ที่
แหล่งวัฒนธรรม   เข้าชม
1 PA-91000-015 : หนังตะลุงวรวิทน้อย มาศแก้ว < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 523
2 PA-80130-021-PRA : นายประจวบ จันทร์เรือง < ชัญญาภัค > 480
3 A13F650029-0069 : เกิบเสีย สตูดิโอ4Kเรคคอร์ด < นายปานปั้น รองหานาม > 472
4 PA-31000-039-Sawaijeek : วงปี่พาทย์พื้นบ้าน < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 438
5 PA-80120-002-SAN : คณะสนิทกลองยาว(ลุงสนิท ขลิบแย้ม) < ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง > 438
6 PA-31000-011-Huai Rat : กันตรึมโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 436
7 PA-57240-023-NorthernThaiFolkSong : การขับซอ ดนตรีพื้นเมือง เป่าปี่ซอ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 422
8 PA-56000-006-WPM : สะล้อซอซึง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 419
9 PA-31000-017-Sa Nuan : วงปี่พาทย์คุณย่า < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 415
10 PA-90000-001-งิ้ว อุปรากรณ์จีน : งิ้ว อุปรากรณ์จีน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 414
11 PA-80140-023-BOO : นายบุญเอิบ วรรณคง < ชัญญาภัค > 410
12 PA-70180-125 : นายชัย ทองยู < นันทนา บุญลออ > 408
13 PA-44190-001-mo lam : หมอลำประยุกต์ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 402
14 PA-10540-027-PER : การแสดงโขนสด (ครูวิก ฉิมพลี) < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 401
15 PA-31000-024-Sawaijeek : รำตร๊ด < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 400
16 PA-56000-002-PJT : การแสดงฟ้อนเชียงแสน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 399
17 PA-70180-130 : โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง < นันทนา บุญลออ > 395
18 PA-5600-001-PJT : การแสดงฟ้อนเมือง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 391
19 PA-70180-126 : นางแสง บุญมี < นันทนา บุญลออ > 390
20 PA-70180-124 : นางพิหล่า แตเด้ < นันทนา บุญลออ > 390
21 PA-31000-014-Huai Rat : ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 389
22 PA-31000-006-Sawaijeek : ลิเกลืมบอกแล้ว < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 386
23 PA-70180-122 : นางวากะปรี พุดดี < นันทนา บุญลออ > 385
24 PA-57240-031-NorthernThaiMusic : ดนตรีพื้นเมือง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 377
25 PA-56000-005-RCN : เพลงพื้นบ้านจ๊อย ซอ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 374
26 PA-80120-001-SOM : โนราสมนึก ชูศิลป์ < ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง > 373
27 PA-10530-001-Lyipas Dance : รำตาลีกีปัส (วิทยาลัยอาชีวศึกษา​ศาสนบริหารธุรกิจ) < นันธิดา อนันตชัย > 369
28 PA-70180-129 : นายชัยชนะ เสน่ห์ติบัง < นันทนา บุญลออ > 366
29 PA-70180-121 : นางหงสาวดี ป้าเย็น < นันทนา บุญลออ > 358
30 PA-70180-119 : นายสมโชค ปัญญาวรพงศ์ บ้านปัญบุญ < นันทนา บุญลออ > 358
31 PA-34170-001-BoonlayDance : บุญหลาย ชื่นบาน หมอลำ < ดร. วศิน โกมุท > 356
32 PA-90330-003 : โนราสรรเสริญ อมรศิลป์ < Rujiya1995@gmail.com > 352
33 PA-80160-001-JAM : นายจำเนียร คำหวาน < ชัญญาภัค > 350
34 PA-70180-120 : นางดอกรัก วงศ์ทอง < นันทนา บุญลออ > 350
35 PA-10540-029-THA : ดนตรีไทยบ้านศรีเกตุ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 349
36 PA-56000-007-DTT : การละเล่นดนตรีไทย < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 348
37 PA-31000-018-Sa Nuan : เรือมตรด < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 347
38 PA-34170-002-Lertwilaisup : เลิศวิไลทรัพย์ หนังประโมทัย < ดร. วศิน โกมุท > 345
39 PA-76000-01-Entertainment : ละครชาตรี < อภิรดี อานมณี > 342
40 PA-80290-019-NAT : นายณัฐพล บัวจันทร์ < ชัญญาภัค > 341
41 PA-80140-032-API : นายอภิรักษ์ รอดประดิษฐ์ < ชัญญาภัค > 338
42 A13F650029-001 : รัตนศิลป์ อินตาไทยราษฎร์ < นายปานปั้น รองหานาม > 338
43 PA-80110-031-PAR : นายปรินทร์ รัตนบุรี < ชัญญาภัค > 333
44 PA-80120-007-SAM : นาย สามารถ งามขำ < ชัญญาภัค > 332
45 PA-62180-007-Hm Mouthorgan : นายจ้าง แซ่ม้า - หมอแคนม้ง < ธภัทร มณัรัตน์ > 331
46 A13F650029-0055 : เฮือนเกมส์กิ < นายปานปั้น รองหานาม > 330
47 PA-80000-020-KHU : นายคุณากร ประมุข < ชัญญาภัค > 329
48 PA-34170-003-TomTomDance : กลองยาวโควินทร์ สุภาสอน < ดร. วศิน โกมุท > 327
49 PA-10600-120-SUE : หุ่นกระบอกไทย จีน คณะตลาดพลูดูดี < tharadol > 325
50 PA-80250-014-SUT : นายสุเทพ คำแหง < ชัญญาภัค > 324
51 PA-56000-004-TTM : ฒ.ผู้เฒ่าน่ามอง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 323
52 PA-80280-022-PHA : นายพัชรพล ไชยศรี < ชัญญาภัค > 321
53 PA-10540-028-PER : กลองยาวคณะบัญญิตัศิลป์ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 321
54 PA-90110-001-TIA : วงดนตรีท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง < สิริวิท อิสโร > 319
55 PA-57150-010 : กลองหลวง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 319
56 PA-80160-011-PEN : นายเพ็ญเพชร ภักดี < ชัญญาภัค > 313
57 PA-80330-003-CHA : นายเฉลียว ด้วงสิน < ชัญญาภัค > 312
58 PA-57000-029-glongmongsheng : กลองโมงเซิง < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 309
59 PA-90110-017-Sunantha : โนราสุนันทา ดาราศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 308
60 PA-33170-002-Kui Folk Dance : หรำรงระ (นาฏยลีลากูย) < อนันศักดิ์ พวงอก > 308
61 A13F650029-0053 : มีเพียรกรุ๊ป < นายปานปั้น รองหานาม > 307
62 A13F650029-0051 : คำผุนร่วมมิตร < นายปานปั้น รองหานาม > 305
63 PA-56000-008-WPP : วงปี่พาทย์​หนองเอี้ยง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 302
64 PA-80340-001-TIP : โนราแอ๊ด ทิพย์วัลย์ ขวัญนคร < ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง > 299
65 PA-90330-004 : น้องธันวา ตะลุงเยาวชน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา < Rujiya1995@gmail.com > 297
66 A13F650029-0054 : ช่างทำเครื่องดนตรี แคน ปี่ภูไท (หมอแคนบาส) < นายปานปั้น รองหานาม > 297
67 PA-90330-002 : มโนราห์แสวงโชว์ (นักดนตรี) < Rujiya1995@gmail.com > 296
68 PA-80190-004-KLA : นายเคล้า โรจนเมธากุล < ชัญญาภัค > 295
69 A13F650029-0049 : บอยอาร์ตดีไซน์ < นายปานปั้น รองหานาม > 295
70 PA-70180-035 : โรงเรียนบ้านบ่อหวี < นันทนา บุญลออ > 291
71 PA-80230-018-WOR : จ่าสิบตำรวจวรพจน์ บุญญา < ชัญญาภัค > 290
72 PA-10600-094-ART : บ้านศิลปิน < tharadol > 287
73 A13F650029-0031 : หมอลำอรวรรณ รุ่งเรือง < นายปานปั้น รองหานาม > 287
74 PA-80110-025-TAP : ดาบตำรวจเทพนรินทร์ เพชรรัตน์ < ชัญญาภัค > 286
75 PA-80160-006-NAR : นายณรงค์ วิชัยดิษฐ์ < ชัญญาภัค > 285
76 PA-90220-020-Sornchai : โนราศรชัย บุญมาก < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 285
77 PA-80000-028-CHA : นายชวรัตน์ มณี < ชัญญาภัค > 285
78 PA-60000-007-HainamTiger : เสือไหหนำ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 285
79 PA หมอแคน 001 : วงแคนยาวบ้านขี้เหล็กใหญ่ จ.ชัยภูมิ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 284
80 PA-80000-017-SOM : นายสมพร บัวจันทร์ < ชัญญาภัค > 284
81 PA-60000-004-HakkaNakhonsawan : สมาคมฮากกานครสวรรค์ (สิงโตฮากกา) < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 283
82 A13F650029-008 : หมอลำคณะประถมบันเทิงศิลป์ < นายปานปั้น รองหานาม > 283
83 PA-62180-001-KN Music : กลองยาวลั๊ว < ธภัทร มณัรัตน์ > 281
84 PA-93140-001-Boontip : นายบุญทิพย์ สุริยะจันทร์ < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 280
85 PA-80170-030-THA : นายฐาปกรณ์ ประพัฒน์ < ชัญญาภัค > 279
86 PA-90330-001-TRA : ศิลปินเพลงบอก < Rujiya1995@gmail.com > 279
87 A13F650029-0095 : ร้านสมบัติค้าผ้า ขอนแก่น < นายปานปั้น รองหานาม > 278
88 PA-90100-001-Thiwa : ทิวา < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 277
89 A13F650029-0020 : หมอลำวัจนศิลป์ < นายปานปั้น รองหานาม > 277
90 PA-94000-001-RONGENG : รอเง็ง < aruneewan > 276
91 PA-33170-001-Kui Folk Music : ดนตรีเทราะกูย < อนันศักดิ์ พวงอก > 276
92 PA-80130-005-SOM : นายสมปอง ภักดีกิจ < ชัญญาภัค > 274
93 PA-57150-018 : การแสดงจาดแซง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 273
94 PA-80000-002-SUM : นายสุมล ศักดิ์แก้ว < ชัญญาภัค > 272
95 PA-10530-002-Ancient Nasep : นาเสปโบราณ < นันธิดา อนันตชัย > 272
96 PA-80130-026-ITT : นายอิทธิพล สงอร่าม < ชัญญาภัค > 271
97 PA-76000-02-Entertainment : วงดนตรีไทย สากล < อภิรดี อานมณี > 270
98 PA-57000-035-huandontreeseekheiw : เฮือนดนตรีสีเขียว < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 270
99 A13F650029-002 : หมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์ < นายปานปั้น รองหานาม > 269
100 PA-13400-018-NTC : แคนม้ง < Thanakorn Thangruang > 269
101 PA-76000-04-Entertainment : โขนสด < อภิรดี อานมณี > 268
102 PA-62180-010-Musician : นายพะฉะนุย คำภูผา - นักดนตรีเตหน่า (กะเหรี่ยงน้ำตก หรือ ปกาเกอะญอ) < ธภัทร มณัรัตน์ > 265
103 PA-80230-027-NAT : นายนัฐพงษ์ ชุมพงศ์ < ชัญญาภัค > 265
104 PA-57000-027-kanfonnok : การฟ้อนนก < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 264
105 A13F650029-0021 : ซานเล้าบันเทิงศิลป์ < นายปานปั้น รองหานาม > 262
106 A13F650029-0050 : คนทำแคน (หมอแคนเบลล์) < panpro@kku.ac.th > 262
107 PA-57150-031 : การแสดงฟ้อนหน้ากาก และฟ้อนเทวดา < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 261
108 PA-48170-001-FORNPHUTAI : ฟ้อนผู้ไท < บรรจง ภูละคร > 260
109 PA-36000-001-หมอรำทรงแก้บน : รำทรง รำผีฟ้า ลำแก้บน < นราศักดิ์ ภูผายาง > 259
110 PA-60000-003-KwongseiwNakhonsawan : สมาคมกว๋องสิวนครสวรรค์ (สิงโตกว๋องสิว) < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 259
111 PA-50270-002-FornPeeti : ฟ้อนปีติ < เจษฏา สุภาศรี > 258
112 PA-76000-06-Entertainment : มโหรีจีน เชิงสิงโตและมังกร (ศาลเจ้าพ่อเสือ) < อภิรดี อานมณี > 258
113 PA-76000-05-Entertainment : ละครไทย < อภิรดี อานมณี > 258
114 PA-90230-012-Phitsanu : โนราพิษณุ ประดิษฐ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 257
115 PA-90310-022-Pae : โนราเป้ อรรถพลศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 257
116 A13F650029-0017 : หมอลำเพชรลำเพลิน < นายปานปั้น รองหานาม > 257
117 PA-90110-001-WatKuanlang : กลุ่มโนราวัดควนลัง < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 256
118 PA-80230-016-KAK : นายคคนะ พะยม < ชัญญาภัค > 256
119 A13F650029-0042 : กบดีไซน์ < นายปานปั้น รองหานาม > 256
120 PA-60000-002-PaknampoDragon : คณะมังกรทอง จ้าวพ่อ - จ้าวแม่ปากน้ำโพ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 254
121 PA-90110-007-Mike : โนราไมค์ วัฒนาศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 253
122 PA-90180-019-Yutthana : โนรายุทธนา เทพเทวาศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 253
123 PA-80000-015-THA : นายธนวัฒน์ ไทรแก้ว < ชัญญาภัค > 252
124 PA-50270-005-Shuebue : ชือบือ < เจษฏา สุภาศรี > 252
125 A13F650029-006 : อีสานนครศิลป์ < นายปานปั้น รองหานาม > 252
126 A13F650029-0014 : หมอลำเสียงวิหค < นายปานปั้น รองหานาม > 251
127 PA-57150-093 : ฟ้อนดาบ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 251
128 PA-60000-008-EngKor : คณะเอ็งกอ เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 249
129 PA-90220-015-Thawee : โนราเทวี มณีศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 248
130 A13F650029-0058 : หมอลำอีสานออนซอนศิลป์ < นายปานปั้น รองหานาม > 248
131 PA-90110-005-Sompong : โนราสมปอง ประดิษฐ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 246
132 PA-57150-019 : ขับทุ้ม/ขับลาว เมืองหลวงพระบาง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 246
133 PA-60000-009-musicanddance : คณะรำถ้วย - ดนตรีจีนไหหนำ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 246
134 PA-44150-001-lam thon : กลุ่มรำโทน < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 245
135 A13F650029-007 : เสียงอิสาน < นายปานปั้น รองหานาม > 244
136 PA-94000-002-DIKAE : ดิเกร์ฮูลู < aruneewan > 243
137 PA-44150-003-mo lam Lamduan : หมอลำลำดวน ดาวนภา < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 243
138 A13F650029-0044 : คุณเบลล์เครื่องเพชร ศิลป์หมอลำ < นายปานปั้น รองหานาม > 243
139 PA-80160-008-ATI : นายอติวัฒน์ ทรงศรีวิไล < ชัญญาภัค > 242
140 PA-90110-014-Sunthonkarn : โนราสุนทรกาญ สืบสานศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 242
141 PA-48170-002-RUMBUCHA PHRATHAT : รำบูชาพระธาตุ < บรรจง ภูละคร > 242
142 A13F650029-0012 : ศิลปินภูไท < นายปานปั้น รองหานาม > 241
143 A13F650029-0016 : อุดมศิลป์รวมดารา < นายปานปั้น รองหานาม > 241
144 PA-90190-001-Wara : วรากร บุษบงศ์ < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 240
145 PA-90310-023-Adulthong : โนราอดุลย์ทอง ประคองศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 240
146 PA-90230-009-Supaporn : โนราสุภาพร เพชรรัตน์ (ศูนย์ฝึกสืบสานวัฒนธรรมไทย) < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 238
147 A13F650029-009 : สาวน้อยเพชรบ้านแพง < นายปานปั้น รองหานาม > 238
148 PA-90330-036-Nora Numnoi : โนราหนุ่มน้อย เดือนฉาย < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 236
149 A13F650029-0038 : ภูไท สตูดิโอ < นายปานปั้น รองหานาม > 236
150 PA-50270-001-FornLeb : ฟ้อนเล็บ หรือฟ้อนเมือง < เจษฏา สุภาศรี > 235
151 PA-90180-021-Chai : โนราศูนย์ฝึกชมรมดนตรี และโนราในอาราม < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 235
152 A13F650029-0013 : คณะหนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลป์ < นายปานปั้น รองหานาม > 235
153 A13F650029-0071 : หมอลำสตอรี่ < นายปานปั้น รองหานาม > 235
154 PA-32000-301-kantrum : ครูเพลง ครูโบราณ จันทร์กลิ่น < ดร.มานิตย์ โศกค้อ > 234
155 PA-80210-009-ATI : นาย ธนศักดิ์ เธียรโชติ < ชัญญาภัค > 233
156 PA-80160-013-THA : นายธนวิชญ์ ศิริพงศ์ประพันธ์ < ชัญญาภัค > 232
157 A13F650029-0015 : แก่นนครบันเทิงศิลป์ < นายปานปั้น รองหานาม > 232
158 PA-90110-002-Saman : โนราสมาน สืบสานศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 231
159 PA-90110-013-Akekapop : โนราเอกภพ ดาวรุ่ง < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 231
160 A13F650029-0011 : หนูภารวิเศษศิลป์ < นายปานปั้น รองหานาม > 231
161 A13F650029-0045 : ร้านสุริยนต์ชูส์ รองเท้าหนัง < นายปานปั้น รองหานาม > 231
162 PA-44150-002-Mo Lam jai Kein Roi : หมอลำใจเกินร้อย บอยศิริชัย < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 230
163 A13F650029-0010 : หมอลำใจเกินร้อย < นายปานปั้น รองหานาม > 229
164 A13F650029-0027 : อ้น แคนเขียว เอนเตอร์เทนเมน < นายปานปั้น รองหานาม > 228
165 PA-90000-035-Nora por : โนราปอ ศ.พนมศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 227
166 PA-90230-011-AumKokmoung : โนราเอิ้ม เทพศรศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 226
167 PA-32000-202-Kantrum : ตรันเตรย ลานฝึกสอนนาฏศิลป์กันตรึม < ดร.มานิตย์ โศกค้อ > 226
168 PA-57150-097 : กลองปูจา < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 226
169 PA-90160-003-Keawnoi : โนราแก้วน้อย ศ.ประดิษฐ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 225
170 PA-90220-016-Kainoi : โนราไข่น้อย ดาวจรัสศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 225
171 PA-57150-013 : ช่างทำเครื่องดนตรีพื้นเมือง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 225
172 A13F650029-0025 : ค่ายเพลงนัวเรคอร์ด < นายปานปั้น รองหานาม > 224
173 A13F650029-0040 : บ่าวภูไท ใจเกินร้อยสตูดิโอ < นายปานปั้น รองหานาม > 224
174 A13F650029-0052 : นกแก้วสำราญ < นายปานปั้น รองหานาม > 224
175 PA-90110-025-Lamai : โนราละมัย ศรีรักษา < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 223
176 PA-32000-201-kantrum : ลานวิถีวัฒนธรรมกันตรึม < ดร.มานิตย์ โศกค้อ > 223
177 PA-10600-092-KRA : กระตั้วแทงเสือ วัดราชคฤห์วรวิหาร คณะอาจารย์สันติ แก้ว อารี สืบทอดโดยนายมนตรี นาคอ่อน (ช่างเก้า) < tharadol > 222
178 PA-91000-018 : ระบำว่าวควาย < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 222
179 PA-80190-024-KON : นายคงเอก เหมทานนท์ < ชัญญาภัค > 221
180 A13F650029-0019 : หมอลำหนึ่งเพชรเมืองชัย < นายปานปั้น รองหานาม > 221
181 A13F650029-0085 : บุญเลิศ อนุศรี ผ้าฉากหมอลำ < นายปานปั้น รองหานาม > 221
182 PA-80160-029-PON : นายพงศธร ส้มแป้น < ชัญญาภัค > 220
183 A13F650029-0018 : หนึ่งในสยาม < นายปานปั้น รองหานาม > 220
184 PA-93000-002-tawin : โนราห์ถวิล สายพิณ จำปาทอง < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 220
185 PA-93140-004-samnao : มโนราห์ สำเนาว์ เสน่ห์ศิลป์ < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 220
186 PA-90110-024-Watklonghae : โนราศูนย์ฝึกวัฒนธรรมเฉลิมราชย์ คลองแห < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 219
187 A13F650029-0037 : MK Studio มงคลสตูดิโอ < นายปานปั้น รองหานาม > 219
188 A13F650029-0091 : อาจารย์สายฝน มนต์สวรรค์ (ประพันธ์กลอนลำ) < นายปานปั้น รองหานาม > 219
189 A13F650029-004 : หมอลำคณะน้องใหม่เมืองชุมแพ < นายปานปั้น รองหานาม > 218
190 PA-50270-004-Jikri : จิกริ หรือ ธิหว่า หรือ ลาวกระทบไม้ < เจษฏา สุภาศรี > 217
191 PA-90110-004-Chuarb : โนราจวบ ประดิษฐ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 216
192 PA-90110-006-Aum : ศูนย์ฝึกศิลปินพื้นบ้าน หมู่ที่ 17 (โนราเอิ้ม ประดิษฐ์ศิลป์) < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 215
193 PA-80110-010-SUP : ร.ต.อ. สุพร ความสุข < ชัญญาภัค > 214
194 PA-80120-012-WAT : นายวัชนะ งามขำ < ชัญญาภัค > 214
195 PA-90110-033-Nora koi : โนราก้อย ศ.ละมัยศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 214
196 PA-93140-003-aroon : โนราอรุณ ศ. เอิบอวบศิลป์ < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 214
197 PA-90110-038-Nora Sansern : โนราสรรเสริญ อมรศิลป์ ศ.พุ่มเฒ่า < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 212
198 PA-90110-047-โนราชมรมรักษ์ท่าข้าม : โนราชมรมรักษ์ท่าข้าม < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 212
199 PA-50270-006-FornDarb : ฟ้อนดาบ < เจษฏา สุภาศรี > 211
200 PA-50270-003-FornKebFai : ฟ้อนเก็บฝ้าย < เจษฏา สุภาศรี > 210
201 PA-32000-203-Kantrum : ลานแสดงกันตรึม ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดงมัน < ดร.มานิตย์ โศกค้อ > 210
202 A13F650029-0056 : ครูธีรวัฒน์ เจียงคำ < นายปานปั้น รองหานาม > 210
203 A13F650029-0064 : มดดี้กีต้าร์ ขอนแก่น ไทยแลนด์ < นายปานปั้น รองหานาม > 210
204 A13F650029-0036 : วุฒิ กระนวน < นายปานปั้น รองหานาม > 209
205 A13F650029-0061 : พ่อบัว ช่างแคนบ้านเหล่าขาม จังหวัดร้อยเอ็ด < นายปานปั้น รองหานาม > 209
206 A13F650029-003 : หมอลำขวัญใจแฟนแฟน < นายปานปั้น รองหานาม > 208
207 TC-90110-001-Thanutham : ทนุธรรม เพชรพงษ์ < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 208
208 PA-90230-010-Than : โนราถั้น กำเนิดทอง < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 207
209 PA-91000-016 : นายน้อม ชูเกื้อ นักแสดงโนราห์ < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 207
210 A13F650029-0057 : อาทิตย์ สตูดิโอ < นายปานปั้น รองหานาม > 205
211 PA-90170-029-Kong : โนราก้อง สะเดา < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 204
212 PA-90130-044-Nora Plernta : โนราเพลินตา ดาราทิพย์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 204
213 A13F650029-0081 : เถิงชาแนล < นายปานปั้น รองหานาม > 204
214 PA-90110-030-Khamronnoi : โนราคำรณน้อย วิเชียรศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 203
215 PA-90150-043-Nora Utumpon : โนราอุทุมพร-อารีย์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 203
216 PA-91000-017 : ศูนย์เรียนรู้ดนตรีไทย (ครูวิศิษฎ์ ม่วงปลอด ครูเล็กดนตรีไทย) < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 203
217 PA-90000-042-Nora Thepchai : โนราเทพชัย โสภณศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 202
218 PA-60000-006-KangChaoLion : คณะสิงโตปักกิ่ง กวางเจา เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 202
219 PA-90310-031-Arm : นรบดี กองสวัสดิ์ (โนราอาร์ม) < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 200
220 PA-60000-001-songsermdonteejeenpaknampho : สมาคมส่งเสริมดนตรีจีน เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ปากน้ำโพ (ล่อโก้ว) < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 199
221 PA-10600-093-KRA : กระตั้วแทงเสือ ศิษย์หลวงปู่ผาด วัดบางสะแกนอก < tharadol > 197
222 PA-90110-032-Nora joke : โนราโจ๊ก ดาวรุ่ง < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 197
223 PA-90130-045-NoraTim : โนราติ้ม เสียงเสน่ห์ ศ.เฟื่องฟ้า < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 197
224 PA-90000-026 : โนรา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 196
225 PA-90110-039-Nora sinsanae : โนราศิลป์เสน่ห์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 195
226 PA-90160-046-NoraChatree : โนราชาตรี ศิษย์พ่อแดง ศ.พ่วงพันธ์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 195
227 PA-90160-049-โนราโรงเรียนบ้านกระทิง : โนราโรงเรียนบ้านกระทิง < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 195
228 A13F650029-0080 : เพชรอาภรณ์ เครื่องประดับหมอลำ ลิเก ผู้คุม < นายปานปั้น รองหานาม > 195
229 PA-57150-094 : กลองสะบัดชัย < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 195
230 PA-90180-027-Mate : โนราเมธ ศ.วิชิตศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 194
231 PA-90170-028-Sompong : โนราสมพงษ์ พรประสิทธิ์ ประดิษฐ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 192
232 A13F650029-0065 : ช่างแคนสุทน กัณหารัตน์ บ้านโนนดินหอม จังหวัดชัยภูมิ < นายปานปั้น รองหานาม > 192
233 PA-90170-018-Theerachet : โนราธีรเชษฐ์ กล้าใจ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 190
234 PA-90230-008-Pornthap : โนราพรเทพ ประดิษฐ์ศิลป์ (ศูนย์วัฒนธรรม) < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 190
235 A13F650029-0059 : หมาเก้าหาง ดนตรีอีศาน คลาสสิก < นายปานปั้น รองหานาม > 190
236 PA-90000-037-Nora Sancha : โนราสัญชัย จันเกษมศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 189
237 PA-93120-005-wien : เวียน นวลขาว < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 189
238 PA-93140-001-Choem : เจิม รัตนคีรี < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 188
239 PA-91000-031 : การรำร็องเง็ง: มะแส้หนา เกาะสิเร๊ะ < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 187
240 A13F650029-0084 : ร้านจุก แพรวา บ้านโพน < นายปานปั้น รองหานาม > 187
241 PA-90100-034-Nora chamruen : โนราจำเริญ ศ.พนมศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 183
242 A13F650029-0077 : บี บอม คัสติ้งแอนด์ดีไซน์ < นายปานปั้น รองหานาม > 183
243 A13F650029-0074 : หมอลำวรรณภา ศรีแสงเพ็ญ (แม่เม้า) < นายปานปั้น รองหานาม > 182
244 PA-57150-092 : ฟ้อนเจิง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 182
245 PA-60000-005-HokkianLion : คณะสิงโตฮกเกี้ยนเต้ออี้ถัง จ้าวพ่อ - จ้าวแม่ปากน้ำโพ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 181
246 PA-90220-002-Thewi : เทวี ดำเกศ < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 181
247 PA-70190-015-Lion dance : การเชิดสิงโต < ผศ.วิลัยพร ไชยสิทธิ > 181
248 A13F650029-0062 : ช่างแคนบุญตา ซ้ายศิริ บ้านเขียดเหลือง จังหวัดร้อยเอ็ด < นายปานปั้น รองหานาม > 181
249 A13F650029-0079 : แฟนซีดีไซน์ < นายปานปั้น รองหานาม > 181
250 PA-90330-041-Nora Ton : โนราโทน ดาวรุ่ง < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 180
251 A13F650029-0066 : ซอ อ้ายเก๋าซอหอง < นายปานปั้น รองหานาม > 179
252 A13F650029-0089 : หมอลำจันทร์เพ็ญ ศิริเทพ < นายปานปั้น รองหานาม > 179
253 A13F650029-0092 : หมอลำสมถวิล เมืองนคร < นายปานปั้น รองหานาม > 179
254 A13F650029-0060 : ครูบี้ ขอนแก่น < นายปานปั้น รองหานาม > 178
255 A13F650029-0096 : บิ๊ก โปสเตอร์ < นายปานปั้น รองหานาม > 178
256 A13F650029-0073 : บิ๊กบูม แดนซ์ จังหวัดอุบลราชธานี < นายปานปั้น รองหานาม > 174
257 A13F650029-0035 : EDDY Mix Master < นายปานปั้น รองหานาม > 174
258 PA-70190-016-Chinese opera : งิ้ว < ผศ.วิลัยพร ไชยสิทธิ > 174
259 A13F650029-0094 : ธรรมสถิตย์ แม่กี่ผ้าพื้นเมืองบ้านไผ่ < นายปานปั้น รองหานาม > 173
260 A13F650029-0076 : หมอลำวานิช (นายวานิช พลตรี) < นายปานปั้น รองหานาม > 173
261 A13F650029-0026 : BACKHAM STUDIO < นายปานปั้น รองหานาม > 172
262 A13F650029-0083 : ครูเบลล์อลังการโชว์ < นายปานปั้น รองหานาม > 171
263 A13F650029-0093 : อาจารย์ชัยยันต์ บุตรทา (ประพันธ์กลอนลำ) < นายปานปั้น รองหานาม > 171
264 A13F650029-0063 : ช่างแคนสุด กัณหารัตน์ จังหวัดชัยภูมิ < นายปานปั้น รองหานาม > 170
265 PA-54000-015-Phrae Folk Dance : ฟ้อนกลองอืด < doungporn.bee > 170
266 A13F650029-0088 : หมอลำขวัญชัย มะแสน < นายปานปั้น รองหานาม > 169
267 PA-54000-022-religious ritual drum : กลอนปูจา < doungporn.bee > 167
268 A13F650029-0090 : หมอลำพรเทพ แก้ววิเศษ < นายปานปั้น รองหานาม > 166
269 A13F650029-0072 : สุทัศน์ สุขอ้วน รองเท้าหนัง < นายปานปั้น รองหานาม > 165
270 A13F650029-0078 : นายอาทิตย์ ไกรนอก (สังกะสี) < นายปานปั้น รองหานาม > 164
271 A13F650029-0086 : ส.จ้าวพลัง บริการสังกะสีล้อมคอนเสิร์ต เอ็มซี และเวทีมวยมาตรฐานเคลื่อนที่ < นายปานปั้น รองหานาม > 163
272 PA-34350-001-MohlumTamkaset : หมอลำทำเกษตร < jakawan wongmanee > 159
273 A13F650029-0087 : หมอลำน้องใหม่เมืองชุมแพ (นิด) < นายปานปั้น รองหานาม > 158
274 A13F650029-0075 : หมอลำปานทิพย์ (นางทองปริม พลตรี) < นายปานปั้น รองหานาม > 157
275 PA-91000-044 : ระบำร็องเง็งแนวสตรีทแดนซ์ < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 154
276 PA-54000-018-lyric poems : ค่าว จ๊อย ซอ < doungporn.bee > 152
277 A13F650029-0082 : Rbac Big Show < นายปานปั้น รองหานาม > 148
278 PA-24140-01-Hua Mai (Nai Mai) Traditional Folk Mus : คณะวงหัวไม้ (นายไม้) < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 144
279 PA-90170-058-NoraJames : โนราเจมส์ วิจิตรศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 141
280 PA-91000-043 : ระบำว่าวควายแนวสตรีทแดนซ์ < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 140
281 A13F650029-0068 : A-YEN Live Stream < นายปานปั้น รองหานาม > 139
282 PA-90310-060-NoraPraguysin : โนราประกายศิลป์ เพชรสกุล (เปลี่ยนจากดาวรุ่ง) < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 136
283 PA-90190-072-โนราพลวัต : โนราพลวัต ประดิษฐ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 134
284 PA-90190-071-โนราสพรั่ง : โนราสพรั่ง ประดิษฐ์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 132
285 PA-90000-054-NoraNarathep : โนรานราเทพ เสน่ห์ศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 128
286 PA-90330-057-NoraChooklin : โนราชูกลิ่น นำศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 128
287 PA-90330-056-NoraSainatee : โนราสายนที นำศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 127
288 PA-90330-069-โนราเจือ : โนราเจือ ชูศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 126
289 PA-90190-074-โนราสุวิทย์ : โนราสุวิทย์ บรรเทิงศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 125
290 PA-90110-061-NoraKrittachai : โนรากฤตชัย ศ.ละมัยศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 124
291 PA-90330-055-NoraKun : โนรากันย์ รณกร < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 123
292 PA-90110-062-NoraSuthad : โนราสุทัด ชาตรีศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 123
293 PA-90110-053-Nora Pongphat : โนราพงษ์พัฒน์ ศุกลรัตน์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 122
294 PA-90190-065-NoraJamesJaturong : โนราเจมส์ (จตุรงค์) < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 122
295 PA-90110-050-Nora Suchat : โนราสุชาติ หยาดฟ้า < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 118
296 PA-93000-001-Pinyo : นายภิญโญ แก้วแจ้ง < ผกาวรรณ บุญดิเรก > 118
297 PA-90000-059-NoraSitthichai : โนราสิทธิชัย เจริญสุข < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 116
298 PA-90000-066-NoraNut : โนรานัท (ณัฐพง์ กระจ่ายโภชน์) บ้านโนราห์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 116
299 PA-90110-051-Nora Guild : โนราไกด์ ดาวรุ่ง ศ.ธรรมนิตย์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 115
300 PA-90270-073-โนราวัลลภ : โนราวัลลภ สมพรศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 115
301 PA-93000-002-Chatchawan : นายชัชวาลย์ เพชรมณี < ผกาวรรณ บุญดิเรก > 114
302 PA-90110-064-NoraTeum : ศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 113
303 PA-90140-067-NOraNoothawin : โนราหนูถวิล สว่างจันทร์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 113
304 PA-91000-032 : การแสดงดนตรีรำมะนาประกอบพิธีลอยเรือ < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 111
305 PA-90190-070-โนราชัยธวัต : โนราชัยธวัต ยอดเสน่ห์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 111
306 PA-70140-223 : นายวัลลภ กะพุก ปราชญ์ด้านดนตรี เป่าแคนกะเหรี่ยง ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องสมุนไพร < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 96
307 PA-76160-287 : นายเซ้ย โด่งดัง < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 89
308 PA-36000-008-LamKewKraDukTak : ลำเกี้ยวกระดูกแตก < นราศักดิ์ ภูผายาง > 85
309 PA-90140-063-NoraBankhaw : โนราศูนย์วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตกรรมลูกปัดมโนราห์ (บ้านขาว) < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 82
310 PA-70140-224 : นางอึ่ง ตะกัง ปราชญ์การร้องและการแสดงกะเหรี่ยง < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 80
311 PA-76160-285 : นายชัยชนะ เสน่ติบัง < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 73
312 PA-70140-244 : ลุงปลา เป่าแคน < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 72
313 PA-70140-226 : นางบุญทิ้ง วันตา < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 68
314 PA-93000-009-Wicha : นายวิชา ศุกศรีสอาด < ผกาวรรณ บุญดิเรก > 67
315 PA-36000-004-พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล : พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล < นราศักดิ์ ภูผายาง > 65
316 PA-76160-286 : วงดนตรีกะเหรี่ยง "คาเรน" < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 58
317 PA-36000-005 : ศิลปะการแสดง รำเจ้ยหรือรำเจ๊ย < นราศักดิ์ ภูผายาง > 54
318 PA-93110-005-Chalong : นางฉลอง สุขราม < ผกาวรรณ บุญดิเรก > 53
319 FL-64110-019-ChineseMusic : ดนตรีจีนหล่อโก้ว < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 53
320 PA-93000-004-Somjit : นางสมจิตร กล้าคง < ผกาวรรณ บุญดิเรก > 52
321 TC-93110-008-Santipap : นายสันติภาพ ทองเทพ < ผกาวรรณ บุญดิเรก > 52
322 PA-34220-00002 : โขงเจียมแบนด์ < ผศ.ชยาพร แก่นสาร์ > 52
323 PA-36000-007-KanSengKongB : การเส็งกลอง < นราศักดิ์ ภูผายาง > 51
324 PA-30110-001-PHI : เพลงโคราช < พหลยุทธ บุตรจู > 49
325 PA-36000-006 : รำชัยภูมิ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 46
326 PA-36000-003-ลำผีฟ้าชัยภูมิ : ลำผีฟ้าชัยภูมิ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 46
327 PA-93180-010-Omjit : นางอ้อม สงแทน < ผกาวรรณ บุญดิเรก > 45
328 PA-34220-00004 : หมอลำสมชัย ขยันการ(จิตรานุช) < nara.h@ubu.ac.th > 44
329 PA-64110-001-SawankhalokMusicalFolkDrama : ลิเกสวรรคโลกและเพลงลิเก < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 43
330 PA-64110-002-SawankhalokLionDragonDanceRueangritBu : คณะสิงโต-มังกร ศิษย์หลวงพ่อพุทธเรืองฤทธิ์ < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 43
331 FL-64110-006-WoodenRhythmClappers : การตีกรับและขับร้องทำนอง โดยครูประทีบ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 42
332 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 39
333 PA-30110-002-PHI : รำพิมาย < พหลยุทธ บุตรจู > 36
334 PA-34220-00003 : หมอลำ < nara.h@ubu.ac.th > 26
335 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 19
336 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 18
337 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 16
338 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 14
339 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 14
340 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 13
341 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 13
342 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 12
343 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 12
344 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 12
345 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 10
346 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 10
347 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 9
348 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 9
349 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 9
350 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 9
351 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 8
352 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 8
353 : นกกิงกะหล่า < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 7
354 PA-34220-00005 : หมอแคน < sukhawit.s@ubu.ac.th > 7

ทั้งหมด 354 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :