ที่
แหล่งวัฒนธรรม   เข้าชม
1 AA-74000-001-ANC : เรือโบราณ < ดร.พรพิมล ศักดา > 561
2 AA-74000-002-EXE : หลักประหารพันท้ายนรสิงห์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 458
3 AA วัตถุมงคล 01 : วัตถุมงคลเจ้าพ่อพญาแลฯ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 420
4 AA-76000-02-Museum : พิพิธภัณฑ์วัดเกาะแก้วสุทธาราม < อภิรดี อานมณี > 411
5 AA-76000-03-Museum : พิพิธภัณฑ์วัดเพชรพลี < อภิรดี อานมณี > 401
6 AA-31000-031-Sawaijeek : ครกโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 399
7 AA-31000-037-Sawaijeek : พระปู่ถ้ำเสือ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 395
8 AA-76000-08-Museum : พิพิธภัณฑ์เรือนกฤษณา จวนผู้ว่าฯ < อภิรดี อานมณี > 391
9 AA-76000-06-Museum : ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนคงคาราม < อภิรดี อานมณี > 390
10 AA-90000-012-บุษบก : บุษบก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 388
11 AA-76000-01-Museum : พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย < อภิรดี อานมณี > 387
12 AA-76000-05-Museum : พิพิธภัณฑ์สมบัติแม่น้ำเพชร < อภิรดี อานมณี > 386
13 AA-31000-032-Sawaijeek : หนังสือโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 383
14 AA-57240-056-ThammatLuang : ธรรมมาสน์หลวง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 383
15 AA-76000-04-Museum : พิพิธภัณฑ์วัดมหาธาตุ < อภิรดี อานมณี > 379
16 AA-31000-022-Sawaijeek : พระพุทธศีล < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 372
17 AA-56000-002-LSL : หินทรายและโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี < วรินทร์ รวมสำราญ > 370
18 AA-31000-016-Sawaijeek : วัตถุโบราณวัดบ้านฝ้าย < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 367
19 AA-57240-058-NamTon : ค่วนน้ำต้น/น้ำต้น < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 367
20 AA-10530-002-Headstone : โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง (หินศิลาจารึก) < นันธิดา อนันตชัย > 367
21 AA-90000-014-หน้าพรานประดับลูก : หน้าพรานประดับลูกปัด < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 365
22 AA-76000-07-Museum : หอทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ < อภิรดี อานมณี > 362
23 AA-56000-001-LSH : หินทรายและโบราณวัตถุ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ < วรินทร์ รวมสำราญ > 362
24 KP-75110-006-LIN : กลุ่มสวนลิ้นจี่ 200 ปี < ก้อง > 357
25 AA-70180-081 : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา < นันทนา บุญลออ > 353
26 AA-75110-019-RED : พระพุทธรูปหินทรายแดง วัดจุฬามณี < ก้อง > 343
27 AA-70180-082 : พิพิธภัณฑ์อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี < นันทนา บุญลออ > 341
28 AA-30110-001-PHI : พระพุทธวิมายะ < พหลยุทธ บุตรจู > 338
29 AA-70180-084 : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านห้วยน้ำหนัก < นันทนา บุญลออ > 336
30 AA-90000-025-ขวดเบียร์ขิงยุโรป : ขวดเบียร์ขิงยุโรป < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 335
31 FL-56000-002-PRA : จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว (ลพ. 29) < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 334
32 AA-31000-030-Sawaijeek : ตะเกียงพายุ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 328
33 AA-90000-026-กี่ทอผ้า : กิ่งทอผ้า < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 325
34 AA-90000-001-เหรียญ อีแปะ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 324
35 AA-10530-001-Pinto Rama 5 : ปิ่นโต รัชกาลที่ 5 < นันธิดา อนันตชัย > 323
36 AA-90000-006-โคมประทีป : โคมประทีปรูปทรงเสมาใช้ในงานวันพระราชพิธีวิสาขบูชา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 322
37 AA-90000-021-ตาชั่งจีน : ตาชั่งจีนใช้สำหรับชั่งของที่มีขนาดเล็ก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 318
38 AA-90000-024-หน้าบันจำหลัก : หน้าบันจำหลักลายพุทธประวัติ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 317
39 AA-90000-028-ชิ้นส่วนตะปิ้ง : ชิ้นส่วนตะปิ้ง-ตุนลายดอกไม้ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 311
40 AA-90000-017-เครื่องกระเบื้อง : ชุดเครื่องกระเบื้อง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 311
41 AA-90000-023-เครื่องถ้วยลายน้ำ : เครื่องถ้วยลายน้ำทอง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 310
42 AA-90000-019-เตาหลอมทอง : เตาหลอมทอง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 308
43 AA-90000-008-กาน้ำลายน้ำทอง : กาน้ำลายน้ำทอง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 307
44 AA-90000-003-เหรียญกษาปณ์ : เหรียญกษาปณ์เมืองสงขลา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 304
45 AA-90000-004-องค์พระร้อยแปด : องค์พระร้อยแปด:ศาลจ้าวไหหลำ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 301
46 AA-900000-027-ชุดตะบันหมาก : ชุดตะบันหมาก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 298
47 AA-90000-011-ตุ๊กตาเทพเจ้า : ตุ๊กตาเทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว และผลไม้มงคล < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 298
48 AA-90330-001-Museum : พิพิธภัณฑ์วัดชะแล้ < Rujiya1995@gmail.com > 296
49 AA-57240-044-PhraChaoSeanSae : พระเจ้าแสนแซว่และพระพุทธรูปโบราณวัดแม่คำสบเปิน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 293
50 AA-76000-09-Museum : พิพิธภัณฑ์โชห่วย ร้านตั้งจิ้นฮะ < อภิรดี อานมณี > 289
51 AA-90000-005-เจดีย์หิน : วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 287
52 AA-90000-029-ชุดบัว : ชุดบัว < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 283
53 AA-90000-007-โอ่งใส่ข้าวเปลือก : โอ่งใส่ข้าวเปลือก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 283
54 AA-90000-013-หินดุ : หินดุ (เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปภาชนะดินเผา) < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 282
55 AA-90000-022-ตู้นิรภัย : ตู้นิรภัย < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 280
56 AA-57150-001 : ธรรมมาสน์หลวง(ศิลปะไทใหญ่) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 279
57 AA-60000-002-woodcraving : เครื่ององค์โบราณ (ไม้จันทร์ดำแกะสลักเจ้าแม่) < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 277
58 AA-90000-002-ตุ๊กตาอับเฉา : ตุ๊กตาอับเฉา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 276
59 KP-34000-012-Indochine : ร้านอินโดจีน < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 273
60 AA-90000-020-โต๊ะทำทอง : โต๊ะทำทองพร้อมอุปกรณ์ทำเอง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 267
61 AA-60000-003-Ancientbell : ระฆังโบราณ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 267
62 AA-90000-018-ตะเกียง : ตะเกียง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 264
63 AA-44150-001-Buddha-Mongkol : พระพุทธมงคล < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 262
64 AA-90000-015-จารึก ร.๕ : จารึกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 262
65 AA-90000-016-ชุดน้ำชาลายคราม : ชุดถ้วยน้ำชาลายครามพร้อมฝาเขียนลายทิวทัศน์ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 258
66 AA-90000-010-เข็มทิศจีน : เข็มทิศจีน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 251
67 AA-44150-003-Kantharawichai amulet : พระพิมพ์ กันทรวิชัย < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 248
68 AA-44150-002-budda-suwannavad : พระยืนวัดสุวรรณาวาส < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 246
69 AA-94000-001-THONH : เครื่องทองเหลือง จะบังติกอ < aruneewan > 245
70 AA-76000-14-Museum : พิพิธภัณฑ์ เขาวัง < อภิรดี อานมณี > 245
71 AA-76000-10-Museum : บ้านเล่าเรื่อง มิตร ชัยบัญชา < อภิรดี อานมณี > 236
72 AA-76000-13-Museum : พระจอมเกล้าฯ บรมราชานิทัศน์ < อภิรดี อานมณี > 234
73 NR-13400-014-NTC : แชมพูกัญชง < Thanakorn Thangruang > 233
74 AA-76000-11-Museum : บ้านมนัส จรรยงค์ < อภิรดี อานมณี > 229
75 AA-76000-12-Museum : พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ < อภิรดี อานมณี > 229
76 AA-84110-011-PUM : คัมภีร์ใบลานวัดสมุหนิมิต < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 228
77 AA-60000-001-WoranatbanphotPagoda : เจดีย์ วัดวรนาทบรรพต < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 225
78 AA-84110-010-PUM : คัมภีร์ใบลานวัดโพธาราม < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 224
79 AA-90000-009-ปืนใหญ่ : ปืนใหญ่ บริจาคโดย ด่านศุลกากร จังหวัดสงขลา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 220
80 AA-84110-012-PUM : คัมภีร์ใบลานวัดพุมเรียง < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 209
81 AA-90110-064-NoraTeum : ศูนย์พิพิธภัณฑ์โนราเติมวินวาด < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 117
82 AS-36160-004-จารึกวัดบูรณ์ (ปะโค) : จารึกวัดบูรณ์ (ปะโค) < นราศักดิ์ ภูผายาง > 94
83 AA-36120-010-PhraZhaoOngTue : พระเจ้าองค์ตื้อ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 86
84 AA-73000-00001-Dvaravati : เสมา ธรรมจักร ทวารวดี < ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข > 85
85 AA-36120-007 : ใบเสมาบ้านโนนฆ้อง อ.เกษตรสมบูรณ์ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 80
86 AA-64110-010-OldSawMill : โรงเลื่อยไม้เก่าและหัวรถจักรไอน้ำ < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 79
87 AA-36130-011-PhraNgan : พระง้าง < นราศักดิ์ ภูผายาง > 78
88 AA-36180-012-PhraPhutthamaneeMahamongkhon : พระพุทธมณีมหามงคล < นราศักดิ์ ภูผายาง > 78
89 AA-36120-008 : ใบเสมาบ้านพันลำ อ.เกษตรสมบูรณ์ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 76
90 AA-36140-009 : พระใหญ่ทวารวดี เมืองแควกาหลง อ.คอนสวรรค์ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 73
91 AA-71000-00001 : ภาพถ่ายผู้คุมชาวญี่ปุ่นที่ร้านเก่าแก่ในตลาดกาญจนบุรี ปีพ.ศ.2485 < นายชนกฤต มิตรสงเคราะห์ > 69
92 AA-64110-005-OldBalance : ตาชั่งโบราณ < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 63
93 AS-36000-005-จารึกวัดกู่บ้านหนองบัว : จารึกวัดกู่บ้านหนองบัว < นราศักดิ์ ภูผายาง > 50
94 AA-64110-002-RueangritBuddha : พระพุทธเรืองฤทธิ์ < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 43
95 AA-64110-004-MuliaryWWllCoffin : โลงศพไม้สักของทหารผ่านศึกสงครามโลก ครั้งที่ 2 < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 39
96 AA-64110-006-OldLiftPort : ท่าลิฟท์เก่า < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 29
97 AA-64110-011-HúLíng : ซอเสียงต่ำ < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 13
98 : ก๋องเขียด หรือ มโหรทึก < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 13
99 AA-64110-012-Pípa : ปี่แป๊ < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 12
100 AA-64110-016-QínQín : ซึงจีน < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 12
101 AA-64110-017-KāiDàoLuó : โซวล้อ, ฆ้อง < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 12
102 : อูบ < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 12
103 : อูบคำ < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 12
104 : พระพุทธรูป < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 12
105 AA-64110-010-ZhōngHú : ซอหกเหลี่ยม < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 11
106 AA-64110-014-LǎBā : ปี่เล็ก < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 11
107 : คัมภีร์กัมมวาจา 2 < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 11
108 : ก๋องเขียด หรือ มโหรทึก 2 < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 11
109 AA-64110-018-LuóGǔ : กลองหนังวัว, กลองจีนท้ายแหลม < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 11
110 AA-64110-008-Èrhú : ซอด้วงจีน < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 10
111 AA-64110-009-Yēhú : ซออู้ < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 10
112 AA-64110-020-Luó : ล้อ, ฆ้อง < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 10
113 AA-64110-021-ShǒuLuó : แต๋ว,ฆ้องมือ < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 10
114 : พระพุทธรูป และจองพารา < ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ > 10
115 AA-64110-013-DíZi : ขลุ่ยจีน < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 9
116 AA-64110-019-JīngLuó : ฆ้องปักกิ่ง, ฉาบทองเหลือง < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 9
117 AA-64110-015-DàSuǒNà : ปี่ใหญ่ < อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย > 7

ทั้งหมด 117 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :