWAN : บายศรีสู่ขวัญ < บรรจง ภูละคร > 279
82 SP-48170-001-PHUTALA : ปู่ถลา < บรรจง ภูละคร > 279
83 SP-10600-059-THA : ถนนทางใน (ถนนสามัคคี) < tharadol > 278
84 SP-94160-010-KMP : ประเพณีแห่ขันหมาก (บุหงาซีเร๊ะ) < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี > 277
85 SP-90110-006-RUS : วัดกวนอิมกิ้วซื่ออัม < สิริวิท อิสโร > 276
86 SP-94000-004-HARIRAYA : ประเพณีวันฮารีรายอ อิดิลฟิตตรี < aruneewan > 274
87 SP-10570-030-TRA : ประเพณีแห่ผ้าห่มหลวงพ่อเขียวสุโขพุทธโธภควา  วัดหัวคู้ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 273
88 SP-90000-010-พิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวง : พิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 272
89 SP-54000-002-KKK : กาดกองเก่า < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 271
90 SP-94000-016-FOOD12 : ขนมวะฮูลู < aruneewan > 266
91 SP-44150-001-sarn ta pa kao : ศาลตาปะขาวริมหนองบัว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 266
92 SP-90000-002-รายออิดิลฟิตรี : รายออิดิลฟิตรี < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 265
93 SP-94000-010-FOOD6 : ขนมเวาะดิง(ขนมฆอเมาะอาบู) < aruneewan > 265
94 SP-10600-055-PHA : ย่านชุมชนพัฒนาบ้านล่าง < tharadol > 263
95 SP-57150-017 : ประเพณีไทลื้อบ้านวังลาว < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 263
96 SP-90110-002-TON : มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) < สิริวิท อิสโร > 262
97 SP-90000-008-งานวันสงขลา : งานวันสงขลา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 262
98 SP-94000-003-ASURA : ประเพณีวันอาซูรอ < aruneewan > 262
99 SP-94000-025-FOOD21 : ขนมกูเวฮางิ < aruneewan > 262
100 SP-10600-042-SNT : โรงภาพยนตร์ ศรีนครธน (วิกสูง) < tharadol > 261
101 SP-94000-024-FOOD20 : ขนมซามาซารี < aruneewan > 258
102 SP-90000-006-งานทวดหัวเขาแดง : งานทวดหัวเขาแดง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 255
103 SP-57240-045-ChaoPhoKhamDaengShrine : หอป้อปู่(ผีเสื้อบ้านหมู่ที่ 1 เจ้าพ่อคำแดง) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 254
104 SP-10600-052-SUA : ย่านชุมชนสวนพลู < tharadol > 254
105 SP-94000-008-FOOD4 : ไส้กรอกวัว(ปือโฆะลือมูซูมะ) < aruneewan > 253
106 SP-94000-020-FOOD16 : ตือปงอีแต (ขนมดำ) < aruneewan > 253
107 SP-76000-03-Event : ทำบุญวันพระ ศาลาคามวาสี < อภิรดี อานมณี > 252
108 SP-10600-054-CHI : ย่านชุมชนโรงเจ < tharadol > 250
109 SP-94000-019-FOOD15 : ขนมเจาะหู หรือลีงอโต๊ะแว < aruneewan > 249
110 SP01 : พิธีการบวงสรวง < นราศักดิ์ ภูผายาง > 248
111 SP-94000-011-FOOD7 : ขนมดอกไม้ < aruneewan > 247
112 SP-90330-003- : พิธีสรงน้ำพระพ่อท่านคง < Rujiya1995@gmail.com > 246
113 SP-10600-032-PIE : ท่าเรือตลาดพลู < tharadol > 246
114 SP-90110-004-KUA : โรงเจกวงเลี่ยนทุ่ง < สิริวิท อิสโร > 245
115 SP-76000-10-Event : ตักบาตรข้าวเปล่า < อภิรดี อานมณี > 245
116 SP-57150-023 : การแข่งเรือของสตรีเมืองเชียงแสน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 245
117 SP-10600-036-KON : โรงเรียนกงลี้จงซัน (เก่า) < tharadol > 244
118 SP-76000-01-Event : ทำบุญสงการนต์วัดต่างๆ < อภิรดี อานมณี > 242
119 SP-94000-001-SOMPHOCH : ประเพณีสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว < aruneewan > 242
120 SP-94000-026-FOOD22 : ตูปะซูตง < aruneewan > 242
121 SP-10600-033-STA : สถานีรถไฟตลาดพลู < tharadol > 242
122 SP-76000-06-Event : อัฐมีบูชาวัดพลับพลาชัย < อภิรดี อานมณี > 242
123 SP-94000-009-FOOD5 : ขนมลาดู < aruneewan > 241
124 SP-10600-058-MOS : มัสยิดสวนพลู < tharadol > 241
125 SP-34000-001- Hakka : สมาคมฮากกา < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 241
126 SP-94000-018-FOOD14 : ขนมเต้าเปา < aruneewan > 238
127 ์์SP-95000-006-Klang Wittaya Shop : ร้านคลังวิทยา < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 236
128 SP-90330-001- : ประเพณีชักพระทางน้ำ < Rujiya1995@gmail.com > 234
129 SP-94000-015-FOOD11 : ขนมมาดูฆาตง < aruneewan > 233
130 SP-9230-008-Pornthap : โนราพรเทพ ประดิษฐ์ศิลป์ (ศูนย์วัฒนธรรม) < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 233
131 SP-10600-041-WOR : ร้านขายของไหว้ (ตั้งเป็งกี่) < tharadol > 232
132 SP-10600-024-TAL : ตลาดวัดกลาง < tharadol > 231
133 SP-76000-05-Event : สลากภัตวัดเกาะ < อภิรดี อานมณี > 231
134 SP-54000-003-RSC : ชุมชนร่องซ้อ (แจ่งฉำฉา) < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 230
135 SP-57150-026 : ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 230
136 ์์SP-95000-002-King : ร้านคิงส์ < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 230
137 SP-90000-005 : โนราโรงครู < Korarit_gt > 228
138 SP-57150-024 : แห่ไม้ค้ำ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 226
139 SP-57150-025 : ไหลเรือไฟ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 226
140 KP-10600-121-PRA : ลุงประพันธ์ ไตรรัตน์ ห้องสมุดตลาดพลูรำลึก < tharadol > 225
141 SP-94000-027-FOOD23 : ขนมยือปุ < aruneewan > 224
142 SP-90110-006-Aum : ศูนย์ฝึกศิลปินพื้นบ้าน หมู่ที่ 17 (โนราเอิ้ม ประดิษฐ์ศิลป์) < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 223
143 SP-76000-02-Event : ทำบุญสงกรานต์ชุมชนต่างๆ < อภิรดี อานมณี > 223
144 SP-76000-09-Event : แข่งเรือยาวแม่น้ำเพชรบุรี < อภิรดี อานมณี > 223
145 SP-94000-002-RAMADAN : ประเพณีการถือศีลอด < aruneewan > 222
146 SP-57150-062 : แข่งเรือคูเมืองเชียงแสน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 219
147 SP-90110-014-Sunthonkarn : โนราสุนทรกาญ สืบสานศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 218
148 SP-10542-047-WAT : ประเพณีแข่งเรือวัดมงคลนิมิตร < หฤษฎ์ โตพันธุ์ > 218
149 SP-94000-014-FOOD10 : นาซิดาแฆ < aruneewan > 217
150 SP-57150-015 : ประเพณีเลี้ยงผีเมืองเชียงแสน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 216
151 SP-57150-029 : เครื่องหลวง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 216
152 SP-90230-011-AumKokmoung : โนราเอิ้ม เทพศรศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 215
153 SP-10542-045-WAT : ประเพณีแข่งเรือวัดจรเข้ใหญ่ < หฤษฎ์ โตพันธุ์ > 214
154 SP-57150-022 : แข่งเรือเมืองเชียงแสน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 213
155 SP-10600-051-COU : ลานใต้สะพานตลาดพลู < tharadol > 212
156 SP-94000-021-FOOD17 : ขนมอาเก๊าะ < aruneewan > 211
157 SP-90110-039-Nora sinsanae : โนราศิลป์เสน่ห์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 211
158 SP-57150-027 : ปีใหม่สงกรานต์พื้นเมืองเชียงแสน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 211
159 SP-60000-003-GuanYubirthday : งานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อกวนอู < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 211
160 SP-94000-012-FOOD8 : ขนมเจ๊ะแม๊ะมอและ < aruneewan > 210
161 SP-24140-003-Chao Pho Hora Shrine : พิธีไห้วเจ้าพ่อโหรา < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 209
162 SP-94000-005-FOOD1 : แกงปลาแห้ง < aruneewan > 207
163 SP-10600-053-RAI : ย่านชุมชนริมทางรถไฟ < tharadol > 207
164 SP-94000-013-FOOD9 : ขนมกอเละเลอเมาะ กอเละซามา < aruneewan > 206
165 SP-90220-016-Kainoi : โนราไข่น้อย ดาวจรัสศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 206
166 SP-60000-007-ChineseNewYear : งานฉลองเทศกาลตรุษจีน < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 206
167 SP-90110-005-Sompong : โนราสมปอง ประดิษฐ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 205
168 SP-90230-012-Phitsanu : โนราพิษณุ ประดิษฐ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 205
169 SP-90110-025-Lamai : โนราละมัย ศรีรักษา < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 205
170 SP-44150-002-sarn phuta ban kantra : ศาลปู่ตาบ้านคันธาร์ศาลเจ้าราชวงศ์ (ศาลมเหศักดิ์ ศาลเจ้าปู่ราชวงศ์) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 205
171 SP-90220-020 : โนราศรชัย บุญมาก < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 204
172 SP-90330-002- : พิธีลอยเคราะห์ทางน้ำ < Rujiya1995@gmail.com > 203
173 SP-62180-009-HM Funeral : ลานข้าวเที่ยง - “เชอน่อชู” < ธภัทร มณัรัตน์ > 203
174 SP-90110-013-Akekapop : โนราเอกภพ ดาวรุ่ง < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 203
175 SP-50270-004-MaeChaemtraditionalCalendar : ปฏิทินชุมชนของเมืองแม่แจ่ม < เจษฏา สุภาศรี > 203
176 SP-60000-001-CityPillar : งานสมโภชศาลหลักเมืองนครสวรรค์ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 203
177 SP-60000-006-Heavenbirthday : งานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิม < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 203
178 ์์SP-95000-007-Metro Hotel : โรงแรมเมโทร < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 201
179 SP-90110-004-Chuarb : โนราจวบ ประดิษฐ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 200
180 ์์SP-95000-005-Bangkok Laundry : บางกอกซักแห้ง < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 200
181 SP-90180-027-Mate : โนราห์เมธ ศ.วิชิตศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 199
182 SP-90110-030-Khamronnoi : โนราคำรณน้อย วิเชียรศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 199
183 SP-90180-019-Yutthana : โนรายุทธนา เทพเทวาศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 197
184 ์์SP-95000-003-Kasap Restaurant : ร้านกษาปณ์ < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 197
185 SP-94000-022-FOOD18 : โรตียาลอ < aruneewan > 196
186 SP-90180-021-Chai : โนราศูนย์ฝึกชมรมดนตรี และโนราในอาราม < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 193
187 SP-60000-004-Ghostfestival : งานเทศกาลสารทจีนและทิ้งกระจาด < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 193
188 SP-90000-042-Nora Thepchai : โนราเทพชัย โสภณศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 192
189 SP-94160-007-ETC : ประเพณีแห่ช้างเข้าสุนัตเด็กชายมุสลิม < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี > 192
190 ์์SP-95000-010-Phutthapoom Temple : วัดพุทธภูมิ < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 192
191 SP-90220-015-Thawee : โนราเทวี มณีศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 190
192 SP-90170-018-Theerachet : โนราธีรเชษฐ์ กล้าใจ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 188
193 SP-90310-022-Pae : โนราเป้ อรรถพลศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 188
194 SP-70190-017-Tradition to pay homage to the Three : ประเพณีไหว้ศาลเจ้าพ่อสามภูเขา < ผศ.วิลัยพร ไชยสิทธิ > 186
195 SP-34350-001-SanHlugMueng : ศาลหลักเมือง < jakawan wongmanee > 185
196 SP-90170-028-Sompong : โนราสมพงษ์ พรประสิทธิ์ ประดิษฐ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 185
197 ์์SP-95000-004-Vintage Taxi Station : คิวแท็กซี่โบราณ < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 184
198 SP-90270-040-Nora nok : โนรานก เกาะใหญ่ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 183
199 SP-54000-017-Spirit Recalling Ritual : พิธีบายศรี < doungporn.bee > 183
200 SP-90130-044-NoraPlernta : โนราเพลินตา ดาราทิพย์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 182
201 SP-90330-036-Nora numnoi : โนราหนุ่มน้อย เดือนฉาย < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 181
202 SP-90330-041-Nora Ton : โนราโทน ดาวรุ่ง < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 180
203 SP-90170-029-Kong : โนราก้อง สะเดา < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 179
204 SP-54000-019-Encouraging Ritual : พิธีกินอ้อ < doungporn.bee > 178
205 SP-90100-034-Nora chamruen : โนราจำเริญ ศ.พนมศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 177
206 SP-90110-038-Nora Sansern : โนราสรรเสริญ อมรศิลป์ ศ.พุ่มเฒ่า < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 177
207 SP-95000-011-Paki Mosque : มัสยิดปากี < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 176
208 SP-54000-001-FPP : พื้นที่ผลิตอาหารในชุมชนเหมืองหิตต้นธง < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 175
209 SP-90130-045-Nora Tim : โนราติ้ม เสียงเสน่ห์ ศ.เฟื่องฟ้า < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 175
210 ์์SP-95000-001-KARIPAP LENGA HIIAN : กะหรี่ปั๊บคิวแท็กซี่หน้าสถานีรถไฟจังหวัดยะลา < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 175
211 SP-90160-046-NoraChatree : โนราชาตรี ศิษย์พ่อแดง ศ.พ่วงพันธ์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 174
212 SP-90110-032-Nora joke : โนราโจ๊ก ดาวรุ่ง < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 173
213 ์์SP-95000-009-Lim Ko Niao Shrine : ศาลเจ้าแม่กอเหนี่ยวฉื่อเซี่ยงตึ๊งยะลา < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 173
214 SP-91000-034 : พิธีลอยเรือชาวเล < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 171
215 SP-90000-037-Nora sanchai : โนราสัญชัย จันเกษมศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 170
216 ์์SP-95000-008-Yala Baptist Church : คริสตจักรยะลา < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 170
217 SP-90150-43-NoraUtumpon : โนราอุทุมพร-อารีย์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 169
218 SP-60000-002-BathingChaoPhoChaoMae : งานสรงน้ำเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผาในเทศกาลสงกรานต์ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 168
219 SP-54000-016-Long-life Ritual : พิธีสืบชะตา < doungporn.bee > 161
220 SP-54000-011-Ritual of lighting candles asking for : พิธีบูชาเทียน < doungporn.bee > 157
221 SP-76160-273 : จุดตกปลาห้วยปลาดุก อ่างเก็บน้ำห้วยเกษม < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 144
222 SP-60000-005-midautumefestival : งานเทศกาลไหว้พระจันทร์และคัดเลือกองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 142
223 SP-90330-057-NoraChooklin : โนราชูกลิ่น นำศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 142
224 SP-91000-033 : การเซ่นไหว้ศาลเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ (แจบาไล/สุสานโต๊ะฆีรี) ประจำหมู่บ้าน: พิธีลอยเรือชาวเลเกาะหลีเป๊ะ < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 136
225 SP-90330-055-NoraKun : โนรากันย์ รณกร < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 136
226 SP-90170-058-NoraJames : โนราเจมส์ วิจิตรศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 134
227 SP-90330-056-NoraSainatee : โนราสายนที นำศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 127
228 SP-90110-061-NoraKrittachai : โนรากฤตชัย ศ.ละมัยศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 127
229 SP-90000-059-NoraSitthichai : โนราสิทธิชัย เจริญสุข < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 125
230 SP-90310-060-NoraPraguysin : โนราประกายศิลป์ เพชรสกุล (เปลี่ยนจากดาวรุ่ง) < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 123
231 PA-90220-052-Nora Preecha : โนราปรีชา ศ.ประพันธ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 122
232 SP-90000-054-NoraNarathep : โนรานราเทพ เสน่ห์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 120
233 SP-90110-062-NoraSuthad : โนราสุทัด ชาตรีศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 120
234 SP-90110-064-NoraTeum : ศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 119
235 SP-90190-065-NoraJamesJaturong : โนราเจมส์ (จตุรงค์) < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 117
236 SP-90000-067-NoraNut : โนรานัท (ณัฐพง์ กระจ่ายโภชน์) บ้านโนราห์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 113
237 SP-90190-070-โนราชัยธวัต : โนราชัยธวัต ยอดเสน่ห์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 112
238 SP-90190-072-โนราพลวัต : โนราพลวัต ประดิษฐ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 110
239 SP-90190-074-โนราสุวิทย์ : โนราสุวิทย์ บรรเทิงศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 110
240 SP-70140-245 : ลุงเป๋ สมุนไพรและเหล้า < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 103
241 SP-90190-071-โนราสพรั่ง : โนราสพรั่ง ประดิษฐ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 102
242 SP-90270-073-โนราวัลลภ : โนราวัลลภ สมพรศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 102
243 SP-90330-069-โนราเจือ : โนราเจือ ชูศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 100
244 SP-70180-214 : ผู้ใหญ่บ้าน ชูศิลป์ ชีช่วง และอดีตกำนันเดชา ชีช่วง < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 97
245 SP-36180-005-ประเพณีบุญเดือนสี่ ไทคอนสาร : ประเพณีบุญเดือนสี่ ไทคอนสาร < นราศักดิ์ ภูผายาง > 87
246 SP-70140-230 : ศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยงบ้านพุหวาย < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 80
247 SP-70180-220 : ต้นไม้ใหญ่ประจำหมู่บ้าน / ลานพิธีกรรม < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 78
248 SP-70180-208 : งานเวียนเจดีย์ เสาหงส์ ต้นโพธิ์ และก่อกองทราย บ้านโป่งกระทิงบน < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 75
249 SP-70180-206 : ลานไหว้ต้นไม้ใหญ่ ประจำหมู่บ้านโป่งกระทิงบน < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 73
250 SP-32120-00001-OrdainedOnElephant : ประเพณีบวชนาคช้าง วัดแจ้งสว่าง < นางวิจิตรา โพธิสาร > 73
251 SP-70180-222 : กลุ่มอนุรักษ์นกเงือกบางกะม่า < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 72
252 SP-70140-225 : นางอุไร กะพุก ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องสมุนไพร < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 72
253 SP-70180-215 : นายเกรียงไกร ชีช่วง < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 71
254 SP-70180-219 : ลานวัฒนธรรม สนามฟุตบอลชุมชน บ้านบางกะม่า < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 71
255 SP-36230-008 : ประเพณีหอดอกผึ้ง อ.เทพสถิต < นราศักดิ์ ภูผายาง > 70
256 SP-70140-246 : ลุงปอง ปราชญ์ชุมชน < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 70
257 SP-70180-209 : ศาลเจ้าพ่อองค์ดำ < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 69
258 SP-76160-284 : นายจวน เสน่ห์ติบัง < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 65
259 SP-36000-011-BoonDuanSipHaePheeSum : ประเพณีงานบุญเดือนสิบแห่ผีสุ่มบ้านเสี้ยวน้อย < นราศักดิ์ ภูผายาง > 64
260 SP-34220-0001 : พิธีไหว้ศาลปู่ตา(สุริยวงศ์) < juthamanee093@gmail.com > 62
261 SP-70140-240 : นางมุนิตา มหาลาภก่อเกียรติ < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 59
262 SP-70180-204 : ศูนย์วัฒนธรรม ประจำหมู่บ้านโป่งกระทิงบน < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 58
263 SP-36110-004-แห่นาคโหด : แห่นาคโหด < นราศักดิ์ ภูผายาง > 57
264 SP-36000-009 : ประกวดพานบายศรีบุญเดือนหกชัยภูมิ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 56
265 SP-36210-007 : ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา อ.หนองบัวแดง < นราศักดิ์ ภูผายาง > 53
266 SP-36260-010-KhunThamRamTone : ขึ้นถ้ำรำโทน < นราศักดิ์ ภูผายาง > 49
267 SP-70140-256 : นายเที่ยง อดีตผู้ใหญ่บ้านท่ายาง < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 46
268 SP-76160-271 : ศาลเจ้าพ่อห้วยพระเพลิง < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 45
269 SP-34220-00003 : บวงสรวงพญานาค < ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง > 38
270 SP-34220-00005 : หมอสู่ขวัญ < nara.h@ubu.ac.th > 31
271 SP-64110-008-SawankhalokSongkranAndFoodFestival : ประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 29
272 SP-30110-001-PHI : เทียนพรรษาวัดเดิม < พหลยุทธ บุตรจู > 28
273 SP-64110-004-SalakpadPhahom : ประเพณีการสลากภัตผ้าห่ม < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 26
274 SP-34220-00001 : ประเพณีเส็งกลอง < ดร.สมปอง เวฬุวนาธร > 26
275 : ข้าวเหนียวเหลือง (ปูโละกูนิง) < นูรีดา จะปะกียา > 25
276 SP-34220-00004 : ประเพณีฮีต12 < ผศ.ชยาพร แก่นสาร์ > 25
277 SP-34220-00002 : ประเพณีแข่งเรือไทย-ลาว < ดร.สมปอง เวฬุวนาธร > 19
278 sp-57130-007 : พิธีฉลองวันเกิดเทพเจ้ากวนอู < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 10
279 : สถานที่ทำพิธี บ้านกือเม็ง < นูรีดา จะปะกียา > 10
280 SP-57240-031 : ทำบุญตานจอมพ่อแม่(ประเพณีชาวไตและชาวลัวะ(ปลัง) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 4
281 SP-57130-026 : สลากภัตรวัดพระธาตุดอยตุง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 2

ทั้งหมด 281 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :