ที่
แหล่งวัฒนธรรม   เข้าชม
1 FL-44190-010-history huakhaw : ประวัติชุมชนบ้านหัวขัว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 742
2 FL-56000-001-TAM : ตำนานพื้นเมืองพะเยา < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 533
3 FL-44190-012-history wang saen : ประวัติชุมชนบ้านวังแสง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 531
4 FL-44190-003-histary pailom : ประวัติชุมชนบ้านไผ่ล้อม < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 515
5 FL-44190-009-history gae dam : ประวัติชุมชนบ้านแกดำ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 484
6 FL-44190-007-history lao jan : ประวัติชุมชนบ้านเหล่าจั่น < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 453
7 FL-31000-005-Sa Nuan : สะพานยายชุน < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 443
8 FL-44190-011-history sanpatana : ประวัติชุมชนบ้านสารพัฒนา < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 440
9 FL-34170-003-Ladda : ลัดดา เจษฎาพานิชย์ < ดร. วศิน โกมุท > 434
10 FL-44190-008-history nong sim : ประวัติชุมชนบ้านหนองสิม < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 426
11 FL-76000-12-Tale : เจ้าพ่อดับไฟ < อภิรดี อานมณี > 418
12 FL-44190-006-history nongbua : ประวัติชุมชนบ้านหนองบัว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 416
13 FL-31000-001-Sa Nuan : ตำนานบ้านสนวน < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 405
14 FL-76000-05-Tale : โบสถ์เมียน้อยเมียหลวง < อภิรดี อานมณี > 404
15 FL-44190-002-history : ประวัติชุมชนบ้านน้ำเที่ยง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 403
16 FL-34170-009-Watcharin : วัชรินทร์ ผุดผ่อง < ดร. วศิน โกมุท > 399
17 fl44190-001-history : ประวัติชุมชนบ้านหนองดุก < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 395
18 FL-31000-021-Sawaijeek : ชีวประวัติหลวงปู่ด่อน < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 394
19 FL-44190-005-history khok klan : ประวัติชุมชนบ้านโคกกลาง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 385
20 FL-34170-001-Chuanpit : ชวนพิศ หนูสิงห์ < ดร. วศิน โกมุท > 385
21 FL-44190-013-history ban yang : ประวัติชุมชนบ้านยาง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 381
22 FL-76000-10-Tale : ศรีธนญชัยท้าพนันสร้างเจดีย์ < อภิรดี อานมณี > 378
23 FL-44190-004-history nonpiban : ประวัติชุมชนบ้านโนนภิบาล < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 376
24 FL-34170-002-Khamhang : กำแหง อุปลาบัติ < ดร. วศิน โกมุท > 373
25 FL-31000-005-Sawaijeek : ตำนานยักษ์สวายจีก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 369
26 FL-31000-009-Sa Nuan : ประวัติบ้านแซะซอ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 365
27 FL-76000-11-Tale : สมเด็จเจ้าแตงโม < อภิรดี อานมณี > 359
28 FL-31000-014-Sawaijeek : ตำนานหมู่บ้านสวายจีก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 355
29 FL-31000-038-Sawaijeek : ตำนานศาลปู่ตาหินช้าง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 353
30 FL-34170-004-Phisan : ไพศาล บุญญาจันทร์ < ดร. วศิน โกมุท > 350
31 FL-56000-003-SVP : บันทึกโบราณของพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา เมืองพะเยา < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 334
32 FL-76000-07-Tale : เมืองลับแล < อภิรดี อานมณี > 331
33 FL-34170-005-Sunidda : สุนิดดา จงวิบูลย์ < ดร. วศิน โกมุท > 328
34 FL-10540-023-MUR : สมุดไทยเรื่องพระมาลัย วัดบัวโรย < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 325
35 FL-76000-03-Tale : นิราศเมืองเพชร อยุธยา รัตนโกสินทร์ (ศาลาแต่งแง่) < อภิรดี อานมณี > 323
36 FL-76000-13-Tale : มหาเภตรา วรรณกรรมมุขปาฐะ < อภิรดี อานมณี > 313
37 FL-34170-006-Supattra : สุพัตรา กลัดวงษ์ < ดร. วศิน โกมุท > 308
38 FL-76000-06-Tale : หนุมานจองถนน < อภิรดี อานมณี > 308
39 FL-34170-007-Sumrit : สัมฤทธิ์ ทองทับ < ดร. วศิน โกมุท > 301
40 FL-34170-008-Sawat : สวัสดิ์ วระบุญญา < ดร. วศิน โกมุท > 292
41 FL-90000-002-นิทาน : นิทาน เกาะหนู เกาะแมว < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 288
42 FL-50270-009-WhyDoSnakesMolt : นิทาน ทำไมงูถึงลอกคราบ < เจษฏา สุภาศรี > 282
43 FL-57150-020 : ขับซอช่างซอพ่อครูเติงบ้านเชียงแสนน้อย < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 278
44 FL-50270-013-PuSetKhamLua : นิทานปู่เส็ดค่ำลัวะ < เจษฏา สุภาศรี > 261
45 FL-76000-04-Tale : ขุนช้างขุนแผน < อภิรดี อานมณี > 254
46 FL-76000-09-Tale : เขาบันไดอิฐ < อภิรดี อานมณี > 252
47 FL-50270-008-DoiLuangGost : ผีดอยหลวง < เจษฏา สุภาศรี > 252
48 FL-50270-002-SuanHormSong : เพลงสวนหอมและสวนกะหล่ำ < เจษฏา สุภาศรี > 251
49 FL-76000-08-Tale : เขาวัง < อภิรดี อานมณี > 245
50 FL-50270-011-Hta : ธา < เจษฏา สุภาศรี > 244
51 FL-50270-014-WhyLuaHaveNotAlphabet : นิทานทำไมลัวะถึงไม่มีตัวหนังสือ < เจษฏา สุภาศรี > 243
52 FL-90000-001-ตำนานเงือกทอง : ตำนานเงือกทอง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 241
53 FL-50270-007-DoiInthanonSwamp : หนองน้ำบนดอยอินทนนท์ < เจษฏา สุภาศรี > 241
54 FL-94000-001-NITRAN1 : ต้นพุทรา ณ กือดาจินอ < aruneewan > 238
55 FL-50270-001-SangkrantaPassedWord : คำล่องสังขานต์ < เจษฏา สุภาศรี > 233
56 FL-50270-003-Sor4bath : ซอ 4 บาท < เจษฏา สุภาศรี > 232
57 FL-50270-006-DoiInthanonSound : ดอยอินทนนท์คราง < เจษฏา สุภาศรี > 230
58 FL-50270-012-Lae : แล < เจษฏา สุภาศรี > 229
59 FL-57150-063 : ช่างซอ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 229
60 FL-44150-001-local literature linjong linthong : วรรณกรรมท้าวลินจงลินทอง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 227
61 FL-54000-009-Prathatchohaelegend : ตำนานพระธาตุช่อแฮ < doungporn.bee > 227
62 FL-50270-004-ChangKherng : ตำนานช่างเคิ่ง < เจษฏา สุภาศรี > 226
63 FL-50270-010-Sor : ซอ < เจษฏา สุภาศรี > 226
64 FL-94000-001-NITRAN2 : นิทานการตั้งเมืองปัตตานี < aruneewan > 225
65 FL-94160-002-LQS : บ้านลาฆอซือมีแล (บ้านต้นมะขาม) < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี > 223
66 FL-50270-005-DoiDuan : ตำนานดอยด้วน < เจษฏา สุภาศรี > 215
67 FL-84110-013-PUM : พญาพิมพิสาร ฉบับวัดโพธาราม < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 201
68 FL-900000-003-เพลงม่อหลีฮัว : เพลงม่อหลีฮัว < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 196
69 FL-90110-064-NoraTeum : ศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 125
70 FL-36000-003 : ตำนานต้นกำเนิดของแคนชัยภูมิ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 63
71 FL-36110-002-ตำนานพระธาตุหนองสามหมื่น : ตำนานพระธาตุหนองสามหมื่น < นราศักดิ์ ภูผายาง > 62
72 FL-36000-004-WanNaGumPhunBan : วรรณกรรมพื้นบ้าน < นราศักดิ์ ภูผายาง > 55
73 Fl-64110-005-BeggerSong : เพลงขอทาน < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 44
74 FL-64110-018-MachaCaveInFrontOfTheFireStation : ตำนานถ้ำมัจฉาหน้าดับเพลิง < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 41
75 FL-571220-013 : ม่อนฤาษีกัมมะโล < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 10
76 FL-57240-014 : พระธาตุดอยช้างมูบ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 10
77 FL-57220-012 : พระธาตุดอยตุง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 8
78 FL-57130-018 : ตำนานดอยนางนอน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 4
79 KL-57150-020 : ช้างงู < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 4
80 FL-57130-021 : ลวะจักราช < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 4
81 FL-57130-022 : พระเจ้าพรหมมหาราช < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 4
82 FL-57130-023 : พระญามังราย < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 4
83 FL-57150-024 : พระญาแสนพู < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 4
84 FL-57270-025 : สิงหนติกุมาร < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 3
85 KL-57270-032 : เรื่องเล่าเวียงหนอง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 3
86 FL-57130-034 : ช่างซอล้านนา(นายธนพงษ์ หมื่นแสน) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 3

ทั้งหมด 86 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :