ที่
แหล่งวัฒนธรรม   เข้าชม
1 KP-90110-007-TOF : เต้าหู้ทอดคลองแงะ เจ๊เกียง (ฉื่อฉาง) < สิริวิท อิสโร > 1273
2 FL-44190-010-history huakhaw : ประวัติชุมชนบ้านหัวขัว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 742
3 AR-10530-029-Nurul Ko Dim Mosque : มัสยิดนูรุ้ลกอดีม (ลำต้อยติ่ง) < นันธิดา อนันตชัย > 643
4 AR-74000-058-GUA : ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 632
5 AR-70180-135 : ตลาดโอ๊ะป่อย < นันทนา บุญลออ > 583
6 TC-74000-001-REP : เรือประมงจำลอง < ดร.พรพิมล ศักดา > 574
7 AA-74000-001-ANC : เรือโบราณ < ดร.พรพิมล ศักดา > 561
8 AR-44190-005-watdaowadung : วัดดาวดึงษ์ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 541
9 FL-56000-001-TAM : ตำนานพื้นเมืองพะเยา < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 533
10 FL-44190-012-history wang saen : ประวัติชุมชนบ้านวังแสง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 531
11 TC-31000-016-Huai Rat : ผ้าขาวม้าลายโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 530
12 KP-90000-012-ร้านสินอดุลยพันธ์ : ร้านสินอดุลยพันธ์ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 530
13 PA-91000-015 : หนังตะลุงวรวิทน้อย มาศแก้ว < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 523
14 FL-44190-003-histary pailom : ประวัติชุมชนบ้านไผ่ล้อม < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 515
15 SP-31000-010-Huai Rat : วัดปราสาทสูง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 510
16 TC-74000-002-SAB : สไบมอญ < ดร.พรพิมล ศักดา > 508
17 KP-90000-028-ขนมต้มสามเหลี่ยม : ขนมต้มสามเหลี่ยมใส่ไส้ ร้านขนมไทยแม่ฉวี < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 507
18 AR-74000-002-NUR : มัสยิดนูรุ้ลลอฮฺ (สุเหร่ากาขาว) < ดร.พรพิมล ศักดา > 498
19 CS-44190-004-Huai Aeng : อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 498
20 AR-74000-001-THE : คริสตจักรมหาชัย < ดร.พรพิมล ศักดา > 493
21 AR-34170-015-PuTaShine : ศาลปู่ตา < ดร. วศิน โกมุท > 489
22 FL-44190-009-history gae dam : ประวัติชุมชนบ้านแกดำ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 484
23 PA-80130-021-PRA : นายประจวบ จันทร์เรือง < ชัญญาภัค > 480
24 A13F650029-0069 : เกิบเสีย สตูดิโอ4Kเรคคอร์ด < นายปานปั้น รองหานาม > 472
25 KP-31000-006-HR : ลอดช่องใบเตย < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 470
26 AS-76000-18-Wat : วัดพระทรง < อภิรดี อานมณี > 470
27 KP-57240-055-YuJibYuJam : อยู่จิ๊บอยู่จ๋ำ การทำประมงพื้นบ้านในแม่น้ำคำ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 468
28 AR-76000-04-Landscape : สะพานใหญ่ < อภิรดี อานมณี > 465
29 KP-31000-013-Huai Rat : ลอดช่องใบเตยและขนมจีนน้ำยา < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 463
30 AS-56000-001-WAT : วัดหลวงราชสัณฐาน < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 463
31 AA-74000-002-EXE : หลักประหารพันท้ายนรสิงห์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 458
32 AR-74000-012-CHA : วัดเจริญสุขาราม (บางไผ่เตี้ย) < ดร.พรพิมล ศักดา > 456
33 FL-44190-007-history lao jan : ประวัติชุมชนบ้านเหล่าจั่น < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 453
34 TC-31000-013-Sawaijeek : จักสานกระด้ง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 450
35 AR-76000-04-House : บ้านหมื่นศุขประสารราษฎร์ < อภิรดี อานมณี > 446
36 SP-13400-016-NTC : ประเพณีปีใหม่ม้ง < Thanakorn Thangruang > 446
37 FL-31000-005-Sa Nuan : สะพานยายชุน < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 443
38 SP-90330-004- : พิธีสรงน้ำพระพ่อท่านลอย < Rujiya1995@gmail.com > 443
39 FL-44190-011-history sanpatana : ประวัติชุมชนบ้านสารพัฒนา < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 440
40 SM-90330-003- : กีฬาชนไก่ < Rujiya1995@gmail.com > 440
41 KP-31000-017-HR : ก๋วยจั๊บพะโล้สูตรโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 439
42 PA-31000-039-Sawaijeek : วงปี่พาทย์พื้นบ้าน < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 438
43 PA-80120-002-SAN : คณะสนิทกลองยาว(ลุงสนิท ขลิบแย้ม) < ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง > 438
44 AR-74000-020-NAK : วัดนาขวาง < ดร.พรพิมล ศักดา > 437
45 tc-44190-002 jaksan : ตะกร้าสานไม้ไผ่ นายแสง น้อยเสนา < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 437
46 AR-56000-016-Wat Sri Khom Kham : วัดศรีโคมคำ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 437
47 PA-31000-011-Huai Rat : กันตรึมโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 436
48 SM-10530-001-Five Star Boxing Gym : ค่ายมวย ห้าดาวยิม < นันธิดา อนันตชัย > 435
49 FL-34170-003-Ladda : ลัดดา เจษฎาพานิชย์ < ดร. วศิน โกมุท > 434
50 AR-76000-08-Landscape : สะพานอุรุพงษ์ < อภิรดี อานมณี > 431
51 TC-62180-004-IM-WN Klongplarah : กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาวเขาอิ้วเมี่ยน บ้านคลองปลาร้า < ธภัทร มณัรัตน์ > 431
52 SP-75110-118-HOL : จุดตักน้ำมุรธาภิเษก วัดดาวดึงษ์ < ก้อง > 428
53 AR-74000-005-KAL : วัดกาหลง < ดร.พรพิมล ศักดา > 427
54 TC-31000-002-HR : ว่าวแอกโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 427
55 TC-44150-009-katip kao ban lumpuk : กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 427
56 KP-30110-024-PHI : ต้นยางร้อยปี 2 < พหลยุทธ บุตรจู > 426
57 FL-44190-008-history nong sim : ประวัติชุมชนบ้านหนองสิม < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 426
58 SM-57240-030-BagonGame : การละเล่นบ่ากอน(ลูกช่วง) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 426
59 SP-56000-014-BAO : บวชต้นโพธิ์ และมีการแห่ไม้ศักดิ์สิทธิ์ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 426
60 TC-57240-010-DT : ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานพื้นถิ่น < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 425
61 AR-74000-028-BAN : วัดบางพลีใหญ่ (ชุมชนมอญบางพลี) < ดร.พรพิมล ศักดา > 424
62 SP-31000-027-Sawaijeek : ศาลตาอุดมบ้านโคกสูง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 424
63 KP-80120-006-KHA : ข้าวยำป้าวรณ์ < อนุชสรา เรืองมาก > 423
64 AR-74000-018-NOI : วัดน้อยนางหงษ์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 422
65 PA-57240-023-NorthernThaiFolkSong : การขับซอ ดนตรีพื้นเมือง เป่าปี่ซอ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 422
66 AR-74000-007-KET : วัดเกตุมดีศรีวนาราม < ดร.พรพิมล ศักดา > 420
67 AA วัตถุมงคล 01 : วัตถุมงคลเจ้าพ่อพญาแลฯ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 420
68 AR-10530-001-Maicharoenrad Temple : วัดใหม่เจริญราษฎร์ < นันธิดา อนันตชัย > 420
69 PA-56000-006-WPM : สะล้อซอซึง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 419
70 TC-31000-001-HR : ตะกร้าสานจากกระดาษโบชัวร์ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 418
71 KP-57240-037-NorthernThaiIrrigation : เหมืองฝาย < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 418
72 FL-76000-12-Tale : เจ้าพ่อดับไฟ < อภิรดี อานมณี > 418
73 KP-80120-010-SON : สวนสละธานินทร์ < อนุชสรา เรืองมาก > 418
74 AR-74000-006-KAM : วัดกำพร้า (วัดศรีสุทธาราม) < ดร.พรพิมล ศักดา > 417
75 KP-57240-002-Tong : การเลี้ยงผึ้งโก๋นแบบโบราณ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 417
76 TC-31000-004-HR : ทอผ้าไหม < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 416
77 AR-74000-057-PAE : ศาลเจ้าแป๊ะกงไต๋ตี๋ (ล่าง) < ดร.พรพิมล ศักดา > 416
78 CS-44190-003-nong janta : หนองจันทา < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 416
79 FL-44190-006-history nongbua : ประวัติชุมชนบ้านหนองบัว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 416
80 AS-76000-02-Shrine : ศาลเจ้าหนุมาน < อภิรดี อานมณี > 416
81 SP-31000-015-Sa Nuan : ต้นโพธิ์บ้านแซะซอ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 415
82 PA-31000-017-Sa Nuan : วงปี่พาทย์คุณย่า < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 415
83 CS-31000-026-Sawaijeek : แหล่งน้ำโคกตาสิงห์ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 415
84 AR-44190-003-srikomhong : พระธาตุศรีคำโฮง(พระธาตุพนมจำลอง) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 415
85 PA-90000-001-งิ้ว อุปรากรณ์จีน : งิ้ว อุปรากรณ์จีน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 414
86 AS-76000-15-Wat : วัดอุทัยโพธาวาส < อภิรดี อานมณี > 414
87 AR-74000-066-CHA : ศาลเจ้าพ่อจำปี จำปา (บ้านบางสีคต) < ดร.พรพิมล ศักดา > 413
88 AR-34170-033-BanDongYen : พิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น < ดร. วศิน โกมุท > 413
89 TC-31000-005-HR : ร้านกรกนกวรรณ ตัดเย็บผ้าไทย < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 412
90 AR-74000-029-BAN : วัดบางหญ้าแพรก < ดร.พรพิมล ศักดา > 412
91 TC-44150-007- : ร้านเถียงนาน้อยผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่(ดอนดู่) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 412
92 AR-74000-016-TAI : วัดใต้บ้านบ่อ < ดร.พรพิมล ศักดา > 411
93 AR-74000-017-NUA : วัดน่วมกานนท์ (วัดท่าหิน) < ดร.พรพิมล ศักดา > 411
94 TC-50400-6-6.2-HOM : กลุ่มทอผ้าไทยพวน ทุ่งโฮ้ง < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 411
95 AA-76000-02-Museum : พิพิธภัณฑ์วัดเกาะแก้วสุทธาราม < อภิรดี อานมณี > 411
96 AS-75110-016-BAN : จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดบางจาก < ก้อง > 411
97 AR-70180-004 : วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม < นันทนา บุญลออ > 411
98 AR-74000-022-BAN : วัดบัณฑูรสิงห์ (บางโทรัด) < ดร.พรพิมล ศักดา > 410
99 AS-76000-06-Wat : วัดยาง < อภิรดี อานมณี > 410
100 PA-80140-023-BOO : นายบุญเอิบ วรรณคง < ชัญญาภัค > 410
101 SP-10540-024-IND : หมอต่อกระดูกและเส้นเอ็น (สมเดช พุฒพลายงาม) < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 410
102 AR-74000-021-NAK : วัดนาโคก < ดร.พรพิมล ศักดา > 409
103 KP-44190-003-Khao Hang : ข้าวฮางเพื่อสุขภาพ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 409
104 AS-56000-024-PRA : ประตูปู่ยี่ < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 409
105 PA-70180-125 : นายชัย ทองยู < นันทนา บุญลออ > 408
106 SP-57240-033-VillagePillar : ใจ๋บ้าน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 408
107 KP-90000-031-ไอติมโอ่ง : ไอติมโอ่ง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 408
108 EL-31000-007-Sawaijeek : ภาษาถิ่นสวายจีก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 407
109 AR-74000-121-THE : พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 < ดร.พรพิมล ศักดา > 407
110 TC-90110-002-CHA : ศิลปะบนผ้าปาเต๊ะร้านผ้าชัย PATAE Gallery < สิริวิท อิสโร > 406
111 CS-34170-002-KengChangMob : แก่งช้างหมอบ < ดร. วศิน โกมุท > 406
112 FL-31000-001-Sa Nuan : ตำนานบ้านสนวน < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 405
113 TC-57240-015-BSS : ช่างไม้ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 405
114 AR-74000-025-BAN : วัดบางน้ำวน (ชุมชนมอญบางน้ำวน) < ดร.พรพิมล ศักดา > 404
115 FL-76000-05-Tale : โบสถ์เมียน้อยเมียหลวง < อภิรดี อานมณี > 404
116 AR-74000-010-KHL : วัดคลองครุ (มอญคลองครุ) < ดร.พรพิมล ศักดา > 403
117 AR-74000-011-KHO : วัดโคกขาม < ดร.พรพิมล ศักดา > 403
118 FL-44190-002-history : ประวัติชุมชนบ้านน้ำเที่ยง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 403
119 PA-44190-001-mo lam : หมอลำประยุกต์ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 402
120 AA-76000-03-Museum : พิพิธภัณฑ์วัดเพชรพลี < อภิรดี อานมณี > 401
121 PA-10540-027-PER : การแสดงโขนสด (ครูวิก ฉิมพลี) < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 401
122 AS-31000-007-Sa Nuan : อนุสรณ์สถานพระครูประจิตรสีลคุณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 400
123 PA-31000-024-Sawaijeek : รำตร๊ด < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 400
124 KP-30110-032-PHI : ต้นจามจุรี < พหลยุทธ บุตรจู > 400
125 SP-10570-031-TRA : ประเพณีกวนกาละแม วัดหัวคู้ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 400
126 TC-31000-011-Sawaijeek : ทอผ้ามัดหมี่ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 399
127 AA-31000-031-Sawaijeek : ครกโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 399
128 PA-56000-002-PJT : การแสดงฟ้อนเชียงแสน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 399
129 CS-44190-008-nong kae dam : อ่างเก็บน้ำหนองแกดำ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 399
130 FL-34170-009-Watcharin : วัชรินทร์ ผุดผ่อง < ดร. วศิน โกมุท > 399
131 AS-76000-04-Wat : วัดพุทธไสยาสน์ < อภิรดี อานมณี > 399
132 KP-90000-021-ขนมขี้มอดคั่ว : ขนมขี้มอดคั่ว / ขนมขี้มอดผัดน้ำผึ้งตาลโตนด < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 399
133 SM-10530-002-Cockfighting for export : ไก่ชนเพื่อการส่งออก กำนันวิเชียร ตันศิริ < นันธิดา อนันตชัย > 399
134 KP-74000-005-UNC : ครัวลุงตุ๊ก < ดร.พรพิมล ศักดา > 398
135 SP-34170-001-PuTaMedium : ร่างทรงข้าวจ้ำ < ดร. วศิน โกมุท > 398
136 AS-76000-02-Wat : วัดข่อย < อภิรดี อานมณี > 398
137 CS-44190-007-Nong sim : หนองสิม < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 397
138 AS-76000-07-Shrine : ศาลเจ้าแม่ทับทิม < อภิรดี อานมณี > 397
139 KP-10530-009-Flying Foxes : ค้างคาวแม่ไก่ < นันธิดา อนันตชัย > 397
140 TC-62180-001-IM-WN Klongtoey : กลุ่มผ้าปักชาวเขาบ้านคลองเตย < ธภัทร มณัรัตน์ > 397
141 SP-31000-008-Sa Nuan : ความศักดิ์สิทธิ์ศาลหลวงปู่อุดม < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 396
142 AR-74000-118-SHO : ตึกแถวบริเวณตลาดสดเทศบาล < ดร.พรพิมล ศักดา > 396
143 AS-76000-12-Wat : วัดใหญ่สุวรรณาราม < อภิรดี อานมณี > 396
144 AS-76000-22-Wat : วัดสนามพราหมณ์ < อภิรดี อานมณี > 396
145 AS-75110-096-WAL : จิตรกรรมฝาผนังภายในหอไตร วัดบางแคใหญ่ < ก้อง > 396
146 AR-74000-023-BAN : วัดบางกระเจ้า < ดร.พรพิมล ศักดา > 395
147 AR-74000-027-BAN : วัดบางปิ้ง < ดร.พรพิมล ศักดา > 395
148 PA-70180-130 : โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง < นันทนา บุญลออ > 395
149 AA-31000-037-Sawaijeek : พระปู่ถ้ำเสือ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 395
150 fl44190-001-history : ประวัติชุมชนบ้านหนองดุก < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 395
151 FL-31000-021-Sawaijeek : ชีวประวัติหลวงปู่ด่อน < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 394
152 KP-75110-98-BAN : บ้านแมวไทย < ก้อง > 394
153 SP-44190-001-pujoy : ดอนหลวงปู่จ้อย < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 393
154 SP-90110-010-MUS : ชุมชนสมาคมมุสลิมหาดใหญ่ < สิริวิท อิสโร > 393
155 AR-10530-039-Yam Ul Ikwan Mosque : มัสยิดยำอุ้ลอิควาน < นันธิดา อนันตชัย > 393
156 AR-74000-013-JED : วัดเจษฎาราม < ดร.พรพิมล ศักดา > 392
157 TC-54000-7-7.1-ARG : เครื่องมือการเกษตร < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 392
158 TC-57240-016-NPU : ศิลปิน ช่างลายคำ จิตรกรรม ประติมากรรม < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 392
159 TC-31000-003-HR : จักสานไม้ไผ่ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 391
160 SP-31000-008-HR : มัคนายกผู้นำประกอบพิธีกรรมศาสนา < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 391
161 AR-74000-070-CHA : ศาลเจ้าพ่อโต (มอญบ้านเกาะ) < ดร.พรพิมล ศักดา > 391
162 TC-54000-4-4.2-WOV : ย่ามไทลื้อ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 391
163 AS-31000-033-Sawaijeek : สถูปวัดชุมพรพิสัย < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 391
164 PA-5600-001-PJT : การแสดงฟ้อนเมือง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 391
165 AA-76000-08-Museum : พิพิธภัณฑ์เรือนกฤษณา จวนผู้ว่าฯ < อภิรดี อานมณี > 391
166 SP-31000-009-Huai Rat : วัดแจ้งสมรทศ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 390
167 PA-70180-126 : นางแสง บุญมี < นันทนา บุญลออ > 390
168 PA-70180-124 : นางพิหล่า แตเด้ < นันทนา บุญลออ > 390
169 KP-74000-009-UTA : จับเลี้ยง อื้อตังเฮง < ดร.พรพิมล ศักดา > 390
170 KP-44190-007-homestay : กลุ่มโฮมสเตย์ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 390
171 AA-76000-06-Museum : ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนคงคาราม < อภิรดี อานมณี > 390
172 TC-56000-014-SEW : กลุ่มอาชีพ “เย็บปักถักร้อย” < อาริสรา นุกูล > 390
173 CS-10530-004-The Central Islamic Council of Thaila : ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ < นันธิดา อนันตชัย > 390
174 PA-31000-014-Huai Rat : ระนาดเอก-ระนาดทุ้ม < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 389
175 AR-74000-035-PHO : วัดโพธิ์แจ้ (วัดตายิ้ม) < ดร.พรพิมล ศักดา > 389
176 CS-31000-012-Sa Nuan : ตา นบ เวง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 389
177 TC-54160-3-3.1-WOD : เฟอร์นิเจอร์ ตอไม้ /รากไม้ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 389
178 CS-44190-005-Khok Nong Kung : ป่าโคกหนองกุง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 389
179 KP-57240-039-TaiYongOrchard : สวนฅนยอง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 389
180 AR-10540-019-SHR : ตำหนักเสด็จพ่อสามร้อยยอด ตำหนักเสด็จพ่อพลายชุมพล ศาลเจ้าพ่อทุ่ง < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 389
181 AR-74000-003-KRA : วัดกระซ้าขาว < ดร.พรพิมล ศักดา > 388
182 AR-74000-091-RON : ศาลเจ้าโรงเจเซ้งเฮียงตั๊ว ท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 388
183 AS-76000-27-Wat : วัดป้อม < อภิรดี อานมณี > 388
184 TC-70180-032 : โรงเรียนบ้านตะโกล่าง < นันทนา บุญลออ > 388
185 AA-90000-012-บุษบก : บุษบก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 388
186 AR-76000-06-Landscape : สะพานท่าสรง < อภิรดี อานมณี > 387
187 AS-76000-10-Wat : วัดพลับพลาชัย < อภิรดี อานมณี > 387
188 AA-76000-01-Museum : พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย < อภิรดี อานมณี > 387
189 TC-76000-09-Craft : พระครูเสถียร วัดเกาะแก้วสุทธาราม < อภิรดี อานมณี > 387
190 KP-12130-010-BOA : ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตลาด 1 ศตวรรษ คลองสาม < ธงเทพ ศิริโสดา > 387
191 SM-10600-098-KRA : คณะกระบี่กระบองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ < tharadol > 387
192 AR-74000-014-CHE : วัดชีผ้าขาว (วัดมะขาม) < ดร.พรพิมล ศักดา > 386
193 AR-74000-038-WIS : วัดวิสุทธาราม (วัดบางสีคต) < ดร.พรพิมล ศักดา > 386
194 PA-31000-006-Sawaijeek : ลิเกลืมบอกแล้ว < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 386
195 TC-54000-4-4.1-WOV : ผ้าทอไทลื้อ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 386
196 AS-76000-03-Shrine : ศาลเจ้าบ้านปืน < อภิรดี อานมณี > 386
197 AA-76000-05-Museum : พิพิธภัณฑ์สมบัติแม่น้ำเพชร < อภิรดี อานมณี > 386
198 AS-75120-014-KLO : แหล่งโบราญคดี ปากคลองบ้านค่าย < ก้อง > 386
199 AS-75120-015-KED : วัดเกตการาม < ก้อง > 386
200 AR-74000-004-KLA : วัดกลางอ่างแก้ว < ดร.พรพิมล ศักดา > 385
201 FL-44190-005-history khok klan : ประวัติชุมชนบ้านโคกกลาง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 385
202 CS-44190-011-Nong sim : หนองสิม < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 385
203 FL-34170-001-Chuanpit : ชวนพิศ หนูสิงห์ < ดร. วศิน โกมุท > 385
204 AS-76000-17-Wat : วัดกำแพงแลง < อภิรดี อานมณี > 385
205 PA-70180-122 : นางวากะปรี พุดดี < นันทนา บุญลออ > 385
206 KP-31000-004-Sawaijeek : เลี้ยงหม่อนไหม < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 384
207 AR-74000-037-WAT : วัดราษฎร์รังสรรค์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 383
208 AA-31000-032-Sawaijeek : หนังสือโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 383
209 AS-76000-07-Wat : วัดโคก < อภิรดี อานมณี > 383
210 AS-75110-097-WAL : จิตรกรรมฝาผนังภายในกุฎิ วัดบางแคใหญ่ < ก้อง > 383
211 AA-57240-056-ThammatLuang : ธรรมมาสน์หลวง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 383
212 KP-90000-015-ร้านไอศกรีมยิว : ไอศกรีมยิว < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 382
213 KP-31000-008-Sawaijeek : ฝรั่งกิมจู < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 382
214 SP-56000-001-SRO : ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดไชยอาวาส < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 382
215 TC-54000-6-6.1-HOM : ผ้าหม้อห้อมทุ้งโฮ้ง < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 382
216 SP-56000-003-BOI : พิธีบวงสรวงพญางำเมือง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 382
217 AR-70180-051 : ชุมชมบ้านห้วยผาก < นันทนา บุญลออ > 382
218 AR-10570-002-HUA : วัดหัวคู้ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 382
219 tc-44190-001 kadong : กลุ่มจักสานกระด้งม่อน(กระด้งเลี้ยงไหม) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 381
220 TC-57240-009-KWK : การจักสาน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 381
221 FL-44190-013-history ban yang : ประวัติชุมชนบ้านยาง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 381
222 AR-34170-011-KhunPuriprasart : บ้านขุนภูรีประศาสน์ < ดร. วศิน โกมุท > 381
223 AR-74000-045-SOP : วัดโสภณาราม (วัดบ้านขอม) < ดร.พรพิมล ศักดา > 380
224 KP-57240-003-Bua : การแปรรูปอาหาร แปรรูปสินค้าทางการเกษตร < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 380
225 SP-90000-012-ประเพณีสารทเดือนสิบ : ประเพณีสารทเดือนสิบ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 380
226 KP-31000-012-Sawaijeek : เผาปูน < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 379
227 AR-44190-002-wat nongpai : วัดบ้านหนองไผ่ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 379
228 AS-76000-14-Wat : วัดไตรโลก < อภิรดี อานมณี > 379
229 AA-76000-04-Museum : พิพิธภัณฑ์วัดมหาธาตุ < อภิรดี อานมณี > 379
230 AS-56000-004-WAT : วัดราชคฤห์ < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 379
231 AS-75000-029-NAN : วัดนางตะเคียน < ก้อง > 379
232 AR-56000-007-Wat Lee : วัดลี < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 379
233 AR-74000-009-KRO : วัดโกรกกราก < ดร.พรพิมล ศักดา > 378
234 TC-44190-014-Suea Kok : กลุ่มทอเสื่อกกบ้านหัวขัว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 378
235 FL-76000-10-Tale : ศรีธนญชัยท้าพนันสร้างเจดีย์ < อภิรดี อานมณี > 378
236 TC-56000-019-CAM : ช่างทำเกวียน < อาริสรา นุกูล > 378
237 AS-30110-009-PHI : ท่านางสระผม < พหลยุทธ บุตรจู > 378
238 TC-31000-015-Huai Rat : จักสานไม้ไผ่ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 377
239 SP-31000-010-Sa Nuan : วัดสนวนนอก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 377
240 PA-57240-031-NorthernThaiMusic : ดนตรีพื้นเมือง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 377
241 AR-76000-11-Landscape : ย่านหัวถนนวัดเกาะ < อภิรดี อานมณี > 377
242 TC-76000-08-Craft : พระครูวัชรสุวรรณาทร วัดใหญ่สุวรรณาราม (ช่างฝังลายไม้โมก) < อภิรดี อานมณี > 377
243 AR-34170-010-CulturalClub : ชมรมวัฒนธรรมเมืองเขมราฐ < ดร. วศิน โกมุท > 377
244 AR-10530-049-Darulmukrodrabin Mosque : มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน (ลำหิน) < นันธิดา อนันตชัย > 377
245 AS-10600-025-CHA : วัดจันทารามวรวิหาร (วัดกลาง ตลาดพลู) < tharadol > 377
246 AR-74000-092-SAM : ศาลเจ้าสมาคมสามัคคีธรรมภาวนา < ดร.พรพิมล ศักดา > 376
247 FL-44190-004-history nonpiban : ประวัติชุมชนบ้านโนนภิบาล < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 376
248 AS-44190-001-Ku Non Phra : กู่โนนพระ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 375
249 EL-34170-001-PuThai : หมู่บ้านภูไท < ดร. วศิน โกมุท > 375
250 AR-76000-01-Landscape : ลานสุนทรภู่ และศาลาท่าน้ำวัดพลับพลาชัย < อภิรดี อานมณี > 375
251 SM-90330-002- : กีฬาชนวัว < Rujiya1995@gmail.com > 375
252 AR-10530-040-Lam Pha Ong Temple : วัดลำพะอง < นันธิดา อนันตชัย > 375
253 SM-10600-097-LON : คณะสิงโต มังกร หลงเฉียนไทยแลนด์ < tharadol > 375
254 CS-48170-002-PHUTAI CULTURE SPACE : ลานแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท < บรรจง ภูละคร > 375
255 KP-31000-007-HR : เจ๊เกียผัดไทยห้วยราช < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 374
256 KP-31000-012-Huai Rat : แม่แอ็ดแค๊ปหมู < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 374
257 KP-31000-014-Sa Nuan : เพาะเห็ดบ้านจบก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 374
258 TC-44190-003-tarawaree : กลุ่มทอผ้า ธาราวารี < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 374
259 PA-56000-005-RCN : เพลงพื้นบ้านจ๊อย ซอ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 374
260 CS-44190-006-nongbua : หนองบัว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 374
261 SP-44190-002-don puta kunchan : ดอนปู่ตาขุนชาญ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 374
262 AR-10540-011-LAN : ลานหลวงพ่อนาค < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 374
263 KP-74000-004-AUN : ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ๊เน้ย < ดร.พรพิมล ศักดา > 373
264 FL-34170-002-Khamhang : กำแหง อุปลาบัติ < ดร. วศิน โกมุท > 373
265 CS-34170-001-HadSaiSung : หาดทรายสูง < ดร. วศิน โกมุท > 373
266 PA-80120-001-SOM : โนราสมนึก ชูศิลป์ < ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง > 373
267 SP-90000-003-อีดิลอัฏฮา : อีดิลอัฏฮา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 373
268 KP-10530-008-Sạn Kampu : ซันก้ามปู < นันธิดา อนันตชัย > 373
269 AR-74000-019-TEM : วัดนักบุญอันนา < ดร.พรพิมล ศักดา > 372
270 KP-74000-011-PAD : ผัดไทยป้าแดง < ดร.พรพิมล ศักดา > 372
271 AA-31000-022-Sawaijeek : พระพุทธศีล < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 372
272 SP-31000-019-Sa Nuan : หลวงปู่พรมปัญญาวโร < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 372
273 TC-44190-004-jaksan namthiang : ตะกร้าไม้ไผ่ พ่อทองจันทร์ นามมูลตรี < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 372
274 AR-10540-021-SHR : ศาลท้าวพันตา เกาะพิจิตร < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 372
275 CS-70180-132 : ตลาดหมู่บ้านมอญ ห้วยน้ำใส < นันทนา บุญลออ > 372
276 AR-74000-026-BAN : วัดบางปลา (มอญบางปลา) < ดร.พรพิมล ศักดา > 371
277 TC-34170-002-TaiJungMee : ร้านไทจงมีฝ้ายทอ < ดร. วศิน โกมุท > 371
278 AR-76000-09-Landscape : ย่านตลาดเก่าริมน้ำ < อภิรดี อานมณี > 371
279 TC-80160-003-BAN : กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเขาหลัก < ปิ่นเพชร > 371
280 AR-74000-040-SRI : วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) < ดร.พรพิมล ศักดา > 370
281 AS-56000-011-WAT : วัดภูมินทร์ < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 370
282 AA-56000-002-LSL : หินทรายและโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว วัดลี < วรินทร์ รวมสำราญ > 370
283 AR-70180-007 : โบสถ์คริสตจักรเอเฟซัส < นันทนา บุญลออ > 370
284 AR-10530-016-Darulmuttakeen Mosque : มัสยิดดารุ้ลมุดตะกีน < นันธิดา อนันตชัย > 370
285 AR-10530-031-Rat Bamrung Temple : วัดราษฎร์บำรุง (คลอง2) < นันธิดา อนันตชัย > 370
286 FL-31000-005-Sawaijeek : ตำนานยักษ์สวายจีก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 369
287 SP-44190-003-Phra That Ban Yan : พระธาตุศรีบ้านยางและศาลปู่ตา < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 369
288 AS-76000-06-Shrine : ศาลเจ้าใหม่ < อภิรดี อานมณี > 369
289 AR-70180-019 : สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมห้วยหนึ่ง < นันทนา บุญลออ > 369
290 AR-10530-007-Si Chompoo Temple : วัดสีชมพู < นันธิดา อนันตชัย > 369
291 PA-10530-001-Lyipas Dance : รำตาลีกีปัส (วิทยาลัยอาชีวศึกษา​ศาสนบริหารธุรกิจ) < นันธิดา อนันตชัย > 369
292 AR-74000-015-TUE : วัดตึกมหาชยาราม < ดร.พรพิมล ศักดา > 368
293 SP-31000-017-Sawaijeek : ต้นโพธิ์ทอง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 368
294 AS-76000-04-Shrine : ศาลเจ้าพ่อเสือ (สมาคมชาวจีน) < อภิรดี อานมณี > 368
295 SP-56000-011-LAI : ประเพณีเลี้ยงบัตรพลี < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 368
296 SM-57000-038-ramwongyonyukh : รำวงย้อนยุค < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 368
297 AR-74000-024-BAN : วัดบางขุด < ดร.พรพิมล ศักดา > 367
298 AA-31000-016-Sawaijeek : วัตถุโบราณวัดบ้านฝ้าย < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 367
299 AA-57240-058-NamTon : ค่วนน้ำต้น/น้ำต้น < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 367
300 AA-10530-002-Headstone : โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง (หินศิลาจารึก) < นันธิดา อนันตชัย > 367
301 PA-70180-129 : นายชัยชนะ เสน่ห์ติบัง < นันทนา บุญลออ > 366
302 TC-57240-040-NamBuay : น้ำบวย < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 366
303 AR-90000-010-บ้านสงครามโลก : บ้านเลขที่ 255 บ้านสงครามโลก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 366
304 AS-76000-23-Wat : วัดเพชรพลี (วัดพริบพรีเดิม) < อภิรดี อานมณี > 366
305 SP-70180-095 : นางจิดาภา ปั้นทองคำ < นันทนา บุญลออ > 366
306 FL-31000-009-Sa Nuan : ประวัติบ้านแซะซอ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 365
307 AS-76000-05-Wat : วัดคงคาราม < อภิรดี อานมณี > 365
308 KP-75000-002-PHU : หัวน้ำปลาตราผู้ใหญ่แดง < ก้อง > 365
309 TC-80000-001-NON : ผู้ประกอบการแกะหนังตะลุงนนท์ อ้ายขวัญเมือง < ชัญญาภัค > 365
310 KP-10530-030-Faiz Farm cafe : ฟาอิซฟาร์ม < นันธิดา อนันตชัย > 365
311 AA-90000-014-หน้าพรานประดับลูก : หน้าพรานประดับลูกปัด < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 365
312 KP-70180-090 : นายกี้ อนุกูลนิติธรรม < นันทนา บุญลออ > 365
313 KP-10530-015-Metropolitan Farmer Volunteer Network : เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติอาสาชาวนามหานคร < นันธิดา อนันตชัย > 365
314 TC-31000-003-Sawaijeek : ทอเสื่อจากต้นไหล < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 364
315 KP-30110-020-PHI : ต้นโพธิ์ 2 < พหลยุทธ บุตรจู > 364
316 TC-54170-1-1.3-BIR : กรงนกจากเศษไม้ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 364
317 TC-31000-034-Sawaijeek : อาชีพช่างสานแห < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 364
318 AR-31000-018-Huai Rat : ห้องแถวอาคารไม้เก่า < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 364
319 AR-90000-014-ศาลเจ้าที่เมืองสงขลา ปุนเถ้ากง : ศาลเจ้าที่เมืองสงขลา ปุนเถ้ากง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 364
320 AS-76000-24-Wat : วัดอัมพวัน < อภิรดี อานมณี > 364
321 SP-56000-010-LAI : ประเพณีเลี้ยง (ถวายเครื่องเซ่น) เจ้าเมือง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 364
322 EL-33170-001-Kui dialect : ปะนายเหวา (ภาษากูย) < อนันศักดิ์ พวงอก > 364
323 AS-10530-001-Golden Teak Church (Naam Khem Church) : อุโบสถไม้สักทอง (โบสถ์น้ำเค็ม) < นันธิดา อนันตชัย > 364
324 TC-31000-002-Sawaijeek : ช่างตีเหล็ก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 363
325 CS-44190-001-nongduk : หนองดุก < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 363
326 KP-44190-006-kanomthai epong : กลุ่มขนมไทย ขนมเรืออีโปง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 363
327 AS-57240-032-HorThawThangSi : หอท้าวทั้งสี่/หอเทวดา < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 363
328 KP-90000-025-โรตีแกงไก่ : โรตีแกงไก่ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 363
329 KP-12130-007-GOH : ร้านก๋วยเตี๋ยวโกฮับ < ธงเทพ ศิริโสดา > 363
330 CS-57000-015-jarmjuree100pee : จามจุรี100ปี < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 363
331 AR-74000-071-CHA : ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 362
332 TC-57240-017-WCR : ศิลปิน จิตรกรรม ลายคำ ประติมากรรม < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 362
333 AA-76000-07-Museum : หอทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ < อภิรดี อานมณี > 362
334 AA-56000-001-LSH : หินทรายและโบราณวัตถุ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ < วรินทร์ รวมสำราญ > 362
335 AR-10542-006-MON : วัดมงคลนิมิตร < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 362
336 SP-31000-016-Sa Nuan : ศาลปู่อุดมบ้านจบก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 361
337 KP-57240-005-NP : การทำน้ำผักเอกลักษณ์ชาวยอง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 361
338 TC-44190-015-products from loi : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 361
339 AS-75000-028-NOI : วัดน้อยแสงจันทร์ < ก้อง > 361
340 AR-10540-007-PAK : วัดปากคลองมอญ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 361
341 AR-70180-005 : คริสตจักรตะโกล่างที่ 1 < นันทนา บุญลออ > 361
342 KP-10540-042-PLA : ปลาร้าทรงเครื่อง ตำบลบางเสาธง < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 361
343 CS-10600-049-BAN : คลองบางไส้ไก่ < tharadol > 361
344 TC-54170-1-1.2-CAP : พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 360
345 AR-44190-008-wat nong hu ling : วัดหนองหูลิง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 360
346 KP-34170-006-SunDriedBanana : ชุมชนทำกล้วยตาก < ดร. วศิน โกมุท > 360
347 KP-30110-016-PHI : ต้นมะเดื่อ < พหลยุทธ บุตรจู > 359
348 AR-90000-006-พระวิหาร : พระวิหาร วัดมัชณิมาวาส หรือ วัดกลาง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 359
349 AR-44190-001-wat nongduk : วัดบ้านหนองดุก < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 359
350 FL-76000-11-Tale : สมเด็จเจ้าแตงโม < อภิรดี อานมณี > 359
351 TC-26120-006-EMB : กลุ่มผ้าขาวม้าปักลาย/ วิสาหกิจชุมชนบ้านหมอน < ธงเทพ ศิริโสดา > 359
352 TC-80340-003-WIR : ร้านช่างวิโรจน์ปูนปั้น < ปิ่นเพชร > 359
353 AR-90000-014-โรงเรียนจุลสมัย : โรงเรียนจุลสมัย < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 359
354 KP-31000-028-Sawaijeek : ข้าวหลามแม่เลา < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 358
355 SP-31000-029-Sawaijeek : ศาลตาอุดมบ้านหนองปรือน้อย < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 358
356 Tc-44190-008-jaksan konhwd : การจักสานก้นหวด < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 358
357 CS-44190-010-Huai Nam Khang : ห้วยน้ำค้าง(ห้วยวังแสง) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 358
358 AR-90330-001-VERNACULAR : เรือนพื้นถิ่นอายุ 60 ปี (นางยอม ไมยวัฒน์) < Rujiya1995@gmail.com > 358
359 KP-12110-017-MAE : ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านแม่กำไร < ธงเทพ ศิริโสดา > 358
360 PA-70180-121 : นางหงสาวดี ป้าเย็น < นันทนา บุญลออ > 358
361 PA-70180-119 : นายสมโชค ปัญญาวรพงศ์ บ้านปัญบุญ < นันทนา บุญลออ > 358
362 TC-90220-001-Preecha : ปรีชา หนูคง < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 358
363 AR-74000-008-KOT : วัดเกาะ (มอญบ้านเกาะ) < ดร.พรพิมล ศักดา > 357
364 KP-75110-006-LIN : กลุ่มสวนลิ้นจี่ 200 ปี < ก้อง > 357
365 ar-30170-03-srimu : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นศรีจนาศะ < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 357
366 TC-10600-096-TUI : ลุงตุ๋ยฺ ของเล่นไม้สัก วัดอินทาราม < tharadol > 357
367 KP-31000-006-Sa Nuan : ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระพี่สา < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 356
368 TC-54150-8-8.1-SAR : ผ้าซิ่นตีนจก < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 356
369 PA-34170-001-BoonlayDance : บุญหลาย ชื่นบาน หมอลำ < ดร. วศิน โกมุท > 356
370 AR-56000-008-Wat Noi : วัดน้อย < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 356
371 AR-10600-022-CHA : ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง < tharadol > 356
372 AR-74000-046-LAN : วัดหลังศาลประสิทธิ์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 355
373 FL-31000-014-Sawaijeek : ตำนานหมู่บ้านสวายจีก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 355
374 TC-54130-5-5.1-WIC : เครื่องจักสานไม้ไผ่ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 355
375 AR-44190-004-watdontad : วัดป่าดอนธาตุ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 355
376 TC-74000-003-TIE : มัดย้อมบ้านโคกขาม < ดร.พรพิมล ศักดา > 355
377 KP-56000-009-SPM : คติความเชื่อศาสนาผี : ศาลอารักษ์ ชุมชนภูมินทร์ < วรินทร์ รวมสำราญ > 355
378 AS-75110-011-KAO : เขายี่สาร (วัดเขายี่สาร) < ก้อง > 355
379 AS-75000-024-DAO : วัดดาวโด่ง < ก้อง > 355
380 AS-56000-023-PRA : ประตูท่าแป้น < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 355
381 KP-10600-079-NEW : นิวเหลียงสุน ซาลาเปาแต้จิ๋ว < tharadol > 355
382 CS-62180-001-KN Cultural center : ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงจังหวัดกำแพงเพชร < ธภัทร มณัรัตน์ > 355
383 AR-10542-001-JOR : วัดจรเข้ใหญ่ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 354
384 TC-54160-9-9.1-WOV : ผ้าทอกะเหรี่ยง < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 354
385 TC-57240-011-SMK : เครื่องจักสาน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 354
386 SP-56000-002-LIA : ประเพณีเลี้ยงเสื้อบ้าน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 354
387 AR-34170-002-Tamprasilathong : วัดถ้ำพระศิลาทอง < ดร. วศิน โกมุท > 354
388 AR-56000-003-Wat Phumin : วัดภูมินทร์ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 354
389 KP-30110-033-PHI : ต้นจามจุรี 1 < พหลยุทธ บุตรจู > 354
390 AR-70180-052 : ชุมชนบ้านตะโกล่าง < นันทนา บุญลออ > 354
391 KP-70180-117 : นางอัมพวัน คุ้งลึงค์ < นันทนา บุญลออ > 354
392 AR-10530-046-Al Huda Mosque : มัสยิดอัลฮุดา < นันธิดา อนันตชัย > 354
393 TC-10530-002-M.Yuha Design : ชุดปักมุสลิมม.ญุมอ๊ะฮ์ ดีไซน์ < นันธิดา อนันตชัย > 354
394 FL-31000-038-Sawaijeek : ตำนานศาลปู่ตาหินช้าง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 353
395 TC-57240-008-KK : การทำตุงไจย กระเป๋าจากเศษพลาสติค ดอกไม้ประดิษฐ์ ทอผ้า < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 353
396 TC-57240-0013-JST : ผ้าทอดั้งเดิมชาวไทยองแม่คำสบเปิน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 353
397 CS-44190-009-nong ku : หนองคู < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 353
398 AS-76000-01-Shrine : ศาลเจ้าต้นโพธิ์ประตูเมือง < อภิรดี อานมณี > 353
399 AS-56000-005-WAT : วัดหัวข่วงแก้ว < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 353
400 KP-56000-002-SRK : คติความเชื่อศาสนาผีและพุทธ : ศาลผี และ วัดร้างเก่า ริมกว๊านพะเยา < วรินทร์ รวมสำราญ > 353
401 KP-75120-005-RAK : กลุ่มรักษ์บางสะแก < ก้อง > 353
402 AS-56000-026-KAO : เค้าสนามหลวง < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 353
403 AA-70180-081 : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา < นันทนา บุญลออ > 353
404 TC-70180-114 : นายอำนวย อาสนเวช < นันทนา บุญลออ > 353
405 KP-90000-007-ข้าวมันไก่สะพานเหล็ก : ข้าวมันไก่สะพานเหล็ก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 353
406 AR-90000-007-สงขลาสเตชั่น : สงขลาสเตชั่น < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 352
407 KP-74000-019-SEA : โรงเรียนนาเกลือ < ดร.พรพิมล ศักดา > 352
408 AS-76000-16-Wat : วัดไผ่ล้อม < อภิรดี อานมณี > 352
409 AS-76000-20-Wat : วัดลาด < อภิรดี อานมณี > 352
410 SP-56000-015-SAN : ศาลอารักษ์หมู่บ้านเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 352
411 AR-34170-009-HuaHound : ร้านฮั่วฮวด < ดร. วศิน โกมุท > 352
412 KP-75110-009-PLU : กลุ่มเปลือกไม้ < ก้อง > 352
413 AR-10540-012-QAM : มัสยิดกอมรุสมาน < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 352
414 PA-90330-003 : โนราสรรเสริญ อมรศิลป์ < Rujiya1995@gmail.com > 352
415 NR-30110-003-PHI : แม่น้ำมูล < พหลยุทธ บุตรจู > 352
416 SP-70180-091 : นายยี่หม่อง ศรีลักษณ์ < นันทนา บุญลออ > 352
417 SP-90310-023-Adulthong : โนราอดุลย์ทอง ประคองศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 352
418 AR-31000-018-Sawaijeek : บ้านโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 351
419 AR-57240-028-YongChiengSengHouse : บ้านย่งเชียงเส็ง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 351
420 AS-76000-03-Wat : วัดสระบัว < อภิรดี อานมณี > 351
421 AS-76000-11-Wat : วัดมหาธาตุ < อภิรดี อานมณี > 351
422 AR-34170-005-BanWongSomBoon : บ้านวงสมบูรณ์ < ดร. วศิน โกมุท > 351
423 AR-34170-014-Pratepwongsa : อนุสาวรีย์พระเทพวงศา < ดร. วศิน โกมุท > 351
424 AR-74000-044-SUT : วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) < ดร.พรพิมล ศักดา > 350
425 AR-74000-053-HON : ศาลเจ้าใต้ฮงกง สุสานวัดแหลม < ดร.พรพิมล ศักดา > 350
426 KP-31000-010-Sawaijeek : ลูกประคบ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 350
427 KP-31000-015-Sawaijeek : อาหารป่า < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 350
428 FL-34170-004-Phisan : ไพศาล บุญญาจันทร์ < ดร. วศิน โกมุท > 350
429 KP-57240-027-DokKiewKlao : ดอกเกี้ยวเกล้า < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 350
430 SP-57240-035-TKI : ต้นแขร่หลวง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 350
431 AS-75000-018-KUS : วัดคู้สนามจันทร์ < ก้อง > 350
432 PA-80160-001-JAM : นายจำเนียร คำหวาน < ชัญญาภัค > 350
433 AR-10540-018-SHR : ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดหัวคู้ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 350
434 TC-26120-002-PEN : ร้านเปิงใจ๋เจ้า < ธงเทพ ศิริโสดา > 350
435 PA-70180-120 : นางดอกรัก วงศ์ทอง < นันทนา บุญลออ > 350
436 KP-70180-093 : กลุ่มรักษ์เขากระโจม < นันทนา บุญลออ > 350
437 TC-31000-004-Sa Nuan : ผ้าโสร่ง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 349
438 TC-31000-035-Sawaijeek : ตัดเย็บเสื้อผ้า < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 349
439 TC-44190-018-waeving wang saen : กลุ่มทอผ้าบ้านวังแสง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 349
440 KP-34170-003-KanomTauKem : ร้านขนมถ้วยเค็ม < ดร. วศิน โกมุท > 349
441 AS-56000-006-WAT : วัดบุญยืน < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 349
442 AS-75000-026-THA : วัดธรรมนิมิตร < ก้อง > 349
443 AR-10540-005-SIR : วัดศิริเสาธง < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 349
444 TC-10540-017-MUR : จิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดศรีวารีน้อย < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 349
445 PA-10540-029-THA : ดนตรีไทยบ้านศรีเกตุ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 349
446 KP-74000-003-PHO : ตลาดริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 348
447 TC-54170-1-1.1-CAL : น้ำเต้าจักรสานจากชาวบ้าน < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 348
448 KP-74000-018-SEA : อาหารทะเลแปรรูป < ดร.พรพิมล ศักดา > 348
449 PA-56000-007-DTT : การละเล่นดนตรีไทย < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 348
450 AS-76000-13-Wat : วัดพรหมวิหาร < อภิรดี อานมณี > 348
451 AR-70180-011 : วัดป่าท่ามะขาม < นันทนา บุญลออ > 348
452 CS-70180-055 : ไร่ชุมชนเพื่อฟื้นฟูการทำข้าวไร่ บ้านโป่งแห้ง < นันทนา บุญลออ > 348
453 AR-10530-042-Nurul Islam Mosque : มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านนาตับ) < นันธิดา อนันตชัย > 348
454 PA-31000-018-Sa Nuan : เรือมตรด < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 347
455 TC-44190-019-san phar phum2 : ร้านผลิตและจำหน่ายศาลพระภูมิบ้านวังแสง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 347
456 AR-76000-03-House : บ้านนายเอี่ยน ชูบดินทร์ < อภิรดี อานมณี > 347
457 AR-34170-006-CityPillar : ศาลหลักเมือง < ดร. วศิน โกมุท > 347
458 AR-90000-018-ศาลาฤาษีดัดตน : ศาลาฤาษีดัดตน วัดมัชณิมาวาส < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 347
459 AR-74000-030-BAN : วัดบ้านโคก < ดร.พรพิมล ศักดา > 346
460 AR-74000-033-PAK : วัดปากบ่อ (มอญปากบ่อ) < ดร.พรพิมล ศักดา > 346
461 TC-54000-7-7.2-CLO : ผลิตภัณฑ์ผ้าสำเร็จรูป < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 346
462 KP-57240-026-TaiYongRiceNoodle : น้ำเงี้ยวป้านวลสูตรชาวยอง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 346
463 SP-56000-008-NAM : ประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 346
464 TC-57240-053-MetalEmbossing : ดุนลายโลหะ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 346
465 AR-10570-004-SAO : วัดเสาธงนอก < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 346
466 AR-70180-023 : สำนักสงฆ์ห้วยน้ำใสเจริญธรรม < นันทนา บุญลออ > 346
467 KP-31000-009-Sawaijeek : ปลาร้าป้าหวาด < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 345
468 PA-34170-002-Lertwilaisup : เลิศวิไลทรัพย์ หนังประโมทัย < ดร. วศิน โกมุท > 345
469 AR-56000-001-Wat Pa Lan Kham : วัดป่าลานคำ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 345
470 AR-56000-005-Wat Luang Ratchasanthan : วัดหลวงราชสัณฐาน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 345
471 KP-80120-009-KRA : กระท้อนฉุน < อนุชสรา เรืองมาก > 345
472 AS-30110-007-PHI : ซุ้มประตูทิศใต้ (ประตูชัย) < พหลยุทธ บุตรจู > 345
473 SP-10570-032-TRA : ประเพณีตักบาตรพระร้อย วัดหัวคู้ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 345
474 AR-90000-012-ตึกแถวแบบชิโน ยูโรเปี้ยน : ตึกแถวแบบชิโน ยูโรเปี้ยน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 345
475 AR-76000-05-House : เรือนบุหลงทองคำ < อภิรดี อานมณี > 344
476 TC-76000-02-Craft : ร้านทำทองป้าเนื่อง < อภิรดี อานมณี > 344
477 TC-76000-04-Craft : ครูช่างอนันต์ (เมรุลอย) < อภิรดี อานมณี > 344
478 SP-75110-119-AMP : ตลาดน้ำอัมพวา < ก้อง > 344
479 SP-90110-009-PAKI : ชุมชนชาวไทยเชื้อสายมุสลิม-ปากีสถาน หาดใหญ่ < สิริวิท อิสโร > 344
480 AR-76000-03-Landscape : สะพานพระจอมเกล้า (สะพานช้าง) < อภิรดี อานมณี > 343
481 TC-76000-01-Craft : หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย < อภิรดี อานมณี > 343
482 SP-56000-006-LOY : ประเพณีลอยสะเปา < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 343
483 AS-56000-010-WAT : วัดเมืองชุม < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 343
484 AA-75110-019-RED : พระพุทธรูปหินทรายแดง วัดจุฬามณี < ก้อง > 343
485 AS-75120-020-CHA : วัดเจริญสุขารามวรวิหาร < ก้อง > 343
486 AS-75110-027-NOI : วัดน้อย (ร้าง) < ก้อง > 343
487 SP-10540-036-RIT : ประเพณีส่งเรือคลองหนองงูเห่า < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 343
488 AR-76000-01-House : บ้านวาดเวียงชัย < อภิรดี อานมณี > 342
489 PA-76000-01-Entertainment : ละครชาตรี < อภิรดี อานมณี > 342
490 AR-10540-014-BUA : พิพิธภัณฑ์วัดบัวโรย < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 342
491 CS-70180-050 : ลานชุมชนบ้านทุ่งแฝก < นันทนา บุญลออ > 342
492 AR-10530-036-Wiboon Thammaram Temple : วัดวิบูลย์ธรรมาราม < นันธิดา อนันตชัย > 342
493 KP-90000-037-ขนมลูกโดน : ร้านขนมลูกโดนเจ้าเก่า < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 341
494 AR-74000-061-CHA : ศาลเจ้าพ่อกิมท้ง < ดร.พรพิมล ศักดา > 341
495 AS-31000-036-Sawaijeek : เจดีย์โบราณวัดโพธิ์ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 341
496 SP-56000-012-HOR : หอเสื้อวัด วัดภูมินทร์ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 341
497 AS-56000-003-WAT : วัดศรีอุโมงค์คำ < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 341
498 AS-56000-007-WAT : วัดศรีโคมคำ < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 341
499 AR-75110-091-TRI : หอไตร วัดท้องคุ้ง < ก้อง > 341
500 AR-10540-008-SRI : วัดศรีวารีน้อย < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 341
501 PA-80290-019-NAT : นายณัฐพล บัวจันทร์ < ชัญญาภัค > 341
502 AA-70180-082 : พิพิธภัณฑ์อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี < นันทนา บุญลออ > 341
503 TC-31000-011-Sa Nuan : กระด้งไม้ไผ่ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 340
504 TC-44190-017-weaving sanpatana : กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านสารพัฒนา < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 340
505 KP-57240-025-KhaoKhaep : ข้าวแคบ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 340
506 AR-34170-024-ThaiNiyom : ร้านไทยนิยม < ดร. วศิน โกมุท > 340
507 KP-90000-030-ขนมปำจี : ขนมปำจี < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 340
508 CS-10530-001-Nong Chok Old Market 100 years : ตลาดเก่าหนองจอก 100 ปี < นันธิดา อนันตชัย > 340
509 AR-74000-065-CHA : ศาลเจ้าพ่อจัน < ดร.พรพิมล ศักดา > 339
510 KP-31000-003-Sa Nuan : ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 339
511 AR-74000-087-BRA : ศาลเจ้าแม่พราหมณ์ (ชุมชนมอญบางพลี) < ดร.พรพิมล ศักดา > 339
512 KP-30110-022-PHI : ต้นมะขาม < พหลยุทธ บุตรจู > 339
513 CS-44190-002-talung : ห้วยตาหลุง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 339
514 SM-10600-090-JOT : โจ ตลาดพลู (วิชัย รอดเกิด) ผู้ผลิตหัวสิงโต < tharadol > 339
515 KP-57240-001-SM : หมอยาพื้นบ้าน หมอเป่า ตำรายา < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 338
516 SP-56000-004-SRO : ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดหลวงราชสัณฐาน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 338
517 AR-44190-007-isan house : เรือนอีสาน < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 338
518 AR-34170-023-TewRestaurant : ร้านอาหารทิวโภชนา < ดร. วศิน โกมุท > 338
519 AS-75110-094-CHE : พระเจดีย์ วัดบางแคใหญ่ < ก้อง > 338
520 PA-80140-032-API : นายอภิรักษ์ รอดประดิษฐ์ < ชัญญาภัค > 338
521 TC-70180-034 : โรงเรียนรุจิรพัฒน์ < นันทนา บุญลออ > 338
522 AA-30110-001-PHI : พระพุทธวิมายะ < พหลยุทธ บุตรจู > 338
523 SM-10540-046-KIT : การละเล่นว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 338
524 CS-10530-002-Phon Prapha Floating Market : ตลาดน้ำพรประภา (ลำต้นกล้วย) < นันธิดา อนันตชัย > 338
525 A13F650029-001 : รัตนศิลป์ อินตาไทยราษฎร์ < นายปานปั้น รองหานาม > 338
526 AR-74000-047-LAE : วัดแหลมสุวรรณาราม < ดร.พรพิมล ศักดา > 337
527 AR-74000-062-CHA : ศาลเจ้าพ่อแก่นจันทร์-ทุ่งใหญ่ < ดร.พรพิมล ศักดา > 337
528 KP-74000-003-FRI : หอยทอด เจ๊น้อย < ดร.พรพิมล ศักดา > 337
529 TC-57240-022-ManuscriptsWrappingFabric : ผ้าห่อคัมภีร์ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 337
530 TC-76000-11-Craft : วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนเมืองเพ็ชร์ < อภิรดี อานมณี > 337
531 KP-56000-005-WRT : ศาสนสถาน : พุทธศาสนา : วัดหลวงราชสัณฐาน < วรินทร์ รวมสำราญ > 337
532 AS-75110-032-WIH : วิหารพระพุทธบาท วัดบางกะพ้อม < ก้อง > 337
533 NR-56000-001-WPY : วังปลาชุมชนวัดยืน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 337
534 AS-30110-011-PHI : ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง < พหลยุทธ บุตรจู > 337
535 AR-70180-015 : วัดห้วยม่วง < นันทนา บุญลออ > 337
536 AR-70180-017 : วัดหนองหมี < นันทนา บุญลออ > 337
537 AR-10530-048-Sam Ngam Temple : วัดสามง่าม < นันธิดา อนันตชัย > 337
538 KP-30110-014-PHI : ต้นสะตือ < พหลยุทธ บุตรจู > 336
539 AS-76000-21-Wat : วัดชีว์ประเสริฐ < อภิรดี อานมณี > 336
540 AR-57240-051-MaeLuangDaengNorthernThaiHouse : บ้านเก่าแม่หลวงแดง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 336
541 AA-70180-084 : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านห้วยน้ำหนัก < นันทนา บุญลออ > 336
542 AR-10530-015-Nuruleiasan Mosque : มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน (ลำตาจีน) < นันธิดา อนันตชัย > 336
543 AS-91000-021 : สำนักสงฆ์หาญทะเล < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 336
544 AR-74000-055-PUN : ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง ท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 335
545 AR-44190-006-wooden bridge kae : สะพานไม้แกดำ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 335
546 AR-10540-010-BUA : วัดบัวโรย < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 335
547 AA-90000-025-ขวดเบียร์ขิงยุโรป : ขวดเบียร์ขิงยุโรป < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 335
548 AR-70180-022 : สำนักสงฆ์หัวสาม < นันทนา บุญลออ > 335
549 AR-10570-003-SAU : วัดเสาธงกลาง < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 335
550 AR-10530-050-Khoyrusdin Mosque : มัสยิดคอยรุสดีน < นันธิดา อนันตชัย > 335
551 AR-10530-023-Chia Ra Dap Temple : วัดเจียระดับ (วัดใต้) < นันธิดา อนันตชัย > 335
552 AR-90000-022-หอระฆัง : หอระฆัง-วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 334
553 AR-31000-025-Sawaijeek : ยุ้งข้าวโบราณ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 334
554 AS-76000-08-Wat : วัดกุฎีดาว < อภิรดี อานมณี > 334
555 AS-56000-002-WAT : วัดไชยอาวาส < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 334
556 AS-56000-012-WAT : วัดอินทร์ฐาน < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 334
557 FL-56000-002-PRA : จารึกพระเจ้าตนหลวงเมืองพยาว (ลพ. 29) < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 334
558 FL-56000-003-SVP : บันทึกโบราณของพระครูศรีวิราชวชิรปัญญา เมืองพะเยา < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 334
559 AR-70180-010 : วัดบ้านบ่อ < นันทนา บุญลออ > 334
560 TC-70180-106 : นางจิ้ เซดี < นันทนา บุญลออ > 334
561 KP-30110-028-PHI : ต้นพิกุล < พหลยุทธ บุตรจู > 334
562 KP-10540-038-GRE : มะม่วงน้ำปลาหวานตำบลบางเสาธง < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 334
563 KP-10540-041-SES : ขนมดอกโสน < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 334
564 CS-10530-005-Two Streams Three Cultures : สองสายน้ำสามวัฒนธรรม < นันธิดา อนันตชัย > 334
565 AR-12120-012-BAN : วัดบางขัน < ธงเทพ ศิริโสดา > 333
566 SP-57240-034-LuaHingFaiPhraChao : หลัวหิงไฟพระเจ้า < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 333
567 KP-90110-003-CHE : หมี่ฮกเกี้ยน เจ๊เช็ง < สิริวิท อิสโร > 333
568 KP-56000-003-PNM : คติความเชื่อศาสนาผีบรรพบุรุษ : อนุสาวรีย์พญางำเมือง < วรินทร์ รวมสำราญ > 333
569 TC-75110-008-BEN : ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ และเบญจกลาย < ก้อง > 333
570 AS-75110-012-CHE : เจดีย์สามองค์ (โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์) < ก้อง > 333
571 AS-75110-095-GAL : ระเบียงคด วัดบางแคใหญ่ < ก้อง > 333
572 AR-56000-023-Sala Metha House : สล่าเมธา (เรือนโบราณของอดีตหมอยาไทใหญ่) < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 333
573 PA-80110-031-PAR : นายปรินทร์ รัตนบุรี < ชัญญาภัค > 333
574 TC-12120-005-CRA : ผลิตภัณฑ์บ้านหัตถศิลป์หมักโคน (ผ้าเขียนลาย) < ธงเทพ ศิริโสดา > 333
575 KP-30110-011-PHI : ตลาดไนต์บาซ่าร์ < พหลยุทธ บุตรจู > 333
576 AR-10530-055-Hasanuddeen Mosque : มัสยิดฮาซานุดดีน < นันธิดา อนันตชัย > 333
577 AR-74000-048-YAI : วัดใหญ่จอมปราสาท < ดร.พรพิมล ศักดา > 332
578 AR-76000-02-House : บ้านป้าเนื่อง แฝงสีคำ < อภิรดี อานมณี > 332
579 SP-56000-013-LAI : ประเพณีเลี้ยงบัตรพลี < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 332
580 AS-75110-031-UBO : พระอุโบสถ วัดนางวัง < ก้อง > 332
581 AR-70180-021 : สำนักสงฆ์สุทธิธรรมรังษี (ผาปกค้างคาว) < นันทนา บุญลออ > 332
582 PA-80120-007-SAM : นาย สามารถ งามขำ < ชัญญาภัค > 332
583 KP-31000-001-Sawaijeek : หมอเป่า < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 331
584 AR-74000-129-THA : ท่าเรือ สุขาภิบาลท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 331
585 AS-76000-09-Wat : วัดแก่นเหล็ก < อภิรดี อานมณี > 331
586 FL-76000-07-Tale : เมืองลับแล < อภิรดี อานมณี > 331
587 AS-56000-019-PRA : ประตูเหล็ก < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 331
588 AR-56000-014-Wat Chai Awat : วัดไชยอาวาส < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 331
589 PA-62180-007-Hm Mouthorgan : นายจ้าง แซ่ม้า - หมอแคนม้ง < ธภัทร มณัรัตน์ > 331
590 AR-74000-067-CHA : ศาลเจ้าพ่อจำปีจำปา (ชุมชนมอญชีผ้าขาว) < ดร.พรพิมล ศักดา > 330
591 AR-90000-024-วัดยางทอง : วัดยางทอง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 330
592 KP-31000-023-Sawaijeek : ขนมกลอย < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 330
593 AS-56000-008-WAT : วัดลี < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 330
594 KP-90110-011-KIM : บะหมี่จีนแคะ ร้านกิมหลุ่น < สิริวิท อิสโร > 330
595 AR-10540-009-SUV : วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 330
596 A13F650029-0055 : เฮือนเกมส์กิ < นายปานปั้น รองหานาม > 330
597 AR-74000-068-CHA : ศาลเจ้าพ่อดอนยาว (ศาลนอก) < ดร.พรพิมล ศักดา > 329
598 AR-74000-098-GRA : ศาลปู่ธารา (ชุมชนมอญบางน้ำวน) < ดร.พรพิมล ศักดา > 329
599 AR-57000-012-phiphitthaphanthaharnbokthi37 : พิพิธภัณฑ์ทหารบกที่37 < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 329
600 AR-57240-029-BoonWoodenHouse : บ้านบุญ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 329
601 AS-76000-19-Wat : วัดธ่อเจริญธรรม < อภิรดี อานมณี > 329
602 PA-80000-020-KHU : นายคุณากร ประมุข < ชัญญาภัค > 329
603 SP-10570-034-RIT : ประเพณีส่งเรือบ้านเกาะพิจิตร < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 329
604 KP-90000-033-น่ำหลี : น่ำหลี < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 329
605 SP-94000-023-FOOD19 : ขนมปอลี < aruneewan > 329
606 AR-10530-030-Darut So Li Hin Mosque : มัสยิดดารุซซอลีฮีน (บ้านคลองสอง) < นันธิดา อนันตชัย > 329
607 as-30170-03-bkt : โบราณสถานบ้านแก่นท้าว < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 329
608 KP-10600-037-SON : ร้านสุราซ่งกัง ตราเสือโคร่ง < tharadol > 329
609 AR-74000-059-GUA : ศาลเจ้าพ่อกวนอู ท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 328
610 AA-31000-030-Sawaijeek : ตะเกียงพายุ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 328
611 TC-44190-005-Sticky Rice Krati : กลุ่มจักสานกระติบข้าว บ้านไผ่ล้อม < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 328
612 KP-34170-001-PorkGooseberry : ศูนย์เรียนรู้การทำแหนมใบมะยม < ดร. วศิน โกมุท > 328
613 FL-34170-005-Sunidda : สุนิดดา จงวิบูลย์ < ดร. วศิน โกมุท > 328
614 AS-75120-033-UBO : โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง < ก้อง > 328
615 SP-10542-025-PER : หมอทำขวัญนาค (ขวัญเรือน เกตุขวง) < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 328
616 AR-57000-032-ahankankinthaiyai : อาหารการกินไทยใหญ่ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 328
617 KP-10530-022-Phraya Pla Sufficiency : พระยาปลาพอเพียง < นันธิดา อนันตชัย > 328
618 AR-74000-090-CHA : ศาลเจ้าแม่หัวตะพาน (มอญบ้านเกาะ) < ดร.พรพิมล ศักดา > 327
619 KP-30110-021-PHI : ต้นโพธิ์ 3 < พหลยุทธ บุตรจู > 327
620 KP-74000-013-MAA : โจ๊กม้า < ดร.พรพิมล ศักดา > 327
621 TC-54130-10-10.2 : เฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 327
622 TC-31000-013-Sa Nuan : หม้อปั้นดินเผา < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 327
623 TC-44190-006-kapao : กลุ่มแปรรูปกระเป๋าจากผ้าทอ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 327
624 PA-34170-003-TomTomDance : กลองยาวโควินทร์ สุภาสอน < ดร. วศิน โกมุท > 327
625 AR-30110-002-PHI : เรือนไม้พื้นถิ่น พิมาย < พหลยุทธ บุตรจู > 327
626 KP-90000-023-ข้าวเหนียวบอก : ข้าวเหนียวบอก (ขนมบอก) < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 327
627 AS-30110-014-PHI : วัดบูรพาพิมล < พหลยุทธ บุตรจู > 327
628 AR-10530-043-Lam Phak Chi Temple : วัดลำผักชี < นันธิดา อนันตชัย > 327
629 AR-10530-038-Mai Krathum Lom Temple : วัดใหม่กระทุ่มล้ม < นันธิดา อนันตชัย > 327
630 AR-74000-056-PAE : ศาลเจ้าแป๊ะกง (บน) < ดร.พรพิมล ศักดา > 326
631 KP-44190-002-kanomtiankeaw : ขนมเทียนแก้วแม่แพงศรี < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 326
632 KP-90110-001-SUI : ขนมเปี๊ยะร้านสุ่ยเฮง < สิริวิท อิสโร > 326
633 SP-80120-001-WAT : บุญกฐินวัดเบิก < อนุชสรา เรืองมาก > 326
634 TC-80120-002-KOB : ร้านช่างกบปูนปั้น < ปิ่นเพชร > 326
635 AS-30110-008-PHI : กุฏิฤาษี (อโรคยาศาล) < พหลยุทธ บุตรจู > 326
636 TC-70180-113 : นางจำนวน โพธิ์ศรี กลุ่มจักสานบ้านสวนผึ้ง < นันทนา บุญลออ > 326
637 AR-74000-032-POM : วัดป้อมวิเชียรโชติการาม < ดร.พรพิมล ศักดา > 325
638 KP-30110-017-PHI : ต้นมะขาม < พหลยุทธ บุตรจู > 325
639 AR-74000-130-BAN : บ้านท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 325
640 KP-56000-017-KNG : อาหารท้องถิ่น : ขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวกันจิ้น < วรินทร์ รวมสำราญ > 325
641 AS-56000-017-PRA : ประตูชัย < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 325
642 FL-10540-023-MUR : สมุดไทยเรื่องพระมาลัย วัดบัวโรย < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 325
643 AS-30110-003-PHI : ซุ้มประตูทิศเหนือ (ประตูผี) < พหลยุทธ บุตรจู > 325
644 AA-90000-026-กี่ทอผ้า : กิ่งทอผ้า < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 325
645 KP-56000-029-KKP : ร้านกับข้าวกับปลา < วรินทร์ รวมสำราญ > 325
646 AR-10530-041-Yami Ul Muttakin Mosque : มัสยิดย่ามิอุ้ลมุตตะกีน (ลำหินใต้) < นันธิดา อนันตชัย > 325
647 AR-10530-032-Darul Koirot Mosque : มัสยิดดารุลคอยรอต (เจียรดับ) < นันธิดา อนันตชัย > 325
648 PA-10600-120-SUE : หุ่นกระบอกไทย จีน คณะตลาดพลูดูดี < tharadol > 325
649 TC-62180-006-HM Hemp fiber : ผ้าใยกัญชง < ธภัทร มณัรัตน์ > 325
650 CS-44000-1-Banmor1 : ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านหม้อ < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 325
651 TC-54170-2-2.1-WOD : งานแกะสลักไม้ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 324
652 TC-44190-007-weaving nonpiban : กลุ่มทอผ้าบ้านโนนภิบาล < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 324
653 SP-90110-008-LIA : วัดเลี่ยนฮัวเกาะ < สิริวิท อิสโร > 324
654 AR-56000-004-Wat Muang Chum : วัดเมืองชุม < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 324
655 KP-30110-009-PHI : ระเบียงไม้ < พหลยุทธ บุตรจู > 324
656 AA-90000-001-เหรียญ อีแปะ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 324
657 AS-10530-002-Old House : บ้านยุคเก่า < นันธิดา อนันตชัย > 324
658 SP-31000-020-Sawaijeek : ตำนานต้นสำโรง < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 323
659 FL-76000-03-Tale : นิราศเมืองเพชร อยุธยา รัตนโกสินทร์ (ศาลาแต่งแง่) < อภิรดี อานมณี > 323
660 PA-56000-004-TTM : ฒ.ผู้เฒ่าน่ามอง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 323
661 KP-30110-006-PHI : ตู๋เตี๋ยวเป็ด < พหลยุทธ บุตรจู > 323
662 KP-10570-037-RAI : การเลี้ยงปลาเบญจพรรณตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 323
663 KP-10570-039-NAM : การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ /มะม่วงเขียวเสวย ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 323
664 KP-10540-040-SAI : ขนมสายบัว < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 323
665 AA-10530-001-Pinto Rama 5 : ปิ่นโต รัชกาลที่ 5 < นันธิดา อนันตชัย > 323
666 AR-74000-031-BAN : วัดบ้านไร่เจริญผล < ดร.พรพิมล ศักดา > 322
667 KP-30110-019-PHI : ต้นโพธิ์ 1 < พหลยุทธ บุตรจู > 322
668 SP-57240-004-TK : กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่คำสบเปิน/แม่เปิน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 322
669 KP-57240-041-ThaiYaiRiceNoodle : น้ำเงี้ยวพี่หนา < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 322
670 AR-76000-05-Landscape : สะพานลำใย < อภิรดี อานมณี > 322
671 KP-90000-027-กล้วยโสร่ง : กล้วยโสร่ง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 322
672 TC-90000-003-พงศ์บาติก : พงศ์บาติก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 322
673 AA-90000-006-โคมประทีป : โคมประทีปรูปทรงเสมาใช้ในงานวันพระราชพิธีวิสาขบูชา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 322
674 KP-56000-036-PYM : จุดบริการนวดแผนไทยริมกว๊านพะเยา ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา < วรินทร์ รวมสำราญ > 322
675 SP-94000-007-FOOD3 : ยำหัวปลี(กาบูยาตง) < aruneewan > 322
676 AR-10530-004-Pa Witsarut Rattanaram Temple : วัดป่าวิศรุตรัตนาราม < นันธิดา อนันตชัย > 322
677 TC-62180-005-HM blacksmith : กลุ่มตีมีด ม้ง < ธภัทร มณัรัตน์ > 322
678 PA-80250-014-SUT : นายสุเทพ คำแหง < ชัญญาภัค > 322
679 AR-74000-060-SHR : ศาลเจ้าพ่อกิมซิม < ดร.พรพิมล ศักดา > 321
680 TC-31000-019-Sawaijeek : สานสุ่มจับปลา < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 321
681 KP-57240-024-KhanomJeenBoran : ขนมจีน(ขนมเส้นตำครกแบบโบราณ) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 321
682 AS-75110-103-SMA : วิหารน้อย วัดปากน้ำ < ก้อง > 321
683 AR-56000-006-Wat Sri Chom Rueang : วัดศรีจอมเรือง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 321
684 PA-80280-022-PHA : นายพัชรพล ไชยศรี < ชัญญาภัค > 321
685 TC-80340-004-BAI : ร้านใบบุญ < ภริตพร แก้วแกมเสือ > 321
686 PA-10540-028-PER : กลองยาวคณะบัญญิตัศิลป์ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 321
687 AR-74000-054-PUN : ศาลเจ้าปุนเถ้งกง คลองมหาชัย < ดร.พรพิมล ศักดา > 320
688 KP-90000-042-ขนมกุหลี : ขนมกุหลี < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 320
689 AR-74000-049-YAI : วัดใหญ่บ้านบ่อ < ดร.พรพิมล ศักดา > 319
690 AR-74000-085-CHA : ศาลเจ้าแม่จากมัด (มอญบ้านเกาะ) < ดร.พรพิมล ศักดา > 319
691 AR-74000-115-BAA : บ้านลือประเสริฐริมน้ำ < ดร.พรพิมล ศักดา > 319
692 PA-90110-001-TIA : วงดนตรีท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง < สิริวิท อิสโร > 319
693 KP-56000-013-PLK : คติความเชื่อศาสนาผี : ศาลอารักษ์หมู่บ้าน ชุมชนวัดป่าลานคำ < วรินทร์ รวมสำราญ > 319
694 AR-10540-015-BOD : พุทธเจดีย์ศรีบัวโรย < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 319
695 AS-30110-019-PH : วัดสระเพลง < พหลยุทธ บุตรจู > 319
696 SP-90000-011-ประเพณีลากพระ : ประเพณีลากพระ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 319
697 AR-10530-024-Daris Sunnah Mosque : มัสยิดดาริสซุนนะห์ < นันธิดา อนันตชัย > 319
698 PA-57150-010 : กลองหลวง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 319
699 TC-95000-002-Diamond : ไดมอนด์ < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 319
700 AR-74000-064-CHA : ศาลเจ้าพ่อคุณโขน < ดร.พรพิมล ศักดา > 318
701 AR-74000-119-SIL : บ้านศิลาสุวรรณ < ดร.พรพิมล ศักดา > 318
702 SP-56000-007-SAN : ศาลอารักษ์หนองระบู < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 318
703 SP-56000-016-SAN : ศาลอารักษ์หมู่บ้าน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 318
704 AS-56000-009-WAT : วัดศรีจอมเรือง < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 318
705 AR-57240-042-WatMaekhamSoppenMainHall : วิหารวัดแม่คำสบเปิน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 318
706 AS-56000-016-WAT : วัดติโลกอาราม < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 318
707 SP-57240-046-ChaoPhoSeanKhamShrine : หอป้อปู่(ผีเสื้อบ้านหมู่ 14 เจ้าพ่อแสนคำ) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 318
708 AS-90330-001-Arched : ซุ้มประตูวัดป่าขาด < Rujiya1995@gmail.com > 318
709 AR-10540-016-JAY : เจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธยันตี < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 318
710 AS-30110-016-PHI : ท่าสงกรานต์ < พหลยุทธ บุตรจู > 318
711 AA-90000-021-ตาชั่งจีน : ตาชั่งจีนใช้สำหรับชั่งของที่มีขนาดเล็ก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 318
712 KP-10530-004-Ban Sumalee Self-Reliance Learning Ce : ศูนย์การเรียนรู้การพึ่งพาตนเองบ้านสุมาลี < นันธิดา อนันตชัย > 318
713 AR-31000-002-Sa Nuan : บ้านโบราณสนวนนอก < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 317
714 KP-34170-005-RolledWafer : ร้านขนมทองม้วนทองพับ < ดร. วศิน โกมุท > 317
715 KP-56000-008-WPM : คติความเชื่อศาสนาผี : หอเสื้อวัด วัดภูมินทร์ < วรินทร์ รวมสำราญ > 317
716 AS-56000-025-WIA : เวียงแก้ว < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 317
717 AR-56000-015-Wat Boon Yuen : วัดบุญยืน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 317
718 TC-12110-001-CRA : ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน < ธงเทพ ศิริโสดา > 317
719 AS-90000-004-ศาลาวิหารแดง : ศาลาวิหารแดง เขาตังกวน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 317
720 AA-90000-024-หน้าบันจำหลัก : หน้าบันจำหลักลายพุทธประวัติ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 317
721 AR-70180-048 : ชุมชนบ้านบ่อ < นันทนา บุญลออ > 317
722 TC-70180-108 : นางอุทัย วิสิฐศุภการ < นันทนา บุญลออ > 317
723 KP-10540-044-MAE : ขนมไทยแม่เฉลิมศรี < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 317
724 AR-74000-110-YAM : ศาลย่ามาลัย < ดร.พรพิมล ศักดา > 316
725 AR-76000-10-Landscape : ย่านคลองกระแชง < อภิรดี อานมณี > 316
726 AS-76000-01-Church : คริสตจักรจีน < อภิรดี อานมณี > 316
727 AS-75110-022-TRI : หอไตร วัดช้างเผือก < ก้อง > 316
728 AS-75110-035-UBO : พระอุโบสถ วัดบางแคใหญ่ < ก้อง > 316
729 AS-30110-013-PHI : วัดเดิม < พหลยุทธ บุตรจู > 316
730 CS-57000-009-suansatharanakoloi : สวนสาธารณะเกาะลอย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 316
731 KP-70180-096 : อดีตผู้ใหญ่บ้าน สมบัติ วริทธิกรกุล < นันทนา บุญลออ > 316
732 AR-74000-072-CHA : ศาลเจ้าพ่อปากน้ำ < ดร.พรพิมล ศักดา > 315
733 AR-76000-02-Landscape : สะพานเทศบาลเมืองเพชรบุรี < อภิรดี อานมณี > 315
734 AS-76000-10-Shrine : ศาลเจ้าเต็กฮวยฮุกตั๊ง < อภิรดี อานมณี > 315
735 KP-56000-015-HCN : อาหารท้องถิ่น : ห่อนึ่งไก่ป้านิ่ม < วรินทร์ รวมสำราญ > 315
736 KP-56000-018-KTN : อาหารท้องถิ่น : ขนมแตงไทยป้าน้อย < วรินทร์ รวมสำราญ > 315
737 AS-30110-017-PHI : วัดเก่า < พหลยุทธ บุตรจู > 315
738 AR-70180-054 : ชุมชนบ้านโป่งแห้ง < นันทนา บุญลออ > 315
739 KP-70180-116 : นางอุทัย คุ้มลึงค์ และ อ้อมเดือน จอมขวัญ < นันทนา บุญลออ > 315
740 AS-94000-007-SALA : ธรรมศาลา < aruneewan > 315
741 AR-94000-005-RT01 : บ้านเลขที่ 59 < aruneewan > 315
742 AR-74000-080-SHR : ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร < ดร.พรพิมล ศักดา > 314
743 TC-44190-012-weaving lao jan : กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเหล่าจั่น < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 314
744 AR-57000-061-sarnjaoposanood : ศาลเจ้าพ่อแสนอุด < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 314
745 AR-34170-020-Suwannee : บ้านสุวรรณี < ดร. วศิน โกมุท > 314
746 AR-56000-019-Old Shop House : เรือนร้านค้าเก่า < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 314
747 TC-80340-005-THE : ร้านเทพศิลป์ < ภริตพร แก้วแกมเสือ > 314
748 KP-30110-012-PHI : เป็ดย่างป้าอ้วน < พหลยุทธ บุตรจู > 314
749 AR-70180-049 : ชุมชนบ้านทุ่งแฝก < นันทนา บุญลออ > 314
750 SP-10540-033-KUA : พิธีทำขวัญข้าว/พิธีทำบุญกลางนา < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 314
751 KP-90000-001-เต้าคั่ว : เต้าคั่ว < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 314
752 KP-30110-018-PHI : ต้นโพธิ์พญานาค < พหลยุทธ บุตรจู > 313
753 AR-74000-120-TAS : โรงเรียนทัศนะธรรมวิทยา < ดร.พรพิมล ศักดา > 313
754 AR-74000-128-PON : บ้านพงษ์พานิช < ดร.พรพิมล ศักดา > 313
755 TC-57240-012-BTK : การจักสานกระเป๋า < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 313
756 FL-76000-13-Tale : มหาเภตรา วรรณกรรมมุขปาฐะ < อภิรดี อานมณี > 313
757 AR-34170-016-Rungreagsil : บ้านรุ่งเรืองศิลป์ < ดร. วศิน โกมุท > 313
758 TC-80000-004-TAW : ผู้ประกอบการ คุณทวี คงบุรี < ชัญญาภัค > 313
759 PA-80160-011-PEN : นายเพ็ญเพชร ภักดี < ชัญญาภัค > 313
760 KP-70180-063 : ต้นผึ้ง ในต้นผึ้งฟาร์ม < นันทนา บุญลออ > 313
761 KP-30110-025-PHI : ต้นมะขาม < พหลยุทธ บุตรจู > 313
762 TC-56000-018-LOM : ทอผ้าใต้ถุนบ้าน < อาริสรา นุกูล > 312
763 PA-80330-003-CHA : นายเฉลียว ด้วงสิน < ชัญญาภัค > 312
764 TC-80340-004-NIP : ร้านช่างนิพนธ์ปูนปั้น < ปิ่นเพชร > 312
765 AR-10530-044-Neymatul Makbulen Mosque : มัสยิดเนี๊ยะม่าตุ้ลมักบูลีน (แบนใหญ่) < นันธิดา อนันตชัย > 312
766 SM-50270-003-PoleCatching : ลู่เสา (ชิงเสา) < เจษฏา สุภาศรี > 312
767 TC-54160-10-10.1-WOD : งานแกะสลักไม้ < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 311
768 TC-44190-013-jaksan kongkao : กลุ่มเครื่องจักสานก่องข้าว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 311
769 KP-90110-005-NAM : น้ำสมุนไพร เจ้าเก่า หน้า รพ.เซี่ยงตึ้ง < สิริวิท อิสโร > 311
770 AR-34170-008-Faraoh : ร้านอาหารฟาโรห์ < ดร. วศิน โกมุท > 311
771 KP-70180-074 : ต้นผึ้ง สมบูรณ์ในตลาดเฌอซีญ่า < นันทนา บุญลออ > 311
772 AA-90000-028-ชิ้นส่วนตะปิ้ง : ชิ้นส่วนตะปิ้ง-ตุนลายดอกไม้ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 311
773 AA-90000-017-เครื่องกระเบื้อง : ชุดเครื่องกระเบื้อง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 311
774 TC-70180-103 : นายจริ่ง ชัยวัฒน์พิศาล < นันทนา บุญลออ > 311
775 SM-50270-006-Kobkaeb : ก็อบแก็บ < เจษฏา สุภาศรี > 311
776 AR-74000-076-CHA : ศาลเจ้าพ่อสรวง (ชุมชนมอญบางไผ่เตี้ย) < ดร.พรพิมล ศักดา > 310
777 AR-76000-07-Landscape : สะพานวัดจันทราวาส < อภิรดี อานมณี > 310
778 AR-34170-034-Pulomkao : วัดภูล้อมข้าว < ดร. วศิน โกมุท > 310
779 KP-30110-029-PHI : ต้นจามจุรี < พหลยุทธ บุตรจู > 310
780 AR-56000-017-Pichai Pongpairote House : เรือนไม้เก่า < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 310
781 KP-80120-007-KHA : ข้าวหลามแม่ออย < อนุชสรา เรืองมาก > 310
782 AA-90000-023-เครื่องถ้วยลายน้ำ : เครื่องถ้วยลายน้ำทอง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 310
783 AR-70180-020 : สำนักสงฆ์เขาตกน้ำ < นันทนา บุญลออ > 310
784 TC-13400-003-NTC : ผ้ากัญชงผืน < Thanakorn Thangruang > 310
785 AR-74000-036-MAH : วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร < ดร.พรพิมล ศักดา > 309
786 AS-57000-087-coldmueangchiangrai : คูเมืองเชียงราย(ประตูเชียงใหม่) < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 309
787 KP-50270-001-Por Jao Luang Muang Korn : พ่อเจ้าหลวงม่วงก๋อน < เจษฏา สุภาศรี > 309
788 AS-90330-005 : พระนอนวัดแหลมจาก < Rujiya1995@gmail.com > 309
789 KP-30110-005-PHI : ต้นต่อโฮมเมดไอศครีม < พหลยุทธ บุตรจู > 309
790 TC-70180-107 : นางชาลี ทองดี < นันทนา บุญลออ > 309
791 AR-70180-133 : U2T ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ตะนาวศรี < นันทนา บุญลออ > 309
792 PA-57000-029-glongmongsheng : กลองโมงเซิง < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 309
793 TC-44000-171-Banmor92 : นางทัศนีย์ อรุณ < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 309
794 AR-74000-034-PHA : วัดพันธุวงษ์ (มอญพันธุวงษ์) < ดร.พรพิมล ศักดา > 308
795 AR-74000-125-THE : ห้องแถวตรอกดาราศิลป์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 308
796 FL-34170-006-Supattra : สุพัตรา กลัดวงษ์ < ดร. วศิน โกมุท > 308
797 FL-76000-06-Tale : หนุมานจองถนน < อภิรดี อานมณี > 308
798 AR-75110-099-THA : เรือนทรงไทย ตระกูล ณ บางช้าง < ก้อง > 308
799 AR-30110-001-PHI : พิพิธภัณฑ์บ้านส่วยใน < พหลยุทธ บุตรจู > 308
800 AA-90000-019-เตาหลอมทอง : เตาหลอมทอง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 308
801 TC-70180-109 : นางสาวฟ้า อุ้ม < นันทนา บุญลออ > 308
802 KP-10530-02-Bang Sub Nong Chok Market : บังซบ ตลาดหนองจอก < นันธิดา อนันตชัย > 308
803 PA-90110-017-Sunantha : โนราสุนันทา ดาราศิลป์ < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 308
804 PA-33170-002-Kui Folk Dance : หรำรงระ (นาฏยลีลากูย) < อนันศักดิ์ พวงอก > 308
805 TC-57240-014-PS : เครื่องสักการะ ดอกไม้ประดิษฐ์แบบดั้งเดิม เครื่องแขวน ผ้าเพดาน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 307
806 AS-76000-26-Wat : วัดจันทราวาส < อภิรดี อานมณี > 307
807 SP-10540-026-PER : หมอทำพิธีขันหมาก (ประเสริฐ แสงหิรัญ) < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 307
808 KP-12110-001-SOU : ร้านก๋วยเตี๋ยวโซ้ยโกว < ธงเทพ ศิริโสดา > 307
809 KP-90000-024-โรตีอาม่า : โรตีอาม่า < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 307
810 SP-90000-004-ละหมาดวัดศุกร์ : ละหมาดวัดศุกร์ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 307
811 SP-90000-009-งานตรุษจีน : งานตรุษจีน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 307
812 AS-30110-004-PHI : ซุ้มประตูทิศตะวันตก < พหลยุทธ บุตรจู > 307
813 AS-30110-006-PHI : เมรุพรหมทัต < พหลยุทธ บุตรจู > 307
814 AA-90000-008-กาน้ำลายน้ำทอง : กาน้ำลายน้ำทอง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 307
815 TC-90190-003-jatu : จตุรงค์ จันทระ < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 307
816 A13F650029-0053 : มีเพียรกรุ๊ป < นายปานปั้น รองหานาม > 307
817 AR-74000-113-WIS : วัดวิสุทธิวราวาส < ดร.พรพิมล ศักดา > 306
818 AR-90000-009-อาคารโรงเรียนสงขล : อาคารโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 306
819 TC-57240-021-WovenFabric : ผ้าทอจากกี่กระตุก < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 306
820 KP-44190-005-organic framing g : กลุ่มผักปลอดสารพิษ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 306
821 TC-44190-maikwad : ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดมือเสือ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 306
822 KP-90110-004-POK : โป๊ะเกี้ย ร้านเจ๊เค็ง < สิริวิท อิสโร > 306
823 KP-90110-008-THA : ขนมกุยช่าย ธนกร < สิริวิท อิสโร > 306
824 SP-90110-001-CHU : วัดฉื่อฉาง < สิริวิท อิสโร > 306
825 AR-34170-019-Suksanguan : โรงแรมสุขสงวน < ดร. วศิน โกมุท > 306
826 AR-34170-026-Bungkeelek : วัดบุ่งขี้เหล็ก < ดร. วศิน โกมุท > 306
827 KP-56000-016-HLN : อาหารท้องถิ่น : โฮงลาบ ป้านิ่ว < วรินทร์ รวมสำราญ > 306
828 AS-56000-018-PRA : ประตูหอกลอง < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 306
829 KP-75110-117-COC : สวนมะพร้าวและเตาตาล โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ < ก้อง > 306
830 KP-12130-007-TOI : ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกะลา ต้อยมาเลิศ < ธงเทพ ศิริโสดา > 306
831 AR-90000-019-วัดดอนแย้ : วัดดอยแย้ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 306
832 KP-70180-041 : น้ำตกเก้าโจน < นันทนา บุญลออ > 306
833 KP-10530-01-Mataba Roti Hajjah Mariam : โรตีมะตะบะ ฮัจยะห์มาเรียม < นันธิดา อนันตชัย > 306
834 AR-74000-039-SAT : วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม < ดร.พรพิมล ศักดา > 305
835 AR-74000-078-CHA : ศาลเจ้าพ่อหนู (ชุมชนมอญบางพลี) < ดร.พรพิมล ศักดา > 305
836 KP-34170-002-KanomSaizai : ร้านขนมใส่ไส้หน้านวล < ดร. วศิน โกมุท > 305
837 AS-75000-030-NAN : วัดนางพิมพ์ < ก้อง > 305
838 AR-75110-087-THA : กุฎิหมู่ทรงไทย วัดอัมพวันเจติยาราม < ก้อง > 305
839 AR-56000-009-Wat Mahaphon : วัดมหาพน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 305
840 KP-90000-017-ลูกชิ้นปลาปัง : ลูกชิ้นปลาปัง-ร้านไอติมโคม < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 305
841 AS-30110-012-PHI : ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า < พหลยุทธ บุตรจู > 305
842 AR-10530-051-Sap Samosorn Nikornkasem Temple : วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม < นันธิดา อนันตชัย > 305
843 KP-10600-115-DAM : ขนมไข่เฮียตี๋ดำ < tharadol > 305
844 TC-33170-002-RongraSilk : ผ้าไหมกูยรงระ < อนันศักดิ์ พวงอก > 305
845 SM-50270-004-PoiLuang : การละเล่นปอยหลวง < เจษฏา สุภาศรี > 305
846 A13F650029-0051 : คำผุนร่วมมิตร < นายปานปั้น รองหานาม > 305
847 AR-74000-042-SIR : วัดศิริมงคล (มอญศิริมงคล) < ดร.พรพิมล ศักดา > 304
848 KP-30110-015-PHI : ต้นจิกน้ำ < พหลยุทธ บุตรจู > 304
849 AR-57240-050- PhoLuangSomNorthernThaiHouse : บ้านเก่าพ่อหลวงสม < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 304
850 CS-80120-002-RoosterStatueArea : อุทยานไก่แห่งความสำเร็จ < ปิ่นเพชร > 304
851 KP-12130-003-NAI : ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเลิศ < ธงเทพ ศิริโสดา > 304
852 KP-10530-029-Yentafo Go Ya : เย็นตาโฟโก๋ยา < นันธิดา อนันตชัย > 304
853 AA-90000-003-เหรียญกษาปณ์ : เหรียญกษาปณ์เมืองสงขลา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 304
854 KP-30110-003-PHI : โคขุนโพนยางคำ ณ พิมาย < พหลยุทธ บุตรจู > 304
855 CS-10600-047-BAN : คลองบางกอกใหญ่ < tharadol > 304
856 CS-34350-001-MuangRuangSeang : เมืองเรืองแสง < jakawan wongmanee > 304
857 TC-44190-009-weaving khok klan : กลุ่มทอผ้าบ้านโคกกลาง < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 303
858 KP-90000-010-บ้านจงดีขนมไทย : บ้านจงดีขนมไทย < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 303
859 SP-90110-005-PAK : วัดมงคลเทพาราม (วัดปากน้ำ) < สิริวิท อิสโร > 303
860 AR-34170-012-KoaSeangHong : โค้วเซ่งฮง < ดร. วศิน โกมุท > 303
861 NR-56000-003-WPY : กว๊านพะเยา < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 303
862 AR-56000-011-Wat Rat Ja Kuek : วัดราชคฤห์ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 303
863 AR-56000-020-Old Shop House : เรือนร้านค้าเก่า < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 303
864 KP-12130-013-NON : ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านน้องเบียร์ คลองสี่ < ธงเทพ ศิริโสดา > 303
865 KP-30110-013-PHI : ต้นมะขามเก่าแก่ < พหลยุทธ บุตรจู > 303
866 KP-70180-094 : นายสุฤทธิ์ มีบุญ (ลุงทอง) < นันทนา บุญลออ > 303
867 AS-94000-009-BANTHONG : เรือนช่างทองเหลือง < aruneewan > 303
868 AS-10600-027-PHO : วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม < tharadol > 303
869 AR-74000-052-JUI : ศาลเจ้าจุ๊ยบ๋วยเนี้ย (เจ้าแม่ทับทิม) ท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 302
870 AR-74000-077-CHA : ศาลเจ้าพ่อเสือคำรณ < ดร.พรพิมล ศักดา > 302
871 AR-74000-127-SAK : โรงเรียนสาครวิทยา < ดร.พรพิมล ศักดา > 302
872 AS-76000-28-Wat : วัดเขาบันไดอิฐ < อภิรดี อานมณี > 302
873 AS-56000-013-WAT : วัดป่าลานคำ < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 302
874 AR-34170-017-SaiYud : บ้านสายหยุด < ดร. วศิน โกมุท > 302
875 AR-34170-028-WatKlang : วัดชัยภูมิการาม (วัดกลาง) < ดร. วศิน โกมุท > 302
876 PA-56000-008-WPP : วงปี่พาทย์​หนองเอี้ยง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 302
877 AS-90330-003-Kao : โบสถ์เขาตก < Rujiya1995@gmail.com > 302
878 AS-90000-002-สามหลัก 3 ภาษา : ศิลาจารึกสามหลัก 3 ภาษา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 302
879 AR-10540-013-LOU : โบสถ์เซนต์หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 302
880 KP-30110-008-PHI : ร้านพรศิลป์ < พหลยุทธ บุตรจู > 302
881 AR-74000-050-KHU : ศาลคุณพ่อหลักเมือง (บางขุด) < ดร.พรพิมล ศักดา > 301
882 AR-74000-079-CHA : ศาลเจ้าพ่อหลวงช้างพัน(บ้านบางสีคต) < ดร.พรพิมล ศักดา > 301
883 AR-74000-089-MAE : ศาลเจ้าแม่หม่อมจันทร์ (คลองย่านซื่อ) < ดร.พรพิมล ศักดา > 301
884 TC-57240-018-SDT : ศิลปิน จิตรกร ลายคำ นักออกแบบ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 301
885 TC-44190-011-weaving nongboa2 : กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองบัว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 301
886 FL-34170-007-Sumrit : สัมฤทธิ์ ทองทับ < ดร. วศิน โกมุท > 301
887 KP-90000-026-ไส้กรอกโสร่ง : ไส้กรอกโสร่ง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 301
888 AR-34170-004-BanKongKerd : บ้านก๋งเกิด < ดร. วศิน โกมุท > 301
889 KP-90000-041-ขนมปะดา : ขนมปาดะ หรือขนมปาดา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 301
890 AA-90000-004-องค์พระร้อยแปด : องค์พระร้อยแปด:ศาลจ้าวไหหลำ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 301
891 SP-70180-089 : ครูสุรเศรษฐ บุญเกตุ < นันทนา บุญลออ > 301
892 AR-50270-040-วัดเจียง : วัดเจียง < เจษฏา สุภาศรี > 301
893 AR-74000-075-CHA : ศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ (บ้านรางโคกขาม) < ดร.พรพิมล ศักดา > 300
894 KP-44190-004-kanomthai : กลุ่มขนมไทยบ้านหนองสิม < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 300
895 SP-90110-003-THA : วัดถาวรวราราม < สิริวิท อิสโร > 300
896 KP-75000-004-KAE : เกลือนาแก้ว < ก้อง > 300
897 KP-12130-008-JEA : ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านป้าแจ๋ว คลองสอง < ธงเทพ ศิริโสดา > 300
898 NR-30110-002-PHI : ไทรงาม < พหลยุทธ บุตรจู > 300
899 SP-10540-035-RIT : ประเพณีส่งเรือบ้านคลองดอน < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 300
900 KP-90000-002-ขนมหวัก : ขนมหวัก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 300
901 KP-10530-011- Ban Moyah : บ้านหมอยะห์ < นันธิดา อนันตชัย > 300
902 EL-48170-001-PHUTAI LANGUAGE : ภาษาผู้ไท < บรรจง ภูละคร > 300
903 EL-50270-002-Fakkham : อักษรฝักขาม < เจษฏา สุภาศรี > 300
904 AR-90000-007-วัดโพธิ์ปฐมาวาส : วัดโพธิ์ปฐมาวาส < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 299
905 AR-90000-016-เจ้าพ่อหลักเมือง : ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 299
906 AS-57000-082-pratoopadeang : ประตูป่าแดง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 299
907 AR-34170-018-SriMongKol : โรงแรมศรีมงคล < ดร. วศิน โกมุท > 299
908 AR-57240-047-PaNeeNorthernThaiHouse : บ้านเก่าป้านี < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 299
909 PA-80340-001-TIP : โนราแอ๊ด ทิพย์วัลย์ ขวัญนคร < ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง > 299
910 TC-80340-001-THE : ร้านเทพศิลป์ < ปิ่นเพชร > 299
911 KP-90000-016-ไอติมโคม : ไอติมโคม < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 299
912 AR-90000-011-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 299
913 KP-30110-012-PHI : ต้นยาง 300 ปี < พหลยุทธ บุตรจู > 299
914 KP-90000-035-ก๋วยเตี๋ยวโกแบน : ก๋วยเตี๋ยวโกแบนสูตรโบราณ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 299
915 KP-70180-046 : น้ำตกบ่อหวี < นันทนา บุญลออ > 299
916 AS-94000-003-KONGSI : บ้านกงสี < aruneewan > 299
917 TC-10530-001-Santauch Handicraft : เรือนไทยสันทัศย์หัตถกรรม < นันธิดา อนันตชัย > 299
918 AR-10530-034-Darut Salam Mosque : มัสยิดดารุสสลาม (บาหยัน) < นันธิดา อนันตชัย > 299
919 AR-24140-001-Wat Bang Krut : วัดประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด) < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 299
920 CS-13400-020-NTC : ศูนย์การเรียนรู้อิงดอยป่าไม้ช็อป < Thanakorn Thangruang > 299
921 AS-76000-25-Wat : วัดเกาะแก้วสุทธาราม < อภิรดี อานมณี > 298
922 SP-56000-009-SAN : ศาลอารักษ์หมู่บ้าน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 298
923 AR-80120-003-CHE : สุสานไก่ปั้นแก้บน (ลานปล่อยไก่) < ภานุวัฒน์ สวัสดี > 298
924 KP-30110-010-PHI : พื้นที่ชุ่มน้ำ < พหลยุทธ บุตรจู > 298
925 AA-900000-027-ชุดตะบันหมาก : ชุดตะบันหมาก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 298
926 TC-90000-002-สงขลาบาติก : สงขลาบาติก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 298
927 AA-90000-011-ตุ๊กตาเทพเจ้า : ตุ๊กตาเทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว และผลไม้มงคล < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 298
928 KP-30110-006-PHI : สระพลุ่ง < พหลยุทธ บุตรจู > 298
929 AR-10530-037-Nurus Salam Mosque : มัสยิดนูรุสสะลาม (กุโบร์โต๊ะเยาะห์) < นันธิดา อนันตชัย > 298
930 TC-56000-020-BAB : ศูนย์เรียนรู้จักสานบ้านลุงพล (ฝ้าย - ไผ่ - สาน) < อาริสรา นุกูล > 297
931 TC-75110-100-GOL : ภาพแกะสลักไม้สักทอง วัดบางแคน้อย < ก้อง > 297
932 TC-94140-001-LIMAR : ผ้าลิมาร์จูวา ผ้าทอจวนตานี < พรปรวีณ์ พุ่มเกิด > 297
933 PA-90330-004 : น้องธันวา ตะลุงเยาวชน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา < Rujiya1995@gmail.com > 297
934 SP-90000-007 สมโภชเจ้าพ่อหลักเ : งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาและวันประสูติเจ้าพ่อหลักเมือง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 297
935 AS-30110-015-PHI : วัดใหม่ < พหลยุทธ บุตรจู > 297
936 SP-94000-006-FOOD2 : ข้าวยำ < aruneewan > 297
937 SM-94000-001-PENCAK : ปันจักสีละ < aruneewan > 297
938 KP-10530-003-Kampong Bueng Prong Farmer School : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชาวนากัมปงบึงปรง < นันธิดา อนันตชัย > 297
939 SM-50270-002-Pe : การละเล่นเป่ < เจษฏา สุภาศรี > 297
940 A13F650029-0054 : ช่างทำเครื่องดนตรี แคน ปี่ภูไท (หมอแคนบาส) < นายปานปั้น รองหานาม > 297
941 AR-12120-011-SIR : วัดศิริจันทาราม < ธงเทพ ศิริโสดา > 296
942 SP-56000-005-WAI : เวียนเทียนกลางน้ำ วัดติโลการาม < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 296
943 AR-75110-086-MED : พระที่นั่งทรงธรรม วัดอัมพวันเจติยาราม < ก้อง > 296
944 KP-12130-004-HEU : ร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียจั๊ว < ธงเทพ ศิริโสดา > 296
945 AA-90330-001-Museum : พิพิธภัณฑ์วัดชะแล้ < Rujiya1995@gmail.com > 296
946 PA-90330-002 : มโนราห์แสวงโชว์ (นักดนตรี) < Rujiya1995@gmail.com > 296
947 KP-90000-0045-ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง : ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 296
948 KP-90000-004-ซาลาเปาสูตรโบราณ : ซาลาเปาสูตรโบราณ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 296
949 AR-57000-013-ranpawannamngiao : ร้านป้าวรรณน้ำเงี้ยว < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 295
950 KP-34170-004-PopPin : ร้านไส้กรอกป๊อปปิ้น < ดร. วศิน โกมุท > 295
951 AS-75000-021-CHO : เจดีย์ไห วัดช่องลม < ก้อง > 295
952 TC-10542-022-MUR : จิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดจรเข้ใหญ่ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 295
953 PA-80190-004-KLA : นายเคล้า โรจนเมธากุล < ชัญญาภัค > 295
954 KP-12130-006-LEK : ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านเล็กแดง คลองหนึ่ง < ธงเทพ ศิริโสดา > 295
955 AR-90000-023-เจดีย์เขาตังกวน : เจดีย์เขาตังกวน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 295
956 AS-30110-002-PHI : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย < พหลยุทธ บุตรจู > 295
957 SM-90000-001-การละเล่นว่าว : การละเล่นว่าว < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 295
958 AR-10530-027-Darun Khoni Mosque : มัสยิดดารุ้ลกอนี (โต๊ะนิล) < นันธิดา อนันตชัย > 295
959 AS-10600-101-BAN : วัดบางสะแกนอก < tharadol > 295
960 A13F650029-0049 : บอยอาร์ตดีไซน์ < นายปานปั้น รองหานาม > 295
961 AR-74000-100-PIA : ศาลเปี้ยะจุตะละทาน (ชุมชนมอญบางน้ำวน) < ดร.พรพิมล ศักดา > 294
962 AR-74000-105-PHO : ศาลพ่อปู่ปากคลองนาขวาง < ดร.พรพิมล ศักดา > 294
963 AR-75110-121-TES : สะพานเทศบาล 1 < ก้อง > 294
964 NR-56000-002-TSD : จุดชมวิวตะวันสามดวง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 294
965 AR-90000-008-ศาลเจ้าแม่ทับทิม : ศาลเจ้าแม่ทับทิม < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 294
966 AS-30110-001-PHI : อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย < พหลยุทธ บุตรจู > 294
967 AR-31000-020-Huai Rat : อาคารฉางเก็บข้าวและสิ่งของ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 294
968 CS-44150-003-sa kam : สระคำ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 294
969 AR-74000-093-HIA : ศาลเจ้าเฮียตี๋กง ท่าฉลอม < ดร.พรพิมล ศักดา > 293
970 AR-74000-097-GRA : ศาลปู่เตว็ด (คลองคันพนัง) < ดร.พรพิมล ศักดา > 293
971 TC-76000-10-Craft : กลุ่มลูกหว้า < อภิรดี อานมณี > 293
972 KP-90330-001-PALM : น้ำตาลโตนดเหลว < Rujiya1995@gmail.com > 293
973 KP-56000-014-SCK : ศาสนสถาน : พุทธศาสนา : คติจักรวาล และคติพระเจ้าเลียบโลก วัดศรีโคมคำ < วรินทร์ รวมสำราญ > 293
974 KP-75000-003-KAP : กะปิเคยตาดำ ตราป้าบุญช่วย < ก้อง > 293
975 AS-56000-021-PRA : ประตูสะหลี < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 293
976 AA-57240-044-PhraChaoSeanSae : พระเจ้าแสนแซว่และพระพุทธรูปโบราณวัดแม่คำสบเปิน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 293
977 AS-90330-004-Pagoda : เจดีย์ ๕๐๐ ปี (วัดชะแล้) < Rujiya1995@gmail.com > 293
978 KP-80120-002-HOM : หนมจีนบ้านสวนพอเพียงผักเพียงดิน < ปิ่นเพชร > 293
979 KP-30110-008-PHI : ลำนำเค็ม < พหลยุทธ บุตรจู > 293
980 AR-10530-033-Lam Wang Kasutthawat Temple : วัดลำวังคาสุทธาวาส(วัดเขมร) < นันธิดา อนันตชัย > 293
981 AR-24140-013-Wat Lat Nam Khem (Khlong Ton Man) : วัดลาดน้ำเค็ม(คลองต้นหมัน) < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 293
982 AR-74000-096-COU : ศาลในชุมชนบ้านไร่ < ดร.พรพิมล ศักดา > 292
983 KP-44190-001-organic farming : เกษตรอินทรีย์ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 292
984 FL-34170-008-Sawat : สวัสดิ์ วระบุญญา < ดร. วศิน โกมุท > 292
985 AR-75110-111-WIH : วิหารขาว วัดบางกะพ้อม < ก้อง > 292
986 AS-75110-108-GRO : กลุ่มเจดีย์ วัดช้างเผือก < ก้อง > 292
987 SM-90330-001- : แข่งเรือ < Rujiya1995@gmail.com > 292
988 KP-90000-018-ไอศกรีมจิว : ไอศกรีมจิว < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 292
989 CS-30110-001-PHI : ลานพรหมทัต < พหลยุทธ บุตรจู > 292
990 AR-10530-047-Darus Sunni Mosque : มัสยิดดารุ๊สซุนนี < นันธิดา อนันตชัย > 292
991 TC-10530-003-Buanimit : บัวนิมิตร < นันธิดา อนันตชัย > 292
992 SM-13400-017-NTC : โยนลูกช่วง < Thanakorn Thangruang > 292
993 AR-74000-063-CHA : ศาลเจ้าพ่อเขาตก < ดร.พรพิมล ศักดา > 291
994 TC-57240-006-ST : การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากตอก กล่องข้าวใบลาน บายศรี สวยกาบ เย็บผ้า < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 291
995 TC-44190-016-san Phra Phum : ผลิตและจำหน่ายศาลพระภูมิ < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 291
996 SP-57240-036-FireworksBoneFireworks : การทำบอกไฟดอก(ดอกไม้ไฟ) บอกไฟกระดูก(ดอกไม้ไฟทำจากกระดูกศพ) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 291
997 AR-50270-004-เรือนอุ๊ยแปง : เรือนอุ๊ยแปง (นายอิทธิพงศ์ มณฑนม) < เจษฏา สุภาศรี > 291
998 AS-76000-02-Church : คริสตจักรศรีพิมลธรรม < อภิรดี อานมณี > 291
999 AS-76000-08-Shrine : ศาลเจ้าฮักเสียนเสี้ยนตึ้ง < อภิรดี อานมณี > 291
1000 KP-56000-004-NRB : คติความเชื่อศาสนาผี : ศาลอารักษ์หนองระบู ชุมชนวัดหัวข่วงแก้ว < วรินทร์ รวมสำราญ > 291
1001 KP-75110-007-MAN : กลุ่มผลิตถ่านไม้โกงกางจากป่าโกงกางทดแทน < ก้อง > 291
1002 AS-75110-115-UBO : พระอุโบสถ วัดสวนหลวง < ก้อง > 291
1003 PA-70180-035 : โรงเรียนบ้านบ่อหวี < นันทนา บุญลออ > 291
1004 KP-70180-044 : จุดชมวิวห้วยคอกหมู < นันทนา บุญลออ > 291
1005 AR-10530-035-Lam Toi Ting Temple : วัดลำต้อยติ่ง < นันธิดา อนันตชัย > 291
1006 KP-10530-010-Suan Rak Kaset (Organic Farm) : สวนรักเกษตร แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ < นันธิดา อนันตชัย > 291
1007 as-30170-07-bsk : แหล่งหินตัดบ้านส้มกบงามบ้านส้มกบงาม < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 291
1008 AR-74000-083-NAM : ศาลเจ้ามูลนิธิน่ำเก๊ก (สุสานน่ำเก๊ก) < ดร.พรพิมล ศักดา > 290
1009 TC-44190-010-weaving nongbua : กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองบัว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 290
1010 TC-76000-03-Craft : ร้านทำทองบ้านป้าฉิว < อภิรดี อานมณี > 290
1011 AR-34170-032-Phitsopharam : วัดพิชโสภาราม < ดร. วศิน โกมุท > 290
1012 AR-10570-020-SHR : ศาลพ่อเฒ่า < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 290
1013 KP-12110-018-HOR : ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโหระพา < ธงเทพ ศิริโสดา > 290
1014 PA-80230-018-WOR : จ่าสิบตำรวจวรพจน์ บุญญา < ชัญญาภัค > 290
1015 CS-10530-003-Harajuku Thailand : ฮาราจูกุ ไทยแลนด์ < นันธิดา อนันตชัย > 290
1016 SP-62180-010-KN Tradition about riligious : พิธีกรรม ความเชื่อของชาวลั๊ว < ธภัทร มณัรัตน์ > 290
1017 AR-91000-003 : บ้านพื้นถิ่นดั้งเดิมหมู่ 1 < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 290
1018 AR-74000-084-CHA : ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก < ดร.พรพิมล ศักดา > 289
1019 AR-34170-001-DonPuTa : ดอนปู่ตา < ดร. วศิน โกมุท > 289
1020 AR-80120-002-WatChedi : วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) < ปิ่นเพชร > 289
1021 AS-30110-018-PHI : คูเมืองโบราณ < พหลยุทธ บุตรจู > 289
1022 KP-30110-008-PHI : สระช่องแมว < พหลยุทธ บุตรจู > 289
1023 AR-90000-015-ศาลเจ้าพ่อกวนอู : ศาลเจ้าพ่อกวนอู สงขลา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 289
1024 SM-10600-089-LIO : คณะสิงโตลูกเจ้าพ่อพระเพลิง < tharadol > 289
1025 AA-76000-09-Museum : พิพิธภัณฑ์โชห่วย ร้านตั้งจิ้นฮะ < อภิรดี อานมณี > 289
1026 AR-74000-074-SHR : ศาลเจ้าพ่อมะลิวัลย์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 288
1027 AR-57000-077-rongreansamakkhichiangrai1 : โรงเรียนสามัคคีเชียงราย1 < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 288
1028 KP-56000-001-SUK : ศาสนสถาน : พุทธศาสนา : คติจักรวาล วัดศรีอุโมงค์คำ < วรินทร์ รวมสำราญ > 288
1029 KP-70180-071 : ต้นผึ้ง สมบูรณ์ ในไร่ฝรั่ง < นันทนา บุญลออ > 288
1030 FL-90000-002-นิทาน : นิทาน เกาะหนู เกาะแมว < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 288
1031 KP-10600-080-ANG : เทอดไท 33 เป็ดย่างตลาดพลู (อั่ง 2 เป็ดย่าง พะโล้ เดิม) < tharadol > 288
1032 TC-57240-019-ฺBambooStripsFlower : ดอกไม้จากตอก กล่องข้าวเหนียว < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 287
1033 AR-56000-021-Mill : โรงสี และ เรือนพักอาศัย < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 287
1034 KP-10530-031-Kin khaw kin pla : กินข้าวกินปลา < นันธิดา อนันตชัย > 287
1035 KP-90000-029-ขนมข้าวฟ่างกวน : ขนมข้าวฟ่างกวน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 287
1036 AA-90000-005-เจดีย์หิน : วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 287
1037 KP-10530-012-Barakat Estate : บารอกัตเอสเตท < นันธิดา อนันตชัย > 287
1038 KP-10600-061-KHA : ขนมหวานตลาดพลู (ป้าเล็ก) < tharadol > 287
1039 PA-10600-094-ART : บ้านศิลปิน < tharadol > 287
1040 A13F650029-0031 : หมอลำอรวรรณ รุ่งเรือง < นายปานปั้น รองหานาม > 287
1041 KP-70180-040 : จุดชมวิวป่าเบญจพรรณเขาแหลม < นันทนา บุญลออ > 286
1042 CS-94000-002-CHINESE : ชุมชนไทย/จีน < aruneewan > 286
1043 SM-10600-095-KIT : เสรี สุดจินดา (ลุงเบื๊อก) นักเล่นว่าวไทย < tharadol > 286
1044 PA-80110-025-TAP : ดาบตำรวจเทพนรินทร์ เพชรรัตน์ < ชัญญาภัค > 286
1045 TC-44000-174-Banmor194 : นางสาวละม้าย อรหันตา < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 286
1046 AS-75120-013-BAN : แหล่งโบราณคดี บ้านบางพรหม < ก้อง > 285
1047 AR-75110-122-WOO : สะพานไม้ < ก้อง > 285
1048 AS-75110-112-HAL : ศาลาการเปรียญ วัดบางกะพ้อม < ก้อง > 285
1049 KP-90000-034-ปี๊เต๋ : ปี๊เต๋ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 285
1050 TC-80000-005-SRI : ผู้ประกอบการ คุณศรีวรินทร์ ทองดี < ชัญญาภัค > 285
1051 KP-12130-009-SAW : ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสวัสดี < ธงเทพ ศิริโสดา > 285
1052 KP-9000-0-039-ขนมไข่เตาถ่าน : ขนมไข่เตาถ่าน (ป้ามล) < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 285
1053 SP-90000-001-ถือศีลอดในเดือนรอ : ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 285
1054 PA-80160-006-NAR : นายณรงค์ วิชัยดิษฐ์ < ชัญญาภัค > 285
1055 PA-90220-020-Sornchai : โนราศรชัย บุญมาก < อ.พิมพ์ภัช ภู่ทอง ฤทธิ์เดช > 285
1056 PA-80000-028-CHA : นายชวรัตน์ มณี < ชัญญาภัค > 285
1057 PA-60000-007-HainamTiger : เสือไหหนำ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 285
1058 AR-74000-073-CHA : ศาลเจ้าพ่อเพชร (ชุมชนมอญบางไผ่เตี้ย) < ดร.พรพิมล ศักดา > 284
1059 KP-57240-038-ThongDiPickledFoodFactory : โรงงานแปรรูปอาหารทางการเกษตรสิ่งดองนายทองดี < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 284
1060 AR-57000-078-rankhaosoiisalam : ร้านข้าวซอยอิสลาม < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 284
1061 TC-90110-001-BAN : ศิลปะพู่กันจีน ร้านบ้านใหม่ < สิริวิท อิสโร > 284
1062 PA หมอแคน 001 : วงแคนยาวบ้านขี้เหล็กใหญ่ จ.ชัยภูมิ < นราศักดิ์ ภูผายาง > 284
1063 PA-80000-017-SOM : นายสมพร บัวจันทร์ < ชัญญาภัค > 284
1064 CS-10530-006-Nong Chok Local Museum : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตหนองจอก < อ สุรีลักษณ์ วีระโจง > 284
1065 AR-90000-013-บ้านนครใน : บ้านนครใน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 283
1066 TC-34170-001-HerbalDyeFabric : ร้านย้อมผ้าสีเปลือกไม้และผ้าหมักสมุนไพร < ดร. วศิน โกมุท > 283
1067 AS-56000-014-WAT : วัดน้อย < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 283
1068 KP-75000-010-BAN : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ชุมชนชายฝั่ง < ก้อง > 283
1069 AS-75110-023-DAO : วัดดาวดึงษ์ < ก้อง > 283
1070 AA-90000-029-ชุดบัว : ชุดบัว < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 283
1071 AA-90000-007-โอ่งใส่ข้าวเปลือก : โอ่งใส่ข้าวเปลือก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 283
1072 EL-50270-001-TaiYuan : ภาษาไทยวน < เจษฏา สุภาศรี > 283
1073 PA-60000-004-HakkaNakhonsawan : สมาคมฮากกานครสวรรค์ (สิงโตฮากกา) < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 283
1074 A13F650029-008 : หมอลำคณะประถมบันเทิงศิลป์ < นายปานปั้น รองหานาม > 283
1075 AS-76000-05-Shrine : ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดิม < อภิรดี อานมณี > 282
1076 AR-75110-113-WIH : วิหารพระพุทธไสยาส วัดบางกะพ้อม < ก้อง > 282
1077 TC-30110-001-PHI : บ้านขนมจีน < พหลยุทธ บุตรจู > 282
1078 AA-90000-013-หินดุ : หินดุ (เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปภาชนะดินเผา) < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 282
1079 KP-30110-014-PHI : น้อยส้มตำ < พหลยุทธ บุตรจู > 282
1080 AR-70180-085 : หอวัฒนธรรม ชุมชนบ้านบ่อหวี < นันทนา บุญลออ > 282
1081 KP-90000-032-ขนมค้างคาว : ขนมค้างคาว < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 282
1082 TC-90000-001-ลีลาวดีบาติก : ลีลาวดีบาติก < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 282
1083 SP-94000-017-FOOD13 : ขนมตูป๊ะ หรือข้าวต้มใบกะพ้อ < aruneewan > 282
1084 AR-10530-011-Falah Mosque : มัสยิดฟาลาฮ < นันธิดา อนันตชัย > 282
1085 FL-50270-009-WhyDoSnakesMolt : นิทาน ทำไมงูถึงลอกคราบ < เจษฏา สุภาศรี > 282
1086 CS-44000-2-Banmor2 : ศาลากลางบ้าน < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 282
1087 KP-24140-003-Ban Tha Fai Mai : ชุมชนบ้านท่าไฟไหม้ < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 282
1088 AR-74000-095-SOU : ศาลใต้เสียฮุดโจ๊ (บ้านซินเสีย) < ดร.พรพิมล ศักดา > 281
1089 AS-75110-017-KAE : วัดแก้วเจริญ < ก้อง > 281
1090 AR-57000-024-rongphyabanoverbrooktukkao : โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คตึกเก่า < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 281
1091 AR-80120-001-WatBoek : วัดเบิก < ภานุวัฒน์ สวัสดี > 281
1092 KP-90000-019-ไอศครีมถั่วเขียว : ไอศครีมถั่วเขียวโบราณ (บันหลีเฮง) < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 281
1093 KP-90000-006-ก๋วยเตี๋ยวหางหมู : ก๋วยเตี๋ยวหางหมู < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 281
1094 PA-62180-001-KN Music : กลองยาวลั๊ว < ธภัทร มณัรัตน์ > 281
1095 AR-70180-058 : ชุมชนบ้านห้วยน้ำหนัก < นันทนา บุญลออ > 281
1096 AS-94000-002-RAYA : มัสยิดรายอฟาฏอนี < aruneewan > 281
1097 AR-48170-004-RUENPHUTAI : เรือนผู้ไท < บรรจง ภูละคร > 281
1098 TC-62180-002-IM-WN Klonglan : กลุ่มผ้าประดับอิ้วเมี่ยน คลองลาน < ธภัทร มณัรัตน์ > 281
1099 AR-62180-004-IM Church : คริสตจักรคลองลาน < ธภัทร มณัรัตน์ > 281
1100 TC-44000-168-Banmor76 : นางใจ หวังทิวกลาง < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 281
1101 AR-74000-114-SAH : วัดสหธรรมาราม < ดร.พรพิมล ศักดา > 280
1102 AS-56000-015-WAT : วัดมหาพน < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 280
1103 AR-57240-049-MonLaMonKhamNorthernThaiHouse : บ้านเก่าพ่อหม่อนลาแม่หม่อนคำ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 280
1104 KP-90000-040-ขนมไข่นายเลิศ : ขนมไข่ นายเลิศ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 280
1105 AS-30110-005-PHI : ซุ้มประตูทิศตะวันออก < พหลยุทธ บุตรจู > 280
1106 KP-30110-002-PHI : สระเพลง < พหลยุทธ บุตรจู > 280
1107 AA-90000-022-ตู้นิรภัย : ตู้นิรภัย < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 280
1108 KP-30110-026-PHI : ต้นมะขาม 2 < พหลยุทธ บุตรจู > 280
1109 PA-93140-001-Boontip : นายบุญทิพย์ สุริยะจันทร์ < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 280
1110 CS-76000-06-Natural : เขาหลวง < อภิรดี อานมณี > 280
1111 TC-44000-170-Banmor83 : นางสวาท อรหันตา < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 280
1112 TC-12110-009-TAB : โรงงานโต๊ะคลอง 11 < ธงเทพ ศิริโสดา > 280
1113 CS-44000-3-Banmor3 : ศาลาอเนกประสงค์ลานเผาบ้านหม้อ < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 280
1114 AR-74000-082-SAM : ศาลเจ้ามูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร < ดร.พรพิมล ศักดา > 279
1115 AR-74000-133-BAN : สถานีรถไฟบ้านแหลม < ดร.พรพิมล ศักดา > 279
1116 SP-90110-007-RUN : วัดรัศมีรุ่งโรจน์ < สิริวิท อิสโร > 279
1117 AR-75110-090-AMP : ที่ทำการเทศบาลตำบลอัมพวา < ก้อง > 279
1118 AR-75110-089-THA : เรือนหมู่ทรงไทย อุทยาน ร.2 < ก้อง > 279
1119 PA-80170-030-THA : นายฐาปกรณ์ ประพัฒน์ < ชัญญาภัค > 279
1120 PA-90330-001-TRA : ศิลปินเพลงบอก < Rujiya1995@gmail.com > 279
1121 AR-90000-002-พระตำหนักเขาน้อย : พระตำหนักเขาน้อย < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 279
1122 SP ขบวนบายศรี ถวายเจ้าพ่อพญาแลฯ 001 : ประเพณีบุญเดือนหก ขบวนแห่บายศรี สักการะเจ้าพ่อพญาแล < นราศักดิ์ ภูผายาง > 279
1123 ar-30170-01-SRT2107 : เรือนรักษ์รถไฟสูงเนิน < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 279
1124 SP-10600-043-STP : โรงภาพยนตร์ ศรีตลาดพลู (วิกเตี้ย) < tharadol > 279
1125 SP-48170-002-BAISRISUKHWAN : บายศรีสู่ขวัญ < บรรจง ภูละคร > 279
1126 SP-48170-001-PHUTALA : ปู่ถลา < บรรจง ภูละคร > 279
1127 KP-31000-021-Huai Rat : ร้านยินดีเจ้อ้วน “หมูกรอบ” หน้าสถานีรถไฟ < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 279
1128 AA-57150-001 : ธรรมมาสน์หลวง(ศิลปะไทใหญ่) < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 279
1129 CS-13400-001-NTC : แปลงปลูกกัญชง < Thanakorn Thangruang > 279
1130 TC-91000-024 : ช่างเขียนชื่อเรือ: ชารีฟ หาญทะเล (ลูกหมี) < ดร.เจตน์สฤษฏิ์ สังขพันธ์ > 279
1131 AR-74000-043-SAH : วัดสหกรณ์โฆสิตาราม < ดร.พรพิมล ศักดา > 278
1132 AR-74000-069-CHA : ศาลเจ้าพ่อดอนยาว (ศาลใน) < ดร.พรพิมล ศักดา > 278
1133 AR-74000-109-PHA : ศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดโคกขาม < ดร.พรพิมล ศักดา > 278
1134 AS-57000-086-jeadeerang : เจดีย์ร้าง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 278
1135 KP-90110-010-MUN : มังสวิรัติ อาหารเจ < สิริวิท อิสโร > 278
1136 KP-12110-002-PAE : ร้านก๋วยเตี๋ยวแป๊ะจั๊ว < ธงเทพ ศิริโสดา > 278
1137 KP-12130-005-RUE : ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไทย คลอง 2 < ธงเทพ ศิริโสดา > 278
1138 KP-30110-007-PHI : สระแก้ว < พหลยุทธ บุตรจู > 278
1139 AR-70180-024 : สำนักสงฆ์เริ่มชัย < นันทนา บุญลออ > 278
1140 AR-94000-016-RT13 : บ้านเลขที่ 70 < aruneewan > 278
1141 SP-10600-059-THA : ถนนทางใน (ถนนสามัคคี) < tharadol > 278
1142 EL-50270-005-LawaLanguage : ภาษาลัวะ < เจษฏา สุภาศรี > 278
1143 FL-57150-020 : ขับซอช่างซอพ่อครูเติงบ้านเชียงแสนน้อย < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 278
1144 A13F650029-0095 : ร้านสมบัติค้าผ้า ขอนแก่น < นายปานปั้น รองหานาม > 278
1145 KP-30110-003-PHI : สระโบสถ์ < พหลยุทธ บุตรจู > 277
1146 AR-90000-005-HubHoHin : โรงสีแดง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 277
1147 KP-90000-022-ขนมจีบไก่ : ขนมจีบไก่ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 277
1148 KP-30110-027-PHI : ต้นตาล < พหลยุทธ บุตรจู > 277
1149 ar-30170-02-Shrine : ศาลเจ้าสูงเนิน < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 277
1150 PA-90100-001-Thiwa : ทิวา < สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร > 277
1151 AA-60000-002-woodcraving : เครื่ององค์โบราณ (ไม้จันทร์ดำแกะสลักเจ้าแม่) < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 277
1152 A13F650029-0020 : หมอลำวัจนศิลป์ < นายปานปั้น รองหานาม > 277
1153 SP-94160-010-KMP : ประเพณีแห่ขันหมาก (บุหงาซีเร๊ะ) < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี > 277
1154 AR-74000-051-KIE : ศาลเจ้าแม่กิ๊วเทียนเนี่ยเนี้ย (มอญจีนบางหญ้าแพรก) < ดร.พรพิมล ศักดา > 276
1155 AR-74000-094-COM : ศาลชุมชนข้างวัดใต้บ้านบ่อ < ดร.พรพิมล ศักดา > 276
1156 TC-57240-007-WNJ : การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากตอกไม้ไผ่ โคมแขวน บายศรี กระถางธูป สวยกาบ เครื่องสักการะ การปลูกผักพื้นบ้าน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 276
1157 SP-90110-006-RUS : วัดกวนอิมกิ้วซื่ออัม < สิริวิท อิสโร > 276
1158 AA-90000-002-ตุ๊กตาอับเฉา : ตุ๊กตาอับเฉา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 276
1159 KP-30110-002-PHI : ดาเดอบาร์ < พหลยุทธ บุตรจู > 276
1160 KP-70180-037 : ยอดเขาลันดา หรือยอดเขากระโจม < นันทนา บุญลออ > 276
1161 KP-70180-045 : ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระนางเจ้าสิริกิต์ (บ้านบ่อหวี) < นันทนา บุญลออ > 276
1162 AS-94000-006-WANG : วังเก่าจะบังติกอ < aruneewan > 276
1163 PA-94000-001-RONGENG : รอเง็ง < aruneewan > 276
1164 KP-10530-007-Ban Kaew Farm : ฟาร์มบ้านแก้ว (ลุงกุ๊ก) < นันธิดา อนันตชัย > 276
1165 AS-10600-020-KHU : วัดขุนจันทร์ (วัดวรามาตยภัณฑสาธาราม) < tharadol > 276
1166 PA-33170-001-Kui Folk Music : ดนตรีเทราะกูย < อนันศักดิ์ พวงอก > 276
1167 AR-74000-103-FAT : ศาลพ่อปู่ทะเล < ดร.พรพิมล ศักดา > 275
1168 AR-74000-081-PAO : ศาลเจ้าพ่อเภา < ดร.พรพิมล ศักดา > 275
1169 AR-50270-005-เรือนสล่าลูน : เรือนสล่าลูน (แม่อุ๊ยแก้ว สนธิคุณ) < เจษฏา สุภาศรี > 275
1170 KP-30110-011-PHI : ลำน้ำจักรราช < พหลยุทธ บุตรจู > 275
1171 as-30170-01-Reclining : พระพุทธไสยาสน์ วัดธรรมจักรเสมาราม < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 275
1172 KP-90000-003-ข้าวสตูเกียดฟั่ง : ข้าวสตูเกียดฟั่ง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 274
1173 CS-76000-05-Natural : เขาพนมขวด < อภิรดี อานมณี > 274
1174 AR-75110-085-REC : วิหารพระไสยาส วัดอัมพวันเจติยาราม < ก้อง > 274
1175 AR-56000-013-Wat Si Umong Kham : วัดศรีอุโมงค์คำ < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 274
1176 PA-80130-005-SOM : นายสมปอง ภักดีกิจ < ชัญญาภัค > 274
1177 KP-30110-005-PHI : สระเพลง < พหลยุทธ บุตรจู > 274
1178 AR-70180-056 : ชุมชนบ้านบ่อหวี < นันทนา บุญลออ > 274
1179 AR-90000-017-ศาลเจ้าไหหลำ : ศาลเจ้าไหหลำ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 274
1180 AR-94000-001-MOSQUEPN : มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี < aruneewan > 274
1181 SP-94000-004-HARIRAYA : ประเพณีวันฮารีรายอ อิดิลฟิตตรี < aruneewan > 274
1182 as-30170-06-NonKu : ปราสาทโนนกู่ < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 274
1183 SM-50270-010-ChonKwang : ชนกว่าง < เจษฏา สุภาศรี > 274
1184 KP-57150-005 : ขนมจีนน้ำแจ่ว < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 274
1185 AR-74000-099-GRA : ศาลปู่วัยทัต์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 273
1186 AR-74000-126-SRI : บ้านศรีจันทร์ < ดร.พรพิมล ศักดา > 273
1187 KP-90110-002-POR : เปาะเปี๊ยะเจ้าเก่า (ถนนแสงจันทร์) < สิริวิท อิสโร > 273
1188 CS-57000-045-tladponlamisirikorn : ตลาดผลไม้ศิริกร < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 273
1189 TC-56000-015-CAP : สล่าแดง ศิลปกรรมล้านนา < อาริสรา นุกูล > 273
1190 AR-34170-003-PhraThatPhooKhoNg : วัดพระธาตุภูเขาเงิน < ดร. วศิน โกมุท > 273
1191 AS-56000-020-PRA : ประตูท่าศาลา < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 273
1192 SP-10570-030-TRA : ประเพณีแห่ผ้าห่มหลวงพ่อเขียวสุโขพุทธโธภควา  วัดหัวคู้ < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 273
1193 KP-10530-013-Suan Guitar Orchid : กีตาร์ออร์คิด เศรษฐกิจพอเพียง​ < นันธิดา อนันตชัย > 273
1194 KP-10600-074-KUI : กุยช่าย อาม่า ตลาดพลู < tharadol > 273
1195 AR-62180-006-IM Church : วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ บ้านเมี่ยน เขาน้อย < ธภัทร มณัรัตน์ > 273
1196 PA-57150-018 : การแสดงจาดแซง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 273
1197 CS-57150-046 : เฮือนตั๋วเปิ้ง < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 273
1198 KP-34000-012-Indochine : ร้านอินโดจีน < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 273
1199 AR-34170-025-ToaPeanTao : ร้าน ต.เปลี่ยนเต้า < ดร. วศิน โกมุท > 272
1200 AR-75110-104-CUB : กุฎิหมู่ วัดปากน้ำ < ก้อง > 272
1201 AR-75110-092-VEJ : เวจกุฎี วัดท้องคุ้ง < ก้อง > 272
1202 TC-80000-003-SUC : ผู้ประกอบการ นายเสนีย์ ทรัพย์สิน < ชัญญาภัค > 272
1203 PA-80000-002-SUM : นายสุมล ศักดิ์แก้ว < ชัญญาภัค > 272
1204 KP-70180-069 : ต้นผึ้ง ณ ยอดเขาลันดาใหญ่ (ยอดเขากระโจม) < นันทนา บุญลออ > 272
1205 AR-70180-134 : ตลาดเฌอซีญ่า < นันทนา บุญลออ > 272
1206 SP-90000-010-พิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวง : พิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 272
1207 KP-90000-038-ข้าวเหนียวเออะ : ขนมคอนโด ข้าวเหนียวเออะ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 272
1208 TC-44000-127-Banmor13 : นางต่วน แก้วกลาง < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 272
1209 CS-60000-001-Pasan : พาสาน < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 272
1210 PA-10530-002-Ancient Nasep : นาเสปโบราณ < นันธิดา อนันตชัย > 272
1211 AS-75110-116-BELL : หอระฆัง วัดสวนหลวง < ก้อง > 271
1212 PA-80130-026-ITT : นายอิทธิพล สงอร่าม < ชัญญาภัค > 271
1213 AS-90000-001-กำแพงเมืองเก่า : กำแพงเมืองเก่า < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 271
1214 AR-90000-004-วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร : วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร หรือ วัดกลาง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 271
1215 AR-10530-021-U Ta Phao Temple : วัดอู่ตะเภา < นันธิดา อนันตชัย > 271
1216 AR-10530-012-Krathumrai Temple : วัดกระทุ่มราย < นันธิดา อนันตชัย > 271
1217 KP-10600-071-TIA : เตี้ย ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ < tharadol > 271
1218 SP-54000-002-KKK : กาดกองเก่า < ดร.จันทร์​จิรา​ นันตา > 271
1219 CS-76000-01-Natural : แม่น้ำเพชรบุรี < อภิรดี อานมณี > 271
1220 TC-10530-004-Buathip Crystal : บัวทิพย์คริสตัล < นันธิดา อนันตชัย > 271
1221 PA-76000-02-Entertainment : วงดนตรีไทย สากล < อภิรดี อานมณี > 270
1222 AR-57000-059-baansinghakaimulanithimodchannapai : บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 270
1223 TC-56000-017-KEB : โคมตุงล้านนาป่าลานคำ < อาริสรา นุกูล > 270
1224 AR-75110-109-WAT : ศาลาท่าน้ำ วัดช้างเผือก < ก้อง > 270
1225 AR-75110-093-PRA : หอสวดมนต์ วัดท้องคุ้ง < ก้อง > 270
1226 AR-57000-022-watklangwiang : วัดกลางเวียง < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 270
1227 AR-10530-052-Al Rahman Mosque : มัสยิดอัรเราะห์มาน < นันธิดา อนันตชัย > 270
1228 KP-90000-036-ข้าวมันแกงไก่ : ข้าวมันแกงไก่ < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 270
1229 KP-31000-040-Sawaijeek : ภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพรเพื่อการรักษา < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 270
1230 KP-30110-030-PHI : ต้นไทร < พหลยุทธ บุตรจู > 270
1231 AR-90000-003-มัสยิดอุสาสนอิสลาม : มัสยิดอุสาสนอิสลาม 2390 (มัสยิดบ้านบน) < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 270
1232 CS-94000-001-MELAYU : ชุมชนมลายู < aruneewan > 270
1233 TC-80120-005-CHI : สุสานไก่ปั้นแก้บน (แปรรูปไก่ปั้นแก้บน) < ปิ่นเพชร > 270
1234 as-30170-05-MueangKhaek : ปราสาทเมืองแขก < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 270
1235 AR-10600-110-PRA : บ้านหลวงประสิทธิ์ < tharadol > 270
1236 KP-10600-118-HIA : ข้าวเหนียวมูนแม่เฮียง < tharadol > 270
1237 PA-57000-035-huandontreeseekheiw : เฮือนดนตรีสีเขียว < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 270
1238 EL-50270-003-TaiTham : อักษรธรรม < เจษฏา สุภาศรี > 270
1239 AR-34000-0017-Wat Maha Wanaram : วัดมหาวนาราม < ผศ.ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง > 270
1240 AS-76000-09-Shrine : ศาลเจ้าหยกหลักตั๊ว < อภิรดี อานมณี > 269
1241 AS-75120-025-HAL : ศาลาการเปรียญ วัดตรีจินดา < ก้อง > 269
1242 AR-75110-123-DEC : สะพานเดชาดิศร < ก้อง > 269
1243 AR-12130-025-CUL : ร้านขายสินค้าท้องถิ่นริมคลองหนึ่ง < ธงเทพ ศิริโสดา > 269
1244 AR-10530-056-Arsa Nong Chok : มูลนิธิอาสาหนองจอก < นันธิดา อนันตชัย > 269
1245 KP-90000-020-ราดหน้าหม้อดิน : ราดกน้าหม้อดิน < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 269
1246 KP-30110-007-PHI : ระกา < พหลยุทธ บุตรจู > 269
1247 TC-50270-001-Ban Rai Weaving Group : กลุ่มทอผ้าบ้านไร่ < เจษฏา สุภาศรี > 269
1248 KP-80120-003-HLA : ขนมจีนแม่โสภา < ปิ่นเพชร > 269
1249 AR-10530-018-Al Yamiah Mosque : มัสยิดอั้ลยามิอะห์ < นันธิดา อนันตชัย > 269
1250 AR-10600-021-KUA : ศาลเจ้ากวนอู < tharadol > 269
1251 AR-48170-003-HORPHUTALA : หอปู่ถลา < บรรจง ภูละคร > 269
1252 AR-10530-053-Al Husna Mosque : มัสยิดอัลฮุสนา < นันธิดา อนันตชัย > 269
1253 A13F650029-002 : หมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์ < นายปานปั้น รองหานาม > 269
1254 PA-13400-018-NTC : แคนม้ง < Thanakorn Thangruang > 269
1255 PA-76000-04-Entertainment : โขนสด < อภิรดี อานมณี > 268
1256 KP-90110-009-JIN : ขนมจินเด๋ < สิริวิท อิสโร > 268
1257 KP-56000-006-CAW : ศาสนสถาน : พุทธศาสนา : วัดไชยอาวาส < วรินทร์ รวมสำราญ > 268
1258 AR-12170-015-WAT : วัดป่าคลอง 11 < ธงเทพ ศิริโสดา > 268
1259 KP-30110-031-PHI : ต้นเสลา < พหลยุทธ บุตรจู > 268
1260 AS-94000-011-LEKTI3 : บ้านรังนก < aruneewan > 268
1261 AR-10530-008-Attao Hit Mosque : มัสยิดอัตเตาฮีด < นันธิดา อนันตชัย > 268
1262 CS-76000-04-Natural : เขาบันไดอิฐ < อภิรดี อานมณี > 268
1263 AR-60000-009-Ban100years : บ้าน 100 ปี นายควง อภัยวงศ์ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 268
1264 SM-84110-002-PUM : มวยไชยา < ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ > 268
1265 TC-13400-006-NTC : กระเป๋าสตางค์ผ้าใยกัญชง < Thanakorn Thangruang > 268
1266 KP-90110-006-MUI : บะหมี่มุยอา < สิริวิท อิสโร > 267
1267 KP-30110-004-PHI : สระขวัญ < พหลยุทธ บุตรจู > 267
1268 AA-90000-020-โต๊ะทำทอง : โต๊ะทำทองพร้อมอุปกรณ์ทำเอง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 267
1269 KP-30110-023-PHI : ต้นยางร้อยปี 1 < พหลยุทธ บุตรจู > 267
1270 AS-94000-001-LIM : ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว < aruneewan > 267
1271 TC-44000-3-Banmor52 : นางเรณู ไชยโยชน์ < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 267
1272 CS-10600-048-DAN : คลองด่าน < tharadol > 267
1273 CS-62180-001-KN Check point : จุดเช็คอินเตหน่ายักษ์ < ธภัทร มณัรัตน์ > 267
1274 AA-60000-003-Ancientbell : ระฆังโบราณ < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 267
1275 AR-57000-008-kanomthailungwaen : ขนมไทยลุงแว่น < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 266
1276 TC-56000-016-FLW : กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์แม่ศรีจอม < อาริสรา นุกูล > 266
1277 AR-56000-022-Phaya Ngam Mueang Monument : อนุสาวรีพญางำเมือง < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 266
1278 KP-12130-011-BOA : ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือและก๋วยจั๊บตลาด 1 ศตวรรษ คลองสาม < ธงเทพ ศิริโสดา > 266
1279 SP-94000-016-FOOD12 : ขนมวะฮูลู < aruneewan > 266
1280 AR-10530-005-Phra yapa Temple : วัดพระยาปลา < นันธิดา อนันตชัย > 266
1281 SM-50270-005-Kangkeng : ก๋างเก๋ง (ไม้ต่อขา) < เจษฏา สุภาศรี > 266
1282 SP-44150-001-sarn ta pa kao : ศาลตาปะขาวริมหนองบัว < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 266
1283 AR-74000-107-PHA : ศาลพันท้ายนรสิงห์ (ปากคลองโคกขาม) < ดร.พรพิมล ศักดา > 265
1284 KP-12110-016-KHL : ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคลองเจ็ด < ธงเทพ ศิริโสดา > 265
1285 SP-90000-002-รายออิดิลฟิตรี : รายออิดิลฟิตรี < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 265
1286 KP-90000-008-เต้าหู้หยี้เสวย : เต้าหู้หยี้เสวย < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 265
1287 SP-94000-010-FOOD6 : ขนมเวาะดิง(ขนมฆอเมาะอาบู) < aruneewan > 265
1288 AR-10600-010-CHO : ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง (เก่า) < tharadol > 265
1289 PA-62180-010-Musician : นายพะฉะนุย คำภูผา - นักดนตรีเตหน่า (กะเหรี่ยงน้ำตก หรือ ปกาเกอะญอ) < ธภัทร มณัรัตน์ > 265
1290 TC-57000-031-kantudyebmaipahthaiyai : การตัดเย็บผ้าไหมไทยใหญ่ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 265
1291 AR-48170-005-RENUNAKHON MUSEUM : พิพิธภัณฑ์เมืองเรณูนคร < บรรจง ภูละคร > 265
1292 PA-80230-027-NAT : นายนัฐพงษ์ ชุมพงศ์ < ชัญญาภัค > 265
1293 EL-50270-004-KarenLanguage : ภาษากะเหรี่ยง < เจษฏา สุภาศรี > 265
1294 CS-57150-011 : แฟนซีเชียงแสน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 265
1295 CS-94160-004-GDC : ต้นหยียักษ์ < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี > 265
1296 AR-74000-112-SAD : ศาลเสด็จพ่อปู่ใหญ่ เสด็จพ่อหอมทุ่ง เสด็จย่าทับทิมทอง < ดร.พรพิมล ศักดา > 264
1297 AS-57000-085-pratootahnak : ประตูท่านาค < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 264
1298 AS-57000-076-sarnjaojeen : ศาลเจ้าจีน < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 264
1299 AR-34170-021-TaKaYay : ร้านตากะยาย < ดร. วศิน โกมุท > 264
1300 KP-56000-019-KMP : ข้าวมันป้าประไพร < วรินทร์ รวมสำราญ > 264
1301 KP-57240-054-GoldDredging : ร่อนทองคำแม่น้ำคำ < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 264
1302 AR-56000-012-Wat Tilok Aram : วัดติโลกอาราม < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 264
1303 AA-90000-018-ตะเกียง : ตะเกียง < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 264
1304 KP-30110-010-PHI : เรือนอุ่นใจ < พหลยุทธ บุตรจู > 264
1305 AS-94000-008-LEKTI10 : บ้านเลขที่ 10 < aruneewan > 264
1306 AR-94000-004-SURAO : สุเหร่าตะลุโบะ < aruneewan > 264
1307 AR-10530-017-Thewasatan Thevalai Thepnimit Montien : เทวสถาน เทวาลัย เทพนิมิต มณเฑียร พุทธจักร เพชรพิมานทอง พรหมพิมาน รามเทพ < นันธิดา อนันตชัย > 264
1308 AS-94110-016-RAYASAIBURI : มัสยิดรายา สายบุรี < aruneewan > 264
1309 KP-10600-060-KHA : ขนมเบื้องไทยสรินทร์ทิพย์ < tharadol > 264
1310 PA-57000-027-kanfonnok : การฟ้อนนก < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 264
1311 CS-44150-005-nong vaeng : หนองแวง(หน้าวัดป่าศรัทธาธรรม) < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 264
1312 AR-34170-013-PraoRukShop : ร้านเพาะรักษ์ < ดร. วศิน โกมุท > 263
1313 AS-75110-034-MAN : มณฑปพระพุทธบาท วัดบางเกาะเทพศักด์ < ก้อง > 263
1314 AR-56000-002-Wat Inthan : วิหารไม้สักแกะสลัก วัดอินทร์ฐาน < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 263
1315 AR-90000-008-ประตูเมืองสงขลา : ประตูเมืองสงขลา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 263
1316 KP-10540-043-MIM : แกงส้มผักกระเฉดปลานิลทอด < หฤษฏ์ โตพันธุ์ > 263
1317 AS-94160-014-BANLUAGN : บ้านหลวงสุนทรสิทธิโลหะ < aruneewan > 263
1318 SP-10600-055-PHA : ย่านชุมชนพัฒนาบ้านล่าง < tharadol > 263
1319 SP-57150-017 : ประเพณีไทลื้อบ้านวังลาว < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 263
1320 CS-54000-007-Suwannararamtemple : วัดสุวรรณาราม < doungporn.bee > 263
1321 SP-90110-002-TON : มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) < สิริวิท อิสโร > 262
1322 AR-75110-088-THA : เรือนหมู่ทรงไทย อุทยาน ร.2 < ก้อง > 262
1323 AR-57240-043-WatMaekhamSoppenOrdinationHall : อุโบสถวัดแม่คำสบเปิน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 262
1324 AS-90000-003-ป้อมปากน้ำแหลมทราย : ป้อมปากน้ำแหลมทราย < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 262
1325 AA-44150-001-Buddha-Mongkol : พระพุทธมงคล < มหาวิทยาลัยมหาสารคาม > 262
1326 AA-90000-015-จารึก ร.๕ : จารึกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 262
1327 AR-70180-013 : วัดห้วยผากเทพประทานพร < นันทนา บุญลออ > 262
1328 TC-80160-008-KOW : โกวิทย์ เสาปูน บ่อปูนบ้านนาขอม < ปิ่นเพชร > 262
1329 SP-90000-008-งานวันสงขลา : งานวันสงขลา < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 262
1330 AS-94000-004-LEKTI1 : บ้านเลขที่ 1 < aruneewan > 262
1331 AS-94000-005-LEKTI5 : บ้านเลขที่ 5 < aruneewan > 262
1332 SP-94000-003-ASURA : ประเพณีวันอาซูรอ < aruneewan > 262
1333 SP-94000-025-FOOD21 : ขนมกูเวฮางิ < aruneewan > 262
1334 ์์CS-95000-003-Krua Nit : ครัวนิจ < นางชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ > 262
1335 A13F650029-0021 : ซานเล้าบันเทิงศิลป์ < นายปานปั้น รองหานาม > 262
1336 A13F650029-0050 : คนทำแคน (หมอแคนเบลล์) < panpro@kku.ac.th > 262
1337 AR-90000-020-กุฏิแบบเก๋งจีน : กุฏิแบบเก๋งจีน วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร < ผศ.ดร.กรฤต นิลวานิช > 261
1338 KP-30110-004-PHI : มีกานต์ < พหลยุทธ บุตรจู > 261
1339 AR-57000-011-kaosoypojai : ข้าวซอยพอใจ < ผศ.ดร.ศศิพัชร์ หาญฤทธิ์ > 261
1340 SP-10600-042-SNT : โรงภาพยนตร์ ศรีนครธน (วิกสูง) < tharadol > 261
1341 TC-44000-4-Banmor117 : นางคำนึง คำศิริรักษ์ < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 261
1342 CS-10160-050-PAS : คลองภาษีเจริญ < tharadol > 261
1343 TC-44000-172-Banmor105 : นางเอี่ยว สีสมพาน < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 261
1344 SM-50270-009-MartialArt : ศิลปะการป้องกันตัว < เจษฏา สุภาศรี > 261
1345 FL-50270-013-PuSetKhamLua : นิทานปู่เส็ดค่ำลัวะ < เจษฏา สุภาศรี > 261
1346 PA-57150-031 : การแสดงฟ้อนหน้ากาก และฟ้อนเทวดา < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 261
1347 AR-34170-022-TeangBicycle : ร้านแต่งจักรยาน < ดร. วศิน โกมุท > 260
1348 AS-56000-022-PRA : ประตูปราสาท < สุธี เมฆบุญส่งลาภ > 260
1349 TC-80120-007-BAN : กลุ่มแปรรูปดอกไม้ประดิษฐ์บ้านนาเหม้า < ภริตพร แก้วแกมเสือ > 260
1350 AR-94000-020-AP25 : บ้านเลขที่ 192 < aruneewan > 260
1351 AR-10530-045- Salihul Muslimeen Mosque : มัสยิดซอลิฮุ้ลมุสลิมีน (ลำต้นกล้วย) < นันธิดา อนันตชัย > 260
1352 TC-44000-2-Banmor270 : นายสมมาศ คำศิริรักษ์ < มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โครงการวิจัยต่อลมหายใจสุดท้ายให้ชุมชนคนตีหม้อ > 260
1353 PA-48170-001-FORNPHUTAI : ฟ้อนผู้ไท < บรรจง ภูละคร > 260
1354 TC-33170-001-Paksaewbag : กระเป๋าปักแส่วกูยรงระ < อนันศักดิ์ พวงอก > 260
1355 AR-31000-020-Sa Nuan : ภูมิปัญญาการเก็บข้าว < ดร.จิรายุฑ ประเสริฐศรี > 260
1356 CS-62180-002-KN Cultural center : ชุมชนลั๊ว บ้านปากคลองลาน < ธภัทร มณัรัตน์ > 260
1357 CS-94160-001-YRB : สะพานสลิงบ้านยือแร (แม่น้ำปัตตานีคลองยือแร) < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา บินหมัดหนี > 260
1358 AR-24140-002-Rong Jay Lib Hok Tua : โรงเจจิบฮกตั้ว โรงสีกลาง < นายสมศักดิ์ ทองแก้ว > 259
1359 AR-56000-018-Wiang Phayao Museum : พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว < ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา > 259
1360 TC-57240-057-WatMaekhamSoppenMural : จิตรกรรมวิหารวัดแม่คำสบเปิน < ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง > 259
1361 TC-80340-005-SUR : นายสุริชาติ ธุวรัฐคีรี (ช่างจุ๋ม) < ปิ่นเพชร > 259
1362 as-30170-02-sama : เมืองเสมา < ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนา > 259
1363 TC-76000-17-Craft : ครูช่างมนู เนตรสุวรรณ < อภิรดี อานมณี > 259
1364 CS-32000-103 : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านครู่ปิ่น < ดร.มานิตย์ โศกค้อ > 259
1365 PA-60000-003-KwongseiwNakhonsawan : สมาคมกว๋องสิวนครสวรรค์ (สิงโตกว๋องสิว) < อาจารย์วิรัช กาฬภักดี > 259
1366 PA-50270-002-FornPeeti : ฟ้อนปีติ < เจษฏา สุภาศรี > 258
1367 PA-76000-06-Entertainment : มโหรีจีน เชิงสิงโตและมังกร (ศาลเจ้าพ่อเสือ) < อภิรดี อานมณี > 258
1368 PA-76000-05-Entertainment : ละครไทย < อภิรดี อานมณี > 258
1369 AR-57000-072-kaixobjintana : ร้านไก่อบจินตนา < ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์ > 258
1370 AS-75110-107-WOO : พระอุโบสถไม้ วัดช้างเผือก < ก้อง > 258