ที่
แหล่งวัฒนธรรม   เข้าชม
1 AR-10530-029-Nurul Ko Dim Mosque : มัสยิดนูรุ้ลกอดีม (ลำต้อยติ่ง) < นันธิดา อนันตชัย > 643
2 AR-74000-058-GUA : ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 632
3 AR-70180-135 : ตลาดโอ๊ะป่อย < นันทนา บุญลออ > 583
4 AR-44190-005-watdaowadung : วัดดาวดึงษ์ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 541
5 AR-74000-002-NUR : มัสยิดนูรุ้ลลอฮฺ (สุเหร่ากาขาว) < ดร.พรพิมล ศักดา > 498
6 AR-74000-001-THE : คริสตจักรมหาชัย < ดร.พรพิมล ศักดา > 493
7 AR-34170-015-PuTaShine : ศาลปู่ตา < ดร. วศิน โกมุท > 489
8 AR-76000-04-Landscape : สะพานใหญ่ < อภิรดี อานมณี > 465
9 AR-74000-012-CHA : วัดเจริญสุขาราม (บางไผ่เตี้ย) < ดร.พรพิมล ศักดา > 456
10 AR-76000-04-House : บ้านหมื่นศุขประสารราษฎร์ < อภิรดี อานมณี > 446
11 AR-74000-020-NAK : วัดนาขวาง < ดร.พรพิมล ศักดา > 437
12 AR-56000-016-Wat Sri Khom Kham : วัดศรีโคมคำ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 437
13 AR-76000-08-Landscape : สะพานอุรุพงษ์ < อภิรดี อานมณี > 431
14 AR-74000-005-KAL : วัดกาหลง < ดร.พรพิมล ศักดา > 427
15 AR-74000-028-BAN : วัดบางพลีใหญ่ (ชุมชนมอญบางพลี) < ดร.พรพิมล ศักดา > 424
16 AR-74000-018-NOI : วัดน้อยนางหงษ์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 422
17 AR-74000-007-KET : วัดเกตุมดีศรีวนาราม < ดร.พรพิมล ศักดา > 420
18 AR-10530-001-Maicharoenrad Temple : วัดใหม่เจริญราษฎร์ < นันธิดา อนันตชัย > 420
19 AR-74000-006-KAM : วัดกำพร้า (วัดศรีสุทธาราม) < ดร.พรพิมล ศักดา > 417
20 AR-74000-057-PAE : ศาลเจ้าแป๊ะกงไต๋ตี๋ (ล่าง) < ดร.พรพิมล ศักดา > 416
21 AR-44190-003-srikomhong : พระธาตุศรีคำโฮง(พระธาตุพนมจำลอง) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 416
22 AR-74000-066-CHA : ศาลเจ้าพ่อจำปี จำปา (บ้านบางสีคต) < ดร.พรพิมล ศักดา > 413
23 AR-34170-033-BanDongYen : พิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น < ดร. วศิน โกมุท > 413
24 AR-74000-029-BAN : วัดบางหญ้าแพรก < ดร.พรพิมล ศักดา > 412
25 AR-74000-016-TAI : วัดใต้บ้านบ่อ < ดร.พรพิมล ศักดา > 411
26 AR-74000-017-NUA : วัดน่วมกานนท์ (วัดท่าหิน) < ดร.พรพิมล ศักดา > 411
27 AR-70180-004 : วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม < นันทนา บุญลออ > 411
28 AR-74000-022-BAN : วัดบัณฑูรสิงห์ (บางโทรัด) < ดร.พรพิมล ศักดา > 410
29 AR-74000-021-NAK : วัดนาโคก < ดร.พรพิมล ศักดา > 409
30 AR-74000-121-THE : พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 < ดร.พรพิมล ศักดา > 407
31 AR-74000-025-BAN : วัดบางน้ำวน (ชุมชนมอญบางน้ำวน) < ดร.พรพิมล ศักดา > 404
32 AR-74000-010-KHL : วัดคลองครุ (มอญคลองครุ) < ดร.พรพิมล ศักดา > 403
33 AR-74000-011-KHO : วัดโคกขาม < ดร.พรพิมล ศักดา > 403
34 AR-74000-118-SHO : ตึกแถวบริเวณตลาดสดเทศบาล < ดร.พรพิมล ศักดา > 396
35 AR-74000-023-BAN : วัดบางกระเจ้า < ดร.พรพิมล ศักดา > 395
36 AR-74000-027-BAN : วัดบางปิ้ง < ดร.พรพิมล ศักดา > 395
37 AR-10530-039-Yam Ul Ikwan Mosque : มัสยิดยำอุ้ลอิควาน < นันธิดา อนันตชัย > 393
38 AR-74000-013-JED : วัดเจษฎาราม < ดร.พรพิมล ศักดา > 392
39 AR-74000-070-CHA : ศาลเจ้าพ่อโต (มอญบ้านเกาะ) < ดร.พรพิมล ศักดา > 391
40 AR-74000-035-PHO : วัดโพธิ์แจ้ (วัดตายิ้ม) < ดร.พรพิมล ศักดา > 389
41 AR-10540-019-SHR : ตำหนักเสด็จพ่อสามร้อยยอด ตำหนักเสด็จพ่อพลายชุมพล ศาลเจ้าพ่อทุ่ง < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 389
42 AR-74000-003-KRA : วัดกระซ้าขาว < ดร.พรพิมล ศักดา > 388
43 AR-74000-091-RON : ศาลเจ้าโรงเจเซ้งเฮียงตั๊ว ท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 388
44 AR-76000-06-Landscape : สะพานท่าสรง < อภิรดี อานมณี > 387
45 AR-74000-014-CHE : วัดชีผ้าขาว (วัดมะขาม) < ดร.พรพิมล ศักดา > 386
46 AR-74000-038-WIS : วัดวิสุทธาราม (วัดบางสีคต) < ดร.พรพิมล ศักดา > 386
47 AR-74000-004-KLA : วัดกลางอ่างแก้ว < ดร.พรพิมล ศักดา > 385
48 AR-74000-037-WAT : วัดราษฎร์รังสรรค์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 384
49 AR-70180-051 : ชุมชมบ้านห้วยผาก < นันทนา บุญลออ > 382
50 AR-10570-002-HUA : วัดหัวคู้ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 382
51 AR-34170-011-KhunPuriprasart : บ้านขุนภูรีประศาสน์ < ดร. วศิน โกมุท > 381
52 AR-74000-045-SOP : วัดโสภณาราม (วัดบ้านขอม) < ดร.พรพิมล ศักดา > 380
53 AR-44190-002-wat nongpai : วัดบ้านหนองไผ่ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 379
54 AR-56000-007-Wat Lee : วัดลี < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 379
55 AR-74000-009-KRO : วัดโกรกกราก < ดร.พรพิมล ศักดา > 378
56 AR-76000-11-Landscape : ย่านหัวถนนวัดเกาะ < อภิรดี อานมณี > 377
57 AR-34170-010-CulturalClub : ชมรมวัฒนธรรมเมืองเขมราฐ < ดร. วศิน โกมุท > 377
58 AR-10530-049-Darulmukrodrabin Mosque : มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน (ลำหิน) < นันธิดา อนันตชัย > 377
59 AR-74000-092-SAM : ศาลเจ้าสมาคมสามัคคีธรรมภาวนา < ดร.พรพิมล ศักดา > 376
60 AR-76000-01-Landscape : ลานสุนทรภู่ และศาลาท่าน้ำวัดพลับพลาชัย < อภิรดี อานมณี > 375
61 AR-10530-040-Lam Pha Ong Temple : วัดลำพะอง < นันธิดา อนันตชัย > 375
62 AR-10540-011-LAN : ลานหลวงพ่อนาค < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 374
63 AR-74000-019-TEM : วัดนักบุญอันนา < ดร.พรพิมล ศักดา > 372
64 AR-10540-021-SHR : ศาลท้าวพันตา เกาะพิจิตร < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 372
65 AR-74000-026-BAN : วัดบางปลา (มอญบางปลา) < ดร.พรพิมล ศักดา > 371
66 AR-76000-09-Landscape : ย่านตลาดเก่าริมน้ำ < อภิรดี อานมณี > 371
67 AR-74000-040-SRI : วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) < ดร.พรพิมล ศักดา > 370
68 AR-70180-007 : โบสถ์คริสตจักรเอเฟซัส < นันทนา บุญลออ > 370
69 AR-10530-016-Darulmuttakeen Mosque : มัสยิดดารุ้ลมุดตะกีน < นันธิดา อนันตชัย > 370
70 AR-10530-031-Rat Bamrung Temple : วัดราษฎร์บำรุง (คลอง2) < นันธิดา อนันตชัย > 370
71 AR-70180-019 : สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมห้วยหนึ่ง < นันทนา บุญลออ > 369
72 AR-10530-007-Si Chompoo Temple : วัดสีชมพู < นันธิดา อนันตชัย > 369
73 AR-74000-015-TUE : วัดตึกมหาชยาราม < ดร.พรพิมล ศักดา > 368
74 AR-74000-024-BAN : วัดบางขุด < ดร.พรพิมล ศักดา > 367
75 AR-90000-010-บ้านสงครามโลก : บ้านเลขที่ 255 บ้านสงครามโลก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 366
76 AR-31000-018-Huai Rat : ห้องแถวอาคารไม้เก่า < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 364
77 AR-90000-014-ศาลเจ้าที่เมืองสงขลา ปุนเถ้ากง : ศาลเจ้าที่เมืองสงขลา ปุนเถ้ากง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 364
78 AR-74000-071-CHA : ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 362
79 AR-10542-006-MON : วัดมงคลนิมิตร < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 362
80 AR-10540-007-PAK : วัดปากคลองมอญ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 361
81 AR-70180-005 : คริสตจักรตะโกล่างที่ 1 < นันทนา บุญลออ > 361
82 AR-44190-008-wat nong hu ling : วัดหนองหูลิง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 360
83 AR-90000-006-พระวิหาร : พระวิหาร วัดมัชณิมาวาส หรือ วัดกลาง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 359
84 AR-44190-001-wat nongduk : วัดบ้านหนองดุก < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 359
85 AR-90000-014-โรงเรียนจุลสมัย : โรงเรียนจุลสมัย < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 359
86 AR-90330-001-VERNACULAR : เรือนพื้นถิ่นอายุ 60 ปี (นางยอม ไมยวัฒน์) < Rujiya1995@gmail.com > 358
87 AR-74000-008-KOT : วัดเกาะ (มอญบ้านเกาะ) < ดร.พรพิมล ศักดา > 357
88 ar-30170-03-srimu : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศรีจนาศะ < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 357
89 AR-56000-008-Wat Noi : วัดน้อย < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 356
90 AR-10600-022-CHA : ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง < tharadol > 356
91 AR-74000-046-LAN : วัดหลังศาลประสิทธิ์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 355
92 AR-44190-004-watdontad : วัดป่าดอนธาตุ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 355
93 AR-10542-001-JOR : วัดจรเข้ใหญ่ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 354
94 AR-34170-002-Tamprasilathong : วัดถ้ำพระศิลาทอง < ดร. วศิน โกมุท > 354
95 AR-56000-003-Wat Phumin : วัดภูมินทร์ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 354
96 AR-70180-052 : ชุมชนบ้านตะโกล่าง < นันทนา บุญลออ > 354
97 AR-10530-046-Al Huda Mosque : มัสยิดอัลฮุดา < นันธิดา อนันตชัย > 354
98 AR-90000-007-สงขลาสเตชั่น : สงขลาสเตชั่น < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 352
99 AR-34170-009-HuaHound : ร้านฮั่วฮวด < ดร. วศิน โกมุท > 352
100 AR-10540-012-QAM : มัสยิดกอมรุสมาน < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 352
101 AR-31000-018-Sawaijeek : บ้านโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 351
102 AR-57240-028-YongChiengSengHouse : บ้านย่งเชียงเส็ง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 351
103 AR-34170-005-BanWongSomBoon : บ้านวงสมบูรณ์ < ดร. วศิน โกมุท > 351
104 AR-34170-014-Pratepwongsa : อนุสาวรีย์พระเทพวงศา < ดร. วศิน โกมุท > 351
105 AR-74000-044-SUT : วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) < ดร.พรพิมล ศักดา > 350
106 AR-74000-053-HON : ศาลเจ้าใต้ฮงกง สุสานวัดแหลม < ดร.พรพิมล ศักดา > 350
107 AR-10540-018-SHR : ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดหัวคู้ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 350
108 AR-10540-005-SIR : วัดศิริเสาธง < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 349
109 AR-70180-011 : วัดป่าท่ามะขาม < นันทนา บุญลออ > 348
110 AR-10530-042-Nurul Islam Mosque : มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านนาตับ) < นันธิดา อนันตชัย > 348
111 AR-76000-03-House : บ้านนายเอี่ยน ชูบดินทร์ < อภิรดี อานมณี > 347
112 AR-34170-006-CityPillar : ศาลหลักเมือง < ดร. วศิน โกมุท > 347
113 AR-90000-018-ศาลาฤาษีดัดตน : ศาลาฤาษีดัดตน วัดมัชณิมาวาส < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 347
114 AR-74000-030-BAN : วัดบ้านโคก < ดร.พรพิมล ศักดา > 346
115 AR-74000-033-PAK : วัดปากบ่อ (มอญปากบ่อ) < ดร.พรพิมล ศักดา > 346
116 AR-10570-004-SAO : วัดเสาธงนอก < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 346
117 AR-70180-023 : สำนักสงฆ์ห้วยน้ำใสเจริญธรรม < นันทนา บุญลออ > 346
118 AR-56000-001-Wat Pa Lan Kham : วัดป่าลานคำ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 345
119 AR-56000-005-Wat Luang Ratchasanthan : วัดหลวงราชสัณฐาน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 345
120 AR-90000-012-ตึกแถวแบบชิโน ยูโรเปี้ยน : ตึกแถวแบบชิโน ยูโรเปี้ยน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 345
121 AR-76000-05-House : เรือนบุหลงทองคำ < อภิรดี อานมณี > 344
122 AR-76000-03-Landscape : สะพานพระจอมเกล้า (สะพานช้าง) < อภิรดี อานมณี > 343
123 AR-76000-01-House : บ้านวาดเวียงชัย < อภิรดี อานมณี > 342
124 AR-10540-014-BUA : พิพิธภัณฑ์วัดบัวโรย < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 342
125 AR-10530-036-Wiboon Thammaram Temple : วัดวิบูลย์ธรรมาราม < นันธิดา อนันตชัย > 342
126 AR-74000-061-CHA : ศาลเจ้าพ่อกิมท้ง < ดร.พรพิมล ศักดา > 341
127 AR-75110-091-TRI : หอไตร วัดท้องคุ้ง < ก้อง > 341
128 AR-10540-008-SRI : วัดศรีวารีน้อย < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 341
129 AR-34170-024-ThaiNiyom : ร้านไทยนิยม < ดร. วศิน โกมุท > 340
130 AR-74000-065-CHA : ศาลเจ้าพ่อจัน < ดร.พรพิมล ศักดา > 339
131 AR-74000-087-BRA : ศาลเจ้าแม่พราหมณ์ (ชุมชนมอญบางพลี) < ดร.พรพิมล ศักดา > 339
132 AR-44190-007-isan house : เรือนอีสาน < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 338
133 AR-34170-023-TewRestaurant : ร้านอาหารทิวโภชนา < ดร. วศิน โกมุท > 338
134 AR-74000-047-LAE : วัดแหลมสุวรรณาราม < ดร.พรพิมล ศักดา > 337
135 AR-74000-062-CHA : ศาลเจ้าพ่อแก่นจันทร์-ทุ่งใหญ่ < ดร.พรพิมล ศักดา > 337
136 AR-70180-015 : วัดห้วยม่วง < นันทนา บุญลออ > 337
137 AR-70180-017 : วัดหนองหมี < นันทนา บุญลออ > 337
138 AR-10530-048-Sam Ngam Temple : วัดสามง่าม < นันธิดา อนันตชัย > 337
139 AR-57240-051-MaeLuangDaengNorthernThaiHouse : บ้านเก่าแม่หลวงแดง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 336
140 AR-10530-015-Nuruleiasan Mosque : มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน (ลำตาจีน) < นันธิดา อนันตชัย > 336
141 AR-74000-055-PUN : ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง ท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 335
142 AR-44190-006-wooden bridge kae : สะพานไม้แกดำ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 335
143 AR-10540-010-BUA : วัดบัวโรย < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 335
144 AR-70180-022 : สำนักสงฆ์หัวสาม < นันทนา บุญลออ > 335
145 AR-10570-003-SAU : วัดเสาธงกลาง < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 335
146 AR-10530-050-Khoyrusdin Mosque : มัสยิดคอยรุสดีน < นันธิดา อนันตชัย > 335
147 AR-10530-023-Chia Ra Dap Temple : วัดเจียระดับ (วัดใต้) < นันธิดา อนันตชัย > 335
148 AR-90000-022-หอระฆัง : หอระฆัง-วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 334
149 AR-31000-025-Sawaijeek : ยุ้งข้าวโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 334
150 AR-70180-010 : วัดบ้านบ่อ < นันทนา บุญลออ > 334
151 AR-12120-012-BAN : วัดบางขัน < ธงเทพ ศิริโสดา > 333
152 AR-56000-023-Sala Metha House : สล่าเมธา (เรือนโบราณของอดีตหมอยาไทใหญ่) < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 333
153 AR-10530-055-Hasanuddeen Mosque : มัสยิดฮาซานุดดีน < นันธิดา อนันตชัย > 333
154 AR-74000-048-YAI : วัดใหญ่จอมปราสาท < ดร.พรพิมล ศักดา > 332
155 AR-76000-02-House : บ้านป้าเนื่อง แฝงสีคำ < อภิรดี อานมณี > 332
156 AR-70180-021 : สำนักสงฆ์สุทธิธรรมรังษี (ผาปกค้างคาว) < นันทนา บุญลออ > 332
157 AR-74000-129-THA : ท่าเรือ สุขาภิบาลท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 331
158 AR-56000-014-Wat Chai Awat : วัดไชยอาวาส < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 331
159 AR-74000-067-CHA : ศาลเจ้าพ่อจำปีจำปา (ชุมชนมอญชีผ้าขาว) < ดร.พรพิมล ศักดา > 330
160 AR-90000-024-วัดยางทอง : วัดยางทอง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 330
161 AR-10540-009-SUV : วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 330
162 AR-74000-068-CHA : ศาลเจ้าพ่อดอนยาว (ศาลนอก) < ดร.พรพิมล ศักดา > 329
163 AR-74000-098-GRA : ศาลปู่ธารา (ชุมชนมอญบางน้ำวน) < ดร.พรพิมล ศักดา > 329
164 AR-57000-012-phiphitthaphanthaharnbokthi37 : พิพิธภัณฑ์ทหารบกที่37 < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 329
165 AR-57240-029-BoonWoodenHouse : บ้านบุญ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 329
166 AR-10530-030-Darut So Li Hin Mosque : มัสยิดดารุซซอลีฮีน (บ้านคลองสอง) < นันธิดา อนันตชัย > 329
167 AR-74000-059-GUA : ศาลเจ้าพ่อกวนอู ท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 328
168 AR-57000-032-ahankankinthaiyai : อาหารการกินไทยใหญ่ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 328
169 AR-74000-090-CHA : ศาลเจ้าแม่หัวตะพาน (มอญบ้านเกาะ) < ดร.พรพิมล ศักดา > 327
170 AR-30110-002-PHI : เรือนไม้พื้นถิ่น พิมาย < พหลยุทธ บุตรจู > 327
171 AR-10530-043-Lam Phak Chi Temple : วัดลำผักชี < นันธิดา อนันตชัย > 327
172 AR-10530-038-Mai Krathum Lom Temple : วัดใหม่กระทุ่มล้ม < นันธิดา อนันตชัย > 327
173 AR-74000-056-PAE : ศาลเจ้าแป๊ะกง (บน) < ดร.พรพิมล ศักดา > 326
174 AR-74000-032-POM : วัดป้อมวิเชียรโชติการาม < ดร.พรพิมล ศักดา > 325
175 AR-74000-130-BAN : บ้านท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 325
176 AR-10530-041-Yami Ul Muttakin Mosque : มัสยิดย่ามิอุ้ลมุตตะกีน (ลำหินใต้) < นันธิดา อนันตชัย > 325
177 AR-10530-032-Darul Koirot Mosque : มัสยิดดารุลคอยรอต (เจียรดับ) < นันธิดา อนันตชัย > 325
178 AR-56000-004-Wat Muang Chum : วัดเมืองชุม < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 324
179 AR-74000-031-BAN : วัดบ้านไร่เจริญผล < ดร.พรพิมล ศักดา > 322
180 AR-76000-05-Landscape : สะพานลำใย < อภิรดี อานมณี > 322
181 AR-10530-004-Pa Witsarut Rattanaram Temple : วัดป่าวิศรุตรัตนาราม < นันธิดา อนันตชัย > 322
182 AR-74000-060-SHR : ศาลเจ้าพ่อกิมซิม < ดร.พรพิมล ศักดา > 321
183 AR-56000-006-Wat Sri Chom Rueang : วัดศรีจอมเรือง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 321
184 AR-74000-054-PUN : ศาลเจ้าปุนเถ้งกง คลองมหาชัย < ดร.พรพิมล ศักดา > 320
185 AR-74000-049-YAI : วัดใหญ่บ้านบ่อ < ดร.พรพิมล ศักดา > 319
186 AR-74000-085-CHA : ศาลเจ้าแม่จากมัด (มอญบ้านเกาะ) < ดร.พรพิมล ศักดา > 319
187 AR-74000-115-BAA : บ้านลือประเสริฐริมน้ำ < ดร.พรพิมล ศักดา > 319
188 AR-10540-015-BOD : พุทธเจดีย์ศรีบัวโรย < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 319
189 AS-30110-019-PH : วัดสระเพลง < พหลยุทธ บุตรจู > 319
190 AR-10530-024-Daris Sunnah Mosque : มัสยิดดาริสซุนนะห์ < นันธิดา อนันตชัย > 319
191 AR-74000-064-CHA : ศาลเจ้าพ่อคุณโขน < ดร.พรพิมล ศักดา > 318
192 AR-74000-119-SIL : บ้านศิลาสุวรรณ < ดร.พรพิมล ศักดา > 318
193 AR-57240-042-WatMaekhamSoppenMainHall : วิหารวัดแม่คำสบเปิน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 318
194 AR-10540-016-JAY : เจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธยันตี < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 318
195 AR-31000-002-Sa Nuan : บ้านโบราณสนวนนอก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 317
196 AR-56000-015-Wat Boon Yuen : วัดบุญยืน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 317
197 AR-70180-048 : ชุมชนบ้านบ่อ < นันทนา บุญลออ > 317
198 AR-74000-110-YAM : ศาลย่ามาลัย < ดร.พรพิมล ศักดา > 316
199 AR-76000-10-Landscape : ย่านคลองกระแชง < อภิรดี อานมณี > 316
200 AR-74000-072-CHA : ศาลเจ้าพ่อปากน้ำ < ดร.พรพิมล ศักดา > 315
201 AR-76000-02-Landscape : สะพานเทศบาลเมืองเพชรบุรี < อภิรดี อานมณี > 315
202 AR-70180-054 : ชุมชนบ้านโป่งแห้ง < นันทนา บุญลออ > 315
203 AR-94000-005-RT01 : บ้านเลขที่ 59 < aruneewan > 315
204 AR-74000-080-SHR : ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร < ดร.พรพิมล ศักดา > 314
205 AR-57000-061-sarnjaoposanood : ศาลเจ้าพ่อแสนอุด < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 314
206 AR-34170-020-Suwannee : บ้านสุวรรณี < ดร. วศิน โกมุท > 314
207 AR-56000-019-Old Shop House : เรือนร้านค้าเก่า < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 314
208 AR-70180-049 : ชุมชนบ้านทุ่งแฝก < นันทนา บุญลออ > 314
209 AR-74000-120-TAS : โรงเรียนทัศนะธรรมวิทยา < ดร.พรพิมล ศักดา > 313
210 AR-74000-128-PON : บ้านพงษ์พานิช < ดร.พรพิมล ศักดา > 313
211 AR-34170-016-Rungreagsil : บ้านรุ่งเรืองศิลป์ < ดร. วศิน โกมุท > 313
212 AR-10530-044-Neymatul Makbulen Mosque : มัสยิดเนี๊ยะม่าตุ้ลมักบูลีน (แบนใหญ่) < นันธิดา อนันตชัย > 312
213 AR-34170-008-Faraoh : ร้านอาหารฟาโรห์ < ดร. วศิน โกมุท > 311
214 AR-74000-076-CHA : ศาลเจ้าพ่อสรวง (ชุมชนมอญบางไผ่เตี้ย) < ดร.พรพิมล ศักดา > 310
215 AR-76000-07-Landscape : สะพานวัดจันทราวาส < อภิรดี อานมณี > 310
216 AR-34170-034-Pulomkao : วัดภูล้อมข้าว < ดร. วศิน โกมุท > 310
217 AR-56000-017-Pichai Pongpairote House : เรือนไม้เก่า < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 310
218 AR-70180-020 : สำนักสงฆ์เขาตกน้ำ < นันทนา บุญลออ > 310
219 AR-74000-036-MAH : วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร < ดร.พรพิมล ศักดา > 309
220 AR-70180-133 : U2T ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ตะนาวศรี < นันทนา บุญลออ > 309
221 AR-74000-034-PHA : วัดพันธุวงษ์ (มอญพันธุวงษ์) < ดร.พรพิมล ศักดา > 308
222 AR-74000-125-THE : ห้องแถวตรอกดาราศิลป์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 308
223 AR-75110-099-THA : เรือนทรงไทย ตระกูล ณ บางช้าง < ก้อง > 308
224 AR-30110-001-PHI : พิพิธภัณฑ์บ้านส่วยใน < พหลยุทธ บุตรจู > 308
225 AR-74000-113-WIS : วัดวิสุทธิวราวาส < ดร.พรพิมล ศักดา > 306
226 AR-90000-009-อาคารโรงเรียนสงขล : อาคารโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 306
227 AR-34170-019-Suksanguan : โรงแรมสุขสงวน < ดร. วศิน โกมุท > 306
228 AR-34170-026-Bungkeelek : วัดบุ่งขี้เหล็ก < ดร. วศิน โกมุท > 306
229 AR-90000-019-วัดดอนแย้ : วัดดอยแย้ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 306
230 AR-74000-039-SAT : วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม < ดร.พรพิมล ศักดา > 305
231 AR-74000-078-CHA : ศาลเจ้าพ่อหนู (ชุมชนมอญบางพลี) < ดร.พรพิมล ศักดา > 305
232 AR-75110-087-THA : กุฎิหมู่ทรงไทย วัดอัมพวันเจติยาราม < ก้อง > 305
233 AR-56000-009-Wat Mahaphon : วัดมหาพน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 305
234 AR-10530-051-Sap Samosorn Nikornkasem Temple : วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม < นันธิดา อนันตชัย > 305
235 AR-74000-042-SIR : วัดศิริมงคล (มอญศิริมงคล) < ดร.พรพิมล ศักดา > 304
236 AR-57240-050- PhoLuangSomNorthernThaiHouse : บ้านเก่าพ่อหลวงสม < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 304
237 AR-34170-012-KoaSeangHong : โค้วเซ่งฮง < ดร. วศิน โกมุท > 303
238 AR-56000-011-Wat Rat Ja Kuek : วัดราชคฤห์ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 303
239 AR-56000-020-Old Shop House : เรือนร้านค้าเก่า < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 303
240 AR-74000-052-JUI : ศาลเจ้าจุ๊ยบ๋วยเนี้ย (เจ้าแม่ทับทิม) ท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 302
241 AR-74000-077-CHA : ศาลเจ้าพ่อเสือคำรณ < ดร.พรพิมล ศักดา > 302
242 AR-74000-127-SAK : โรงเรียนสาครวิทยา < ดร.พรพิมล ศักดา > 302
243 AR-34170-017-SaiYud : บ้านสายหยุด < ดร. วศิน โกมุท > 302
244 AR-34170-028-WatKlang : วัดชัยภูมิการาม (วัดกลาง) < ดร. วศิน โกมุท > 302
245 AR-10540-013-LOU : โบสถ์เซนต์หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 302
246 AR-74000-050-KHU : ศาลคุณพ่อหลักเมือง (บางขุด) < ดร.พรพิมล ศักดา > 301
247 AR-74000-079-CHA : ศาลเจ้าพ่อหลวงช้างพัน(บ้านบางสีคต) < ดร.พรพิมล ศักดา > 301
248 AR-74000-089-MAE : ศาลเจ้าแม่หม่อมจันทร์ (คลองย่านซื่อ) < ดร.พรพิมล ศักดา > 301
249 AR-34170-004-BanKongKerd : บ้านก๋งเกิด < ดร. วศิน โกมุท > 301
250 AR-50270-040-วัดเจียง : วัดเจียง < เจษฏา สุภาศรี > 301
251 AR-74000-075-CHA : ศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ (บ้านรางโคกขาม) < ดร.พรพิมล ศักดา > 300
252 AR-90000-007-วัดโพธิ์ปฐมาวาส : วัดโพธิ์ปฐมาวาส < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 299
253 AR-90000-016-เจ้าพ่อหลักเมือง : ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 299
254 AR-34170-018-SriMongKol : โรงแรมศรีมงคล < ดร. วศิน โกมุท > 299
255 AR-57240-047-PaNeeNorthernThaiHouse : บ้านเก่าป้านี < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 299
256 AR-90000-011-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 299
257 AR-10530-034-Darut Salam Mosque : มัสยิดดารุสสลาม (บาหยัน) < นันธิดา อนันตชัย > 299
258 AR-24140-001-Wat Bang Krut : วัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด) < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 299
259 AR-10530-037-Nurus Salam Mosque : มัสยิดนูรุสสะลาม (กุโบร์โต๊ะเยาะห์) < นันธิดา อนันตชัย > 298
260 AR-12120-011-SIR : วัดศิริจันทาราม < ธงเทพ ศิริโสดา > 296
261 AR-75110-086-MED : พระที่นั่งทรงธรรม วัดอัมพวันเจติยาราม < ก้อง > 296
262 AS-30110-002-PHI : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย < พหลยุทธ บุตรจู > 296
263 AR-57000-013-ranpawannamngiao : ร้านป้าวรรณน้ำเงี้ยว < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 295
264 AR-90000-023-เจดีย์เขาตังกวน : เจดีย์เขาตังกวน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 295
265 AR-10530-027-Darun Khoni Mosque : มัสยิดดารุ้ลกอนี (โต๊ะนิล) < นันธิดา อนันตชัย > 295
266 AR-74000-100-PIA : ศาลเปี้ยะจุตะละทาน (ชุมชนมอญบางน้ำวน) < ดร.พรพิมล ศักดา > 294
267 AR-74000-105-PHO : ศาลพ่อปู่ปากคลองนาขวาง < ดร.พรพิมล ศักดา > 294
268 AR-75110-121-TES : สะพานเทศบาล 1 < ก้อง > 294
269 AR-90000-008-ศาลเจ้าแม่ทับทิม : ศาลเจ้าแม่ทับทิม < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 294
270 AR-31000-020-Huai Rat : อาคารฉางเก็บข้าวและสิ่งของ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 294
271 AR-74000-093-HIA : ศาลเจ้าเฮียตี๋กง ท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 293
272 AR-74000-097-GRA : ศาลปู่เตว็ด (คลองคันพนัง) < ดร.พรพิมล ศักดา > 293
273 AR-10530-033-Lam Wang Kasutthawat Temple : วัดลำวังคาสุทธาวาส(วัดเขมร) < นันธิดา อนันตชัย > 293
274 AR-24140-013-Wat Lat Nam Khem (Khlong Ton Man) : วัดลาดน้ำเค็ม(คลองต้นหมัน) < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 293
275 AR-74000-096-COU : ศาลในชุมชนบ้านไร่ < ดร.พรพิมล ศักดา > 292
276 AR-75110-111-WIH : วิหารขาว วัดบางกะพ้อม < ก้อง > 292
277 AR-10530-047-Darus Sunni Mosque : มัสยิดดารุ๊สซุนนี < นันธิดา อนันตชัย > 292
278 AR-74000-063-CHA : ศาลเจ้าพ่อเขาตก < ดร.พรพิมล ศักดา > 291
279 AR-50270-004-เรือนอุ๊ยแปง : เรือนอุ๊ยแปง (นายอิทธิพงศ์ มณฑนม) < เจษฏา สุภาศรี > 291
280 AR-10530-035-Lam Toi Ting Temple : วัดลำต้อยติ่ง < นันธิดา อนันตชัย > 291
281 AR-74000-083-NAM : ศาลเจ้ามูลนิธิน่ำเก๊ก (สุสานน่ำเก๊ก) < ดร.พรพิมล ศักดา > 290
282 AR-34170-032-Phitsopharam : วัดพิชโสภาราม < ดร. วศิน โกมุท > 290
283 AR-10570-020-SHR : ศาลพ่อเฒ่า < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 290
284 AR-91000-003 : บ้านพื้นถิ่นดั้งเดิมหมู่ 1 < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 290
285 AR-74000-084-CHA : ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก < ดร.พรพิมล ศักดา > 289
286 AR-34170-001-DonPuTa : ดอนปู่ตา < ดร. วศิน โกมุท > 289
287 AR-80120-002-WatChedi : วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) < ปิ่นเพชร > 289
288 AR-90000-015-ศาลเจ้าพ่อกวนอู : ศาลเจ้าพ่อกวนอู สงขลา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 289
289 AR-74000-074-SHR : ศาลเจ้าพ่อมะลิวัลย์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 288
290 AR-57000-077-rongreansamakkhichiangrai1 : โรงเรียนสามัคคีเชียงราย1 < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 288
291 AR-56000-021-Mill : โรงสี และ เรือนพักอาศัย < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 287
292 AR-75110-122-WOO : สะพานไม้ < ก้อง > 285
293 AR-74000-073-CHA : ศาลเจ้าพ่อเพชร (ชุมชนมอญบางไผ่เตี้ย) < ดร.พรพิมล ศักดา > 284
294 AR-57000-078-rankhaosoiisalam : ร้านข้าวซอยอิสลาม < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 284
295 AR-90000-013-บ้านนครใน : บ้านนครใน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 283
296 AR-75110-113-WIH : วิหารพระพุทธไสยาส วัดบางกะพ้อม < ก้อง > 282
297 AR-70180-085 : หอวัฒนธรรม ชุมชนบ้านบ่อหวี < นันทนา บุญลออ > 282
298 AR-10530-011-Falah Mosque : มัสยิดฟาลาฮ < นันธิดา อนันตชัย > 282
299 AR-74000-095-SOU : ศาลใต้เสียฮุดโจ๊ (บ้านซินเสีย) < ดร.พรพิมล ศักดา > 281
300 AR-57000-024-rongphyabanoverbrooktukkao : โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คตึกเก่า < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 281
301 AR-80120-001-WatBoek : วัดเบิก < ภานุวัฒน์ สวัสดี > 281
302 AR-70180-058 : ชุมชนบ้านห้วยน้ำหนัก < นันทนา บุญลออ > 281
303 AR-48170-004-RUENPHUTAI : เรือนผู้ไท < บรรจง ภูละคร > 281
304 AR-62180-004-IM Church : คริสตจักรคลองลาน < ธภัทร มณัรัตน์ > 281
305 AR-74000-114-SAH : วัดสหธรรมาราม < ดร.พรพิมล ศักดา > 280
306 AR-57240-049-MonLaMonKhamNorthernThaiHouse : บ้านเก่าพ่อหม่อนลาแม่หม่อนคำ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 280
307 AR-74000-082-SAM : ศาลเจ้ามูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร < ดร.พรพิมล ศักดา > 279
308 AR-74000-133-BAN : สถานีรถไฟบ้านแหลม < ดร.พรพิมล ศักดา > 279
309 AR-75110-090-AMP : ที่ทำการเทศบาลตำบลอัมพวา < ก้อง > 279
310 AR-75110-089-THA : เรือนหมู่ทรงไทย อุทยาน ร.2 < ก้อง > 279
311 AR-90000-002-พระตำหนักเขาน้อย : พระตำหนักเขาน้อย < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 279
312 ar-30170-01-SRT2107 : เรือนรักษ์รถไฟสูงเนิน < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 279
313 AR-74000-043-SAH : วัดสหกรณ์โฆสิตาราม < ดร.พรพิมล ศักดา > 278
314 AR-74000-069-CHA : ศาลเจ้าพ่อดอนยาว (ศาลใน) < ดร.พรพิมล ศักดา > 278
315 AR-74000-109-PHA : ศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดโคกขาม < ดร.พรพิมล ศักดา > 278
316 AR-70180-024 : สำนักสงฆ์เริ่มชัย < นันทนา บุญลออ > 278
317 AR-94000-016-RT13 : บ้านเลขที่ 70 < aruneewan > 278
318 AR-90000-005-HubHoHin : โรงสีแดง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 277
319 ar-30170-02-Shrine : ศาลเจ้าสูงเนิน < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 277
320 AR-74000-051-KIE : ศาลเจ้าแม่กิ๊วเทียนเนี่ยเนี้ย (มอญจีนบางหญ้าแพรก) < ดร.พรพิมล ศักดา > 276
321 AR-74000-094-COM : ศาลชุมชนข้างวัดใต้บ้านบ่อ < ดร.พรพิมล ศักดา > 276
322 AR-74000-103-FAT : ศาลพ่อปู่ทะเล < ดร.พรพิมล ศักดา > 275
323 AR-74000-081-PAO : ศาลเจ้าพ่อเภา < ดร.พรพิมล ศักดา > 275
324 AR-50270-005-เรือนสล่าลูน : เรือนสล่าลูน (แม่อุ๊ยแก้ว สนธิคุณ) < เจษฏา สุภาศรี > 275
325 AR-75110-085-REC : วิหารพระไสยาส วัดอัมพวันเจติยาราม < ก้อง > 274
326 AR-56000-013-Wat Si Umong Kham : วัดศรีอุโมงค์คำ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 274
327 AR-70180-056 : ชุมชนบ้านบ่อหวี < นันทนา บุญลออ > 274
328 AR-90000-017-ศาลเจ้าไหหลำ : ศาลเจ้าไหหลำ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 274
329 AR-94000-001-MOSQUEPN : มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี < aruneewan > 274
330 AR-74000-099-GRA : ศาลปู่วัยทัต์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 273
331 AR-74000-126-SRI : บ้านศรีจันทร์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 273
332 AR-34170-003-PhraThatPhooKhoNg : วัดพระธาตุภูเขาเงิน < ดร. วศิน โกมุท > 273
333 AR-62180-006-IM Church : วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านเมี่ยน เขาน้อย < ธภัทร มณัรัตน์ > 273
334 AR-34170-025-ToaPeanTao : ร้าน ต.เปลี่ยนเต้า < ดร. วศิน โกมุท > 272
335 AR-75110-104-CUB : กุฎิหมู่ วัดปากน้ำ < ก้อง > 272
336 AR-75110-092-VEJ : เวจกุฎี วัดท้องคุ้ง < ก้อง > 272
337 AR-70180-134 : ตลาดเฌอซีญ่า < นันทนา บุญลออ > 272
338 AR-90000-004-วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร : วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร หรือ วัดกลาง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 271
339 AR-10530-021-U Ta Phao Temple : วัดอู่ตะเภา < นันธิดา อนันตชัย > 271
340 AR-10530-012-Krathumrai Temple : วัดกระทุ่มราย < นันธิดา อนันตชัย > 271
341 AR-57000-059-baansinghakaimulanithimodchannapai : บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 270
342 AR-75110-109-WAT : ศาลาท่าน้ำ วัดช้างเผือก < ก้อง > 270
343 AR-75110-093-PRA : หอสวดมนต์ วัดท้องคุ้ง < ก้อง > 270
344 AR-57000-022-watklangwiang : วัดกลางเวียง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 270
345 AR-10530-052-Al Rahman Mosque : มัสยิดอัรเราะห์มาน < นันธิดา อนันตชัย > 270
346 AR-90000-003-มัสยิดอุสาสนอิสลาม : มัสยิดอุสาสนอิสลาม 2390 (มัสยิดบ้านบน) < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 270
347 AR-10600-110-PRA : บ้านหลวงประสิทธิ์ < tharadol > 270
348 AR-34000-0017-Wat Maha Wanaram : วัดมหาวนาราม < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 270
349 AR-75110-123-DEC : สะพานเดชาดิศร < ก้อง > 269
350 AR-12130-025-CUL : ร้านขายสินค้าท้องถิ่นริมคลองหนึ่ง < ธงเทพ ศิริโสดา > 269
351 AR-10530-056-Arsa Nong Chok : มูลนิธิอาสาหนองจอก < นันธิดา อนันตชัย > 269
352 AR-10530-018-Al Yamiah Mosque : มัสยิดอั้ลยามิอะห์ < นันธิดา อนันตชัย > 269
353 AR-10600-021-KUA : ศาลเจ้ากวนอู < tharadol > 269
354 AR-48170-003-HORPHUTALA : หอปู่ถลา < บรรจง ภูละคร > 269
355 AR-10530-053-Al Husna Mosque : มัสยิดอัลฮุสนา < นันธิดา อนันตชัย > 269
356 AR-12170-015-WAT : วัดป่าคลอง 11 < ธงเทพ ศิริโสดา > 268
357 AR-10530-008-Attao Hit Mosque : มัสยิดอัตเตาฮีด < นันธิดา อนันตชัย > 268
358 AR-60000-009-Ban100years : บ้าน 100 ปี นายควง อภัยวงศ์ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 268
359 AR-57000-008-kanomthailungwaen : ขนมไทยลุงแว่น < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 266
360 AR-56000-022-Phaya Ngam Mueang Monument : อนุสาวรีพญางำเมือง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 266
361 AR-10530-005-Phra yapa Temple : วัดพระยาปลา < นันธิดา อนันตชัย > 266
362 AR-74000-107-PHA : ศาลพันท้ายนรสิงห์ (ปากคลองโคกขาม) < ดร.พรพิมล ศักดา > 265
363 AR-10530-017-Thewasatan Thevalai Thepnimit Montien : เทวสถาน เทวาลัย เทพนิมิต มณเฑียร พุทธจักร เพชรพิมานทอง พรหมพิมาน รามเทพ < นันธิดา อนันตชัย > 265
364 AR-10600-010-CHO : ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง (เก่า) < tharadol > 265
365 AR-48170-005-RENUNAKHON MUSEUM : พิพิธภัณฑ์เมืองเรณูนคร < บรรจง ภูละคร > 265
366 AR-74000-112-SAD : ศาลเสด็จพ่อปู่ใหญ่ เสด็จพ่อหอมทุ่ง เสด็จย่าทับทิมทอง < ดร.พรพิมล ศักดา > 264
367 AS-57000-076-sarnjaojeen : ศาลเจ้าจีน < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 264
368 AR-34170-021-TaKaYay : ร้านตากะยาย < ดร. วศิน โกมุท > 264
369 AR-56000-012-Wat Tilok Aram : วัดติโลกอาราม < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 264
370 AR-94000-004-SURAO : สุเหร่าตะลุโบะ < aruneewan > 264
371 AR-34170-013-PraoRukShop : ร้านเพาะรักษ์ < ดร. วศิน โกมุท > 263
372 AR-56000-002-Wat Inthan : วิหารไม้สักแกะสลัก วัดอินทร์ฐาน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 263
373 AR-90000-008-ประตูเมืองสงขลา : ประตูเมืองสงขลา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 263
374 AR-75110-088-THA : เรือนหมู่ทรงไทย อุทยาน ร.2 < ก้อง > 262
375 AR-57240-043-WatMaekhamSoppenOrdinationHall : อุโบสถวัดแม่คำสบเปิน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 262
376 AR-70180-013 : วัดห้วยผากเทพประทานพร < นันทนา บุญลออ > 262
377 AR-90000-020-กุฏิแบบเก๋งจีน : กุฏิแบบเก๋งจีน วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 261
378 AR-57000-011-kaosoypojai : ข้าวซอยพอใจ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 261
379 AR-34170-022-TeangBicycle : ร้านแต่งจักรยาน < ดร. วศิน โกมุท > 260
380 AR-94000-020-AP25 : บ้านเลขที่ 192 < aruneewan > 260
381 AR-10530-045- Salihul Muslimeen Mosque : มัสยิดซอลิฮุ้ลมุสลิมีน (ลำต้นกล้วย) < นันธิดา อนันตชัย > 260
382 AR-31000-020-Sa Nuan : ภูมิปัญญาการเก็บข้าว < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 260
383 AR-24140-002-Rong Jay Lib Hok Tua : โรงเจจิบฮกตั้ว โรงสีกลาง < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 259
384 AR-56000-018-Wiang Phayao Museum : พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 259
385 AR-57000-072-kaixobjintana : ร้านไก่อบจินตนา < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 258
386 AR-57000-042-sarnjaojiikong : ศาลเจ้าจี้กง(เจ็ดยอด) < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 257
387 AR-75110-110-WAT : ศาลาท่าน้ำ วัดช้างเผือก < ก้อง > 257
388 AR-57240-052-PaYenNorthernThaiHouse : บ้านเก่าป้าเย็น < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 257
389 AR-94000-011-AP14 : บ้านเลขที่ 184 และ186 < aruneewan > 257
390 AR-10530-026-Darunnasihah Mosque : มัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์ (ลำแขก) < นันธิดา อนันตชัย > 257
391 AR-10530-010-Darun Hasanai Mosque : มัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย < นันธิดา อนันตชัย > 257
392 AR-10600-029-CHI : โรงเจเสี่ยงเข่งตึ้ง < tharadol > 257
393 AR-76000-01-Building : โรงเรียนอรุณประดิษฐ < อภิรดี อานมณี > 257
394 AR-62180-005-IM Church : คริสตจักรสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนคลองลาน < ธภัทร มณัรัตน์ > 256
395 AR-74000-108-PHA : ศาลพันท้ายนรสิงห์ (ศาลใหญ่) < ดร.พรพิมล ศักดา > 255
396 AS-57000-064-wiatayalaiarechiwachiangrai : วิทยาลัยอาชีวะเชียงราย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 255
397 AR-75110-105-DOU : พระเจดีย์คู่ทรงปรางค์ วัดปากน้ำ < ก้อง > 255
398 AR-94000-013-RT07 : บ้านเลขที่ 38 < aruneewan > 255
399 AR-84110-017-PUM : แหล่งเรียนรู้ชุมชนตามรอยพุทธทาสภิกขุ < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 255
400 AR-74000-106-FAT : ศาลพ่อปู่วัดบ้านไร่ < ดร.พรพิมล ศักดา > 254
401 AR-74000-123-SOM : สมเด็จองค์พระปฐมฯพระพุทธรูปปางทรมานพญาชมพูบดี < ดร.พรพิมล ศักดา > 254
402 AR-57000-079-ranchenamkhaengsaınaıtamnan : ร้านเชน้ำแข็งใสในตำนาน < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 254
403 AR-34170-031-WatPho : วัดโพธิ์ < ดร. วศิน โกมุท > 254
404 AR-75110-120-KUN : สะพานเทศบาล 3 ขุนนิกรนรารักษ์ < ก้อง > 254
405 AR-70180-014 : วัดป่าธารน้ำร้อนบ่อคลึง < นันทนา บุญลออ > 254
406 AR-10600-006-SHO : ตึกแถว 31 คูหา < tharadol > 254
407 AR-70180-016 : วัดบ่อหวี < นันทนา บุญลออ > 253
408 CS-32000-001-RMUTI : ศาลาเกาะเสด็จประพาส < ดร.มานิตย์ โศกค้อ > 253
409 AR-74000-086-CHA : ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง (ชุมชนมอญบางน้ำวน) < ดร.พรพิมล ศักดา > 252
410 AR-34170-007-CulturalCenter : พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเขมราฐ < ดร. วศิน โกมุท > 252
411 AR-75110-101-BUD : พระฉาย วัดปากน้ำ < ก้อง > 252
412 AR-10530-025-Nurullah Mosque : มัสยิดนูรุ้ลลอฮ์ (ลำโขล่) < นันธิดา อนันตชัย > 252
413 AR-57000-002-taladtuntichai : ตลาดตันติชัย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 251
414 AR-74000-117-OLD : บ้านเรือนไทยเก่า < ดร.พรพิมล ศักดา > 251
415 AR-50270-003-เรือนอุ๊ยต๋าคำ : เรือนอุ๊ยต๋าคำ (พ่ออุ๊ยต๋าคำ สนธิคุณ) < เจษฏา สุภาศรี > 251
416 AR-57000-065-sumnakngarnyasoobchiangrai : สำนักงานยาสูบเชียงราย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 251
417 AR-75110-114-BUD : พระพุทธฉาย วัดบางกะพ้อม < ก้อง > 251
418 AR-57000-025-banheangkhwamshongchomoverbrook : บ้านแห่งความทรงจำโอเวอร์บรุ๊ค < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 251
419 AR-57000-006-watpramaebungkerd : วัดพระแม่บังเกิด < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 251
420 AR-57000-016-hollsamoodprachachonchiangrai : หอสมุดประชาชนเชียงราย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 251
421 AR-10600-015-HOU : บ้านเลขที่ 1/3 ซอยเทอดไท 18 < tharadol > 251
422 AR-62180-008-HM Shrine : ศาลเจ้า “ชั่งเช่ง” - ม้ง < ธภัทร มณัรัตน์ > 251
423 AR-31000-019-Huai Rat : อาคารพาณิชย์ไม้ 2 ชั้น < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 250
424 AR-56000-010-Wat Hua Khuang Kaew : วัดหัวข่วงแก้ว < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 250
425 AR-50270-002-บ้านสืบทอดเจตนา : บ้านสืบทอดเจตนา (นายไชยเดช สุวรรณา) < เจษฏา สุภาศรี > 249
426 KP-57000-052-khristcakthi1wiangchiangrai : คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 248
427 AR-48170-001-PHRATHAT RENU : พระธาตุเรณู < บรรจง ภูละคร > 248
428 AR-94000-014-RT08 : บ้านเลขที่ 145 และ147 < aruneewan > 248
429 AR-10530-022-Umar Ibnul Khattab Mosque : มัสยิด อุมัรอิบนุ้ลค๊อฏฏ๊อบ (ลำสลิดทอง) < นันธิดา อนันตชัย > 248
430 AR-57000-002-somtumjedyord : ส้มตำเจ็ดยอด < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 248
431 AR-10160-034-PAK : วัดปากน้ำภาษีเจริญ < tharadol > 248
432 AR-94000-006-RT02 : บ้านเลขที่ 50 < aruneewan > 247
433 AR-94000-018-AP11 : บ้านเลขที่ 217 219 221 และ223 < aruneewan > 247
434 AR-62180-002-IM-Temple : ศาลเจ้า องค์เปี้ยนฮุ้ง < ธภัทร มณัรัตน์ > 247
435 AR-34000-021-Soon Kanrian Sri Pradu : ศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 247
436 AR-74000-088-CHA : ศาลเจ้าแม่เมืองสมุทร วัดช่องลม ท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 246
437 AR-94000-008-RT04 : บ้านเลขที่ 19 < aruneewan > 246
438 AR-57000-033-kantumtournaomer : การทำถั่วเน่าเมอะ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 245
439 AR-50270-025-เรือนอุ๊ยคำอ้าย : เรือนอุ๊ยคำอ้าย (พ่ออุ๊ยคำอ้าย แม่อุ๊ยปั๋น กันธิยะ) < เจษฏา สุภาศรี > 245
440 AR-74000-104-FAT : ศาลพ่อปู่นาคราช < ดร.พรพิมล ศักดา > 244
441 AR-12130-010-NAB : วัดนาบุญ < ธงเทพ ศิริโสดา > 244
442 AR-57000-037-boonbandarngeshuese : บุญบันดาลเกสเฮ้าส์ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 244
443 AR-94000-002-MOSQUEPK : มัสยิดปากีสถาน < aruneewan > 244
444 AR-10600-104-KIM : บ้านเลขที่ 1 บ้านเก่าหมอกิม คูศิริ < tharadol > 244
445 AR-84110-003-PUM : ศรียาภัยอนุสรณ์ < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 244
446 AR-34170-029-WatNeau : วัดเหนือ < ดร. วศิน โกมุท > 243
447 AR-10530-006-Prayong-Kitti Wanaram Temple : วัดประยงค์กิตติวนาราม < นันธิดา อนันตชัย > 243
448 AR-10600-107-GUA : ท่าเรือศาลเจ้ากวนอู < tharadol > 243
449 AR-57000-035-hollsintaiyuan : หอศิลป์ไตยยวน < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 242
450 AR-10530-009-Safirusslam Mosque : มัสยิดสะฟีรุสลาม < นันธิดา อนันตชัย > 242
451 AR-57000-031-suwirulchathai : สุวิรุฬห์ชาไทย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 241
452 AR-10530-014-Nong Chok Temple : วัดหนองจอก < นันธิดา อนันตชัย > 241
453 AR-10600-001-RAI : ตึกแถว 3 ชั้นริมทางรถไฟ < tharadol > 241
454 AR-10600-102-BAN : วัดบางสะแกใน < tharadol > 241
455 AR-10600-105-SAC : โรงเจซาแซฮกเซี่ยงตึ้ง < tharadol > 241
456 AR-94000-009-PHIROM : บ้าน ม.อ.ปัตตานีภิรมย์ < aruneewan > 240
457 AR-10530-020-Al-Islah Mosque : มัสยิด อัล-อิศลาหฺ < นันธิดา อนันตชัย > 240
458 AR-12120-015-KLA : วัดกลางคลองสี่ < ธงเทพ ศิริโสดา > 240
459 AR-57000-071-ranpatyangchiangrai : ร้านเป็ดย่างเชียงราย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 239
460 AR-34170-027-HuayYang : วัดห้วยยาง < ดร. วศิน โกมุท > 239
461 AR-57000-003-ransalungkham : ร้านสลุงคำ < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 239
462 AR-94000-010-AP15 : บ้านเลขที่ 176 และ178 < aruneewan > 239
463 ar-30170-06-SemaramMu : พิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมาราม < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 238
464 AR-34350-001-WadSirintonwararamPuprouw : วัดสิรินธรวรราราม ภูพร้าว < jakawan wongmanee > 238
465 AR-33170-001-Kuihomestay : “ดุงกูย” เรือนพักวิถีกูย < อนันศักดิ์ พวงอก > 238
466 AR-57000-066-jownpuwaratchaklangangwat : จวนผู้ว่าราชการจังหวัด < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 237
467 AR-57000-013-sunprahnad : ซันพลาหนาด < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 237
468 AR-57000-016-jingcafe : จิงคาเฟ่ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 237
469 AR-57000-070-rongramsooknirund : โรงแรสุขนิรันดร์ < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 236
470 AR-57000-036-watdoingammueang : วัดดอยงำเมือง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 236
471 AR-10600-100-HEN : ศาลเจ้าเห้งเจีย < tharadol > 236
472 AR-74000-041-SAN : วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 235
473 AR-57000-083-ranchiangrairumluk : ร้านเชียงรายลำรึก < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 235
474 AR-76000-02-Palace : พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) < อภิรดี อานมณี > 235
475 AR-24140-008-Sanam Chan old market : ตลาดเก่าสนามจันทร์ < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 235
476 AR-57000-047-khristcaksaccthrrm : คริสตจักรสัจจธรรม < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 234
477 AR-57000-041-sueaban : เสื้อบ้าน < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 234
478 AR-24140-003-Rong Che Chip Hok Tua : โรงเจฮกซิ่วตั๊ว โรงสีล่าง < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 234
479 AR-50270-007-เรือนอุ๊ยสุข : เรือนอุ๊ยสุข (พ่ออุ๊ยแก้วมา แม่อุ๊ยสุข สมสัตย์) < เจษฏา สุภาศรี > 233
480 AR-80120-002-WatBoek : พระอุโบสถวัดเบิก (เก่า) < ปิ่นเพชร > 233
481 AR-57000-010-bannrinlada : บ้านรินลดา < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 233
482 AR-10600-014-SWA : บ้านของคุณย่าสวาท บุณยมานพ < tharadol > 233
483 AR-34000-011-Wat Liap : วัดเลียบ < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 233
484 AR-90000-005-พระอุโบสถ : พระอุโบสถ วัดมัชณิมาวาสวรวิหาร หรือ วัดกลาง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 232
485 AR-57000-010-watjedyord : วัดเจ็ดยอด < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 232
486 AR-31000-022-Huai Rat โรงสีข้าวห้วยราช : โรงสีข้าวห้วยราช < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 232
487 AR-10600-008-HAO : เรือนแถวไม้โรงน้ำปลา เฮ้าเต็กเช้ง < tharadol > 231
488 AR-10600-017-SHO : อาคารพาณิชย์ 2 คูหา เลขที่ 107 < tharadol > 231
489 AR-57000-037-klumphlitphanaharnphunmuang : กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 230
490 AR-10600-007-SHO : เรือนแถว 14 คูหา < tharadol > 230
491 AR-76000-13-Landscape : ถนนราชดำเนิน < อภิรดี อานมณี > 230
492 AR-50270-019-เรือนอุ๊ยแจ้ : เรือนอุ๊ยแจ้ (แม่ดวงคำ ทะบุญ) < เจษฏา สุภาศรี > 230
493 AR-91000-004 : บ้านพื้นถิ่นดั้งเดิม หมู่ 5 < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 230
494 AR-94000-019-RP04 : บ้านลูกชายสุลต่าน < aruneewan > 229
495 AR-10600-009-TOU : ศาลเจ้าโถวหลงซัน (ตึกดิน) < tharadol > 229
496 AR-57000-012-bannbarameehouse : บ้านบารมีเฮ้าท์ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 229
497 AR-84110-006-PUM : วัดโพธาราม < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 229
498 AR-10530-019-Koirut Tukwa Mosque : มัสยิดคอยรุตตั๊กวา (ลำไทร) < นันธิดา อนันตชัย > 228
499 AR-57000-014-sooknilundhotel : รร.สุขนิรันดร์ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 228
500 AR-50270-033-วัดสองยอด : วัดสองยอด < เจษฏา สุภาศรี > 228
501 AR-57000-030-kaozoymaephim : ข้าวซอยแม่พิม < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 227
502 AR-57000-040-ranchindaphanich : ร้านจินดาพาณิชย์ < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 227
503 AR-80120-001-CHE : วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) < อาจารย์ศศิพิมพ์ > 227
504 AR-57000-005-jeebdimsum : จีบติ่มซำ รร.เบดเฟรนด์ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 227
505 AR-10600-012-LTG : บ้านไม้เก่าของพลโทธงชัย วิภัติภูมิประเทศ < tharadol > 227
506 AR-24140-009-Wat Khlong Ban Pho : วัดคลองบ้านโพธิ์ (วัดบ้านโพธิ์) < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 227
507 AR-57000-057-rongreanchiangraiwittayakhom : โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 226
508 AR-57000-011-watphrathatchomtong : วัดพระธาตุจอมทอง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 226
509 AR-57000-007-joklonggeorge : โจ๊กลุงจอร์จ < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 226
510 AR-10600-011-SHO : เรือนร้านค้า เลขที่ 668 < tharadol > 226
511 AR-57000-034-kanomthaiyai : ขนมไทยใหญ่ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 226
512 AR-76000-06-House : บ้านครูปราณี < อภิรดี อานมณี > 225
513 AR-57000-023-orchidhouse : ออคิดเฮ้าท์ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 225
514 AR-76000-01-Palace : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) < อภิรดี อานมณี > 225
515 AR-60000-010-A.W.CooperHouse : บ้าน 120 ปี วิถีไม้สักไทย < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 225
516 AR-12120-013-KLA : วัดกล้าชอุ่ม < ธงเทพ ศิริโสดา > 224
517 AR-62180-003-IM Temple : วัดบ้านคลองเตย < ธภัทร มณัรัตน์ > 224
518 AR-60000-004-Nakhonsawan : วัดนครสวรรค์ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 224
519 AR-94000-017-AP01 : บ้านเลขที่ 31 33 และ35 < aruneewan > 223
520 AR-10600-013-BUD : อาคารศาลที่เก็บพระพุทธรูปและอัฐิประจำตระกูล < tharadol > 223
521 AR-10600-108-KLA : ท่าเรือวัดกลาง < tharadol > 223
522 AR-57150-038 : บ้านเก่าของชาวลาวเมืองหลวงพระบางในเมืองเชียงแสน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 223
523 AR-34000-006-Wat Luang : วัดหลวง < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 223
524 AR-94000-015-RT09 : บ้านเลขที่ 185 < aruneewan > 222
525 AR-57000-007-kaotommuangthong : ข้าวต้มเมืองทอง < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 222
526 AR-48170-002-PHRAONGSAEN : พระองค์แสน < บรรจง ภูละคร > 222
527 AR-50270-020-เรือนอุ๊ยจู : เรือนอุ๊ยจู (พ่ออุ๊ยจู กรรณิกา) < เจษฏา สุภาศรี > 222
528 AR-57000-050-rancafaedoichaanghnasowntung : ร้านกาแฟดอยช้างหน้าสวนตุง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 221
529 AR-94000-003-WATTANI : วัดตานีนรสโมสร < aruneewan > 221
530 AR-54000-005-MHP1 : เรือนมิชชันนารี (ภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่) < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 221
531 AR-57000-043-watsrikerd : วัดศรีเกิด < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 220
532 AR-34000-005-Wat Sri Ubon Rattanaram : วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 220
533 AR-24140-006-Wat Sanam Chan : วัดสนามจันทร์ < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 220
534 AR-57000-008-namngiaopanuan : น้ำเงี้ยวป้านวล < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 219
535 AR-57000-026-montuptimtong : ม่อนทับทิมทอง < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 219
536 AR-12130-009-MOO : วัดมูลจินดาราม < ธงเทพ ศิริโสดา > 218
537 AR-57240-048-PaPaNorthernThaiHouse : บ้านเก่าป้าป๋า < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 218
538 AR-57000-019-randong : ร้านด่อง < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 218
539 AR-10600-109-INT : ท่าเรือวัดอินทาราม < tharadol > 218
540 AR-76000-04-Building : โรงเรียนคงคาราม < อภิรดี อานมณี > 218
541 AR-34170-030-Oubmung : วัดอูบมุง < ดร. วศิน โกมุท > 217
542 AR-57000-028-masyiddalulaaman : มัสยิดดารุลอามาน < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 217
543 AR-12130-024-CUL : ร้านกาแฟ 8 wa และพื้นที่ space cultural บริเวณศาลเจ้า ปึงเถ่ากงม่า คลองสาม < ธงเทพ ศิริโสดา > 217
544 AR-10600-005-KRU : ร้านอาหารครัวบางหลวง < tharadol > 217
545 AR-57000-021-hollprawatmuangchiangrai750pee : หอประวัติเมืองเชียงราย750ปี < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 216
546 AR-10600-028-ANI : ศาลเจ้าโอวเจี่ยะหยี่อาเนี้ยเก็ง (ศาลเจ้าแม่อาเนี้ยว) < tharadol > 216
547 AR-57000-033-watmingmuang : วัดมิ่งเมือง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 215
548 AR-60000-006-Photharam : วัดโพธาราม < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 215
549 AR-34000-022-Wat Sutadnaram : วัดสุทัศนาราม < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 215
550 AR-70190-007-Huay Krakow Market : ตลาดห้วยกระบอก < ผศ.วิลัยพร ไชยสิทธิ > 215
551 AR-34000-001-Muangkao : ย่านเมืองเก่า < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 214
552 AR-57000-039-watphrakaew : วัดพระแก้ว < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 213
553 AR-10530-013-Saint Theresa Church : วัดนักบุญเทเรซา < นันธิดา อนันตชัย > 213
554 AR-60000-007-Theoldrowhouse : เรือนแถวไม้ข้างศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 213
555 AR-34000-010-Wat Tai : วัดใต้ (วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ) < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 213
556 AR-57000-046-khristcakethaiwiang : คริสตจักรไทยเวียง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 212
557 AR-10600-111-KHA : ศาลเจ้าพ่อเขาตก < tharadol > 212
558 AR-76000-14-Landscape : อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 < อภิรดี อานมณี > 212
559 AR-76000-08-House : บ้านขุนกเสมราชกิจ นายวิเชียร บุนยตีรนะ ทนายความ < อภิรดี อานมณี > 212
560 AR-60000-014-CoconutShellCraft : กลุ่มมะพร้าวสวย (มังกรผงกะลา) < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 212
561 AR-57000-004-ranzamalee : ร้านซามาลี < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 211
562 AR-94000-007-RT03 : บ้านเอ้งเฉี้ยง < aruneewan > 211
563 AR-57000-004-areerang : อารีย์รัง < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 211
564 AR-57000-022-watsanpako : วัดสันป่าก่อ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 211
565 AR-10600-018-SHO : อาคารพาณิชย์ 2 คูหา เลขที่ 888 < tharadol > 211
566 AR-76000-04-Sala : ศาลาท่าหิน < อภิรดี อานมณี > 211
567 AR-50270-018-เรือนอุ๊ยพรหม : เรือนอุ๊ยพรหม (นายบุญเป็ง นางดวงนภา จิตตาดู) < เจษฏา สุภาศรี > 211
568 AR-50270-026-เรือนอุ๊ยเวย : เรือนอุ๊ยเวย (พ่อพรมมา กองจันทร์) < เจษฏา สุภาศรี > 211
569 AR-50270-028-เรือนอุ๊ยใจ : เรือนอุ๊ยใจ (แม่นึ ธะนะเพิ่ม) < เจษฏา สุภาศรี > 211
570 AR-12150-003-THO : วัดทศทิศาราม < ธงเทพ ศิริโสดา > 211
571 AR-10530-002-Bidayatulhidayah Mosque : มัสยิดบิดาย่าตุ้ลฮิดายะห์ < นันธิดา อนันตชัย > 210
572 AR-60000-002-ChaoPhoChaoMaePaknampo : ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 210
573 AR-84110-014-PUM : ร้านศรียาภัย < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 210
574 AR-54000-002-SMC : โรงภาพยนตร์แสนเมือง < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 209
575 AR-76000-03-Sala : ศลาบาบู < อภิรดี อานมณี > 209
576 AR-76000-09-House : บ้านเลขที่ 87 < อภิรดี อานมณี > 209
577 AR-57000-001-kongtoonmaekhongpandinkotong : กองทุนแม่ของแผ่นดินเกาะทอง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 208
578 AR-10600-106-BAA : บ้านตลาดพลูโฮสเทล < tharadol > 208
579 AR-76000-01-Sala : ศาลาคามวาสี < อภิรดี อานมณี > 208
580 AR-84110-009-PUM : เมืองเก่าพุมเรียง < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 208
581 NR-24140-001-Ban Ta Fai Mai : ชุมชนบ้านท่าไฟไหม้ < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 208
582 AR-57000-019-salakranglungkao : ศาลากลางหลังเก่า < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 207
583 AR-48170-006-PHUTAI MUSEUM : พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าผู้ไท < บรรจง ภูละคร > 207
584 AR-12170-016-SAN : วัดแสงมณี < ธงเทพ ศิริโสดา > 207
585 AR-60000-013-MasjidPakistan : มัสยิดปากีสถานนครสวรรค์ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 207
586 AR-57000-029-zeepeiywphanich : ซีเปียวพาณิชย์ < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 206
587 AR-12150-005-KLO : วัดคลองชัน < ธงเทพ ศิริโสดา > 206
588 AR-57000-030-ahanlakthaiyai : อาหารหลักไทยใหญ่ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 206
589 AR-57000-039-banmalaigeshuese : บ้านมาลัยเกสเฮ้าส์ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 206
590 AR-54000-004-PFS : โรงเรียนการป่าไม้ (สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า) < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 206
591 AR-57000-020-anusawareerudchaklantii5 : อนุสาวรีย์รัชกาลที่5 < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 205
592 AR-10600-002-IND : ร้านอินทรโอสถ < tharadol > 205
593 AR-76000-02-Sala : ศาลาวัดดอนไก่เตี้ย (ศาลาบ้านหัวสวน) < อภิรดี อานมณี > 205
594 AR-50270-009-เรือนอุ๊ยธิเรือนแม่ชมนา : เรือนแม่ชมนา (แม่ชมนา แสงบุญ พ่อมิตร จันต๊ะ) < เจษฏา สุภาศรี > 204
595 AR-10530-028-Noorulyakeen Mosque : มัสยิดนูรุ้ลยะกีน (ท่าไข่) < นันธิดา อนันตชัย > 204
596 AR-10600-003-THO : บ้านไม้เก่าธนบุรีเอธานอล < tharadol > 204
597 AR-54000-001-CRM : ย่านถนนเจริญเมือง < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 204
598 AR-50270-038-วัดพุทธเอ้น : วัดพุทธเอ้น < เจษฏา สุภาศรี > 204
599 AR-12130-008-KHE : วัดเขียนเขต < ธงเทพ ศิริโสดา > 203
600 AR-94000-012-RT05 : บ้านเลขที่ 9 และ11 < aruneewan > 203
601 AR-10600-046-SAP : สะพานข้ามแยกเทอดไท รัชดาภิเษก < tharadol > 203
602 AR-34000-002-San Lak Mueang : ศาลหลักเมือง จังหวัดอุบลราชธานี < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 203
603 AR-12120-014-HAT : วัดหัตถสารเกษตร < ธงเทพ ศิริโสดา > 202
604 AR-57000-025-jedeekao : เจดีย์เก่า < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 202
605 AR-57000-005-mugnomsen : มักหนมเส้น < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 201
606 AR-57000-028-namphriknamngiao : น้ำพริกน้ำเงี้ยว < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 201
607 AR-54000-003-PCH : ศาลากลางจังหวัดแพร่ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 201
608 AR-50270-050-วัดป่าแดด : วัดป่าแดด < เจษฏา สุภาศรี > 201
609 AR-34000-020-Wat Sri Pradu : วัดศรีประดู่ < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 201
610 AR-24140-007-Sanam Chan Local Art and Cultural Cen : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสนามจันทร์ < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 201
611 AR-12150-002-THA : วัดธัญญะผล < ธงเทพ ศิริโสดา > 200
612 AR-10600-019-NGU : โรงสีง่วนไถ่ < tharadol > 200
613 AR-50270-051-วัดยางหลวง : วัดยางหลวง < เจษฏา สุภาศรี > 200
614 AR-50270-016-เรือนอุ๊ยหมา : เรือนอุ๊ยหมา (พ่ออุ๊ยหมา (สมบูรณ์) แม่อุ๊ยนุช ศรีเที่ยง) < เจษฏา สุภาศรี > 199
615 AR-50270-027-เรือนพ่อหนานอินทอง : เรือนพ่อหนานอินทอง (แม่ศรี เจริญโรจน์) < เจษฏา สุภาศรี > 199
616 AR-76000-03-Building : อาคารอุรุพงษ์รัชสมโภช วิทยาลัยอาชีวศึกษา < อภิรดี อานมณี > 198
617 AR-76000-07-House : บ้านขุนวิเชียร < อภิรดี อานมณี > 198
618 AR-91000-022 : พิพิธภัณฑ์ฝาบ้าน < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 198
619 AR-50270-011-เรือนพ่อหนานเสริฐ : เรือนพ่อหนานเสริฐ (พ่อหนานประเสริฐ ปันศิริ) < เจษฏา สุภาศรี > 197
620 AR-50270-015-เรือนอุ๊ยพิมพา : เรือนอุ๊ยพิมพา (แม่อุ๊ยพิมพา นะติกา) < เจษฏา สุภาศรี > 197
621 AR-50270-045-วัดบ้านเหล่า : วัดบ้านเหล่า < เจษฏา สุภาศรี > 197
622 AR-50270-052-วัดกองแขกเหนือ : วัดกองแขกเหนือ < เจษฏา สุภาศรี > 197
623 AR-12150-001-PAN : วัดปัญจทายิกาวาส < ธงเทพ ศิริโสดา > 197
624 AR-50270-010-เรือนพ่อจำเริญ แม่แก้ว ปิโย : เรือนพ่อจำเริญ แม่แก้ว ปิโย (พ่อจำเริญ แม่แก้ว ปิโย) < เจษฏา สุภาศรี > 196
625 AR-57000-003-jansomgaguesthouse : จันทร์สมเกลศเฮ้าท์ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 196
626 AR-10600-030-PHI : ศาลาภิรมย์ภักดี < tharadol > 196
627 AR-12130-026-MOO : เจดีย์มอญวัดมูลจินดาราม < ธงเทพ ศิริโสดา > 196
628 AR-34000-004-Wat Jaeng : วัดแจ้ง < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 196
629 AR-60000-011-Maliwan : แพมะลิวัลย์ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 196
630 AR-50270-031-เรือนอุ๊ยบัวคำ : เรือนอุ๊ยบัวคำ (อุ๊ยบัวคำ กาพย์ตุ้ม) < เจษฏา สุภาศรี > 195
631 AR-12150-007-MAI : วัดใหม่คลองเจ็ด (มอญ) < ธงเทพ ศิริโสดา > 195
632 AR-12170-007-PRO : วัดโปรยฝน < ธงเทพ ศิริโสดา > 194
633 AR-76000-02-Building : หอทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี < อภิรดี อานมณี > 194
634 AR-50270-043-วัดน้อย : วัดน้อย < เจษฏา สุภาศรี > 194
635 AR-57000-006-barlap : บาลาบ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 193
636 AR-60000-001-Chao PhoThepharakChao MaeThapthim : ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 193
637 AR-12150-006-DON : วัดดอนใหญ่ < ธงเทพ ศิริโสดา > 192
638 AR-50270-001-เรือนอุ๊ยธิ : เรือนอุ๊ยธิ (แม่อุ๊ยธิ วิเศษคุณ) < เจษฏา สุภาศรี > 192
639 AR-57000-015-hollnarika : หอนาฬิกา < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 192
640 AR-10600-091-LOR : เจดีย์ขาวเก็บอัฐิ ล้อต๊อก (สวง ทรัพย์สำรวย) วัดโพธินิมิตร < tharadol > 192
641 AR-50270-022-เรือนอุ๊ยตา : เรือนอุ๊ยตา (พ่ออุ๊ยตา แม่อุ๊ยจันทา วิชาคำ) < เจษฏา สุภาศรี > 192
642 AR-50270-024-เรือนแม่หล้า : เรือนแม่หล้า (แม่หล้า กาพย์ตุ้ม) < เจษฏา สุภาศรี > 192
643 AR-50270-049-วัดพระบาท : วัดพระบาท < เจษฏา สุภาศรี > 192
644 AR-12120-016-PAN : วัดปัญญานันทาราม < ธงเทพ ศิริโสดา > 192
645 AR-62180-003-KN Meditation : สำนักวิปัสสนากรรมฐาน น้ำตกคลองลาน (บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก) < ธภัทร มณัรัตน์ > 191
646 AR-50270-021-เรือนพญาไจย : เรือนพญาไจย (พ่ออุ๊ยปั๋น โอบอ้อม) < เจษฏา สุภาศรี > 191
647 AR-60000-005-Kiriwong : วัดคีรีวงศ์ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 191
648 AR-54000-006-MHP2 : เรือนมิชชันนารี (ภายในพื้นที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน) < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 190
649 AR-50270-036-วัดแม่ปาน : วัดแม่ปาน < เจษฏา สุภาศรี > 190
650 AR-50270-048-วัดบ้านทัพ : วัดบ้านทัพ < เจษฏา สุภาศรี > 190
651 AR-50270-006-เรือนอุ๊ยหน้อย : เรือนอุ๊ยหน้อย (แม่อุ๊ยหน้อย วิเศษคุณ) < เจษฏา สุภาศรี > 189
652 AR-12150-009-NAN : วัดนังคัลจันตรี < ธงเทพ ศิริโสดา > 189
653 AR-60000-003-Woranatbanphot : วัดวรนาถบรรพต < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 189
654 AR-84110-007-PUM : วัดสมุหนิมิต < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 189
655 AR-12150-004-CHA : วัดแจ้งลำหิน < ธงเทพ ศิริโสดา > 188
656 AR-57000-026-wisahakidchumchonsmunphritheidphrakei : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเทิดพระเกียรติ < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 188
657 AR-76000-05-Building : เรือนกฤษณา จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี < อภิรดี อานมณี > 188
658 AR-50270-013-เรือนร้านค้าบ้านพร้าวหนุ่ม : เรือนร้านค้าบ้านพร้าวหนุ่ม (แม่อารี สุขใจ) < เจษฏา สุภาศรี > 188
659 AR-50270-037-วัดต่อเรือ : วัดต่อเรือ < เจษฏา สุภาศรี > 188
660 AR-50270-041-วัดบนนา : วัดบนนา < เจษฏา สุภาศรี > 188
661 AR-10600-103-THA : คริสตจักรตลาดพลูแบ๊บติส < tharadol > 187
662 AR-50270-039-วัดพร้าวหนุ่ม : วัดพร้าวหนุ่ม < เจษฏา สุภาศรี > 187
663 AR-93130-001-watkhien : วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 187
664 AR-10600-031-KAN : วัดกันตทาราราม < tharadol > 186
665 AR-50270-014-เรือนอุ๊ยบัวชุม : เรือนอุ๊ยบัวชุม (นางบุญยิ่ง (แดง) กลิ่นมาลี) < เจษฏา สุภาศรี > 186
666 AR-50270-046-วัดช่างเคิ่ง : วัดช่างเคิ่ง < เจษฏา สุภาศรี > 186
667 AR-10600-004-WIC : ร้านขายเครื่องจักสาน < tharadol > 185
668 AR-50270-035-วัดนางแล : วัดนางแล < เจษฏา สุภาศรี > 185
669 AR-50270-044-วัดห้วยริน : วัดห้วยริน < เจษฏา สุภาศรี > 185
670 AR-70190-001- Shrine of the Three Mountains (Samsu : ศาลเจ้าพ่อสามภูเขา (ซั้มซั้นเกล็ดหว่อง) < ผศ.วิลัยพร ไชยสิทธิ > 185
671 AR-57000-017-baanajarnthawan : ่บ้านอาจารย์ถวัลย์ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 184
672 AR-57000-018-platform930 : platform930 < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 184
673 AR-10600-016-HOU : บ้านเลขที่ 11 ซอยเทอดไท 18 < tharadol > 183
674 AR-34000-019-Hor Trai Wat Burapharam : หอไตรวัดบูรพาราม < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 183
675 AR-50270-012-เรือนร้านค้าบ้านพร้าวหนุ่ม : เรือนร้านค้าบ้านพร้าวหนุ่ม (นางบัวผัน สนธิคุณ) < เจษฏา สุภาศรี > 182
676 AR-50270-017-เรือนอุ๊ยธิ : เรือนอุ๊ยยืน (อุ๊ยยืน สารินจา) < เจษฏา สุภาศรี > 182
677 AR-50270-042-วัดกู่ : วัดกู่ < เจษฏา สุภาศรี > 182
678 AR-84110-015-PUM : บ้านเกิดท่านพุทธทาส (ไชยาพานิช) < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 182
679 AR-10600-124-NGE : โรงเจเง็กเต็กตึ้ง < tharadol > 182
680 AR-50270-008-เรือนอุ๊ยจันทา : เรือนอุ๊ยจันทา (แม่อุ๊ยดวงตา จริยา) < เจษฏา สุภาศรี > 181
681 AR-50270-023-เรือนแม่สุนันทา : เรือนแม่สุนันทา (แม่สุนันทา จริยา) < เจษฏา สุภาศรี > 181
682 AR-12150-008-PRA : วัดประชุมราษฎร์ < ธงเทพ ศิริโสดา > 180
683 AR-12120-018-KAE : มัสยิดแก้วนิมิตร < ธงเทพ ศิริโสดา > 180
684 AR-10530-054-Foundation for the Promotion of Dharm : มูลนิธิส่งเสริมการปฏิบัติธรรม นิชิเร็น โชชู ประเทศไทย < นันธิดา อนันตชัย > 179
685 AR-12130-028-CHA : ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่รังสิต < ธงเทพ ศิริโสดา > 179
686 AR-48170-013-PHUTAI RENU NAKHON CULTURAL CENTER : ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยเรณูนคร < บรรจง ภูละคร > 179
687 AR-57000-024-watjedyord : วัดเจ็ดยอด < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 178
688 AR-76000-12-Landscape : สะพานดำ < อภิรดี อานมณี > 178
689 AR-50270-032-วัดทุ่งยาว : วัดทุ่งยาว < เจษฏา สุภาศรี > 178
690 AR-50270-034-วัดกองกาน : วัดกองกาน < เจษฏา สุภาศรี > 178
691 AR-12130-027-HEN : ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย < ธงเทพ ศิริโสดา > 178
692 AR-10530-003-Saen Kasem Temple : วัดแสนเกษม < นันธิดา อนันตชัย > 178
693 AR-34350-001 : วัดสิรินธรวราราม ภูพร้าว < จารุณี​ อนุพันธ์​ > 177
694 AR-64110-015-ThreeFloorsWoddenHotel : โรงแรมไม้สามชั้น < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 177
695 AR-34000-015-Manee Wanaram Musuem : พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 176
696 AR-12120-017-CHE : เจดีย์มอญวัดแสวงสามัคคี < ธงเทพ ศิริโสดา > 175
697 AR-48170-011-WAT PAH CIVILI : วัดป่าศิวิลัย < บรรจง ภูละคร > 175
698 AR-76000-06-Building : อาคารปฐมสถาพร โรงเรียนพรหมานุสรณ์ < อภิรดี อานมณี > 174
699 AR-50270-029-เรือนอุ๊ยเผือก : เรือนอุ๊ยเผือก (พ่ออุ๊ยเผือก แม่อุ๊ยพลอย กองจันทร์) < เจษฏา สุภาศรี > 174
700 AR-50270-047-วัดบุปผาราม : วัดบุปผาราม < เจษฏา สุภาศรี > 172
701 AR-34000-016-Wat Phon Phaen : วัดพลแพน < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 172
702 AR-50270-030-เรือนร้านค้าบ้านไร่ : เรือนร้านค้าบ้านไร่ (พ่ออินปั๋น นที) < เจษฏา สุภาศรี > 171
703 AR-34000-013-Hor Trai : หอไตรกลางน้ำ < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 169
704 AR-10600-099-BAN : ศาลเจ้าบางยี่เรือ (ศาลเจ้าสูง) < tharadol > 168
705 AR-34000-006-Wat Klang : วัดกลาง < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 168
706 AR-34000-014-Wat Manee Wanaram : วัดมณีวนาราม < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 168
707 AR-12130-029-LUA : มูลนิธิหลวงปู่ไต่ฮงกง < ธงเทพ ศิริโสดา > 167
708 AR-48170-012-WAT PA SATTHATHAM NIMIT : วัดป่าศรัทธาธรรมนิมิต < บรรจง ภูละคร > 165
709 AR-34000-0012-Wat Thung Sri Mueang : วัดทุ่งศรีเมือง < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 164
710 AR-34000-018-วัดบูรพา : วัดบูรพา < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 163
711 AR-48170-008-WAT BURAPARAM : วัดบูรพาราม < บรรจง ภูละคร > 163
712 AR-60000-008-KhunViwornSukavittaya : บ้านขุนวิวรณ์ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 161
713 AR-34000-003-Ubon National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 161
714 AR-57000-017-akharntheidphrakeiyt90peesomdedphrasr : อาคารเทิดพระเกียรติ90ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 160
715 AR-48170-010-WAT PATCHIMAWAT : วัดปัจฉิมาวาส < บรรจง ภูละคร > 160
716 AR-34000-009- San Jao Phut Gong : ศาลเจ้าพุทธก๋ง < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 159
717 AR-57000-032-akhahillcoffee : akhahillcoffee < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 158
718 AR-34350-001-WatCharoenThat : วัดเจริญทัศน์ < jakawan wongmanee > 152
719 AR-34000-008-Da Ra Sin : ร้านดาราศิลป์ < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 151
720 AR-48170-007-WAT PHRA THAT RENU : วัดพระธาตุเรณู < บรรจง ภูละคร > 150
721 AR-24140-011-Phrapariyattidham Sa-mu Nimitbamrung : โรงเรียนพระปริยัติธรรม สมุห์ นิมิตรบำรุงวิทยาธรรม < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 149
722 AR-57000-020-happinesshotal : happinesshotal < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 148
723 AR-30170-05-WeavingGroup : ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลสูงเนิน < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 148
724 AR-48170-009-SIM WAT BURAPARAM : สิมวัดบูรพาราม < บรรจง ภูละคร > 147
725 AR-34350-001-WadPaPhoThiYan : วัดป่าโพธิญาณ < jakawan wongmanee > 142
726 AR-30170-04-Weavingmu : ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าเงี่ยงนางดำโรงเรียนสูงเนิน < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 133
727 AR-60000-012-SaintAnnCathedral : ศาสนสถาน คาทอลิก อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 109
728 AR-90110-064-NoraTeum : ศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 108
729 AR-64110-010-KingSriintratitMonment : พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 101
730 AR-64110-001-LakMueangSawankhalok : ศาลหลักเมืองสวรรคโลก < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 78
731 AR-70180-207 : เจดีย์ เสาหงส์ ลานโพธิ์ ประจำหมู่บ้านโป่งกระทิงบน < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 77
732 AR-64110-007-SawankhalokTrainStation : สถานีรถไฟสวรรคโลก < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 77
733 AR-64110-004-SawankharamTemple : กุฏิฝรั่ง วัดสวรรคาราม < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 70
734 AR-70140-232 : บ้านกะเหรี่ยง (ศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยงบ้านพุหวาย/หินสี) < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 64
735 AR-70140-217 : สำนักสงฆ์บางกะม่า < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 61
736 AR-64110-020-PrathetChum-phon’sPalace : เรือนหลวงประเทศชุมพล < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 58
737 AR-70140-229 : วัดท่ายาง มีต้นไม้ประจำหมู่บ้าน (วัดที่มีมด พระใบ้หวย) < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 57
738 AR-76160-275 : ศูนย์พุน้ำร้อนหนองหญ้าปล้อง < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 55
739 AR-64110-002-OldPolitceStation : โรงพักเก่า < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 54
740 AR-76160-270 : ศาลาเก่า เจดีย์เก่า หมู่บ้านเก่า < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 54
741 AR-64110-008-OldSawankhalokDistrictOffice : ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลกหลังเก่า < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 53
742 AR1 : ศาลเจ้าพ่อกวนอู < Pisarn > 53
743 AR-70140-231 : เจดีย์ เสาหงส์ ศาลา (ศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยงบ้านพุหวาย/หินสี) < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 52
744 AR-34220-001 : ศาลาบ้านด่านใหม่ < itsaraporn.j@ubu.ac.th > 51
745 AR002 : ทางรถไฟสายมรณะ วัดท่าขนุน < pastorpollachai@gmail.com > 49
746 AR-64110-012-ChaoMaeTubtimShrine : ศาลเจ้าแม่ทับทิม ริมน้ำยม < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 48
747 AR-70140-234 : ศาลาฝัดข้าวกะเหรี่ยง (ศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยงบ้านพุหวาย/หินสี) < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 48
748 AR-76160-268 : วัดยางน้ำกลัดเหนือ < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 47
749 AR-70140-236 : เจดีย์ เสาหงส์ ศาลา ต้นโพธิ์ บ้านคา (ลุงสุข) < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 44
750 AR-70180-210 : อ่างเก็บน้ำโป่งกระทิงบน < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 43
751 AR-64110-007-OldLakMueangSawankhalok : เสาหลักเมืองสวรรคโลก(เก่า) < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 42
752 AR-70180-201 : วัดป่าโป่งกระทิง < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 42
753 AR-70140-238 : เจดีย์ เสาหงส์ ต้นโพธิ์ ศาลา (ปัจจุบัน)/ บ้านท่ายาง < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 42
754 AR-50200-00001-Watchiangyuen-CMU : วัดเชียงยืน < chiranthanin > 42
755 AR-70140-233 : กะล่อมข้าวกะเหรี่ยง (ศูนย์วัฒนธรรมไทย-กะเหรี่ยงบ้านพุหวาย/หินสี) < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 41
756 AR001 : สะพานแขวนหลวงปู่สาย < pastorpollachai@gmail.com > 41
757 AR-70180-205 : บ้านกะเหรี่ยง (ศูนย์วัฒนธรรม ประจำหมู่บ้านโป่งกระทิงบน) < นายประเสริฐ สุขแสนไกรศร > 40
758 AR-64110-013-PhaKhoiTemple : วัดป่าข่อย < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 40
759 AR-34220-00005 : ศาลปู่ตาสุริยวงศ์ < ผศ.ชยาพร แก่นสาร์ > 38
760 AR-64110-016-OldBuildings : อาคารเก่าบริเวณใกล้ตลาดใต้สวรรคโลก < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 37
761 1 : 1 < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 36
762 AR-64110-014-SukhothaiAripot : สนามบินสุโขทัย < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 36
763 AR004 : พระพุทธรูปทองคำวัดท่าขนุน < pastorpollachai@gmail.com > 34
764 AR-64110-012-SawankhakokProvincialPrison : โรงเรียนอนันตนารี < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 29
765 AR-64110-017-KlongklachongTemple : วัดคลองกระจงและพระพุทธสัมฤทธิ์ < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 28
766 01 : โรงงานกระดาษ < ยุวันดา สุทธิดี > 26
767 : โบสถ์วัดพระวิสุทธิวงศ์ < กานต์มณี ไวยครุฑ > 25
768 AR003 : พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม < pastorpollachai@gmail.com > 24
769 CS-34220-00007 : test < ผศ.ชยาพร แก่นสาร์ > 23
770 AR-34220-00002 : วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย < ดร.สมปอง เวฬุวนาธร > 23
771 AR-34220-00004 : วัดถ้ำคูหาสวรรค์ < ดร.สมปอง เวฬุวนาธร > 21
772 AR-34220-00006 : วัดถ้ำวังผาพญานาคราช < ผศ.ชยาพร แก่นสาร์ > 19
773 AR-34220-00003 : ตึกขาว ร.ศ.112 < ดร.สมปอง เวฬุวนาธร > 19
774 AR-34220-00001 : วัดโขงเจียม < ดร.สมปอง เวฬุวนาธร > 17
775 ARO01 : ร้านค้าชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน < pastorpollachai@gmail.com > 16
776 sp-57130-010 : ถ้ำเสาหินพญานาค < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 13
777 AR-22000-00001-Idear Chan : ร้านไอเดียร์จันท์ < นายณฐพงศ์ พ่วงภิญโญ > 5
778 AR-22000-00002-Baan Pipittha Kangkhen : บ้านพิพิธกางเขน < นายณฐพงศ์ พ่วงภิญโญ > 5
779 AR-22000-00003-Baan Mae Pong : บ้านแม่ป๋อง < นายณฐพงศ์ พ่วงภิญโญ > 3

ทั้งหมด 779 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :